Author: Doris Vulić

Primjeri iz prakse: Pliva

PLIVA je jedna od uspješnijih farmaceutskih tvrtki te je ujedno članica jedne od najvećih farmaceutskih kompanija u svijetu, Teva grupe. Temeljni cilj PLIVE je poboljšanje kvalitete života i zaštita zdravlja lijekovima.

PLIVA je jedna od vodećih farmaceutskih kompanija u Jugoistočnoj Europi zahvaljujući velikom broju stručnjaka, inovativnoj tehnologiji i kontinuiranom ulaganju u proizvodni sustav. Jedan je od najvećih gospodarskih subjekata u Hrvatskoj te je vodeći izvoznik (više od  80% proizvoda se izvozi), a najveća tržišta su Rusija i SAD.

 Untitled

Slika 1: PLIVAmed.hr

Krajem 2001. godine, zahvaljujući pokretanju internet portala PLIVAmed.net koji ima mogućnost online tečaja, Pliva je među prvim kompanijama na području Hrvatske uvela e-learning rješenje te implementirala četiri sadržaja tj. e-learning seminara. Uvedeni online tečajevi su bili namijenjeni liječnicima opće/obiteljske medicine te ostalim zainteresiranim liječnicima kako u Hrvatskoj tako i u cijeloj regiji.

U lipnju i srpnju 2002. godine završila je faza pilot-projekta te su potom uslijedile dorade aplikacije koje su bile implementirane u verziju eLearner 1.51. eLearner je softverski proizvod za upravljanje učenjem putem Interneta. Ovi proizvodi predstavljaju složene softverske strukture jer su najmjenjeni za spremanje velike količine e-learning sadržaja u bazu podataka te za isporuku velikom broju korisnika. Ispitivanje eLearnera za potrebe 3.500 korisnika se izvršilo u HP-ovom ispitnom centru nakon čega je počela intenzivna primjena sustava e-učenja.

Prije polaganja ispita, polaznici trebaju upisati osobne podatke, ime, prezime i adresu na koju će primiti potvrdnicu, te broj licence. Kada tečaj završi, polaznici obavezno moraju popuniti anketni upitnik u kojem ocjenjuju, na skali od 1 do 7, kvalitetu testova, postavljenih pitanja, kako tečaj utječe na poticanje učenja, duljinu testa i sl. Na kraju anketnog upitnika imaju prostor u koji mogu upisati svoj komentar (primjedbu ili prijedlog) o provedenom tečaju. Ovaj oblik provjere zadovoljstva polaznika počeo se primjenjivati od 2005. godine.

Rezultati provedenih anketnih upitnika ukazuju na činjenicu da većina certificiranih zaposlenika ocjenjuje tečajeve kao visoko kvalitetne, zanimljive i korisne jer uočavaju vezu između edukacijskog sadržaja i svakodnevne prakse.

Za svaki tečaj se radi statistička obrada podataka tj. analizira se prolaznost na testovima, broj točnih odgovora po pojedinom pitanju te se detaljno analiziraju pitanja s najmanje točnih odgovora. Otprilike 86,8% polaznika uspješno položi test, ali potrebno je napraviti detaljnu analizu provedenih tečajeva na PLIVAmed.net portalu i osim zadovoljstva istražiti i ishode učenja i utjecaj farmaceutske industrije na ovakav način učenja. 

PLIVA je tvrtka koja pokazuje da e-učenje ima veliki potencijal jer se putem njega može ostvariti fleksibilniji pristup novim znanjima pri čemu je edukacijski sadržaj moguće učiniti dostupnim velikom broju zaposlenika.

Reference:

 1. Pliva, dostupno na: http://www.pliva.hr/pliva/podaci-o-kompaniji [16.05.2013.]
 2. infoTrend, prvi hrvatski poslovni časopis za informatiku, dostupno na: http://arhiva.trend.hr/clanak.aspx?BrojID=25&KatID=5&ClanakID=345 [16.05.2013.]
 3. Pliva, izvješće o održivom razvoju 2010., dostupno na: http://www.pliva.hr/img/themes/pcfrontend/izvjesca/2010/2010.pdf [16.05.2013.]

