Author: Milan Mandić

Najčešće pogreške u poslovnom e-učenju

Kod ulaska u bilo koju investiciju i posao vrlo važno je da se razvije dobra i odgovarajuća strategija. Isto vrijedi i za uvođenje sustava e-učenja u poslovnim organizacijama. Mnoge organizacije su pristupile uvođenju ovakvih sustava samo da bi se profilirali kao moderna organizacija koja prati svjetske trendove, međutim nisu imali adekvatno razvijenu strategiju e-učenja. Postoji mnogo pogrešaka koje takva poduzeća rade, a u nastavku su navedene neke od njih.

Pravilna strategija

Nedostatak vizije

„Ako ne znaš gdje ideš, svaki put će te tamo odvesti.“  Ovaj poznati citat utjelovljuje problem ne povezivanja s generalnom vizijom – konsenzusom gdje i što organizacija želi biti.

Fokusiranje na pružanje tradicionalnog treninga online

Samo prebacivanje tečajeva u učionici u online sustav učenja, bez razmišljanja o promjenama u pedagogiji i dizajnu koji pruža e-učenje će za rezultat imati lošije rezultate. Također, važno je upamtiti da kvaliteta dolazi ispred kvantitete te je bolje imati nekoliko online tečajeva koji stvarno funkcioniraju i daju rezultate, nego cijelu paletu istih koji zapravo ne donose nikakav doprinos.

Uvedeni sustav se ne uzima dovoljno ozbiljno

Samo uvođenje ovakvog sustava neće donijeti rezultate samo od sebe. Nije moguće razviti efektivan program e-učenja preko vikenda, pauza na poslu ili na povratku s posla već zahtjeva pomno i pažljivo planiranje. Iz poduzeća koji su uspješno uveli i razvili programe e-učenja nije strano čuti da su svoj program razvijali i po nekoliko mjeseci i to im se višestruko isplatilo.

Ulazak u projekt bez postizanja konsenzusa

Ono što je potrebno je da se na jednom mjestu okupe svi stakeholderi, odnosno svi zainteresirani i direktno ili indirektno uključeni u sustav e-učenja. Ukoliko to nije napravljeno na vrijeme, problemi će se s vremenom pojavljivati.

Ignoriranje rizika, slabosti i prijetnji

Nije dovoljno samo identificirati vaše snage već je jednako važno, ali mnogo teže identificirati sve vaše slabosti i nedostatke. Ono što se preporuča je upotreba SWOT analize, koja je usmjerila u pravom smjeru mnoge prije vas, pa tako može i vas.

Pripremljeni biznismen

Pripremljeni biznismen

Za one koji nisu upoznati s SWOT analizom: http://www.eu-projekti.info/sto-je-swot-analiza

Ignoriranje otpora unutar poduzeća i kasnijih promjena u okruženju

Uvođenje sustava e-učenja može biti stresno, pogotovo ukoliko naiđe na otpor unutar organizacije. Prepoznavanje toga i rješavanje problema prije nego što se program pokrene je ključno. Ono što je također ključno je nošenje sa promjenama koje se s vremenom događaju. Bez pravog budućnosti orijentiranog Change-Managementa sav početni uspjeh bi mogao uskoro nestati.

Ne postojanje programa e-učenja

I za kraj, ono što je zapravo najveća greška je ne implementirati program e-učenja u svojoj organizaciji. Prošla su vremena kad to nije bilo važno. Moderni klijenti i javnost očekuju od vas da uključite tehnologiju u vaše poslovanje. Kao što od vas očekuju da koristite vodeće tehnologije u vašem prezentiranju, tako očekuju i da koristite i vodeće alate u e-učenju.

Izvori:

Perera, G. – SEVEN FATAL MISTAKES WITH ADDING E-LEARNING TO YOUR BUSINESS. Dostupno na: http://www.evancarmichael.com/Small-Business-Consulting/6659/Seven-Fatal-Mistakes-With-Adding-ELearning-To-Your-Business.html

Morison, K. – Seven Deadly Mistakes Together with Incorporating E-learning for your small business. Dostupno na: http://www.selfgrowth.com/articles/seven-deadly-mistakes-together-with-incorporating-e-learning-for-your-small-business

Rosenberg, M.J. (2012.) – Marc My Words: Ten Common Mistakes in Building an eLearning Strategy. Dostupno na: http://www.learningsolutionsmag.com/articles/815/

Izvori slika:

Naslovna slika: Image courtesy of kjnnt at FreeDigitalPhotos.net

Slika “Strategija”: Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

Slika “Pripremljeni poduzetnik”: Image courtesy of 89studio at FreeDigitalPhotos.net

Mobilno učenje vs. e-učenje

E-učenje i mobilno učenje su postale vrlo važne „buzz“ riječi u polju tehnološki podržane revolucije učenja.  Unatoč tome, ova dva izraza nisu uvijek korištena točno, ponajviše zbog nepoznavanja razlika i podudaranja među spomenutim pojmovima.

