Category: Odrednice poslovnog e-učenja

Moodle u poslovnom okruženju


Moodle

Što je Moodle?

Službena Moodle stranica definira Moodle kao sustav za upravljanje učenjem (eng. Learning Management System), odnosno kao besplatnu web aplikaciju korištenu za kreiranje učinkovitih web mjesta za online učenje. Alat je vrlo popularan diljem svijeta za kreiranje dinamičnih web stranica za polaznike tečaja e-učenja, a par riječi o njemu već je napisano u članku Moodle – najpopularniji open source LMS, na našem portalu. Da bi radio, Moodle je potrebno instalirati na web server, bilo na vlastita računala ili na računalo hosting firme. Moodle je zanimljiv jer se radi o tzv. open-source softveru, što znači da je Moodle kao takav zaštićen, ali korisnici imaju slobodu kopirati, koristiti i mijenjati Moodle ukoliko se obvežu poštivati definirane obveze, kao što je primjerice pružiti određene informacije drugim korisnicima.

Primjena Moodle sustava

Moodle je vrlo popularan u akademskom okruženju zbog niza prednosti koje donosi pri implementaciji e-učenja. Međutim, ništa manje popularan ne bi trebao biti niti među poslovnim korisnicima. U zanimljivom članku Best Practices: Using Moodle for Corporate Training Initiatives autorica navodi kako će u Moodle-u u poslovnom okruženju kreirani tečajevi biti više asinkroni i više se oslanjati na samostalan rad polaznika, nego što je to slučaj u akademskom okruženju. Također, dizajn tečaja bit će prilagođen korisnicima, i zbog resursa koji će biti korišteni za izradu tečaja za zaposlenike.

Razmatrane su i funkcionalnosti Moodle sustava u kontekstu poslovne upotrebe. Primjerice, moguće je zadatak dodijeliti dvama zaposlenicima na temelju njihovih radnih mjesta ili menadžeru kreirati ulogu “roditelja” (eng. parent) i dodijeliti ga određenim zaposlenicima kako bi pratio njihov napredak i trenutni status dodijeljenog zadatka.

Prednosti i nedostaci Moodle-a u poslovnom okruženju

Neki konzultanti navode kako je Moodle vrlo atraktivna opcija za mala i srednja podueća, a postoje slučajevi primjene Moodla u većim korporacijama. Kada govorimo o nedostacima Moodle-a u poslovnom okruženju, ističe se nepouzdanost IT odjela tvrtki u open-source sustave, kakav je Moodle. Naviknuti su na komercijalni softver prilikom čije se implementacije i korištenja mogu obratiti proizvođaču i riješiti problem na taj način. Nadalje, upotreba open-source softvera često zahtijeva vještine koje IT zaposlenici ponekad nemaju, a tvrtke u njih ne žele ulagati jer ne postoji kritična masa koja bi opravdala ulaganje u razvoj takvih vještina (npr. PHP). Drugi nedostatak je to što je Moodle originalno razvijen kao platforma za e-učenje u obrazovnom okruženju pa to naslijeđe još uvijek dijelom nosi; javlja se pitanje skalabilnosti i funkcije učenja te kompleksnosti. Više o pitanjima primjene Moodle-a u poslovnom okruženju možete pročitati u intervjuu s konzultantom Jeevanom Joshijem. Često se piše o preprekama koje stoje na putu potpunom prihvaćanju Moodle-a u poslovnim organizacijama i isto tako često se spominje činjenica da se radi o besplatnom alatu (što ponekad djeluje neozbiljno i zastrašujuće velikim poslovnim organizacijama, iako se u biti radi o prednosti Moodle-a) te kao što je navedeno ranije, nema potpore ovlaštenog proizvođača i primarno je kreiran za akademsko okruženje te je poprilično nezanimljiv bez personalizacije.

Prikaz sučelja u Moodle sustavu. Preuzeto sa moodle.org

Primjer sučelja u Moodle sustavu. Preuzeto sa moodle.org

Drugi autori naglašavaju kako nema ništa loše u uključivanju najboljih praksi s područja e-učenja u akademskom okruženju u poslovni svijet, dapače. Tako se navodi da se Moodle u poslovnom okruženju može koristiti za trening zaposlenika, uvođenje novih zaposlenika u posao, trening i potporu klijentima te kao kolaboracijsku platformu za rad i druženje.

