Category: Komunikacijske tehnologije

Komunikacija i interakcija u sustavu e-učenja

 

Mnogi će pomisliti da komunikaciju i interakciju koja se može postići u razredima i prilikom klasičnog načina učenja nije moguće ostvariti putem tehnologije i naprednog načina učenja te kako ona nije omogućena ovim putem upravo zbog temeljnog cilja ovakvog sustava, a to je učenje na daljinu. Međutim, Marcelo (2006) prezentira rezultate svoje studije gdje njegova analiza pokazuje da se u tečajevima e-učenja ostvaruje mnogo veća komunikacija između polaznika i instruktora, gdje su polaznici mnogo više uključeni u učenje što izravno utječe na proces učenja, posebice na rezultate procesa i zadovoljstvo polaznika. Da bi se ovo i ostvarilo ADM-201 potrebna su tri ključna faktora a to su jasnoća i dosljednost dizajna tečaja, stalan kontakt instruktora s polaznicima uključujući povratne informacije koje su omogućene polaznicima te aktivne rasprave. Počevši od prvotnih načina učenja pa sve do današnjeg e-učenja prilike za poboljšanje interakcija iz dana u dan rastu te u ovom udaljenom načinu to je omogućeno videokonferencijama koje pružaju interakciju između polaznika i instruktora u realnom vremenu, ali i olakšavaju komunikaciju i interakciju među samim polaznicima.

 

Bez naslova

Slika 1: Tipovi interakcije

Moore (1989) predlaže tri tipa interakcije u e-učenju: polaznik-sadržaj, polaznik-instruktor i polaznik-polaznik. Polaznik-sadržaj interakcija je proces u kojem se polaznik upoznaje sa sadržajem, proučava ga i nastoji razumjeti te Moore i Kearsley (1996) navode kako svaki polaznik treba sagraditi znanje kroz proces osobne prilagodbe informacija i sadržaja koji je prezentiran. Polaznik-instruktor interakcija je komunikacija između instruktora i svakog polaznika tečaja kroz razne načine online komunikacije posredovanjem računala, ali može uključivati i davanje savjeta, offline komunikaciju i osobne razgovore. I kao zadnja polaznik-polaznik interakcija je komunikacija između dvoje ili više polaznika tečaja koja se javlja asinkronom komunikacijom pomoću računala, ali može uključivati i ostale interpersonalne i manje grupne razgovore, online ili offline, koji se javljaju tijekom tečaja među polaznicima. Hillman, Willis i Gunawardena (1994) navode još i interakciju sa sučeljem dok Anderson and Garrison (1998) dodaju još i instruktor-instruktorinterakciju, instruktor-sadržaj i sadržaj-sadržaj interakciju.

Komunikacija i interakcija imaju svoje prednosti, ali isto tako mogu uzrokovati i teškoće u usporedbi s tradicionalnim metodama komunikacije u učenju. Najčešće su problemi vezani za medij, poruke 100-105 i tehničke detalje: internetska veza može biti prespora ili se može prekinuti, preglednik može biti nekompatibilan, internetski sadržaj može biti presitan, boja teksta ili pozadine može biti neprikladna, struktura lekcije nelogična itd.  Ostali problemi vezani su za instruktore i polaznike: problemi mogu biti uzrokovani slanjem neprikladnih poruka (pogrješan medij, vrijeme slanja, duljina i sl.), koje mogu biti slabo oblikovane (pogrješke u pisanju, loša organizacija i sl.) ili dvosmislene, zatim instruktori mogu imati pogrješne pretpostavke o predznanju polaznika, njihovoj motivaciji i interesima itd.                                                                                                                                                                                                                                               Uvođenjem e-učenja u organizaciju potrebno je posebnu pažnju posvetiti upravo komunikaciji i interakciji kako bi produktivnost bila što veća. Poželjno je što češće ostvarivati dvosmjernu vezu u komunikaciji, uključivati polaznike u rad preko raznih zadataka, uključivati videa i animacije koje predstavljaju atraktivan način prijenosa znanja te prilagoditi poruke potrebama 700-039 i kapacitetima polaznika.

