Category: O poslovnom e-učenju

Načela i vrste e-učenja u poslovnom okruženju

Načela e-učenja

 Neovisno o kojoj vrsti poduzeća se radilo, osnovni cilj je da se sadržaj koji se prezentira prilagodi njegovim polaznicima, da se mjeri individualni doprinos i postignuća te da se polaznike pravilno motivira i uključi u proces rada. Brzi razvoj novih tehnologija, a samim time i inovativnih metoda učenja olakšava obrazovanje i rad polaznika sa novim izazovima u poduzeću. Jedno od glavnih načela e-učenja je jednostavnost uporabe jer ako zaposleniku treba previše vremena za obradu i razumijevanje novog sadržaja vrlo je velika vjerojatnost lošeg ishoda tog programa. S aspekta poduzeća također treba obratiti pozornost na to da ulaganja u nove sustave i tehnologije budu troškovno opravdana, tj. da pozitivni učinci pokriju rashode projekta.

Gantt (1995) je proveo studiju vezanu za ponašanje unutar sustava e-učenja u kojoj upućuje na neke prednosti učenja korištenjem multimedije. On je dokazao da ona omogućuje sudionicima u procesima e-učenja spontanije i prirodnije učenje jer mogu učiti na onaj način koji njima najviše odgovara. Kombinacija multimedijskih elemenata s dobro dizajniranim, interaktivnim vježbama omogućuje polaznicima proširivanje iskustva i samostalno otkrivanje. Također im dozvoljava, odnosno ohrabruje i podupire polaznike na nelinearno razmišljanje. Kombiniranje riječi sa slikama i audiomaterijalima omogućuje učenje polaznicima na različitim razinama pismenosti, a osim toga zbog rada u timovima pridonosi razvoju interpersonalnih vještina.
Prilikom upotrebe tehnologije treba biti iznimno oprezan jer neprimjerena i pogrešna upotreba može rezultirati neželjenim posljedicama (negativan stav okruženja, uzalud utrošen trud i sredstva) ili izostankom željenih pozitivnih efekata. Primjena e-učenja mora biti dobro planirana i pripremljena te prilagođena sustavu unutar kojeg se ono primjenjuje.

Vrste e-učenja

Dvije osnovne vrste e-učenja obuhvaćaju sinkrono i asinkrono e-učenje.

Sinkrono znači „at the same time“, odnosno uključuje interakciju polaznika i nastavnika korištenjem interneta u realnom vremenu. U virtualnim učionicama polaznici komuniciraju s svojim kolegama i instruktorima koristeći poruke, chat, audio i video konferencije koje se evidentiraju na različitim medijima za pohranu te se mogu ponovno koristiti po potrebi.

Prednosti ovakvog pristupa su:

-  mogućnost evidentiranja i praćenja nastave

-  mogućnost kontinuiranog nadgledanja i otklanjanja pogrešaka

- mogućnost globalnog povezivanja i suradnje među polaznicima

-  mogućnost prilagođavanja tečaja tako da odgovara svakom korisniku.

Asinkrono znači „not at the same time“, odnosno dozvoljava polaznicima da sudjeluju u komunikaciji i učenju onim ritmom koji njima odgovara, bez istovremene prisutnosti instruktora. Ovakav način rada nudi studentima informacije koje su im potrebne kada god oni to žele i trebaju. Također ovakav pristup osigurava korisnicima interakciju preko oglasne ploče ili foruma. Uključuje obuku preko računala (CBT), modula na CD-u, preko interneta (WBTs)  ili pomoću dobro napisanih članaka i ostalih materijala.

Prednosti ovakvog pristupa su:

-  dostupnost informacija u pravo vrijeme

-  fleksibilnost pristupa s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme

-  sposobnost da se istovremeno dostigne neograničeni broj polaznika

-  jedinstvenost sadržaja i jednokratni trošak proizvodnje

U novije vrijeme se sve više koristi kombinacija ova dva pristupa na način da polaznici sudjeluju u virtualnim učionicama, ali im se daju imaterijali za individualni rad.

Glavna svrha različitih vrsta e-učenja je da omogući kompaniji da izabere onu vrstu koja njoj najviše odgovara. Poslovno e-učenje se može biti bazirano na igrama za zaposlenike koji su otvoreniji i više orijentirani modernoj tehnologiji, a čak se koristi i lokalizirano e-učenje koje omogućava velikim kompanijama da uče svoje zaposlenike na njihovom matičnom jeziku.