Slike:

Slika 1: PLIVAmed.net, dostupno na: http://www.plivamed.net/users [24.05.2013.]

Featured Image, dostupno na: http://www.pliva.hr/img/themes/pcfrontend/images/press/PLIVA-Istrazivanje-i-razvoj.jpg [28.05.2013.]

 

Peer learning

Koncept “Peer learning” je vrlo popularan u osobnom, profesionalnom i organizacijskom razvoju. Visoko je cijenjen od strane poslovnih ljudi i menadžera. Ovaj oblik učenja koriste brojne konzultantske tvrtke, centri za obrazovanje, udruge, različita poduzeća i individualni građani.

„Peer learning“ je oblik suradničkog učenja kod kojeg su svi polaznici koji su uključeni u program jednako posvećeni pomaganju drugim polaznicima čime se povećava interakcija između polaznika.

Da bi se iskoristile prednosti ovog oblika učenja, predavači trebaju odabrati rasprave o temama za koje je vjerojatno da će svi polaznici imati neka relevantna znanja. Takvim uključivanjem polaznika postižu se sofisticiranije razine razmišljanja. Jedan od načina uključivanja u „Peer learning“ je kroz “Peer learning Circles”. Svaki krug se sastoji od pet do sedam članova koji su spremni jedni drugima pomagati kako bi međusobono poboljšali različite vještine. Krugovi su povjerljivi i usmjereni na učenje u isto vrijeme. Obučeni i iskusni voditelji pomažu članovima da koriste svoje krugove kako bi produbili učenje, prepoznali i zadovoljili svoje potrebe i razvijali vještine učeći s drugima.

Postoje dvije vrste krugova „Peer-training Circles“ i „Peer-coaching Circles“. „Peer-training Circles“ započinje sudjelovanjem članova u obuci o različitim temama koju predvodi predavač, kao što su organizacijske procjene, strateški savezi, itd. Odmah nakon obuke, svaka skupina od 5-7 sudionika ide u svoj krug na 2 – 3 sata. Ovdje se razmjenjuju materijali i raspodjeljuje odgovornost oko onoga što je potrebno učiniti između programskih sjednica. Krugovi se sastaju jednom mjesečno.

Slična situacija je i kod „Peer-Coaching Circles“ gdje se odmah nakon obuke sastaje skupina od 5-7  sudionika koja razmjenjuje materijale i raspodjeljuje odgovornost vezanu uz akcijski plan.

Kod obje vrste krugova, proces se temelji na načelu da odrasli najbolje uče kad imaju spoznaje o stvarnom svijetu što se odražava na njihove postupke, učenje i tijek povratnih informacija koje se razmjenjuju s ostalim polaznicima.

broadcast-and-peer-to-peer1

Za uspješno provođenje „Peer learning“ moguće je odabrati jednu od navedenih strategija:

 • „Buzz Grupe“: Ove grupe nastaju tako da se velika skupina polaznika podijeli u manje skupine od 4-5 polaznika za razmatranje pitanja koja okružuju problem. Nakon otprilike 20 minuta razgovora, jedan član svake podskupine predstavlja rezultate svoje podskupine.
 • „Affinity Grupe“: Grupe sastavljene od 4-5 polaznika kojima su dodijeljeni određeni zadaci. Na sljedećem službenom sastanku s voditeljem obuke, podskupina, ili skupina zastupnika, predstavlja podskupinske pronalaske tj. rezultate.
 • „Solution/Critic Grupe“: Jednoj podskupini je dodijeljena tema za raspravu, a druga skupina su kritičari koji promatraju, komentiraju i ocjenjuju rezultate koje je predstavila podskupina.
 • Teach-Write-Discuss“: Na kraju nastavne cjeline, polaznici moraju odgovoriti na pitanja. Nakon što pojedinačno odgovore na pitanja, polaznici međusobno uspoređuju odgovore.