 

Literatura

Ćukušić, M. & Jadrić, M., 2012. e-učenje: koncept 300-101 i primjena. Zagreb: Školska knjiga.

Woods, R. H., Baker J. D., 2004., Interaction and Immediacy in Online Learning, dostupno na: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/186/268

Swan, K., 2010., Building Learning Communities in Online Courses: the importance of interaction, dostupno na: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1463631022000005016#.UjituNLwZJk

 

 

 

 

 

Videokonferencije u poslovnom e-učenju

Komunikacijske tehnologije koje se koriste u poslovnom e-učenju mogu se podijeliti na više načina, pa ih je tako Caladine (2008), nazvavši ih suradničke tehnologije, podijelio na tri razine:

 • Tehnologije utemeljene na tekstu – e-mail, računalno podržane komunikacije i sl.
 • Tehnologije utemeljene na zvuku – telefon
 • Tehnologije utemeljene na zvuku i slici – videokonferencija

Videokonferencije se mogu definirati kao virtualni sastanak, realiziran pomoću različitih tehnologija, na kojem su sudionici u potpunosti prostorno neovisni. Drugim riječima, sudionici komuniciraju korištenjem kamera, računala, mikrofona, zvučnika ili nekog drugog objekta, dok su međusobno neograničeno udaljeni.

Uzevši u obzir sve konkurentnije tržište, ali i sve brži razvoj komunikacijske tehnologije, moguće je neke nove izazove proizašle iz sve jače konkurencije riješiti ili barem ublažiti korištenjem novih tehnologija. Svi poslovni subjekti danas nastoje uštedjeti gdje je to moguće, isto tako svi ističu važnost znanja, odnosno edukacije svojih zaposlenika kao kritični faktor uspjeha poduzeća, što uzrokuje nastanak dodatnih troškova (zbog gubitka radnog vremena zaposlenika koji su na edukaciji ili zbog troškova putovanja tih zaposlenika). Efikasan način da se ti troškovi uklone, a da se edukacija ipak održi je korištenje videokonferencija. Videokonferencija omogućava fleksibilnu edukaciju, gdje se korisnici uključuju sa lokacije koja njima odgovara, čime se eliminira trošak potrebnog putovanja sudionika sastanka/edukacije. Također, ovakve edukacije se mogu snimiti za naknadno pregledavanje čime se ne oduzima radno vrijeme zaposleniku. Također, na ovaj se način ostvaruje bolje razumijevanje i pamćenje sadržaja, jer kombinira više načina prijenosa informacija – vizualno i auditivno.

Jedan od alata na raspolaganju poduzećima je Ericssonov videokonferencijski sustav Virtual Presence (ViPr). Ovaj sustav omogućuje korisnicima video poziv – najjednostavniji oblik video veze, gdje ViPr u suštini postaje videotelefon. Vidljiva nam je slika sugovornika, umanjena vlastita slika te niz drugih funkcija koje pomažu u komunikaciji. Također, nudi se mogućnost videokonferencijske veze gdje je se ostvaruje komunikacija između više sugovornika, ali je moguće dodati i dodatni izvor video signala, bilo sa DVD čitača, TV prijemnika i sl., čime se može obogatiti konverzacija sudionika. Pored prijenosa slike i zvuka, ViPr nudi i mogućnost prijenosa, odnosno dijeljenja podataka i aplikacija među sudionicima videokonferencije.

konferencija sa dodatnim videom

Konferencija sa dodatnim videom

Naravno, ViPr nije jedini videokonferencijski sustav koji poduzeća mogu rabiti. Pored Ericssona, svoje varijante videokonferencijskog sustava imaju i druge softverske tvrtke, kao npr. Microsoftov Lync, koji uglavnom podržava sve funkcije kao i Ericssonova inačica, ali i nudi neke druge.