Zbog brzog razvoja tehnologije proces zastarijevanja znanja se ubrzava i povećava se potreba za što bržim i kvalitetnijim protokom informacija među zaposlenicima svih razina. Danas sve više kompanija diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj prepoznaje e-učenje kao jedan vrlo važan aspekt upravljanja ljudskim potencijalima. Na taj način oni mogu kontinuirano i sustavno dijeliti informacije, unaprjeđivati i potom pratiti postignuća svojih zaposlenika unutar smisleno dizajniranih tečajeva prilagođenih potrebama tvrtke. Neki od tih tečajeva odnose se na bolje i lakše služenje novim tehnologijama i načinima obrade podataka, većom i lakšom kontrolom napretka svojih zaposlenika jer oni sami mogu odlučiti što i gdje žele biti u poduzeću. Jedna od glavnih prednosti korištenja e-učenja koja je posebno iskazana u ovom vremenu je u uštedi resursa i smanjenja troškova kompanije. Svakako e-učenje omogućava prelaženje raznih barijera i to ne samo u korporativnom i akademskom smislu već svima omogućava da budu u jednakoj početnoj poziciji i prilagode svoje vrijeme učenja i obaveze, bez dodatnog trošenja vremena i drugih resursa.

 

Reference:

- Ćukušić, M., Jadrić, M.: e-učenje: koncept i primjena. Školska knjiga,  Zagreb, 2012

-  Anderson, J., McCormick, R.: Common Framework for E-learning Quality and Ten Pedagogic Principles of E-Learning, 2005., dostupno na: http://www.icwe.net/oeb_special/OEB_Newsportal/10-principles-of-successful-e-learning/ [07.04.2013]

-  G-Cube: Types of e-Learning and what suits me best?, 2013., dostupno na: http://www.gc-solutions.net/resources/articles/types-of-e-learning-and-what-suits-me-best/ [08.04.2013]

-  Aleksić-Maslać, K.: Online obrazovanje u Hrvatskoj – bliža ili dalja budućnost?, 2013 dostupno na: http://www.poslovni.hr/komentari/online-obrazovanje-u-hrvatskoj-bliza-ili-dalja-buducnost-232234 [08.04.2013]

Mobilno učenje vs. e-učenje

E-učenje i mobilno učenje su postale vrlo važne „buzz“ riječi u polju tehnološki podržane revolucije učenja.  Unatoč tome, ova dva izraza nisu uvijek korištena točno, ponajviše zbog nepoznavanja razlika i podudaranja među spomenutim pojmovima.

Da se podsjetimo – definicije e-učenja i mobilnog učenja:

E-učenje (eng. E-learning) podrazumijeva elektronički podržano učenje i predavanje bilo koje vrste. Svaka vrsta učenja u kojoj je digitalna komunikacija, elektronički uređaji ili internet korišten u svrhu potpore procesu učenja, može biti označena kao vrsta e-učenja. E-učenje nije nužno vezano samo uz računalo ili internet vezu, tako na primjer učenje  jezika koristeći CD-ROM  ili gledanje edukacijske emisije na TV-u u širem poimanju se također može smatrati e-učenjem. Unatoč tome, pojavom interneta e-učenje doživljava svoj vrhunac jer se korisnicima pružio veći stupanj interakcije, suradnje, fleksibilnosti itd. prilikom učenja .

 

E-učenje

E-učenje

Mobilno učenje (eng. M-learning) je učenje koje se ostvaruje koristeći prijenosne uređaje koji dopuštaju učeniku da uči u različitim okolinama te dok je u pokretu, a ne samo u učionici ili na radnom stolu. Iako je mobilno učenje dio e-učenja, ono je povezano konkretno s prijenosnom tehnologijom. Popularnost ove vrste učenja je u vrtoglavom rastu u proteklih nekoliko godine, posebno nakon razvoja iPad-a i tableta koji koriste wireless tehnologiju.

 

Mobilno učenje

Mobilno učenje

Postoji li stvarno razlika?

Za početak možemo krenuti od namjere korisnika. Uz e-učenje, naravno vežemo želju za učenjem nečeg novog te fraze kao što su „tethered“ (spojeni na nešto) kao i učenje koje je ponuđeno u nešto formalnijem i strukturnijem obliku.