Navedene strategije predstavljaju neke od ključnih strategija za povećanje entuzijazma polaznika i za poticanje „Peer learning“. Studenti tako imaju mogućnost razmjenjivanja raznolikih stavova te mogu ostvariti slobodnu i nesputanu komunikaciju.

U mnogim tvrtkama, „Peer learning“ se primjenjuje na način da iskusni zaposlenici obučavaju nove ili manje iskusne zaposlenike što predstavlja glavni pristup za razvoj kadrova. Dakle, „Peer learning“ pristup naglašava prijenos znanja između iskusnijih zaposlenika i pridošlica na poslu.

Stupanj podržanosti „Peer learninga“ znatno varira između poduzeća.

U poduzećima sa razvijenim sustavom za upravljanje vještinama, odjel ljudskih resursa pohranjuje zapis o individualnim sposobnostima, i stoga, odjel ljudskih resursa je u mogućnosti identificirati zaposlenike s posebnim stručnim vještinama potrebnim za vođenje mlađih kolega u određenim područjima rada tvrtke.

▪ U drugim poduzećima, vodi se evidencija o zaposlenicima koji su pohađali specifične vanjske obuke. Ti zaposlenici su tada zaduženi za prenošenje vlastitih znanja s pohađanih tečaja prema drugim zaposlenicima.

U Velikoj Britaniji tvrtke s konzultantima pomažu u identificiranju potrebnih vještina zaposlenika. Na temelju utvrđenih potreba i iskusnog osoblja poduzima se obuka manje iskusnih zaposlenika.

Prednosti „Peer Learning“

 • Niske cijene (ovaj oblik je više isplativ nego da se plaća nekog vanjskog voditelja obuke);
 • Blizak odnos između zaposlenika što omogućuje neprekidno odvijanje procesa učenja;
 • Jačanje odnosa između zaposlenika (povećava se socijalna kohezija);
 • Može se lako integrirati s ostalim programima;
 • Idealan za obrazovanje odraslih, umrežavanje i povezivanje;
 • Povećana učinkovitost;
 • Povećana produktivnost.

Zaključak

Brojna istraživanja pokazuje da aktivnosti „Peer learning“ razvijaju vještine timskog rada, povećavaju psihološku dobrobit, socijalne kompetencije, komunikacijske vještine i samopoštovanje. Također se povećava uspjeh i produktivnost u smislu poboljšanja ishoda učenja. Iako su „Peer learning“ strategije vrijedni alati, voditelj obuke mora kvalitetno voditi proces obuke i odabrati adekvatne načine za postizanje istog. Tek tada će polaznici adekvatno sudjelovati u ovom obliku učenja i moći ostvariti sve prednosti koje nudi „Peer learning“ , a koje su prethodno navedene.

Reference:

 1. Successful learning, dostupno na: http://www.cdtl.nus.edu.sg/success/sl37.htm [04.05.2013.]
 2. Nonprofit alliance at Kellog Community College, Peer Learning Circles, dostupno na: http://www.nonprofitalliance.org/system/res/15/original/Peer_Learning_Circles_overview.pdf [04.05.2013.]
 3. Integrated Work, Peer Learning  Groups, dostupno na: http://www.integratedwork.com/peer-learning-groups/why-peer-learning/ [04.05.2013.]
 4. European Commission-Education & Training, Vocational education and training (VET), What role for work-based learning in competence development, dostupno na: http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/forum12/w3_en.pdf [04.05.2013.]

Slike:

 1. Peer study, dostupno na: http://necacademicsupport.pbworks.com/f/1285397793/peer%20coach.jpg [04.05.2013.]
 2. Broadcast and Peer-to-Peer, dostupno na: http://deepdebate.files.wordpress.com/2009/05/broadcast-and-peer-to-peer1.jpg?w=450&h=299 [11.05.2013.]