Da se podsjetimo – definicije e-učenja i mobilnog učenja:

E-učenje (eng. E-learning) podrazumijeva elektronički podržano učenje i predavanje bilo koje vrste. Svaka vrsta učenja u kojoj je digitalna komunikacija, elektronički uređaji ili internet korišten u svrhu potpore procesu učenja, može biti označena kao vrsta e-učenja. E-učenje nije nužno vezano samo uz računalo ili internet vezu, tako na primjer učenje  jezika koristeći CD-ROM  ili gledanje edukacijske emisije na TV-u u širem poimanju se također može smatrati e-učenjem. Unatoč tome, pojavom interneta e-učenje doživljava svoj vrhunac jer se korisnicima pružio veći stupanj interakcije, suradnje, fleksibilnosti itd. prilikom učenja .

 

E-učenje

E-učenje

Mobilno učenje (eng. M-learning) je učenje koje se ostvaruje koristeći prijenosne uređaje koji dopuštaju učeniku da uči u različitim okolinama te dok je u pokretu, a ne samo u učionici ili na radnom stolu. Iako je mobilno učenje dio e-učenja, ono je povezano konkretno s prijenosnom tehnologijom. Popularnost ove vrste učenja je u vrtoglavom rastu u proteklih nekoliko godine, posebno nakon razvoja iPad-a i tableta koji koriste wireless tehnologiju.

 

Mobilno učenje

Mobilno učenje

Postoji li stvarno razlika?

Za početak možemo krenuti od namjere korisnika. Uz e-učenje, naravno vežemo želju za učenjem nečeg novog te fraze kao što su „tethered“ (spojeni na nešto) kao i učenje koje je ponuđeno u nešto formalnijem i strukturnijem obliku.

S druge strane, prva velika razlika vezana za mobilno učenje je to što je ono „un-tethered“, odnosno bežično. Također to je manje formalan način učenja uz koji vežemo pojmove kao što su privatno, situacijsko i nestrukturirano.

Uzevši u obzir navedeno, možemo primjetiti da razlika postoji. Što je još važnije, mobilno učenje ima potencijal za još veći utjecaj nego što to ima e-učenje. Jedna od važnijih promjena koje mobilno učenje donosi je to što ne funkcionira na principu učenja gdje profesori pružaju učenicima materijale za učenje, koji oni moraju naučiti za svaki slučaj, ako im bude trebalo. Ovdje to nije slučaj, jer učenik uči točno ono što mu treba, kad mu treba i gdje mu to treba.

 Što je to mobilno učenje pruža poduzećima, za razliku od ostalih vrsta učenja?

Pristup: Zaposlenici mogu pristupiti materijalu za učenje praktički sa bilo kojeg mjesta.

Praktičnost: Zaposlenici mogu učiti kad god imaju vremena, što je mnogo brže nego na laptopu ili stolnom računalu.

Zadržavanje znanja: mobilno učenje je moćan alat za trening i učenje koje pruža mogućnost brzog podsjećanja i nadopunjavanja naučenog.

Prevladavanje otpora: umjesto dugih i iscrpljujućih sati u učionici, koja odbija mnoge zaposlenike, mobilno učenje pruža informacije kad ih oni trebaju i to na način na koji oni žele.

Ubrzanje: Mobilni uređaji mogu biti izvrstno sredstvo prijenosne pomoći na poslu, naime preko njih mogu u vrlo kratkom vremenu doći do materijala koji su im tad potrebni.

Brzina pripreme: Tradicionalni materijali za učenje i trening (učenje u učionici ili na računalu) uzimaju mnogo vremena da se pripreme, dok za mobilno učenje materijali se mogu pripremiti i biti dostupni relativno brzo, u roku od tjedan ili dva. Oni su dostupni odmah, što povećava agilnost i smanjuje troškove u isto vrijeme.