S druge strane, prva velika razlika vezana za mobilno učenje je to što je ono „un-tethered“, odnosno bežično. Također to je manje formalan način učenja uz koji vežemo pojmove kao što su privatno, situacijsko i nestrukturirano.

Uzevši u obzir navedeno, možemo primjetiti da razlika postoji. Što je još važnije, mobilno učenje ima potencijal za još veći utjecaj nego što to ima e-učenje. Jedna od važnijih promjena koje mobilno učenje donosi je to što ne funkcionira na principu učenja gdje profesori pružaju učenicima materijale za učenje, koji oni moraju naučiti za svaki slučaj, ako im bude trebalo. Ovdje to nije slučaj, jer učenik uči točno ono što mu treba, kad mu treba i gdje mu to treba.

 Što je to mobilno učenje pruža poduzećima, za razliku od ostalih vrsta učenja?

Pristup: Zaposlenici mogu pristupiti materijalu za učenje praktički sa bilo kojeg mjesta.

Praktičnost: Zaposlenici mogu učiti kad god imaju vremena, što je mnogo brže nego na laptopu ili stolnom računalu.

Zadržavanje znanja: mobilno učenje je moćan alat za trening i učenje koje pruža mogućnost brzog podsjećanja i nadopunjavanja naučenog.

Prevladavanje otpora: umjesto dugih i iscrpljujućih sati u učionici, koja odbija mnoge zaposlenike, mobilno učenje pruža informacije kad ih oni trebaju i to na način na koji oni žele.

Ubrzanje: Mobilni uređaji mogu biti izvrstno sredstvo prijenosne pomoći na poslu, naime preko njih mogu u vrlo kratkom vremenu doći do materijala koji su im tad potrebni.

Brzina pripreme: Tradicionalni materijali za učenje i trening (učenje u učionici ili na računalu) uzimaju mnogo vremena da se pripreme, dok za mobilno učenje materijali se mogu pripremiti i biti dostupni relativno brzo, u roku od tjedan ili dva. Oni su dostupni odmah, što povećava agilnost i smanjuje troškove u isto vrijeme.

 

Izvori:

Feser, John (April, 2010.) – mLearning Is Not eLearning on A Mobile Device. Dostupno na: http://floatlearning.com/2010/04/mlearning-is-not-elearning-on-a-mobile-device/

Rao, V. i Srinivasan, R. (September 2012.) – Mobile Learning: Driving Business Results by Empowering Employees in the Moment. Dostupno na: http://www.cognizant.com/InsightsWhitepapers/Mobile-Learning-Driving-Business-Results-by-Empowering-Employees-in-the-Moment.pdf

Bates, L. (September 2012.) – The Different Uses of E-learning and M-learning. Dostupno: http://www.fractuslearning.com/2012/09/12/e-learning-and-m-learning/

 

Popis slika:

Naslovna slika i slika mobilno učenje: Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net
E-učenje slika: Image courtesy of Master isolated images at FreeDigitalPhotos.net

 

 

Učenje u pokretu – mobilno učenje

Učenje u pokretu - mobilno učenje

Što je mobilno učenje?

U današnje je vrijeme, napretkom tehnologije te promjenama navika i stila života ljudi, mobilna tehnologija postala nezamjenjivi dio svih poslovnih procesa i privatnih trenutaka, a učenje nije iznimka. Mobilno se učenje često definira kao učenje pomoću bežičnih uređaja (npr. mobilnih telefona, dlanovnika ili prijenosnih računala, a u posljednje vrijeme tableta koji bilježe nevjerojatan rast).[i] Ako promatramo odnos e-učenja i mobilnog učenja, tada u vidu treba imati da je mobilno učenje kao takvo podskup e-učenja i podrazumijeva bolji pristup mjestima učenja izvan učionica.

Mobilno učenje podrazumijeva i mnogo više od toga. Brzina odvijanja poslovnih aktivnosti, preopterećenost informacijama na radnom mjestu te rast društvenih aspekata učenja i rada pomaknuli su tradicionalnu teoriju obrazovanja na radnom mjestu  just-in-time prenošenju znanja i vještina, ali i informacija kojima se poboljšavaju performanse zaposlenika. Na ovaj je način zaposlenik u mogućnosti donositi kvalitetnije odluke i povećati zadovoljstvo kupaca ili klijenata. Mobilno učenje može biti primjenjeno u različitim djelatnostima i fazama učenja.