 

Sustavi za izradu sadržaja učenja

Razvoj sadržaja za e-učenje je složen i zahtjevan posao koji se sastoji od više faza i u kojem sudjeluje više različitih tipova stručnjaka, pri čemu odabir alata za izradu bitno ovisi o samom sadržaju i ciljanoj skupini polaznika.

Na odluku o tome da li unutar organizacije treba organizirati vlastiti razvojni tim ili posao razvoja sadržaja učenja treba prepustiti vanjskim stručnjacima utječe nekoliko parametara a to su: raspoloživost vlastitih zaposlenika s odgovarajućim kompetencijama, količina sadržaja koji je potrebno razviti, brzina razvoja tečaja, učestalost promjena i sl.

U nastavku su opisani samo neki od alata za izradu sadržaja učenja koje je moguće koristiti uz potporu vlastitog razvojnog tima ili angažiranje vanjskih stručnjaka.

Composica

Composica je napredan sustav za izradu sadržaja e-učenja koji nudi veliku fleksibilnost i mnoštvo opcija za timski rad i kreiranje kvalitetnog tečaja za e-učenje. Sustav je lokaliziran na hrvatski jezik i moguće je koristiti hrvatsku ili englesku verziju programa. Jedna od glavnih osobina sustava je bogato web razvojno okruženje. Za ravijanje sadržaja putem ovog sustava nije potrebno poznavati programiranje te se razvijeni sadržaj može ponovno koristiti u bilo kojem projektu. Composica omogućuje jednostavno kreiranje testova i najčešćih vrsta pitanja te izravan i jednostavan uvoz objekata iz PowerPoint prezentacije. Ovaj sustav omogućuje korištenje vizualnih efekata i animacija. Sadržaj kreiran Composica alatom može se objaviti u obliku pogodnom za uvođenje u SCORM kompatibilan LMS.

composica4

Slika 1: Sustav Composica za izradu sadržaja učenja

Sustav prepoznaje tri tipa korisnika:

 • Author – ima mogućnost korištenja sustava u punoj funkcionalnosti
 • Reviewer – ima mogućnost pregleda razvijenog sadržaja i dodjeljivanja zadataka ostalim članovima tima
 • Viewer – ima mogućnost pregleda razvijenog sadržaja

Sustav se licencira prema broju korisnika tipa Author, dok se ostali korisnici sustava mogu uvesti u sustav bez ograničenja i bez naknade.

SoftChalk

SoftChalk omogućuje izradu interaktivnog sadržaja bez poznavanja programiranja. SoftChalk je izgrađen tako da omogućuje odabir stila dizajna, navigaciju stranice, izbor između različitih opcija izgleda i još mnogo toga. Unutar nekoliko minuta, SoftChalk generira niz integriranih nastavnih stranica sa izgrađenom navigacijom i profesionalnim izgledom.

SoftchalkLessonBuilderScreenshot

Slika 2: Sustav SoftChalk za izradu sadržaja učenja

SoftChalk automatski pakira svoju lekciju za isporuku putem LMS (Learning Management System) ili putem interneta ili CD-ROM-a. Pakirane lekcije osiguravaju da se sadržaj može lako dijeliti s kolegama i lako integrirati u različitim sustavima za e-učenje.

Articulate Rapid E-Learning Studio

Articulate Rapid E-Learning Studio je cjeloviti paket pomoću kojeg čak i korisnik koji nema tehnička znanja može stvoriti interaktivne sadržaje za e-učenje jednostavno, brzo i učinkovito. Program se temelji na power-point konverter pristupu koji je jednostavan i intuitivan za korisnike koji su iskusni u Microsoft PowerPoint alatu.

Articulate-Studio

Slika 3: Sustav Articulate Rapid E-Learning Studio za izradu sadržaja učenja

Articulate omogućuje brzo i jednostavno stvaranje visoko kvalitetnog sadržaja za e-učenje. Baza Articulate Presenter proizvoda koristi PowerPoint kao autorsko sučelje. Moguće je kombinirati Articulate Presenter s QuizMaker za izradu kvizova i flash animacija.

