Alati za testiranje i procjenu znanja

Alati za testiranje i procjenu znanja dizajniraju se s ciljem analize e-učenja koja bi trebala omogućiti tvrtkama da otkriju prednosti i nedostatke svog programa učenja s obzirom na organizacijske, pedagoške i tehnološke implikacije. Procijeniti i testirati znanje vrlo je važno jer je određivanje trenutne razine znanja ključ uspješnog razvoja programa obrazovanja zaposlenika.

Alati, tj. programi se mogu svrstati u dvije temeljne skupine – oni koji olakšavaju provođenje klasičnih, pismenih ispita i oni koji su namijenjeni izravnom unošenju odgovora u računalo. Postoje mnogi dostupni alati za procjenu i testiranje znanja koji nude različite stupnjeve fleksibilnosti u pogledu procjene, upravljanja i praćenja znanja. U nastavku su navedena četiri takva alata.

Target Skills

Ovaj alat nudi online učenje u okruženju kojim se može upravljati. Ima široku primjenu te se može koristiti s diska ili u kombinaciji s online podrškom, koja nudi obilje dodatnih znanja i mogućnosti. Alat uključuje animacije, tablice i grafikone, a na kraju svake aktivnosti polaznici mogu ispisati izvješće o trenutnoj razini znanja i postignutom napretku.

Untitled

Slika 1: Alat Target Skills za testiranje i procjenu znanja

QMark Perception

Questionamark Perception se može koristiti za procjenu znanja preko weba ili pomoću Windows PC platforme. Nudi preko 15 vrsta pitanja, uključujući pitanja višestrukog izbora, tekstualne odgovore, numerička pitanja i sl. Alati za testiranje i procjenu znanja su bili dosta kritizirani zbog manjka sposobnost za razumijevanje važnosti procjene. Međutim, alat QMark Perception uključuje mogućnost pisanja eseja, do 30.000 znakova, koji se automatski ocjenjuju u skladu s unaprijed definiranim odgovorima ili se provjerava prisutnost/odsutnost pojedinih ključnih riječi. Alat je jednostavan za uporabu i ne zahtijeva HTML vještine i vještine programiranja. Prednost ovog alata je u dostupnosti izvješća o razini znanja koje sadržava i prijedloge ili linkove nastavnih materijala koji bi se mogli koristiti kako bi se povećala trenutna razina znanja.

perception-server-v2

Slika 2: Alat QMark Perception alata za testiranje i procjenu znanja

 Canvas Learning

Canvas Learning je interoperabilan alat koji podržava razna interaktivna pitanja. Navedeni alat najviše koriste strane organizacije koje koriste virtualno okruženje za učenje. Canvas Learning podupire veliki spektar otvorenih i interaktivnih pitanje različite vrste, uključujući pitanja višestrukog izbora, pitanja u kojima je potrebno popuniti praznine i sl.

Untitled

Slika 3: Alat Canvas Learning za testiranje i procjenu znanja

Hot Potatoes

Hot Potatoes je primjer alata koji pruža povratne informacije putem računala. Uključuje šest aplikacija kojima se mogu kreirati interaktivni zadaci s višestrukim odabirom odgovora, pitanja s mogućnošću upisivanja kratkih odgovora, rečenice u kojima treba pravilno poredati riječi, križaljke, zadaci za redanje ili uparivanje termina i zadaci za ispunjavanje praznina. Alat je dostupan besplatno te je vrlo popularan i posebno pogodan za samoocjenjivanje.

Untitled1

Slika 4: Alat Hot Potatoes za testiranje i procjenu znanja

MyQtest

Jedan od najkorištenijih alata za procjenu i testiranje znanja u Hrvatskoj je myQtest. Ovaj alat omogućuje i ispitivanje javnog mišljenja, anketiranje, interkorporacijsku analizu mišljenja/stavova koji pomažu u menadžerskom odlučivanju. MyQtest sustav administrira cijeli put od kreiranja ispita, bodovnog sustava, pojedinaca i grupa ljudi koji ispitima pristupaju, te osoba koje vode ispitni proces. Ispit je osnovni element aplikacije te je dinamički definiran tj. definiraju se njegovi okviri poput težine, trajanja, broja pitanja iz pojedine skupine, itd. Vrste pitanja koje se mogu pojaviti su Match Case pitanja – pitanja s ponuđenim tekstualnim odgovorima (jedan točan odgovor ili više točnih odgovora), pitanje s ponuđenim slikovnim odgovorima (jedan ili više točnih odgovora), Hot Spot – klik na sliku, pitanje s prostorom za upis odgovora (Fill in the blank) te interaktivno pitanje.

Untitled2

Slika 5: Alat myQtest za testiranje i procjenu znanja

MyQtest ne poznaje vremenska i prostorna ograničenja jer se odvija u okvirima računalne mreže ili Interneta. Aplikacija myQtest namijenjena je klijentima koji imaju stalnu ili privremenu potrebu za testiranjem/anketiranjem ljudi. Budući da aplikacija omogućuje kontrolu i pregled nad izuzetno velikim količinama podataka inicijator upotrebe aplikacije biti će menadžment malih, srednji ili velikih tvrtki s naglaskom na upravljanje ljudskim resursima. Pored uloge unutar korporacije, myQtest se izuzetno dobro snalazi i kod korisnika poput agencija za istraživanje tržišta, znanstvenih ustanova koje provode testiranje ili anketiranje na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Zaključak

Alati za vrednovanje znanja važni su poput nastavnih planova, programa i nastavnih metoda. Razinu i kvalitetu znanja polaznika određuje nastavni proces, ali i sustav ispita tj. alat za testiranje i procjenu znanja.  Stoga je potrebno detaljno razraditi planove kako bi se premostio jaz između učenja na daljinu (e-learning) i ispitivanja na daljinu (e-assesment). Pri tome se mora zadržati potpuna komparabilnost s klasičnim ispitima.

Reference:

  1. myQtest, dostupno na: http://myqtest.com/web/index.html [14.04.2013]
  2. E-assessment, The Excellence Gateway Treasury, dostupno na: http://archive.excellencegateway.org.uk/page.aspx?o=149322 [14.04.2013]

Slike:

  1. Slika 1: Alat Target Skills za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://www.aspect.bc.ca/tssp [14.04.2013]
  2. Slika 2: QMark Perception alata za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://assessmentpriorart.org/wp-content/uploads/2012/05/perception-server-v2.png  [14.04.2013]
  3. Slika 3: Alat Canvas Learning za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://www.canstudios.com/graphics/work_canvas.jpg [14.04.2013]
  4. Slika 4: Alat Hot Potatoes za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://hotpot.uvic.ca/images/hpheader6.gif [14.04.2013]
  5. Slika 5: Alat myQtest za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://myqtest.com/web/pictures/v3/web_template_v3_r5_c3.gif [14.04.2013]

Doris Vulić

Latest posts by Doris Vulić (see all)