Učenje danas postaje sveprisutno (eng. ubiquitouis learning), odnosno, razvija se nova edukacijska paradigma koja je dijelom omogućena baš karakteristikama i razvojem digitalnih medija[ii]. Učenje u različitim dijelovima dana i na različitim mjestima danas je realnost i jasno je da se i poslovno e-učenje mora prilagoditi. Također, zaposlenici danas zahtijevaju pristup svim resursima koji su im potrebni s jednog uređaja, bilo da se radi o smartphoneu, tabletu ili laptopu, a u skladu s tim otprilike 80% organizacija (podatak iz referenciranog istraživanja) izjavilo je kako u krugu kompanije postoji interes za mobilnim učenjem.[iii]

Oblikovanje strategije mobilnog učenja

Vrlo su važna pitanja kojima se oblikuje strategija mobilnog učenja unutar poduzeća:

 • Što se nadamo postići implementacijom ovakvog načina učenja? Koji problem ćemo riješiti mobilnim učenjem?
 • Koje će se promjene morati tražiti od zaposlenika kako bi mobilno učenje bilo maksimalno prihvaćeno? Je li demografska struktura zaposlenika poduzeća u skladu sa zahtjevima koje postavlja ovakav način učenja ili će biti potrebno upravljanje promjenama na ovom području?
 • Koji će se procesi promijeniti kao rezultat uvođenja e-učenja?
 • Kako će mobilno učenje doprinjeti ostvarenju poslovnh ciljeva
 • Koju razinu sigurnosti poduzeće treba kada govorimo o aplikacijama za mobilno e-učenje?
 • Koliko će i kako trenutna infrastruktura poduzeća podržati proces mobilnog učenja? Ukoliko to nije u stanju, što se treba poduzeti kako bi se mobilno učenje zaista implementiralo?
 • Koliko vremena i novca poduzeće ima na raspolaganju za implementranje mobilnog učenja?

Odgovori na ova pitanja daju početnu sliku o tome u kojoj je situaciji poduzeće po pitanju mobilnog učenja kao moguće strategije. Kao prvi korak uspješnje implementacije, preporuča se okupiti grupu stakeholdera kako bi se započeo konstruktivni dijalog o mogućnosti mobilnog učenja.[iv]

Prednosti i nedostaci mobilnog učenja i što trebate imati na umu

Brojne su prednosti mobilnog učenja; prema [v] to su prenosivost, socijalna interakcija, kontekst i individualnost. Upravo prenosivost karakterizira mobilnu tehnologiju i razlikuje je od ostalih rastućih tehnologija te omogućava ostale karakteristike kao što su individualnost ili interaktivnost.

Ono što treba imati na umu prilikom promišljanja mobilnog učenja jesu i mali ekrani (primjerice ako govorimo o smartphone uređajima). Aktualni materijali koji se koriste u e-učenju u poduzeću moraju biti preoblikovani da bi mogli biti korišteni i na takvim ekranima. Međutim, „mobilno“ ne znači samo puko vizuano preoblikovanje sadržaja za manje ekrane; čitava strategija, razvoj materijala i plan učenja mora biti u skladu s ovakvim uređajima, odnosno, iskustvo polaznika mora biti intuitivno i uravnoteženo. Korisnici pristupaju mobilnom sadržaju u prostorima punima ljudi koji nisu prilagođeni koncentriranom pristupu sadržaju za e-učenje zbog čega taj sadržaj mora biti vizualno primamljviji i stimulativniji od klasničnog sadržaja za e-učenje.[vi]

Također, mnogi polaznici koji uče koristeći mobilne uređaju imaju jako malo vremena raspoređenog u nekoliko navrata pa bi, u skladu s tim, valjalo dizajnirati manje module koje bi polaznici savladali primjerice za vrijeme pauze za ručak.[vii]

Jedan od najozbiljnijih nedostataka koji se pripisuje mobilnom učenju je manjak uspostavljenog teorijskog okvira koji bi bio temelj za efektivan instrukcijski dizajn te evaluaciju programa za mobilno učenje.[viii] Također, problemi s koncentracijom te visoke stope odustajanja od programa navode se kao česti problemi.

Ipak, jasno je da je mobilno učenje prevažan dio e-učenja da bi ga se osporilo ili zanemarilo, uz sve probleme koji ga karakteriziraju. Rastuća popularnost ostalih trendova u području razvoja mobilnih tehnologija i korištenja istih na radnom mjestu kao što je Bring your own device to work (BYOD) dodatno ukazuju na potrebu promišljanja o mobilnom učenju kao vrlo važnom dijelu strategije poslovnog e-učenja.