Raptivity

Raptivity je jednostavan i moćan alat za brzu izradu interaktivnih elemenata koji se lako može ugraditi u sadržaje e-učenja kreirane drugim alatima za razvoj ili ih se može upotrijebiti kao samostalne, multimedijalne elemente prilikom predavanja u učionici. Raptivity nudi doslovno stotine interaktivnih modela, baziranih na najboljim praksama instrukcijskog dizajna. Kreirane interakcije su u Flash formatu i kompatibilne su sa SCORM standardom, pa ih se može upotrijebiti unutar tečaja e-učenja kreiranog nekim drugim alatom (Composica, Flash…).

Kreiranje interakcije svodi se na odabir odgovarajućeg modela, unošenje teksta, slika i ostalih multimedijalnih elemenata te podešavanje postavki odabranog tipa interakcije. Sadržaj kreiran Raptivity alatom može se objaviti u obliku pogodnom za samostalno korištenje ili uvođenje u sadržaj koji se kreira nekim drugim specijaliziranim alatom za razvoj (poput Composice).

startpage

Slika 4: Sustav Raptivity za izradu sadržaja učenja

Raptivity ima ugrađenu moćnu biblioteku s nekoliko stotina već pripremljenih interaktivnih modela koji se vrlo jednostavno prilagođavaju novim primjenama. Ugrađeni interaktivni modeli baziraju se na najboljim praksama instrukcijskog dizajna. Raptivity biblioteka interaktivnih modela organizirana je u nekoliko logičkih paketa. Temeljni paket sastoji se od najčešće korištenih interaktivnih modela, sakupljenih iz raznih kategorija. S vrlo malo truda, moguće je kreirati i softverske simulacije za potrebe edukacije kao i opsežne ankete za krajnje korisnike.

Zaključak

Alati za izradu sadržaja učenja su vrlo važni zbog toga što primjerenost sadržaja (razumljivost i jasnoća) predstavlja jednu od ključnih karakteristika kvalitetne nastave. Posebnu pažnju tijekom izrade sadržaja učenja treba posvetiti njihovoj organizaciji jer se na taj način polaznicima olakšava praćenje, razumijevanje i usvajanje nastavnog gradiva. Previše softvera zahtijeva od korisnika da mijenjaju načine na koje rade. Rješenje toga je uključivanje korisnika u proces razvoja sadržaja učenja i primjena inovativnijih pedagoških metoda u izradi sadržaja učenja. Proces uključivanja korisnika u izradu sadržaja učenja treba biti formaliziran te ga treba poticati kako za pojedince tako i za grupe korisnika. Takav pristup naročito bi bio uspješan kod mladih ljudi koji već imaju informacijsko-komunikacijske vještine potrebne za razvijanje obrazovnih sadržaja. Nakon što se stvori digitalni sadržaj učenja, ključ za njegovo uspješno korištenje je u njegovoj kvaliteti. Sadržaje je potrebno recenzirati te omogućiti kritičko procjenjivanje.

Reference:

 1. E-learning sustavi i alati, Raptivity, dostupno na: http://www.cognita.hr/e-learning-sustavi-i-alati/raptivity [20.04.2013]
 2. Kineo, A City & Guildes Business, Articulate Studio, dostupno na: http://www.kineo.com/rapid-elearning/articulate-e-learning.html [20.04.2013]
 3. E-learning sustavi i alati, Composica, dostupno na: http://www.cognita.hr/e-learning-sustavi-i-alati/composica [20.04.2013]
 4. SoftChalk at Canisius College, SoftChalk, dostupno na: http://www.canisiuscampus.net/softchalk/ [20.04.2013]

Slike:

 1. Slika 1: Sustav Composica za izradu sadržaja učenja, dostupno na: http://julialouisewatson.files.wordpress.com/2012/07/composica4.png [20.04.2013]
 2. Slika 2: Sustav SoftChalk za izradu sadržaja učenja, dostupno na: https://blogs.k-state.edu/itnews/wp-content/uploads/2010/01/SoftchalkLessonBuilderScreenshot.jpg [20.04.2013]
 3. Slika 3: Sustav Articulate Rapid E-Learning Studio za izradu sadržaja učenja, dostupno na: http://www.softsea.com/screenshot/image/Articulate-Studio.jpg [20.04.2013]
 4. Slika 4: Sustav Raptivity za izradu sadržaja učenja, dostupno na: http://diegoinstudiocity.files.wordpress.com/2011/06/startpage.png [20.04.2013]

 

 

Alati za testiranje i procjenu znanja

Alati za testiranje i procjenu znanja dizajniraju se s ciljem analize e-učenja koja bi trebala omogućiti tvrtkama da otkriju prednosti i nedostatke svog programa učenja s obzirom na organizacijske, pedagoške i tehnološke implikacije. Procijeniti i testirati znanje vrlo je važno jer je određivanje trenutne razine znanja ključ uspješnog razvoja programa obrazovanja zaposlenika.

Alati, tj. programi se mogu svrstati u dvije temeljne skupine – oni koji olakšavaju provođenje klasičnih, pismenih ispita i oni koji su namijenjeni izravnom unošenju odgovora u računalo. Postoje mnogi dostupni alati za procjenu i testiranje znanja koji nude različite stupnjeve fleksibilnosti u pogledu procjene, upravljanja i praćenja znanja. U nastavku su navedena četiri takva alata.

Target Skills

Ovaj alat nudi online učenje u okruženju kojim se može upravljati. Ima široku primjenu te se može koristiti s diska ili u kombinaciji s online podrškom, koja nudi obilje dodatnih znanja i mogućnosti. Alat uključuje animacije, tablice i grafikone, a na kraju svake aktivnosti polaznici mogu ispisati izvješće o trenutnoj razini znanja i postignutom napretku.

Untitled

Slika 1: Alat Target Skills za testiranje i procjenu znanja

QMark Perception

Questionamark Perception se može koristiti za procjenu znanja preko weba ili pomoću Windows PC platforme. Nudi preko 15 vrsta pitanja, uključujući pitanja višestrukog izbora, tekstualne odgovore, numerička pitanja i sl. Alati za testiranje i procjenu znanja su bili dosta kritizirani zbog manjka sposobnost za razumijevanje važnosti procjene. Međutim, alat QMark Perception uključuje mogućnost pisanja eseja, do 30.000 znakova, koji se automatski ocjenjuju u skladu s unaprijed definiranim odgovorima ili se provjerava prisutnost/odsutnost pojedinih ključnih riječi. Alat je jednostavan za uporabu i ne zahtijeva HTML vještine i vještine programiranja. Prednost ovog alata je u dostupnosti izvješća o razini znanja koje sadržava i prijedloge ili linkove nastavnih materijala koji bi se mogli koristiti kako bi se povećala trenutna razina znanja.

perception-server-v2

Slika 2: Alat QMark Perception alata za testiranje i procjenu znanja

 Canvas Learning

Canvas Learning je interoperabilan alat koji podržava razna interaktivna pitanja. Navedeni alat najviše koriste strane organizacije koje koriste virtualno okruženje za učenje. Canvas Learning podupire veliki spektar otvorenih i interaktivnih pitanje različite vrste, uključujući pitanja višestrukog izbora, pitanja u kojima je potrebno popuniti praznine i sl.

Untitled

Slika 3: Alat Canvas Learning za testiranje i procjenu znanja

Hot Potatoes

Hot Potatoes je primjer alata koji pruža povratne informacije putem računala. Uključuje šest aplikacija kojima se mogu kreirati interaktivni zadaci s višestrukim odabirom odgovora, pitanja s mogućnošću upisivanja kratkih odgovora, rečenice u kojima treba pravilno poredati riječi, križaljke, zadaci za redanje ili uparivanje termina i zadaci za ispunjavanje praznina. Alat je dostupan besplatno te je vrlo popularan i posebno pogodan za samoocjenjivanje.