Ono što najznačajnije pridonosi popularnosti Moodle-a kao LMS-a za organizacije jest to što je besplatan. LMS-ovi su danas jako skupi i poslovne organizacije su u pravu kada razmatraju sve opcije koje bi im smanjile trošak uvođenja e-učenja. Nadalje, ovakav se sustav može implementirati u poslovnu organizaciju bez brige oko individualnih licenci i dodatnih troškova kao i neovisno o ograničenjima koja su nametnuta od strane proizvođača softvera, a i instalacija bez formalnog procesa nabave, plaćanja i implementacije sustava za e-učenje nije zanemariv faktor.

Izvrstan pregled Moodle sustava i pitanja njegove implementacije u poslovno okruženje, zajedno sa svim prednostima i nedostacima prikazan je u dokumentu Insights into Corporate Moodle, u kojem se navode i najčešći izazovi postavljeni pred poslovne korisnike Moodle sustava, i to kroz pitanja koja trebaju biti ramotrena pri implementaciji sustava, ukoliko se teži uspjehu (a to nam je uvijek cilj). To su integracija, upload sadržaja i njegovo održavanje, hosting i sigurnost sustava, kastomizacija sustava, tehnička i korisnička podrška, nadogradnja sustava, dodaci  i još nekoliko pitanja koja ne smiju ostati neodgovorena prilikom implementacije ovako složenog sustava.

Zaključak

Moodle je besplatan, open-source sustav primjenjiv u akademskom i poslovnom okruženju. Jednostavan je za instalaciju, lako promjenjiv (od strane PHP programera), ima vrlo aktivnu zajednicu korisnika, izgrađen je s namjerom interaktivnosti, jednostavan je za korištenje te ga karakterizira niz modula koji se mogu primjeniti kao dodatni, a koji izgrađuju Moodle prema potrebama poslovne organizacije. Uz sve navedene karakteristike, očito je kako ga je potrebno dobro razmotriti prilikom donošenja odluke o LMS-u koji će se primjeniti  u poslovnoj organizaciji. Sve detalje oko sustava, primjene i sva ostala pitanja moguće je pronaći na stranici https://moodle.org/, a primjer uspješne primjene Moodle sustava u poslovnom okruženju u članku Primjer iz prakse: Moodle u Zračnoj luci Zadar.

Sveprisutno učenje

Upotrebom računalnih tehnologija u procesu učenja, edukacija se značajno promijenila posljednjih godina. Brz razvoj tehnologije učinio je globalnu komunikaciju vrlo lako ostvarivom, a istodobno je pristup resursima za učenje lakši nego ikad. Pojava e-učenja i mobilnog učenja rezultat je preobrazbi koje su se dogodile u obrazovanju, a sveprisutno učenje bi mogla biti sljedeća razina.

uL

Mark Weiser je još 1988. godine skovao frazu ubiquitous computing [1] koja se odnosi na model interakcije čovjeka i računala gdje je računalno procesuiranje integrirano u svakodnevicu i objekte s kojima je čovjek konstantno u interakciji. Takva sveprisutnost računala u obrazovanju otvara vrata za novi korak naprijed u vidu sveprisutnog učenja (Ubiquitous Learning) koje omogućava učenicima fleksibilan pristup edukaciji, jer učenje postaje dostupno bilo kada, bilo gdje. U-learning ima potencijala za postići revoluciju u edukaciju i premostiti većinu prepreka tradicionalnog učenja personalizacijom tečaja i prilagođavanjem polaznicima. Sveprisutno učenje omogućuje simbiozu s poslom i poslovnim zadacima (embedded ubiquitous learning) tako da pruža pristup znanju kada je potrebno za izvršavanje određenog zadatka čime se i skraćuje proces učenja što je svakako veliki plus pri edukaciji kadrova u poduzeću. Mobilni uređaji su prvi val u tehnologiji koja omogućava ovakav način učenja.

Obilježja sveprisutnog učenja (Chen, 2002; Curtis, 2002) uključuju stalnu dostupnost materijala za učenje osim ako se namjerno ne izbrišu, pristup materijalima po želji s bilo kojeg mjesta i to u onom trenutku kada zatrebaju, interaktivnost u vidu online kolaboracije putem chatova, blogova ili foruma, kontekstualno učenje, što je vrlo važno u poslovnom okruženju, te prilagodljivost koja se ostvaruje mogućnošću dobivanja prave informacije u pravom trenutku i na pravom mjestu.