Slika 1. Courtesy of Renjith Krishnan at FreeDigitalPhotos.net

Reference:


[i] Ćukušić, M. & Jadrić, M., 2012. e-učenje: koncept i primjena. Zagreb: Školska knjiga.

[ii] Ginger, J., 2009. Exploring Ubiquitous Learning, s.l.: an.

[iii] McIntosh, D., 2012. eLearning Industry. [Mrežno] Dostupno na: http://elearningindustry.com/trends-learning-technologies-2013 [18 04 2013].

[iv] Cognizant, 2012. Mobile Learning: Driving Business Results by Empowering Employees in the Moment, s.l.: an.

[v] Klopfer, E., Squire, J., & Jenkins, H. (2002). Environmental detectives: PDAs as a window into a virtual simulated world. Paper presented at the IEEE international Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education (WMTE’02), Los Alamitos, CA.

[vi] Tauber, T., 2013. The dirty little secret of online learning: Students are bored and dropping out [Mrežno]
Dostupno na: http://qz.com/65408/the-dirty-little-secret-of-online-learning-students-are-bored-and-dropping-out/[18 04 2013].

[vii] Harrison, J., 2012. Interactyx Topyx. [Mrežno]  Dostupno na: http://interactyx.com/social-learning-blog/mobile-learning-how-to-administer-it/ [18 04 2013].

[viii] Park, Y., 2011. A Pedagogical Framework for Mobile Learning: Categorizing Educational Applications of Mobile Technologies into Four Types. International Review of Research in Open and Distance Learning, Svezak 12.2.

 

Budućnost razvoja e-učenja

Budućnost razvoja e-učenja

Budućnost razvoja e-učenja

Napredak u tehnologiji omogućio je bolje razumijevanje i učenje određenih pojmova. Razmatrajući budućnost e-učenja, najveće promjene trebale bi se očekivati u napuštanju monolitnih sustava za upravljanje učenjem (u kojima je sadržaj većinom predstavljen tekstualno) i prelaženje na personalizirana okružja za učenje, koja bi se pretežno koristila aplikacijama Web 2.0.

Inovativni razvoj e-učenja odvija se velikom brzinom. Simulacija je vrlo važna za budući razvoj e-učenja. Konkretno, veće korištenje e-učenja temeljenog na simulacijama te preseljenje većeg broja usluga automatiziranih ili samoposlužnih aplikacija dovodi do promjene e-učenja kakvo je poznato danas. U bliskoj budućnosti, s većim korištenjem samoposlužnih aplikacija, vrsta obuke koju organizacija pruža svojim zaposlenicima će se promijeniti.

Očekuje se sve veća informiranost tvrtki o e-učenju kao i o sposobnostima da se brzo i učinkovito gradi znanje. Ovo je značajno ne samo za interne potrebe osposobljavanja, već i u svrhu osposobljavanja kupaca. Tako se očekuje da će tvrtke tražiti najbolje obuke koje bi povećavale ukupnu učinkovitost poslovanja putem e-učenja.

U vrlo bliskoj budućnosti, programeri za e-učenje će morati odvajati bitne informacije od onih manje bitnih. Kao rezultat toga, programi za e-učenje će postati više uravnoteženi i značajniji za potrebe polaznika obuke. Excelearn, sustav za upravljanje učenjem, već odvaja bitne elemente e-učenja i eliminira nebitne, čime organizacijska obuka postaje učinkovitija.

Čak i stručnjaci se slažu sa važnošću prikupljanja podataka o optimizaciji performansi i dopunjavanja tih podataka sa ciljem poboljšanja rada zaposlenika, te su primijetili opasnost opterećivanja zaposlenika i njihovih menadžera sa prevelikom količinom informacija. Tu je važno pronalaženje i dijeljenje ključnih podataka o performansama, bilo da se radi o jednom ili dva dijela informacije koji imaju najveći utjecaj na posao u određeno vrijeme i za određeni zadatak. U cjelini, kada se e-učenje odlučno kombinira sa performansama trenera, pružit će pravu vrijednost za organizaciju.

