Author: Ana Batovanja

Komunikacija i interakcija u sustavu e-učenja

 

Mnogi će pomisliti da komunikaciju i interakciju koja se može postići u razredima i prilikom klasičnog načina učenja nije moguće ostvariti putem tehnologije i naprednog načina učenja te kako ona nije omogućena ovim putem upravo zbog temeljnog cilja ovakvog sustava, a to je učenje na daljinu. Međutim, Marcelo (2006) prezentira rezultate svoje studije gdje njegova analiza pokazuje da se u tečajevima e-učenja ostvaruje mnogo veća komunikacija između polaznika i instruktora, gdje su polaznici mnogo više uključeni u učenje što izravno utječe na proces učenja, posebice na rezultate procesa i zadovoljstvo polaznika. Da bi se ovo i ostvarilo ADM-201 potrebna su tri ključna faktora a to su jasnoća i dosljednost dizajna tečaja, stalan kontakt instruktora s polaznicima uključujući povratne informacije koje su omogućene polaznicima te aktivne rasprave. Počevši od prvotnih načina učenja pa sve do današnjeg e-učenja prilike za poboljšanje interakcija iz dana u dan rastu te u ovom udaljenom načinu to je omogućeno videokonferencijama koje pružaju interakciju između polaznika i instruktora u realnom vremenu, ali i olakšavaju komunikaciju i interakciju među samim polaznicima.

 

Bez naslova

Slika 1: Tipovi interakcije

Moore (1989) predlaže tri tipa interakcije u e-učenju: polaznik-sadržaj, polaznik-instruktor i polaznik-polaznik. Polaznik-sadržaj interakcija je proces u kojem se polaznik upoznaje sa sadržajem, proučava ga i nastoji razumjeti te Moore i Kearsley (1996) navode kako svaki polaznik treba sagraditi znanje kroz proces osobne prilagodbe informacija i sadržaja koji je prezentiran. Polaznik-instruktor interakcija je komunikacija između instruktora i svakog polaznika tečaja kroz razne načine online komunikacije posredovanjem računala, ali može uključivati i davanje savjeta, offline komunikaciju i osobne razgovore. I kao zadnja polaznik-polaznik interakcija je komunikacija između dvoje ili više polaznika tečaja koja se javlja asinkronom komunikacijom pomoću računala, ali može uključivati i ostale interpersonalne i manje grupne razgovore, online ili offline, koji se javljaju tijekom tečaja među polaznicima. Hillman, Willis i Gunawardena (1994) navode još i interakciju sa sučeljem dok Anderson and Garrison (1998) dodaju još i instruktor-instruktorinterakciju, instruktor-sadržaj i sadržaj-sadržaj interakciju.

Komunikacija i interakcija imaju svoje prednosti, ali isto tako mogu uzrokovati i teškoće u usporedbi s tradicionalnim metodama komunikacije u učenju. Najčešće su problemi vezani za medij, poruke 100-105 i tehničke detalje: internetska veza može biti prespora ili se može prekinuti, preglednik može biti nekompatibilan, internetski sadržaj može biti presitan, boja teksta ili pozadine može biti neprikladna, struktura lekcije nelogična itd.  Ostali problemi vezani su za instruktore i polaznike: problemi mogu biti uzrokovani slanjem neprikladnih poruka (pogrješan medij, vrijeme slanja, duljina i sl.), koje mogu biti slabo oblikovane (pogrješke u pisanju, loša organizacija i sl.) ili dvosmislene, zatim instruktori mogu imati pogrješne pretpostavke o predznanju polaznika, njihovoj motivaciji i interesima itd.                                                                                                                                                                                                                                               Uvođenjem e-učenja u organizaciju potrebno je posebnu pažnju posvetiti upravo komunikaciji i interakciji kako bi produktivnost bila što veća. Poželjno je što češće ostvarivati dvosmjernu vezu u komunikaciji, uključivati polaznike u rad preko raznih zadataka, uključivati videa i animacije koje predstavljaju atraktivan način prijenosa znanja te prilagoditi poruke potrebama 700-039 i kapacitetima polaznika.