Glavna pedagoška premisa sveprisutnog učenja odnosi se na ideju da se najefikasnije učenje odvija u kontekstu situacija iz stvarnog života. Klasično učenje na formalan način implicira apstraktno, konceptualno znanje što nije nužno loše, ali takav način obuke često nije adekvatan u organizacijama. Ako se informacije koje prenosi tečaj stave u određeni poslovni kontekst koji je poznat polaznicima postoji veća vjerojatnost da će ih polaznici bolje apsorbirati i primijeniti naučeno u stvarnosti, što naposljetku i jest cilj edukacije. Isto tako, sveprisutno učenje promovira kolaboraciju čime se dodatno unaprjeđuje proces učenja jer je na taj način omogućeno dijeljenje znanja i iskustava među polaznicima, a istovremeno se unaprjeđuje timski rad.

Okruženje sveprisutnog učenja je područje u kojem polaznici mogu u potpunosti biti uključeni u proces učenja, gdje se učenje odvija u okolici polaznika a da oni uopće ne moraju biti ni svjesni tog procesa. Izvori podataka mogu biti ugrađeni u objekte u okruženju, a tehnologija koja se koristi prema [2] uključuje RFID i GPS.

Koncept sveprisutnog učenja nadilazi mobilno učenje korištenjem mobilnih uređaja. Daljnji razvoj tehnologije vrlo vjerojatno će dovesti do toga da će računala postati praktički nezamjetna polaznicima jer će biti ugrađena u sve aspekte života prema fenomenu koji se naziva calm technology što je također fraza koju je smislio Mark Weiser. Sveprisutno učenje na temelju sveprisutne tehnologije moglo bi biti budućnost edukacije.

Literatura:

[1] Ubiquitous Computing, dostupno na: http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/UbiHome.html

[2] Gi-Zen Liu, Gwo-Jen Hwang: A key step to understanding paradigm shifts in e-learning: Towards context-aware ubiquitous learning, dostupno na: http://proj.ncku.edu.tw/research/articles/e/20090904/4.html

[3] http://edutechassociates.net/2012/09/20/what-is-ubiquitous-learning/

[4] http://ascilite.org.au/conferences/perth04/procs/jones.html

[5] http://www.upsidelearning.com/blog/index.php/2012/09/13/embedded-ubiquitous-learning/

Videokonferencije u poslovnom e-učenju

Komunikacijske tehnologije koje se koriste u poslovnom e-učenju mogu se podijeliti na više načina, pa ih je tako Caladine (2008), nazvavši ih suradničke tehnologije, podijelio na tri razine:

 • Tehnologije utemeljene na tekstu – e-mail, računalno podržane komunikacije i sl.
 • Tehnologije utemeljene na zvuku – telefon
 • Tehnologije utemeljene na zvuku i slici – videokonferencija

Videokonferencije se mogu definirati kao virtualni sastanak, realiziran pomoću različitih tehnologija, na kojem su sudionici u potpunosti prostorno neovisni. Drugim riječima, sudionici komuniciraju korištenjem kamera, računala, mikrofona, zvučnika ili nekog drugog objekta, dok su međusobno neograničeno udaljeni.

Uzevši u obzir sve konkurentnije tržište, ali i sve brži razvoj komunikacijske tehnologije, moguće je neke nove izazove proizašle iz sve jače konkurencije riješiti ili barem ublažiti korištenjem novih tehnologija. Svi poslovni subjekti danas nastoje uštedjeti gdje je to moguće, isto tako svi ističu važnost znanja, odnosno edukacije svojih zaposlenika kao kritični faktor uspjeha poduzeća, što uzrokuje nastanak dodatnih troškova (zbog gubitka radnog vremena zaposlenika koji su na edukaciji ili zbog troškova putovanja tih zaposlenika). Efikasan način da se ti troškovi uklone, a da se edukacija ipak održi je korištenje videokonferencija. Videokonferencija omogućava fleksibilnu edukaciju, gdje se korisnici uključuju sa lokacije koja njima odgovara, čime se eliminira trošak potrebnog putovanja sudionika sastanka/edukacije. Također, ovakve edukacije se mogu snimiti za naknadno pregledavanje čime se ne oduzima radno vrijeme zaposleniku. Također, na ovaj se način ostvaruje bolje razumijevanje i pamćenje sadržaja, jer kombinira više načina prijenosa informacija – vizualno i auditivno.