Popis slika:

Featured image: Multi point video conferencing hybrid events, izvor: http://www.eventindustrynews.co.uk/2012/12/19/rsa-house-to-launch-enlightened-hybrid-events/multi-point-video-conferencing-hybrid-events/ [16.6.2013.]

Slika 1: Konferencija sa dodatnim videom, izvor: Šobar, D.: Ericssonov videokonferencijski sustav Virtual Presence, Revija, Zagreb, 2007.

Reference:

 1. Caladine, R.: Enhancing e-learning with media-rich content and interactions, Information Science Publishing, London, 2008.
 2. Ćukušić, M., Jadrić, M.: e-učenje: koncept i primjena, Školska knjiga, Zagreb, 2012.
 3. Šobar, D.: Ericssonov videokonferencijski sustav Virtual Presence, Revija, Zagreb, 2007., dostupno na: http://www.ericsson.com/hr/etk/revija/Br_2_2007/virtual_presence.pdf

Komunikacijske tehnologije i njihova primjena u tečajevima e-učenja

Komunikacijske tehnologije

Komunikacijske tehnologije dijelimo na asinkrone i sinkrone. Asinkrone aktivnosti omogućuju ljudima da se povežu prema vlastitoj potrebi i rasporedu, na način da sudionici razmjenjuju ideje ili informacije neovisno o sudjelovanju ostalih sudionika. Pod  tehnologijama za asinkronu komunikaciju smatraju se blogovi, wikiji, forumi, također i e-mailovi; jer samo je jedan sudionik potreban za slanje ili primanje e-pošte. Sinkrone aktivnosti omogućuju komunikaciju u stvarnom vremenu, odnosno temelje se na principu „isto vrijeme, različito mjesto“, za razliku od asinkronih koje se temelje na principu „različito mjesto, različito vrijeme“. Dakle, sinkrona komunikacija omogućuje sudioniku da se poveže i razmjenjuje informacije u isto vrijeme; s jednim ili više sudionika. Primjeri sinkronih alata su chat, web konferencije, webcasting, te video i audio konferencije. Općenito govoreći asinkrona komunikacija je prikladnija za zadatke koji zahtijevaju promišljanje i više vremena za ostvarenje. Posebno je vrijedna za sudionike koji su previše sramežljivi ili kojima nedostaje komunikacijskih vještina u stvarnim konverzacijama. Međutim, sinkrona komunikacija omogućuje veću društvenu prisutnost. U nastavku su navedene primjene osnovnih asinkronih i sinkronih tehnologija u tečajevima e-učenja.

Capture

E-mail

E-mail je najjednostavniji alat za izravnu, jedan na jedan komunikaciju između instruktora i sudionika tečaja e-učenja, ili između dva sudionika. Koristi se za pitanja i odgovore osobnog, a ne općeg interesa. Također se može koristiti za slanje poruka u skupini, u slučaju kada je potrebno obavijestiti polaznike o iznenadnim promjenama ili o događajima. Isto tako koristi se za razgovore i razmjenu dokumenata u malim grupama.

Forum

Forum je primarni asinkroni alat za online rasprave; omogućuje svim sudionicima da vode razgovor u obliku objavljene poruke. Koristi se za određenu temu razgovora ili studije slučaja, a polaznici i instruktori mogu ostaviti poruke, čitati i odgovarati, i to u različito vrijeme pišući komentare koji ostaju na forumu za ostale sudionike koji ih mogu pročitati i odgovoriti na njih bilo kad. Svaki forum može sadržavati jednu ili više rasprava, te u usporedbi s e-mailom, forumi mogu biti prikladniji za velike grupe gdje sudionici mogu slobodno voditi zajedničke rasprave, umjesto da primaju brojne e-mailove.

Blog

Blog kao komunikacijski alat omogućava ljudima razmjenu, pristup i lako ažuriranje podataka, bez prethodnog znanja o računalnom programiranju. Blogovi su stvoreni da predstave sadržaj kao jednostavnu listu unosa, nešto slično dnevniku. Sudionici također mogu koristiti blogove kao mjesto za promišljanje, prikupljanje ideje i mjesto gdje imaju kraće međusobne razgovore. Ključni element bloga je da omogućuje mišljenje drugih sudionika u vidu komentara na blogerovo mišljenje o nekoj temi.