 

Literatura

Ćukušić, M. & Jadrić, M., 2012. e-učenje: koncept 300-101 i primjena. Zagreb: Školska knjiga.

Woods, R. H., Baker J. D., 2004., Interaction and Immediacy in Online Learning, dostupno na: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/186/268

Swan, K., 2010., Building Learning Communities in Online Courses: the importance of interaction, dostupno na: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1463631022000005016#.UjituNLwZJk

 

 

 

 

 

Primjeri iz prakse – Podravka

Kada govorimo o primjerima e-učenja u praksi nezaobilazno je spomenuti Podravku koja je među prvima prepoznala sve prednosti ovakvog načina učenja i usavršavanja svojih zaposlenika. Kao vodeća prehrambena kompanija u Hrvatskoj među prvima je integrirala procese e-učenja u cjeloživotno obrazovanje svojih zaposlenika, a statistika 312-50 pokazuje da je svaki zaposlenik Podravke prošao najmanje dva do tri e-tečaja. Podravka se ističe i kao organizator prve konferencije o mogućnostima primjene e-learninga u korporativnom okruženju.

Zašto e-učenje u Podravki?

Glavni motiv za uvođenje e-učenja u Podravku bila je ideja da se zadovolje različite edukacijske potrebe prema kojima zaposlenici pokazuju interes. Temeljne razloge koje Podravka još navodi su vrijeme, brzina i novac. Smatraju da je veoma važno poštovati vrijeme zaposlenika i omogućiti im da učenje sami prilagode svojim poslovnim obvezama te se ovim načinom omogućava brza distribucija procesa učenja unutar kompanije.

Kao veliku prednost ističu se uštede zbog ovog načina učenja prvenstveno kroz logističke troškove naglašavajući troškove putovanja i smještaja. Za uspjeh e-učenja neophodna je samodisciplina jer se očekuje da je polazniku osobno stalo do razvoja novih znanja i vještina zbog vlastitog napretka, ali i zbog dugoročnog napretka kompanije. Upravo zbog toga Podravka je ugodno iznenađena velikim odazivom zaposlenika, njihovom proaktivnošću i rezultatima njihovog rada. Uvođenjem e-tečajeva Podravka nije obustavila klasične metode učenja, ali je u svim segmentima gdje je to bilo moguće klasično učenje zamijenjeno učenjem putem računalnih tehnologija.

Tehnološki aspekti i koraci razvoja

Podravka je na nivou cijele kompanije implementirala prvi hrvatski LMS eLearner sustav za udaljeno učenje putem interneta kojeg je razvila Cognita, hrvatska tvrtka specijalizirana za e-learning, odnosno organizaciju i izvođenje edukacije 300-206 putem interneta. Sve je započelo 2009. godine u periodu implementacije kada su obuhvaćeni vanjski tečajevi, edukacije za izradu e tečajeva, interni marketing, uvodne radionice i još mnogo toga. Zatim, 2010. godine naglasak se prebacuje na interni razvoj, a tada kreće i povrat na početna ulaganja, masovnost i zakonski obavezne edukacije . Od  2012. godine pa sve do danas je naglasak na širenju, uspostavljeno je stotinjak različitih e-tečajeva u kojim su svi uključeni te širenje i na tržišta.

podravka

Slika: Letak promotivne aktivnosti Okusi za sve jezike

E-tečajevi u Podravci obuhvaćaju informatičko znanje, soft skills, učenje stranih jezika, specijalizirane interne tečajeve, interna testiranja i druge module. Podravka je prepoznala sve prednosti e-učenja te ga nastoji proširiti i izvan okvira svoje kompanije na način da nagrađuje korisnike svojih proizvoda besplatnim e-tečajem stranog jezika te ovim putem MA0-101 nastoji upoznati i širu zajednicu na ovakav oblik učenja.