Jedan od alata na raspolaganju poduzećima je Ericssonov videokonferencijski sustav Virtual Presence (ViPr). Ovaj sustav omogućuje korisnicima video poziv – najjednostavniji oblik video veze, gdje ViPr u suštini postaje videotelefon. Vidljiva nam je slika sugovornika, umanjena vlastita slika te niz drugih funkcija koje pomažu u komunikaciji. Također, nudi se mogućnost videokonferencijske veze gdje je se ostvaruje komunikacija između više sugovornika, ali je moguće dodati i dodatni izvor video signala, bilo sa DVD čitača, TV prijemnika i sl., čime se može obogatiti konverzacija sudionika. Pored prijenosa slike i zvuka, ViPr nudi i mogućnost prijenosa, odnosno dijeljenja podataka i aplikacija među sudionicima videokonferencije.

konferencija sa dodatnim videom

Konferencija sa dodatnim videom

Naravno, ViPr nije jedini videokonferencijski sustav koji poduzeća mogu rabiti. Pored Ericssona, svoje varijante videokonferencijskog sustava imaju i druge softverske tvrtke, kao npr. Microsoftov Lync, koji uglavnom podržava sve funkcije kao i Ericssonova inačica, ali i nudi neke druge.

Popis slika:

Featured image: Multi point video conferencing hybrid events, izvor: http://www.eventindustrynews.co.uk/2012/12/19/rsa-house-to-launch-enlightened-hybrid-events/multi-point-video-conferencing-hybrid-events/ [16.6.2013.]

Slika 1: Konferencija sa dodatnim videom, izvor: Šobar, D.: Ericssonov videokonferencijski sustav Virtual Presence, Revija, Zagreb, 2007.

Reference:

 1. Caladine, R.: Enhancing e-learning with media-rich content and interactions, Information Science Publishing, London, 2008.
 2. Ćukušić, M., Jadrić, M.: e-učenje: koncept i primjena, Školska knjiga, Zagreb, 2012.
 3. Šobar, D.: Ericssonov videokonferencijski sustav Virtual Presence, Revija, Zagreb, 2007., dostupno na: http://www.ericsson.com/hr/etk/revija/Br_2_2007/virtual_presence.pdf

Primjeri iz prakse – Podravka

Kada govorimo o primjerima e-učenja u praksi nezaobilazno je spomenuti Podravku koja je među prvima prepoznala sve prednosti ovakvog načina učenja i usavršavanja svojih zaposlenika. Kao vodeća prehrambena kompanija u Hrvatskoj među prvima je integrirala procese e-učenja u cjeloživotno obrazovanje svojih zaposlenika, a statistika 312-50 pokazuje da je svaki zaposlenik Podravke prošao najmanje dva do tri e-tečaja. Podravka se ističe i kao organizator prve konferencije o mogućnostima primjene e-learninga u korporativnom okruženju.

Zašto e-učenje u Podravki?

Glavni motiv za uvođenje e-učenja u Podravku bila je ideja da se zadovolje različite edukacijske potrebe prema kojima zaposlenici pokazuju interes. Temeljne razloge koje Podravka još navodi su vrijeme, brzina i novac. Smatraju da je veoma važno poštovati vrijeme zaposlenika i omogućiti im da učenje sami prilagode svojim poslovnim obvezama te se ovim načinom omogućava brza distribucija procesa učenja unutar kompanije.

Kao veliku prednost ističu se uštede zbog ovog načina učenja prvenstveno kroz logističke troškove naglašavajući troškove putovanja i smještaja. Za uspjeh e-učenja neophodna je samodisciplina jer se očekuje da je polazniku osobno stalo do razvoja novih znanja i vještina zbog vlastitog napretka, ali i zbog dugoročnog napretka kompanije. Upravo zbog toga Podravka je ugodno iznenađena velikim odazivom zaposlenika, njihovom proaktivnošću i rezultatima njihovog rada. Uvođenjem e-tečajeva Podravka nije obustavila klasične metode učenja, ali je u svim segmentima gdje je to bilo moguće klasično učenje zamijenjeno učenjem putem računalnih tehnologija.

Tehnološki aspekti i koraci razvoja

Podravka je na nivou cijele kompanije implementirala prvi hrvatski LMS eLearner sustav za udaljeno učenje putem interneta kojeg je razvila Cognita, hrvatska tvrtka specijalizirana za e-learning, odnosno organizaciju i izvođenje edukacije 300-206 putem interneta. Sve je započelo 2009. godine u periodu implementacije kada su obuhvaćeni vanjski tečajevi, edukacije za izradu e tečajeva, interni marketing, uvodne radionice i još mnogo toga. Zatim, 2010. godine naglasak se prebacuje na interni razvoj, a tada kreće i povrat na početna ulaganja, masovnost i zakonski obavezne edukacije . Od  2012. godine pa sve do danas je naglasak na širenju, uspostavljeno je stotinjak različitih e-tečajeva u kojim su svi uključeni te širenje i na tržišta.

podravka

Slika: Letak promotivne aktivnosti Okusi za sve jezike

E-tečajevi u Podravci obuhvaćaju informatičko znanje, soft skills, učenje stranih jezika, specijalizirane interne tečajeve, interna testiranja i druge module. Podravka je prepoznala sve prednosti e-učenja te ga nastoji proširiti i izvan okvira svoje kompanije na način da nagrađuje korisnike svojih proizvoda besplatnim e-tečajem stranog jezika te ovim putem MA0-101 nastoji upoznati i širu zajednicu na ovakav oblik učenja.