Wiki

Wiki je web stranica koja se može urediti online. Za razliku od uobičajenih web stranica, koje su stvorene offline, a zatim ustupljene na web poslužitelj, wiki se uređuje online. Korisnici ne trebaju posebna tehnička znanja za izmjenu postojećih wiki stranica ili dodavanje nove stranice. Wiki se može koristiti od strane polaznika tečaja za skupni rad na istom dokumentu ili za dijeljenje ideja i resursa za temu.

Chat

Chat je jedan od najpopularnijih  komunikacijskih alata na webu. Omogućava da dvoje ili više ljudi razmjenjuju ​​tekstualne poruke u stvarnom vremenu. Chat je koristan za tečaj e-učenja ako se koristi kao kanal za pitanja i povratne informacije tijekom on-line prezentacije ili sastanka. Ovaj pristup također se koristiti, primjerice, za konkretno rješavanje problema, pripreme sučeljavanja sa grupama za i protiv, te brainstorming.

Audio i video konferencija

Audio i video konferencija je audio i video sastanak između dva ili više korisnika na različitim mjestima, u stvarnom vremenu. Prvenstveno se koriste za sastanke. Audio konferencija može imati veliku primjenu u mobilnom učenju, te su pogodne teme kojima su govor i slušanje ključni (npr.tečajevi za učenje stranih jezika), dok su video konferencije posebno prikladne za obuku tema gdje je vizualna jasnoća od presudne važnosti.

Web konferencija

Web konferencija spaja polaznike tečaja e-učenja i njegove instruktore na svojim računalima gdje god da se nalaze, putem interneta. Sudionici komuniciraju u realnom vremenu putem audia, tekstualnog chata i videa, a sastanci mogu biti evidentirani za kasnije gledanje. Web konferencija omogućuje online predavanja, tutoriale, i  grupni rad za sudionike na različitim mjestima, također omogućuje uključivanje gostujućih predavača i vanjskih stručnjaka na predavanja.

Webcasting

Izraz “webcasting” odnosi se na audio i video zapise poslane iz jednog izvora na više pasivnih prijemnika. Tipična primjena je video lekcija, gdje instruktor govori za sve sudionike istovremeno, bez interakcije. Webcasting se u tečajevima koristiti od strane instruktora za pružanje sadržaja, motivacije ili orijentacije.

Zaključak

Komunikacijski alati, i asinkroni i sinkroni, pružaju mogućnosti sudionicima tečaja e-učenja za razvoj online zajednice koja im omogućuje da međusobno surađuju i nađu svoje odgovore na pitanja bez oslanjanja isključivo na izravnu komunikaciju s instruktorom, Nadalje, ovi alati pružaju polaznicima mogućnost da se aktivnije uključe u proces učenja, čime se osigurava veća prilika za uspjeh polaznika tečaja e-učenja.

Reference:

1. Communication technologies used in E-learning, 2010, dostupno na: http://e-learning-society.blogspot.com/2010/12/communication-technologies-used-in-e.html

2. J.Ashley, 2003, Synchronous and Asynchronous Communication, dostupno na: http://www.asaecenter.org/Resources/articledetail.cfm?itemnumber=13572

3. M. Weller, C.Pegler, R.Mason, 2004.,  Use of innovative technologies on an e-learning course, dostupno na: http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/eLearningResearchs/useOfInnovative.pdf

4.Synchronous vs. Asynchronous Classes, 2012, dostupno na: http://www.elearners.com/online-education-resources/online-learning/synchronous-vs-asynchronous-classes/

 