 

Izvori:

Feser, John (April, 2010.) – mLearning Is Not eLearning on A Mobile Device. Dostupno na: http://floatlearning.com/2010/04/mlearning-is-not-elearning-on-a-mobile-device/

Rao, V. i Srinivasan, R. (September 2012.) – Mobile Learning: Driving Business Results by Empowering Employees in the Moment. Dostupno na: http://www.cognizant.com/InsightsWhitepapers/Mobile-Learning-Driving-Business-Results-by-Empowering-Employees-in-the-Moment.pdf

Bates, L. (September 2012.) – The Different Uses of E-learning and M-learning. Dostupno: http://www.fractuslearning.com/2012/09/12/e-learning-and-m-learning/

 

Popis slika:

Naslovna slika i slika mobilno učenje: Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net
E-učenje slika: Image courtesy of Master isolated images at FreeDigitalPhotos.net

 

 

Primjer iz prakse: McDonald’s

McDonald’s je američka tvrtka prehrambene industrije i svjetski lanac restorana brze hrane. Svaki McDonald’s-ov restoran rukovođen je putem franšize, pripojenja, ili same korporacije. Korporacijski prihodi dolaze od najma, taksi i naknada plaćenih od franšiza, kao i od prodaja ostvarenih od organizacijski rukovođenih restorana.

McDonald`s logo

McDonald`s logo

E-učenje u britanskim McDonaldsima

Kineo, vodeći svjetski pružatelj usluga e-učenja i britanski McDonald˙s sklopili su dogovor da razviju takvo riješenje e-učenja koje je:

 • U prve dvije godine smanjilo troškove za 5 mil. funti.
 • Direktno pridonijelo povećanju profita
 • Povećalo brzinu prenošenja znanja na radnom mjestu.

Može li e-učenje pomoći da McDonald`s posluje s profitom?

Ono što je McDonald˙s uvijek dobro radio je balansiranje troškova zaposlenih, sirovina, prodaje itd. Jedan od ključeva uspijeha u tom polju je to što su uvijek provodili obuku svojih zaposlenika. Međutim njihova tradicionalna face-to-face obuka više od 1000 zaposlenika u 1250 restorana svake godine predstavljala je veliki trošak. Upravo zbog toga se McDonald’s u Ujedinjenom Kraljevstvu odlučio istražiti alternativne načine obuke svojih zaposlenika, koje bi im omogućile niže troškove.

Razvijeno riješenje

Prvo što je trebalo učiniti je razraditi tri ključna aspekta za kontrolu poslovanja, a to su:

 • Vještine upravljanja financijama
 • Vještine upravljanja zalihama
 • Upravljanje zaposlenicima

Sustav e-učenja trebao je biti uspostavljen na atraktivan i zanimljiv način koji bi u potpunosti podržavao standarde kvalitete i stila koje idu uz McDonald’s brand. Za McDonald’s i Kineo, uzimanje brzog pristupa učenju nije značio pristajanje na kompromise u vidu kvalitete procesa učenja.

U procesu razvijanja održivog modela brzog e-učenja, prošli su kroz slijedeće korake:

1. Uspostava funkcionalnog prototipa modela

Svrha ovog koraka bila je:

 • Testirati kvalitetu outputa
 • Testirati brzinu procesa te potrebnog napora za svladavanje

2. Odluka da se koristi Articulate za e-učenje

Za one koje žele saznati više o Articulate-u : http://www.articulate.com/

3. Izgradnja modula

4. Zreli model – davanje potpune kontrole u ruke McDonald´sa

Rezultati i koristi uspostave e-učenja:

Rezultati su bili iznad svih očekivanja te su čak i sami zaposlenici dali vrlo pozitivan feedback. Dio rezultata ankete prikazano je u slijedećoj tablici:

Izjava

% slaganja

2009

2010

Ovo je relevantno za moj posao.

94%

94%

Naučeno mogu iskoristiti  u praksi.

91%

92%

Primio/la sam informacije koje su mi potrebne za dobro obavljanje posla.

92%

92%

Uštede

Rezultati su pokazali da je u prvih 12 mjeseci ostvarena ušteda od milijun funti, dok se u idućih 12 mjeseci taj broj popeo na 5 milijuna funti, što predstavlja velik povrat na investirano.