 

Izvori:

http://www.podravka.hr/

http://liderpress.hr/poslovna-znanja/-primjena-e-learninga-u-korporativnom-sektoru—/

http://bs.scribd.com/doc/43672891/Poslovni-savjetnik-e-learning-%C4%8Dlanak

http://drustvozivilcev.si/pdf/10.17.2008_bilten_podravka.pdf

 300-070

Storyboarding u procesu izrade tečaja e-učenja

Storyboarding kao moćnu tehniku za razvoj zanimljivog i učinkovitog tečaja preuzeli su developeri e-učenja od filmske industrije. Bazira se na kreiranju serije prizora koji prikazuju sadržaj tečaja, a sastoje se od elemenata kao što su naslov, slike, tekst, videomaterijal – sve ono čime se želi prenijeti sadržaj polaznicima na što kvalitetniji način.

Kada je donesena odluka u poduzeću o izradi programa e-učenja umjesto kupnje gotovog tečaja što je najčešće skuplji i kompliciraniji izbor, ali uglavnom i kvalitetniji, potrebno je pažljivo isplanirati strukturu i elemente tečaja. Razlog je proizvodnja najefikasnijeg i najefektivnijeg programa koji jamči najbrže i najkvalitetnije ispunjenje zadanih ciljeva zbog kojih se i uvodi tečaj. Na ovom portalu više je puta istaknuta važnost odabira najoptimalnijih rješenja za organizaciju kako se ne bi bespotrebno trošili ograničeni resursi. U tu svrhu kada se dizajneru povjeri zadatak izrade tečaja e-učenja, on mora skicirati cjelokupni tečaj, odnosno pomno pripremiti plan koji će dati na uvid svim stakeholderima. Taj plan se naziva storyboard, i u njemu se specificira što će dizajner kreirati, što će ilustrator nacrtati, što će instruktor predavati. Storyboard poput filmskog scenarija ima svoje glumce, dijalog i upute. Kada je storyboard kreiran sve zainteresirane strane daju svoje komentare, kritike ili sugestije pa se vraća dizajneru na doradu ili ga se odobri, a u tom slučaju dizajner kreće u fazu izrade tečaja.

storyboard_skica

Gornja tablica  s četiri stupca prikazuje skicu storyboarda. U prvom je oznaka prizora, koja u ovom slučaju pokazuje da se radi o prvoj lekciji i prvom prizoru te lekcije (L1P1). Drugi se stupac odnosi na tekst kojim se predstavlja sadržaj. Treći stupac prikazuje interaktivan tekst primjerice pitanja s mogućnošću višestrukog odgovora ili poveznice na vezani sadržaj. Posljednji stupac objašnjava animacije, potrebne slike, reference i sve ono što se nalazi u prizoru.

Važnost storyboarda se očituje u tome što prisiljava dizajnera na sistematski pristup prema svemu što kreira u sklopu tečaja, da obrazloži svaku svoju akciju. Storyboard se ponaša kao plan koji definira slijed po kojem se sadržaj tečaja odvija, te daje okvir koji pomaže dizajneru da koristi isti stil tijekom izrade tečaja. Bitna odrednica je i što se u fazi dizajna pomoću storyboarda daje uvid managementu poduzeća u kreativni proces razvoja sadržaja kako bi i oni sudjelovali dajući smjernice i povratne informacije s obzirom na to da oni imaju viziju što bi tečaj trebao postići. Tim putem se izbjegavaju ili barem smanjuju naknadne intervencije kada započne izrada tečaja što svakako pojeftinjuje čitav proces. Kada je storyboard odobren i potpisan, dizajner ima dokument koji specificira detaljno sve što treba napraviti, te može započeti izradu tečaja po utvrđenim smjernicama.