Webinari – edukacija ili marketing

U sve većem razvoju tehnologije svi aspekti života su pod njenim utjecajem. To se odnosi i na edukaciju te sa poslovnog aspekta i na marketing. Jedan od novih načina komunikacije i prezentacije sadržaja predstavlja webinar. On omogućava predstavljanje sadržaja bilo u svrhu obrazovanja ili u svrhu marketinga koristeći razne audiovizualne alate kao što su powerpoint prezentacije te razni komunikacijski kanali na internetu. Jedna od uloga webinara je da služi kao vodič pri svladavanju novih sadržaja kroz svoje opcije komunikacije i mogućnosti spremanja podataka za buduće korištenje. Zahvaljujući mogućnosti trajnog spremanja korisnici ne gube vrijeme na zapisivanje te se mogu u potpunosti posvetiti sadržaju, odnosno tematskoj cjelini koju obrađuju. Još jedna od glavnih prednosti webinara je što je dostupan na svakom mjestu na kojem postoji internet veza. Danas je internet dostupan na skoro svim mjestima zahvaljujući velikom ulaganju i instaliranju potrebne infrastrukture. Webinar je sada najnoviji trend u prostorima web konferencije, a osim toga umanjuje poteškoće pronalaženja velikog broja klijenata. Moguće je pronaći mnoštvo različitih softvera za izradu webinara, a neki od najboljih i najpouzdanijih su:

-  On24; BrighTalk; ReadyTalk; Streamlogics; Instant Presenter i sl.

Ovisno o vrsti softvera i njegovog proizvođača njegove značajke i opcije u korištenju mogu varirati. Ovisno o trošku korisniku se omogućava da izabere onaj koji njemu najviše odgovara, tj. plaćanje po minuti, tjedno, mjesečno ili godišnje.

Postoji mnogo vrsta oglašavanja na internetu, a jedan od njih je putem webinara. Sa aspekta marketinga webinare sve više koriste i poduzeća zbog svojih mnogobrojnih prednosti. Vlasnici tvrtki ih koriste zbog toga što im omogućavaju dostizanje željenog segmenta na tržištu mnogo lakše  uz promicanje kvalitete proizvoda i usluga online te podizanjem svijesti kupaca o položaju i snazi tvrtke na tržištu. Također pruža prednosti smanjenja troškova putovanja i dogovaranja konferencija  zbog mogućnosti susreta na mreži. Pravilno postavljena marketinška kampanja oko webinara može biti iznimno uspješna za poduzeće.

Glavni razlozi za korištenje webinara u marketinške svrhe:

 • Webinari štede novac – istraživanja su pokazala da su kompanije koje su pokrenule web seminare uštedjele do 75% na troškovima organizacije evenata (troškovi puta, smještaja, hrane i pića, iznajmljivanja soba za konferenciju).
 • Zahtijevaju manje vremena – prosječni webinari traju otprilike sat vremena te je puno lakše ljude obvezati ili pridobiti na kraći vremenski rok, u odnosu na konferencije koje mogu trajati i po nekoliko sati.
 • Odgovaraju i kupcima – omogućavaju im da se upoznaju sa proizvodima bez potrebe dugotrajnog ispitivanja osoba zaduženih za prodaju, a osim toga nedavno istraživanje je pokazalo da je čak 83% webinara korisno, 66% pruža mogućnost uštede vremena, a samo mali broj od 7% su predstavljaju loši i nezanimljivi webinari.
 • Povećavaju prodaju – obrazuju kupce o proizvodima te putem atraktivnih i dobro objašnjenih sadržaja nagovaraju kupce na kupnju proizvoda.

Naravno osim dobrih tu su uvijek i neki negativni aspekti pri korištenju webinara pa pogledajmo i neke o njih:

 • Povećanje dodatnih troškova – snimanje tehnologije za izradu webinara obično zahtjeva posebno računalo i zasebnu telefonsku liniju.
 • Potrebno je više promocije – bez kontinuirane promocije webinara najmanje 2-3 tjedna prije prikazivanja smatra se da nitko neće pristupiti webinaru. Promocija se može vršiti na vlastitim stranicama poduzeća, zatim putem e-maila ili objavljivanjem članaka u novinama i časopisima.
 • Smanjena pažnja polaznika – laka mogućnost da se potencijalni kupci zanesu nekim drugim poslom tijekom trajanja webinara (npr. telefon).