E-učenja postupno konvergira s drugim alatima za upravljanje, pružajući menadžerima jedinstveni pogled na financije, kupce, zaposlenike i razmatranja. Uskoro, fokus će se prebaciti na primjenu aplikacija i zadovoljavanje organizacijskih poslovnih potreba.

Treba naglasiti kako su mnogi pružatelji usluga e-učenja otkrili mogućnost korištenja tehnologije video igara za razvoj zabavne, zanimljive i učinkovite simulacije. Na takav način industrijski poslodavci mogu obučavati radnike za obavljanje sofisticiranih zadataka bez rizika ozljede te rizika ugrožavanja kvalitete proizvodnje. Ostale vrste timova moguće je obučavati na način da sudjeluju u simuliranim kvizova. Zabavni programi e-učenja pomažu povećati moral osoblja smanjujući vrijeme koje je potrebno članovima tima za integriranje novih vještina i ideja.

Standardi na području e-učenja u posljednjih 10 godina slijede tzv. metatrend, što praktično znači stavljanje naglaska na usitnjavanje. Sadržaji se razbijaju na male, samostalne elemente koji u međusobnoj kombinaciji formiraju neograničen broj mogućih kombinacija i rješenja.  Ova tendencija je očigledna i u današnjim uvjetima, a očekuje se da će se nastaviti razvijati i u budućnosti te da će se još više intenzivirati.

Neosporno, e-učenje će nastaviti rasti u današnjim organizacijama. U očekivanju tog rasta, organizacije se mogu početi fokusirati na aplikacije i na uspješnu i učinkovitu provedbu tehnika e-učenja. To će omogućiti besprijekornu integraciju e-učenja s procesom upravljanja organizacijskim performansama i ostalim ključnim procesima. Prepoznavajući sve prednosti e-učenja i njegovom implementacijom, tvrtke iz cijelog svijeta mogu postići značajne poslovne uspjehe, kako sada tako i u budućnosti.

Što je poslovno e-učenje?

 

U današnje vrijeme čini nam se da sve dobiva prefiks „e“ – e-učenje, e-bankarstvo, e-porezna itd. Brz napredak tehnologije, sveprisutnost interneta, podizanje računalnih vještina kod osoblja, sve teži izazovi koji su postavljeni pred poduzeća u kontekstu održavanja konkurentske prednosti, sve su to razlozi za razvoj novih načina obrazovanja i razvoja zaposlenika.

E-learning?

E-učenje možemo definirati kao online učenje koje omogućuje polaznicima pristup obrazovnim sadržajima te jednosmjernu ili dvosmjernu komunikaciju s drugim polaznicima i instruktorima preko računalnih mreža, intraneta, interneta i WWW-a te digitalnih uređaja kao što su CD-ROM, DVD, računala i mobiteli  (Karadeniz, 2009). Poslovno e-učenje podrazumijeva  navedenu definiciju, ali u poslovnom okruženju, odnosno, primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u korporativnom sektoru, malim i srednjim poduzećima i državnoj administraciji u obliku strukturiranih programa treninga koji su potpuno online ili hi­bridnog pristupa (Ćukušić & Jadrić, 2012).

Edukaciju u obliku e-učenja najčešće koriste poduzeća koje žele svojim zaposlenicima omogućiti nadogradnju znanja u područjima menadžmenta, vođenja projekata, stranih jezika, prodajnih vještina i drugih poslovnih vještina, pri čemu zaposlenici dobivaju priliku za osobni razvoj, a poduzeću povećavaju konkurentnost (Buljan, 2011). Ipak, poslovno e-učenje nije koncentrirano ni prilagođeno samo dijelu tvrtki; postoje primjeri iz svijeta i Hrvatske koji svjedoče o najrazličitijim primjenama e-učenja u poslovnom okruženju s ciljem povećanja produktivnosti zaposlenika te smanjenja troškova. Primjerice, studija Merril Lyncha pokazala je da korporacije čiji zaposlenici imaju edukacijski nivo 10% veći od prosječnog edukacijskog nivoa imaju 86% veću produktivnost od prosječne produktivnosti (Yeoh, 2001).

Znanje zaposlenika kao ključ konkurentske prednosti odavno je zauzelo stratešku poziciju, a uz tehnološki napredak postalo je jasno kako je potrebno ulagati sve više kako bi se stjecalo i održavalo, ali i dijelilo na najbolji mogući način. S tim u svezi, prošle je godine održana prva konferencija o e-učenju u poslovnim okruženjima u Hrvatskoj, pod nazivom „e-learning Corporate Conference 2012.“ u organizaciji Podravke. Više o tome čitajte na ovom linku, na kojem možete dobiti i drugi uvid u to što je zapravo poslovno e-učenje.