proces

Storyboard se može izraditi kao kompletno tekstualan, što je brži način ali manje informativan od vizualnog pristupa. Alati za izradu storyboarda mogu biti najjednostavniji programi poput MS Worda ili MS PowerPointa koji su istovremeno i najdostupniji. S druge strane mogu se koristiti i komercijalni programi i aplikacije kao što su Freehand, Fireworks, InDesign, Illustrator ili Photoshop. Nakon izbora alata, potrebno je izgraditi strukturu tečaja, a zatim odrediti kako će lekcije biti povezane. U sljedećoj fazi se izgrađuje storyboard kadar po kadar tako da se implementiraju svi potrebni elementi, uključujući bilješke, slike, zvukove i videomaterijal. Svaki kadar treba adekvatno označiti kako bi kasnije bilo moguće lako raditi izmjene s obzirom na to da je izrada storyboarda iterativan proces.

horizontal2

Storyboard je centralni dokument razvojnog procesa e-učenja jer ima ključnu ulogu s obzirom na to da specificira grafičkom dizajneru točno što treba kreirati, ilustratoru što treba nacrtati te spikeru što treba ispričati. Dizajner daje storyboard na uvid ekspertu područja na koji se tečaj odnosi i klijentu koji je naručio izradu tečaja kako bi se ostvario što brži razvoj tečaja sa što manje pogrešaka čime se ostvaruju značajne uštede. Sve to storyboard čini neizostavnim elementom u procesu izrade tečaja e-učenja.

Literatura:

Malamed, C.: Storyboards for eLearning
Becker, D.:Elearning Storyboarding 101
How to storyboard an eLearning tutorial
Storyboarding for eLearning

Popis slika:
Featured image “Clapperboard On White Background” courtesy of njaj at FreeDigitalPhotos.net
Slika1: Primjer storyboarda
Slika2: Proces dizajna tečaja e-učenja korištenjem storyboarda
Slika3: Alati za izradu storyboarda

Motivacija odraslih polaznika e-učenja

U modernom poslovnom svijetu prepoznata je važnost ljudskih potencijala kao možda najznačajnija poluga ostvarenja konkurentske prednosti. Da bi to zaista bilo tako, potrebno je uvesti kulturu takozvane učeće organizacije koja neprestano usvaja i primjenjuje nova znanja, odakle dolazi i važnost konstantnog obrazovanja kadrova. E-učenje se nametnulo kao izrazito učinkovit i troškovno efikasan način učenja, međutim motivacija odraslih koji su odavno zaboravili svoje akademske navike često nije na visokoj razini, stoga je vrlo važno pronaći način da se taj problem riješi, jer motivacija je ono što ljude tjera naprijed, da ostvare želje i ispune zadane ciljeve, u ovom slučaju da nauče i primjene naučeno u praksi.

Dva su osnovna tipa motivacije, intrinzična (unutarnja) i ekstrinzična (vanjska), a najbolja kombinacija za djelotvorno i učinkovito učenje je visoka intrinzična i srednji stupanj ekstrinzične motivacije. Intrinzično motivirani polaznici su uspješniji u okruženju e-učenja, jer su skloniji istraživanju zato što ih pokreće znatiželja. S obzirom na to da zaposlenicima koji sudjeluju u tečaju e-učenja uglavnom ne nedostaje ekstrinzične motivacije jer su tu najčešće kako bi ostvarili promaknuće ili zadržali posao ili stekli konkretnu vještinu, potrebno je kreirati takav program e-učenja da potakne intrinzičnu motivaciju kod polaznika kako bi postali aktivni sudionici tečaja.

int_ekst

Dobar način za podizanje intrinzične motivacije je svakako kreiranje programa u skladu s godinama i interesima polaznika prilikom čega se naglašava praktično znanje kako bi tečaj u startu bio relevantan; pokazalo se kako stariji sudionici brzo gube interes ukoliko ne vide svrhu tečaja. Sadržaj tečaja je potrebno razlomiti u manje dijelove i što više smanjiti  teoretske dionice kako bi polaznici lakše apsorbirali informacije. Poticanje samostalnog istraživanja je poželjno kako bi se polaznici zainteresirali i pronašli nešto što bi ih potaklo za učenje. To se može postići i navođenjem dodatne literature, resursa, referenci, videomaterijala u cilju lakšeg pronalaženje dodatnih informacija. Isto tako tečaj bi trebao sadržavati studije slučaja i vježbe kojima se rješavaju konkretni problemi kako bi se polaznike potaklo na kritičko razmišljanje i traženje rješenja.