 

Izvori:

http://www.podravka.hr/

http://liderpress.hr/poslovna-znanja/-primjena-e-learninga-u-korporativnom-sektoru—/

http://bs.scribd.com/doc/43672891/Poslovni-savjetnik-e-learning-%C4%8Dlanak

http://drustvozivilcev.si/pdf/10.17.2008_bilten_podravka.pdf

 300-070

Spremnost poslovne organizacije za e-učenje

E-učenje se sve više primjenjuje u poslovnom okruženju donoseći organizacijama brojne prednosti kroz povećanje poslovne učinkovitosti, smanjenje troškova, brzi trening zaposlenika te brojne druge. Sve to omogućava da Vaša organizacija bude u koraku s turbulentnim promjenama s kojima ste svakodnevno suočeni. No, da li je ova spoznaja dovoljna da i Vi u svom poduzeću implementirate novi oblik učenja koji je danas sve više prisutan?
Prije same implementacije e-učenja u Vašu organizaciju potrebno je osigurati da ste spremni za to i ispitati da li će Vam ovaj način učenja uistinu pomoći.

Spremnost poslovne organizacije za e-učenje

Spremnost poslovne organizacije za e-učenje


TEHNOLOGIJA
Jedna od ključnih stavki pri implementaciji svakako je tehnologija bez koje bi sve bilo neostvarivo. Potrebno je sagledati da li Vaša organizacija posjeduje adekvatnu tehnologiju ili ju je potrebno kupiti, da li svi imaju pristup računalima, internetu, softveru, hardveru, ..

 LJUDSKI RESURSI
Zaposlenici su osobe koji će koristiti ovaj način učenja te je nužno ispitati njihov stav o cijeloj implementaciji i njihove mogućnosti učenja ovim putem. Često se javlja problem otpora prema nečem novom te je potrebno motivirati i upoznati zaposlenike s novim konceptom jer je ovaj način učenja potpuno različit od već naučenog tradicionalnog načina.

 NOVAC
Potrebno je osigurati dovoljno novca za implementaciju i kasniji razvoj e-učenja. Iako e-učenje u poslovnom okruženju reducira troškove potrebna je inicijalna investicija koja omogućava samu implementaciju e-učenja.

 ORGANIZACIJSKA KULTURA
Poslovna kultura i okruženje trebaju biti pogodne za e-učenje. Potrebno se zapitati i da li organizacija ima potpunu potporu uprave? Ukoliko organizacija nema potporu vodstva cijeli proces mogao bi teći vrlo sporo.

Detaljnija objašnjenja i dodatna pitanja na koja je nužno odgovoriti prije same implementacije, kako bi bili sigurni da je Vaša organizacija spremna za uvođenje  e-učenja, možete pronaći na sljedećim linkovima:

7 ključnih pitanja na koja trebate odgovoriti prije implementacije e-učenja u poslovnoj organizaciji

Savjeti koji će Vam pomoći pri odluci o implementaciji e-učenja u poslovnu organizaciju

Ukoliko i dalje imate pitanja i nesigurni ste, zatražite savjete stručnjaka koji će Vam pomoći i usmjeriti Vas na pravi put koji će pomoći da Vaša organizacija iskoristi sve pogodnosti koje e-učenje pruža u poslovanju.

Literatura:

 Amilthan, K.: Is Your Organization Ready for eLearning? Dosupno na: http://www.easyauthoring.com/blog/?p=501 [07.04.2013]

Are You Ready for eLearning? Dostupno na: http://www.bluepage.org/elearning/are-you-ready-for-elearning.html [07.04.2013]

Broadbent, B.: Tips to help decide if your organization is ready for e-learning, Dostupno na: http://www.serprofessoruniversitario.pro.br/m%C3%B3dulos/ensino-dist%C3%A2ncia/tips-help-decide-if-your-organization-ready-e-learning#.UWMpZ6KeOgQ [07.04.2013]

Minton, C: Communication Project Magazine: Is Your Organization Ready for E-Learning? Dostupno na: http://www.comproj.com/Minton.htm [07.04.2013]

Saint-Hilaire, N., Larose, M., Pilon, H.: A Handy Guide to e-Learning in Business, Dostupno na: http://www.technocompetences.qc.ca/english_docs/e-Learning_guide.pdf [07.04.2013]

Shift Learning: Is your company ready for e-Learning? Dostupno na: http://www.slideshare.net/karlagutierrez87/is-your-company-ready-for-elearning [07.04.2013]