Skori ulazak Hrvatske u EU, ali i globalno poslovanje koje je dio realnosti, pruža prilike za razvoj tvrtki na višoj razini. Razvoj i napredak nije moguć bez kvalitetnih ljudskih resursa koje je potrebno graditi i razvijati. Pravi put za to je implementacija poslovnog e-učenja i maksimalno iskorištavanje prednosti koje nam tehnologija nudi.

Nadam se da ste iz članka dobili sliku o tome što predstavlja pojam poslovnog e-učenja. Valja zapamtiti i najjednostavniju definiciju e-učenja kao primjenu ICT-a radi poboljšanja kvalitete učenja (Ćukušić & Jadrić, 2012). S ovom Vas mišlju upućujemo na niz članaka na ovom portalu u kojima se detaljno opisuju aspekti poslovnog e-učenja, detalji provedbe, prednosti i nedostaci i još mnogo toga.

Reference:

 1. Buljan, N., 2011. poslovni.hr. [Mrežno]
  Available at: http://www.poslovni.hr/hrvatska/e-ucenje-na-razini-cijele-tvrtke-prihvatili-i-vipnet-i-podravka-190100
  [Pokušaj pristupa 9 4 2013].
 2. Ćukušić, M. & Jadrić, M., 2012. e-učenje – koncept i primjena. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Karadeniz, S., 2009. Flexible design for the future of distance learning. Procedia Social and Behavioral Sciences, Issue 1, pp. 358-363.
 4. Yeoh, P., 2001. Toward corporate e-learning culture. New Straits Times.

Image courtesy of bplanet at FreedigitalPhotos.net

Prednosti i nedostaci poslovnog e-učenja

E-učenje se odnosi na pristup kojim se olakšava proces učenja uz primjenu mrežnih tehnologija (Garrison R.D., 2011.). U kontekstu poslovanja, glavna prednost poslovnog e-učenja je smanjenje troškova. (Saint-Hilaire N., Larose M., Pilon H., 2003.).

Činjenica da e-učenje nadilazi fizičku udaljenost, čime je omogućeno sudjelovanje zaposlenika u edukaciji bez obzira na njihovu lokaciju, znatno doprinosi spomenutoj prednosti (Cook, 2007.). Uvođenjem e-učenja u poslovanje, tvrtka u potpunosti reducira troškove prijevoza, smještaja i kompenzacija zaposlenicima koje mora isplatiti  prilikom njihovog obrazovanja na udaljenim mjestima. Ukoliko tvrtka prakticira interno obrazovanje te ne postoje troškovi prijevoza i smještaja, svakako treba razmotriti opciju uvođenja e-učenja. Problem je što većina tvrtki nije svjesna stvarnih troškova tradicionalnog načina educiranja zaposlenika. Mnogi troškovi klasičnog načina edukacije su skriveni kao primjerice trošak vremena uloženog u dizajniranje edukativnih materijala, trošak postavljanja opreme, trošak kopiranja materijala za distribuciju zaposlenicima i sl. (Hilaire N., Larose M., Pilon H., 2003.).

Osim fleksibilnosti u odnosu na fizičku lokaciju, e-učenje nudi i vremensku fleksibilnost koja se ogleda u mogućnosti pristupa edukativnom sadržaju u željeno vrijeme, odnosno u vrijeme koje zaposleniku najviše odgovara (Cook, 2007.). Vremenska fleksibilnost pruža zaposlenicima mogućnost pohađanja tečaja u vrijeme kad im to posao dopušta pod uvjetom  da se ne mora pohađati u točno dogovoreno vrijeme.

E-učenje omogućuje korištenje različitih edukativnih metoda čija primjena nije prikladna za korištenje u tradicionalnim uvjetima. Prisutnost interaktivnih modela i Interneta prilikom edukacije rezultira većim angažmanom zaposlenika u procesu obuke. Tečaj organiziran na pravi način uz korištenje multimedije može privući pažnju zaposlenika te ih motivirati na budu učinkovitiji u daljem radu.