Instruktor koji vodi tečaj mora poticati komunikaciju među polaznicima, društvene mreže kao neformalni oblik komuniciranja su vrlo zahvalne za to, polaznici će tim putem lako razmjenjivati znanja i iskustva u grupnoj interakciji, a samim time i razvijati računalne vještine i pismenost. Isto tako potrebno je personalizirati tečaj, unijeti svoj stil, biti duhovit čime se privlači pažnja polaznika. Dobra ideja je i pozivati eksperte iz određenih područja, autore, druge profesore i specijaliste da sudjeluju u (online) komunikaciji s polaznicima. Što se tiče pristupa prema starijim sudionicima tečaja, dobra ideja je pustiti ih ponekad da sami uče iz vlastitih pogrešaka pri rješavanju zadataka. Svakako je nužno ostvariti emotivnu povezanost polaznika s e-učenjem jer će to povećati želju za aktivnim sudjelovanjem. I naposljetku pristup s poštovanjem prema polaznicima je ključan aspekt u međusobnoj komunikaciji koji se može postići i traženjem povratnih informacija od sudionika kako bi se poslala jasna poruka kako je njihovo mišljenje važno za unaprjeđenje kvalitete tečaja.

motivacijske_str

Osim ovih općih preporuka, instruktor može koristiti i konkretne motivacijske strategije za povećanje motivacije kod starijih polaznika. Motivacijske strategije su svjesni napori ili procesi koje instruktor provodi u cilju povećanja motivacije odraslih za učenjem (Galbraith, 2004). Wlodkowski (2004) navodi četiri motivacijske strategije – postizanje uključenosti svih sudionika, razvoj pozitivnog stava prema tečaju, povećanje značaja te izazivanje kompetencija. Postizanje uključenosti pruža polaznicima mogućnost da se bolje upoznaju, da sudjeluju u kolaborativnom učenju, da dijele razmišljanja i iskustva. Razvoj pozitivnog stava temelji se na uvjeravanju polaznika da mogu ostvariti željene ciljeve primjenjujući znanje koje steknu završavanjem tečaja. Povećanje značenja se očituje u intrigiranju polaznika kako bi bili motiviraniji u traženju rješenja postavljenih zadataka i na taj način učenja. Isto tako procedure koje obuhvaćaju vježbe, igranje uloga i igre omogućavaju vježbanje u realističnom kontekstu. Izazivanje kompetencija se odnosi na davanje povratnih informacija polaznicima kako bi mogli procijeniti svoj napredak kroz tečaj. Još jedan način je zadavanje zadataka polaznicima koji nalikuju na situacije s kojima se redovito susreću u okviru radnog mjesta kako bi i na taj način procijenili svoje performanse.

Na kraju, zaključak je kako će odrasli polaznici tečaja biti motiviraniji ako imaju jasan uvid u to što im tečaj uistinu pruža. Za održavanje visoke razine motivacije tijekom procesa e-učenja potrebno je polaznike nagrađivati, ne nužno materijalno, to mogu biti priznanja ili pohvale ukoliko su zaslužene. Da bi se saznalo kakav oblik nagrade djeluje pozitivno na polaznike, potrebno je komunicirati s njima i izgraditi sustav u skladu s eventualnim ograničenjima. Motivirani polaznik će učiti bolje, brže i učinkovitije.

Literatura

Motivate Your Learners with These 5 Simple Tips
17 Tips To Motivate Adult Learners
Motivational Strategies
Get Your Audience Pumped: 30 Ways to Motivate Adult Learners

Featured image ”Motivate Written On Blackboard”, Image courtesy of KROMKRATHOG at FreeDigitalPhotos.net

Sustavi za upravljanje sadržajem (CMS)

CMS (engl. Content management system) je sustav koji omogućuje upravljanje sadržajem. U najširem smislu odnosi se na svako rješenje koje omogućuje klasifikaciju, organizaciju, povezivanje i svaki drugi oblik uređivanja sadržaja. Iako se pojam može koristiti za manualne procese upravljanja sadržajem, danas se u prvom redu primjenjuje za različita programska rješenja koja omogućuju napredno upravljanje velikim brojem informacija. CMS sustavi se koriste pri sinkronizaciji podataka iz više izvora, za izvršavanje kolaborativnih projekata, za organizaciju rada u korporacijskim okruženjima i slično. Temeljna primjena CMS-a danas je u dinamičkom kreiranju web-stranica nove generacije.Osnovna prednost CMS sustava je smanjenje troškova dodavanja i izmjene postojećih sadržaja na web stranici – ukoliko želite dodavati ili mijenjati postojeći sadržaj na Vašoj web stranici, imate mogućnost to učiniti sami na vrlo jednostavan i brz način. CMS ovisno o svojim mogućnostima može biti namijenjen raznovrsnim subjektima – od malih tvrtki sa par zaposlenika koji na jednostavan način žele ažurirati vlastito web sjedište, pa do većih poslovnih sustava sa vrlo aktivnim web sjedištem.