Poboljšanje poslovnih rezultata

 • Porast prodaje za 10%
 • 6% više obavljenih transakcija
 • Ključni pokazatelji profitabilnosti hrane poboljšali su se između 0,05% i 1%, što je direktno povezano s ciljevima učenja.
 • Značajno smanjenje troškova

Izvori:

https://www.kineo.com/documents/casestudy_McD1.pdf

https://www.kineo.com/food-drink-case-studies/mcdonalds-uk-rapid-e-learning-in-action.html

http://community.articulate.com/blogs/elearning-examples/default.aspx

Featured image: Image courtesy of ddpavumba at FreeDigitalPhotos.net

Utjecaj nove generacije sustava za e-učenje na organizacijsku kulturu učenja

Argyris (1977) definira organizacijsko učenje kao proces „detekcije i korekcije pogrešaka“. Po njegovom viđenju organizacije uče kroz individualce koji se prema njima ponašaju kao agenti: „ Aktivnosti učenja pojedinaca su potpomognuti ili sputani od strane ekološkog sustava faktora koji se mogu zvati sustav organizacijskog učenja.“

Kultura učenja predstavlja set vrijednosti, procesa i prakse koji utječu na samoodrživo i kontinuirano učenje u organizaciji. Nova generacija e-učenja može imati veliki utjecaj na organizacijsko učenje kroz suradnju zaposlenika i razmjenu znanja. U nastavku će biti objašnjene neke karakteristike nove generacije sustava e-učenja koji mogu doprinijeti kulturi organizacijskog učenja.

Kolaboracija i dijeljenje znanja

Utjecaj nove generacije

Ključan aspekt jake kulture učenja je da se važne informacije lako dijele među pojedincima unutar organizacije. Dijeljenje znanja kao koncept vrlo je atraktivan za organizacije, jer im pruža ogromne mogućnosti koje ne bi smjeli propustiti. To je motor koji prevodi znanje u poslovnu vrijednost (Mr. R. Sethumadhavan, 2007).

Sustavi nove generacije e-učenja pružaju članovima organizacija fleksibilnost brzog „okupljanja“, bez obzira na njihove fizičke lokacije, preko virtualnih sastanaka (npr. Web/ video konferencije). Zaposlenici u virtualnoj učionici mogu dijeliti ideje, iskustva, naučeno gradivo, primjere najbolje prakse, kao i ostale informacije i to sve u real-time okruženju.

Također, takvi sustavi pružaju mogućnosti pohrane informacija i materijala. Tako pohranjeni materijali su zaposlenicima dostupni na zahtjev u bilo koje vrijeme. Nadalje, kontinuirano dijeljenje informacije potpomaže stvaranju jake organizacijske kulture učenja.

Povećani angažman i empowerment sudionika u učenju.

Trening i vježbe kreirane i održane u sustavima e-učenja nove generacije često su od strane sudionika ocijenjene kao mnogo zanimljivije i privlačnije od tipičnih treninga u učionici. Naime, simulacije, integrirani i interaktivni streamovi videa, live chatovi i ostalo, ne samo da stimuliraju „in-person“ iskustvo, već ga i potiču.

Takvo e-učenje potiče kolaboraciju i sudjelovanje – gorljiviji angažman, empowerment i predanost procesu učenja. Takvo učenje rezultira poboljšanim prijenosom znanja i zadržavanje istog, a time poboljšava i rezultate poslovanja.

Također, kroz web sastanke timovi se mogu sastajati češće, bez povećanih troškova transporta i utrošenog vremena u putovanje s jedne točke na drugu. Sami polaznici ovakve sastanke ocjenjuju kao zahvalnije i korisnije od konferencijskih poziva i sličnih načina komunikacije. Dijeljenje ideja među sudionicima ne samo da potiču inovativnost, već vodi k boljoj produktivnosti sastanka i cijele učeće organizacije.

Popis slika:

Image courtesy of ddpavumba at FreeDigitalPhotos.net

Izvori:

Malhotra, Yogesh. (1996). Organizational Learning and Learning Organizations: An Overview [WWW document]. Dostupno na: http://www.brint.com/papers/orglrng.htm

Arth, Barb. (2011.). The Business Impact of Next-Generation e-Learning: How Today’s e-Learning Drives Results. Dostupno na: http://adobe.ly/uMWBNI

Mallon, David. (2010.). High-Impact Learning Culture: The 40 Best Practices for Creating an Empowered Enterprise.

Sethumadhavan, R. (2007.). Importance of Knowledge Sharing for Organisations. Dostupno na: http://www.indianmba.com/faculty_column/fc653/fc653.html