Untitled1

Slika 4: Alat Hot Potatoes za testiranje i procjenu znanja

MyQtest

Jedan od najkorištenijih alata za procjenu i testiranje znanja u Hrvatskoj je myQtest. Ovaj alat omogućuje i ispitivanje javnog mišljenja, anketiranje, interkorporacijsku analizu mišljenja/stavova koji pomažu u menadžerskom odlučivanju. MyQtest sustav administrira cijeli put od kreiranja ispita, bodovnog sustava, pojedinaca i grupa ljudi koji ispitima pristupaju, te osoba koje vode ispitni proces. Ispit je osnovni element aplikacije te je dinamički definiran tj. definiraju se njegovi okviri poput težine, trajanja, broja pitanja iz pojedine skupine, itd. Vrste pitanja koje se mogu pojaviti su Match Case pitanja – pitanja s ponuđenim tekstualnim odgovorima (jedan točan odgovor ili više točnih odgovora), pitanje s ponuđenim slikovnim odgovorima (jedan ili više točnih odgovora), Hot Spot – klik na sliku, pitanje s prostorom za upis odgovora (Fill in the blank) te interaktivno pitanje.

Untitled2

Slika 5: Alat myQtest za testiranje i procjenu znanja

MyQtest ne poznaje vremenska i prostorna ograničenja jer se odvija u okvirima računalne mreže ili Interneta. Aplikacija myQtest namijenjena je klijentima koji imaju stalnu ili privremenu potrebu za testiranjem/anketiranjem ljudi. Budući da aplikacija omogućuje kontrolu i pregled nad izuzetno velikim količinama podataka inicijator upotrebe aplikacije biti će menadžment malih, srednji ili velikih tvrtki s naglaskom na upravljanje ljudskim resursima. Pored uloge unutar korporacije, myQtest se izuzetno dobro snalazi i kod korisnika poput agencija za istraživanje tržišta, znanstvenih ustanova koje provode testiranje ili anketiranje na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Zaključak

Alati za vrednovanje znanja važni su poput nastavnih planova, programa i nastavnih metoda. Razinu i kvalitetu znanja polaznika određuje nastavni proces, ali i sustav ispita tj. alat za testiranje i procjenu znanja.  Stoga je potrebno detaljno razraditi planove kako bi se premostio jaz između učenja na daljinu (e-learning) i ispitivanja na daljinu (e-assesment). Pri tome se mora zadržati potpuna komparabilnost s klasičnim ispitima.

Reference:

 1. myQtest, dostupno na: http://myqtest.com/web/index.html [14.04.2013]
 2. E-assessment, The Excellence Gateway Treasury, dostupno na: http://archive.excellencegateway.org.uk/page.aspx?o=149322 [14.04.2013]

Slike:

 1. Slika 1: Alat Target Skills za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://www.aspect.bc.ca/tssp [14.04.2013]
 2. Slika 2: QMark Perception alata za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://assessmentpriorart.org/wp-content/uploads/2012/05/perception-server-v2.png  [14.04.2013]
 3. Slika 3: Alat Canvas Learning za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://www.canstudios.com/graphics/work_canvas.jpg [14.04.2013]
 4. Slika 4: Alat Hot Potatoes za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://hotpot.uvic.ca/images/hpheader6.gif [14.04.2013]
 5. Slika 5: Alat myQtest za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://myqtest.com/web/pictures/v3/web_template_v3_r5_c3.gif [14.04.2013]

Budućnost razvoja e-učenja

Budućnost razvoja e-učenja

Budućnost razvoja e-učenja

Napredak u tehnologiji omogućio je bolje razumijevanje i učenje određenih pojmova. Razmatrajući budućnost e-učenja, najveće promjene trebale bi se očekivati u napuštanju monolitnih sustava za upravljanje učenjem (u kojima je sadržaj većinom predstavljen tekstualno) i prelaženje na personalizirana okružja za učenje, koja bi se pretežno koristila aplikacijama Web 2.0.