Na kraju kao što vidimo ima mnogo razloga za korištenje i nekorištenje webinara. O tim razlozima treba u svakom poduzeću raspraviti odgovarajući tim koji dobro poznaje snage i slabosti te prilike i prijetnje poduzeća te odabrati onu strategiju razvoja koja mu najviše odgovara. Pogrešna upotreba webinara može izazvati nepogodnosti za vlasnike, zaposlenike te čak i kupce.


REFERENCE:

Marketing and Sales Info: Using webinars for marketing pros and cons, dostupno na: http://www.businessknowledgesource.com/marketing/using_webinars_for_marketing_pros_and_cons_025925.html  [18.04.2013]

Johnson, C., M., Corazzini, K., N.,  Shaw, R.: Assessing the Feasibility of Using Virtual Environments in Distance Education,  2011, dostupno na:  http://www.kmel-journal.org/ojs/index.php/online-publication/article/view/68/72  [18.04.2013]

Davao, J.: Webinar a Great Way to Interactive learning, 2011, dostupno na: http://www.agentsofvalue.com/2011/08/webinar-a-great-way-to-interactive-learning/ [18.04.2013]

Myles,T.: Things You Need to Know About Webinars, 2013, dostupno na: http://smallbusiness.chron.com/things-need-webinars-33655.html [18.04.2013.]

Kolaboracijski alati u poslovnom e-učenju

Moderno poslovno e-učenje više ne podrazumijeva puko prenošenje dokumentacije koja se koristi pri učenju na internet/intranet, kako bi im polaznici imali pristup sa svojih računala. Danas se očekuje da polaznici, osim samog pristupa, mogu sudjelovati u kreiranju obrazovnih materijala, imati interakciju s njima, ali isto tako da s druge strane nastavnik ima uvid u ono što su pojedini polaznici kreirali, promijenili na postojećim materijalima, da bi mogao evidentirati i ukazati na eventualne greške. Pored upravljanja promjenama na dokumentacijom, potrebno je da ovi sustavi omoguće i komunikaciju – poželjno dvosmjernu – između polaznika i nastavnika, što potiče osjećaj individualizacije i personaliziranosti.

Poslovno e-učenje

Poslovno e-učenje

Postoje dvije vrste poslovnog e-učenja – sinkrono i asinkrono. Sadržaj asinkronog e-učenja, kako to navodi Rosen (2009.), je na internetu, dostupan polaznicima kada su slobodni za učenje, 24 sati na dan, sedam dana u tjednu. Za ovu vrstu učenja, poduzeću je potrebno imati sustav, ili platformu, kojoj će zaposlenici imati pristup sa bilo koje lokacije i u bilo koje vrijeme – bilo to na internetu, ili popularno nazvano u cloud-u, bilo na intranet poduzeća. Ovakvi sustavi omogućuju nastavnicima da postave materijale bilo kojega oblika (tekstualne, audio ili video datoteke). Kad se dokument jednom postavi na takvu platformu, svi polaznici koji imaju odobrenje pristupu dotičnom dokumentu mogu ga koristiti, dopunjavati i modificirati, te se pri tome evidentira svaka promjena, koju onda nastavnik može odobriti ili ne. Ta mogućnost pruža vrlo efikasan način timskog rada na nekom zadatku i u situaciji kada su polaznici u timu fizički odvojeni, budući da isti dokument mogu uređivati više od jednog polaznika istovremeno. Na ovakvim kolaboracijskim alatima moguće je razviti sustav rola (uloga) tako da svaki zaposlenik (polaznik pojedinog tečaja) ima pristup materijalima koji se odnose samo na njegovu domenu djelovanja, odnosno tečaja kojega je on upisao. Pa tako zaposlenik računovodstva ima pristup samo obrazovnim materijalima vezanima za računovodstvo, ista stvar je i sa ostalim odjelima u poduzeću. Na ovaj način efikasno se mogu kreirati grupe polaznika kako bi ih se oslobodilo opterećivanja nepotrebnom dokumentacijom. Također, na ovaj način onemogućeno je da pojedini polaznici, npr. iz informatičke službe, modificiraju obrazovne materijale vezane za računovodstvo, bilo slučajno ili namjerno, i time nastavnike opterećuju dodatnim poslom vračanja dokumenata u posljednje ispravno stanje. Jedan od primjera ovakvih sustava je Microsoft SharePoint, koji nije izvorno zamišljen kao kolaboracijski alat za korištenje u poslovnom e-učenju, ali budući da podržava sve navedene karakteristike, može se koristiti i u tu svrhu.

