Budućnost razvoja e-učenja

Budućnost razvoja e-učenja

Budućnost razvoja e-učenja

Napredak u tehnologiji omogućio je bolje razumijevanje i učenje određenih pojmova. Razmatrajući budućnost e-učenja, najveće promjene trebale bi se očekivati u napuštanju monolitnih sustava za upravljanje učenjem (u kojima je sadržaj većinom predstavljen tekstualno) i prelaženje na personalizirana okružja za učenje, koja bi se pretežno koristila aplikacijama Web 2.0.

Inovativni razvoj e-učenja odvija se velikom brzinom. Simulacija je vrlo važna za budući razvoj e-učenja. Konkretno, veće korištenje e-učenja temeljenog na simulacijama te preseljenje većeg broja usluga automatiziranih ili samoposlužnih aplikacija dovodi do promjene e-učenja kakvo je poznato danas. U bliskoj budućnosti, s većim korištenjem samoposlužnih aplikacija, vrsta obuke koju organizacija pruža svojim zaposlenicima će se promijeniti.

Očekuje se sve veća informiranost tvrtki o e-učenju kao i o sposobnostima da se brzo i učinkovito gradi znanje. Ovo je značajno ne samo za interne potrebe osposobljavanja, već i u svrhu osposobljavanja kupaca. Tako se očekuje da će tvrtke tražiti najbolje obuke koje bi povećavale ukupnu učinkovitost poslovanja putem e-učenja.

U vrlo bliskoj budućnosti, programeri za e-učenje će morati odvajati bitne informacije od onih manje bitnih. Kao rezultat toga, programi za e-učenje će postati više uravnoteženi i značajniji za potrebe polaznika obuke. Excelearn, sustav za upravljanje učenjem, već odvaja bitne elemente e-učenja i eliminira nebitne, čime organizacijska obuka postaje učinkovitija.

Čak i stručnjaci se slažu sa važnošću prikupljanja podataka o optimizaciji performansi i dopunjavanja tih podataka sa ciljem poboljšanja rada zaposlenika, te su primijetili opasnost opterećivanja zaposlenika i njihovih menadžera sa prevelikom količinom informacija. Tu je važno pronalaženje i dijeljenje ključnih podataka o performansama, bilo da se radi o jednom ili dva dijela informacije koji imaju najveći utjecaj na posao u određeno vrijeme i za određeni zadatak. U cjelini, kada se e-učenje odlučno kombinira sa performansama trenera, pružit će pravu vrijednost za organizaciju.

E-učenja postupno konvergira s drugim alatima za upravljanje, pružajući menadžerima jedinstveni pogled na financije, kupce, zaposlenike i razmatranja. Uskoro, fokus će se prebaciti na primjenu aplikacija i zadovoljavanje organizacijskih poslovnih potreba.

Treba naglasiti kako su mnogi pružatelji usluga e-učenja otkrili mogućnost korištenja tehnologije video igara za razvoj zabavne, zanimljive i učinkovite simulacije. Na takav način industrijski poslodavci mogu obučavati radnike za obavljanje sofisticiranih zadataka bez rizika ozljede te rizika ugrožavanja kvalitete proizvodnje. Ostale vrste timova moguće je obučavati na način da sudjeluju u simuliranim kvizova. Zabavni programi e-učenja pomažu povećati moral osoblja smanjujući vrijeme koje je potrebno članovima tima za integriranje novih vještina i ideja.

Standardi na području e-učenja u posljednjih 10 godina slijede tzv. metatrend, što praktično znači stavljanje naglaska na usitnjavanje. Sadržaji se razbijaju na male, samostalne elemente koji u međusobnoj kombinaciji formiraju neograničen broj mogućih kombinacija i rješenja.  Ova tendencija je očigledna i u današnjim uvjetima, a očekuje se da će se nastaviti razvijati i u budućnosti te da će se još više intenzivirati.

Neosporno, e-učenje će nastaviti rasti u današnjim organizacijama. U očekivanju tog rasta, organizacije se mogu početi fokusirati na aplikacije i na uspješnu i učinkovitu provedbu tehnika e-učenja. To će omogućiti besprijekornu integraciju e-učenja s procesom upravljanja organizacijskim performansama i ostalim ključnim procesima. Prepoznavajući sve prednosti e-učenja i njegovom implementacijom, tvrtke iz cijelog svijeta mogu postići značajne poslovne uspjehe, kako sada tako i u budućnosti.

Doris Vulić

Latest posts by Doris Vulić (see all)