Korištenjem novih modela procjene znanja prilikom zapošljavanja, zaposlenici tvrtke štede vrijeme pri selekciji potencijalnih kandidata. Statistička analiza testa se provodi automatski  čime se smanjuju ljudske pogreške prilikom ocjenjivanja. Rezultati se na jednostavan način integriraju, administriraju, distribuiraju  i pohranjuju u bazi podataka tvrtke u slučaju njihove potrebe prilikom budućeg regrutiranja zaposlenika.

e-ucenje, e-learning

Poslovno e-učenje

Iako su prednosti brojne, e-učenje nije bez nedostataka. Fleksibilnost u vremenu i lokaciji može rezultirati socijalnom izoliranošću zaposlenika zbog činjenice da samostalno proširuju svoje znanje, odnosno nema socijalne interakcije s drugim korisnicima. Zbog problema socijalne izoliranosti postoji mogućnost da e-učenje umanji međuljudske odnose i komunikacijske vještine u doba kada je timski rad sve cjenjeniji.

Premda znatno smanjuje troškove edukacije zaposlenika, potrebno je i uložiti sredstva da bi se moglo provoditi e-učenje unutar tvrtke. Razvoj učinkovitog e-učenja, implementacija i održavanje može biti iznimno skupo, posebice kada se uključuje faktor vremena.  Troškovi koji se javljaju prilikom uvođenja e-učenja mogu se odnositi na nabavu opreme, troškove instalacije, troškove uvođenja brzog Interneta, troškove izdavanja licenci, i sl. Računala i druga oprema moraju biti na raspolaganju svim zaposlenicima tijekom pohađanja tečaja. Osim tehnologije, zaposlenici moraju imati i specifične ICT kompetencije kako bi uspješno pohađali tečajeve. Može se dogoditi da neki zaposlenici nemaju dovoljno znanja za korištenje tehnologije u svrhu educiranja. Iz navedenih razloga, tvrtka mora izdvojiti vrijeme kako bi upoznala i uvela zaposlenike u novi način edukacije jer u protivnom može doći do nezadovoljstva i demotiviranosti zaposlenika što bi u konačnici rezultiralo njihovom smanjenom djelotvornošću.

Prilikom online, ali i klasičnog načina edukacije mogu se javiti tehnički problemi. U slučaju klasičnog načina edukacije mogu se javiti tehnički problemi kao primjerice nedostatak sredstava za pisanje. Kreativni predavač u tom slučaju može improvizirati i nastaviti s edukacijom prisutnih. Kod e-učenja u slučaju tehničkih problema u potpunosti se prekida tečaj. Čak i manji problemi predstavljaju ozbiljnu prepreku i dovode do nezadovoljstva zaposlenika koji prisustvuju tečaju.

Treba naglasiti da ne preferiraju svi zaposlenici online način obuke. Stoga tvrtka prije uvođenja e-učenja treba ispitati stavove zaposlenika, uzeti u obzir njihov broj i sagledati prednosti i nedostatke uvođenja takvog načina educiranja. U slučaju da zaposlenici nisu zainteresirani za online edukaciju forsiranje takvog načina rada može dovesti do demotiviranosti zaposlenika. Osim toga, u slučaju malog broj zaposlenika uvođenje e-učenja možda nije najbolje rješenje jer bi troškovi njegovog uvođenja bili znatno veći nego troškovi klasičnog educiranja zaposlenika. Tvrtka treba uzeti u obzir da je tehnologija važna, ali nije primjerena u svim situacijama (Hilaire N., Larose M., Pilon H., 2003.).

Prilikom odabira metodologije rada, tvrtke bi trebale sagledati uvođenje e-učenja sa svih aspekata te odabrati najpovoljniji način edukacije uzimajući pri tom u obzir zaposlenika i konačni cilj uvođenja e-učenja u organizaciju.

Reference:

Garrison R. D. (2011), E-learning in the 21st century; a framework for research and practice, 2nd ed., Routledge, New York
Cook, D.A. (2007), Web-based learning: pros, cons and controversies, Clinical Medicine, Vol 7, dostupno na: http://www.clinmed.rcpjournal.org/content/7/1/37.full.pdf [28.03.2013]
Saint-Hilaire N., Larose M., Pilon H. (2003), e-Learning; A Handy Guide to e-Learning in Business, TECHNOCompétences, Quebec, dostupno na: http://www.technocompetences.qc.ca/english_docs/e-Learning_guide.pdf

Image courtesy of graur razvan ionut at FreeDigitalPhotos.net