image (4)

Računarstvo u oblaku za asinkrono e-učenje

Druga vrsta poslovnog e-učenja je sinkrono e-učenje, koje se može definirati kao uživo potpomognuto podučavanje i učenju orijentiranu interakciju koja se zbiva elektronički (Murray, 2007). Glavna karakteristika ove vrste poslovnog e-učenja je mogućnost dvosmjerne komunikacije između instruktora i polaznika, a da pri tome oni nisu na istoj lokaciji. Moderni kolaboracijski alati omogućavaju komunikaciju u realnom vremenu, i to ne samo između instruktora i jednog polaznika, nego i cijelog razreda/grupe polaznika istovremeno. Pored pukog dopisivanja, komunikaciju je moguće voditi i auditivno (zamjena za telefon/mobitel) ali i vizualno (video-konferencije). Dodatno, moguće je uvesti elemente dinamike u obrazovne materijale, na način da se isti prezentiraju polaznicima, pružajući nastavniku mogućnost da pomoću pokazivača naglašava ili dodatno pojasni pojedine dijelove prezentacije ili da izvrši ad-hoc promjene na dokumentima. Neki od alata pružaju mogućnost dijeljenja ekrana, što nastavnik može iskoristiti kako bi polazniku doslovno preuzeo kontrolu nad računalom i demonstrirao mu kako riješiti određeni problem, ili kako bi uočio gdje je polaznik zapeo u određenom zadatku. Primjer ovakvoga alata može biti Microsoftov Lync.

Kombiniranjem ovakvih alata poduzeću pruža široki spektar rješenja za prilagođavanje svojim potrebama poslovnog e-učenja. Ako je to potrebno, poduzeće si može integracijom ovakvih alata sa već postojećim, tradicionalnijim, metodama obuke u poduzeću – kao što je obuka u razredima ili mentoriranjem, otvoriti mogućnost kreiranja optimalnog miksa različitih metoda i tehnika poslovnog e-učenja. Ovakav oblik poslovnog e-učenja se naziva hibridno učenje, koje Mortera-Gutierrez (2006.) definira kao sustave koji kombiniraju nekoliko različitih metoda prikaza sadržaja učenja, gdje se često tradicionalni oblik osobnog podučavanja uživo kombinira s korištenjem platformi za suradnju, online tečajevima, komunikacijskim alatima i sl. Naravno, ako poduzeće tako procijeni, može svoju edukaciju u potpunosti bazirati na online učenju, koje podrazumijeva tečajeve u kojima je najmanje 80% sadržaja potrebnog za učenje dostavljeno online.

 

Reference:

Ćukušić M., Jadrić M: E-učenje – koncept i primjena, Zagreb: Školska knjiga, 2012.

Rosen, A.: E-learning 2.0: Proven practices and emerging technologies to achieve results, Amacom, New York, 2009.

Murray, M.: Introduction to Synchronus e-Learning. u Brandon, B. (Ur.): The eLearning Guild’s Handbook on Synchronous e-Learning, The eLearning Guild, Santa Rosa, 2007.

Mortera-Gutierrez, F.: Faculty Best Practices Using Blended Learning in E-Learning and Face-to-Face Instruction. International Journal on E-Learning. 5 (3), Chesapeake, VA: AACE, 313. – 337., 2006.