Inovativni razvoj e-učenja odvija se velikom brzinom. Simulacija je vrlo važna za budući razvoj e-učenja. Konkretno, veće korištenje e-učenja temeljenog na simulacijama te preseljenje većeg broja usluga automatiziranih ili samoposlužnih aplikacija dovodi do promjene e-učenja kakvo je poznato danas. U bliskoj budućnosti, s većim korištenjem samoposlužnih aplikacija, vrsta obuke koju organizacija pruža svojim zaposlenicima će se promijeniti.

Očekuje se sve veća informiranost tvrtki o e-učenju kao i o sposobnostima da se brzo i učinkovito gradi znanje. Ovo je značajno ne samo za interne potrebe osposobljavanja, već i u svrhu osposobljavanja kupaca. Tako se očekuje da će tvrtke tražiti najbolje obuke koje bi povećavale ukupnu učinkovitost poslovanja putem e-učenja.

U vrlo bliskoj budućnosti, programeri za e-učenje će morati odvajati bitne informacije od onih manje bitnih. Kao rezultat toga, programi za e-učenje će postati više uravnoteženi i značajniji za potrebe polaznika obuke. Excelearn, sustav za upravljanje učenjem, već odvaja bitne elemente e-učenja i eliminira nebitne, čime organizacijska obuka postaje učinkovitija.

Čak i stručnjaci se slažu sa važnošću prikupljanja podataka o optimizaciji performansi i dopunjavanja tih podataka sa ciljem poboljšanja rada zaposlenika, te su primijetili opasnost opterećivanja zaposlenika i njihovih menadžera sa prevelikom količinom informacija. Tu je važno pronalaženje i dijeljenje ključnih podataka o performansama, bilo da se radi o jednom ili dva dijela informacije koji imaju najveći utjecaj na posao u određeno vrijeme i za određeni zadatak. U cjelini, kada se e-učenje odlučno kombinira sa performansama trenera, pružit će pravu vrijednost za organizaciju.

E-učenja postupno konvergira s drugim alatima za upravljanje, pružajući menadžerima jedinstveni pogled na financije, kupce, zaposlenike i razmatranja. Uskoro, fokus će se prebaciti na primjenu aplikacija i zadovoljavanje organizacijskih poslovnih potreba.

Treba naglasiti kako su mnogi pružatelji usluga e-učenja otkrili mogućnost korištenja tehnologije video igara za razvoj zabavne, zanimljive i učinkovite simulacije. Na takav način industrijski poslodavci mogu obučavati radnike za obavljanje sofisticiranih zadataka bez rizika ozljede te rizika ugrožavanja kvalitete proizvodnje. Ostale vrste timova moguće je obučavati na način da sudjeluju u simuliranim kvizova. Zabavni programi e-učenja pomažu povećati moral osoblja smanjujući vrijeme koje je potrebno članovima tima za integriranje novih vještina i ideja.

Standardi na području e-učenja u posljednjih 10 godina slijede tzv. metatrend, što praktično znači stavljanje naglaska na usitnjavanje. Sadržaji se razbijaju na male, samostalne elemente koji u međusobnoj kombinaciji formiraju neograničen broj mogućih kombinacija i rješenja.  Ova tendencija je očigledna i u današnjim uvjetima, a očekuje se da će se nastaviti razvijati i u budućnosti te da će se još više intenzivirati.

Neosporno, e-učenje će nastaviti rasti u današnjim organizacijama. U očekivanju tog rasta, organizacije se mogu početi fokusirati na aplikacije i na uspješnu i učinkovitu provedbu tehnika e-učenja. To će omogućiti besprijekornu integraciju e-učenja s procesom upravljanja organizacijskim performansama i ostalim ključnim procesima. Prepoznavajući sve prednosti e-učenja i njegovom implementacijom, tvrtke iz cijelog svijeta mogu postići značajne poslovne uspjehe, kako sada tako i u budućnosti.