CMS-workflow

Slika 1. Saumure N. Kako CMS funkcionira

Elementarnu funkcionalnost koju CM sustavi pružaju jest mogućnost da korisnici, odnosno stvaratelji sadržaja jednostavno ažuriraju i unose nove sadržaje u obliku članaka. Za CMS alate uobičajena je mogućnost administracije korisnika i definiranja grupa korisnika. Tako je, na primjer, moguće imati jednu grupu administratora, grupu urednika sadržaja te grupu posjetitelja web stranica. Osim uređivanja sadržaja, CM sustav često može poslužiti i za praćenje inačica (versioning) sadržaja, odnosno za praćenje nastalih promjena.

Da bi se utvrdilo koji je sustav za upravljanje sadržajem najviše primjeren nekoj organizaciji potrebno je sprovesti detaljniju analizu i uvidjeti specifične potrebe. Zbog toga bi svaki dobar CMS sustav trebao pružiti sljedeće mogućnosti ovim poretkom:

1.) Fleksibilnost. Iako neki CM sustav može privremeno zadovoljavati potrebe kod ažuriranja sadržaja, vrsta i količina promjena mogu se značajnije promijeniti u budućnosti. Posljedice nefleksibilnosti mogu biti pogubne – u današnjim poslovnom okruženju gdje su promjene intenzivne teško je predvidjeti potrebe u budućnosti.

2.) Skalabilnost. Ukoliko se sustav postavi unutar manje organizacije koja sutra može prerasti u daleko veći poslovni sustav, važno je voditi računa da li će se CMS moći mjeriti s povećanim potrebama u samoj organizaciji.

3.) Cjenovna prihvatljivost. Iako se prilikom testiranja može pokazati da CMS u potpunosti zadovoljava trenutne potrebe, svakako treba voditi računa da daljnja moguća prilagodba bude prihvatljiva cijenom.

4.)  Brza implementacija. Otezanje pri implementaciji košta i vremenski i novčano.

5.)  Administracija putem web preglednika. Ovo eliminira potrebu za instaliranjem novog softvera na klijentskim računalima i dozvoljava mijenjanje sadržaja sa bilo koje lokacije.

6.) Višekorisnička funkcionalnost. Jednostavna implementacija i dodavanje novih korisnika i grupa korisnika, te dodjeljivanje prava istima.

7.) Jednostavnost korištenja. Smanjuje se vrijeme potrebno za edukaciju korisnika.

WordPress kao CMS platforma

Postoje različite platforme CMS-ova, međutim one najbolje su zasigurno WordPress, Joomla, Drupal i eZ CMS te postoji različite varijacije custom CMS-ova koje određene tvrtke rade “po kroju”. Od svih nabrojenih CMS-ova, WordPress ima najveću bazu korisnika i prema najnovijim podacima (travanj 2013.) njegov tržišni udio iznosi 56.3%, a iza njega se nalaze Joomla i Drupal. WordPress kao platforma dolazi u dva oblika kao:

 • CMS platforma implementirana na WordPress serverima
 • CMS platforma implementirana na vašim serverima.

Od ovih dviju opcija ova se druga više koristi, jer je riječ o open source i besplatnoj platformi koja se lako instalira na neki od mnogobrojnih hosting platformi primjerice CPanel. WordPress je započeo kao blog platforma za pisanje kreativnih članaka, međutim u zadnje je postao odlična platforma za izradu web stranica, gdje je bitno poznavanje osnovnih stvari o Internet tehnologijama. Ukoliko bacimo pažnju na gore navedene kriterije CMS-ova možemo primijetiti kako WordPress ispunjava svaki od njih.

WordPress kao platforma je jako intuitivan i lagan za učiti, stoga neće biti problema kod korištenja ovog sustava. WordPress-ov backend  odnosno administratorski dio je jednostavan, pa u nekoliko klikova možemo promijeniti temu, staviti novi plugin (dodatak) ili dodati nove korisnike. Ukoliko želite promijeniti izgled vaše web stranice, postoji veliki broj tema koje se mogu skinuti s WordPress-ovih službenih stranica ili ukoliko želite nešto ljepše i složenije stranice uvijek možete platiti oko 30-50 $. Ista stvar vrijedi i za plugin-ove (dodatke) koji se lako ugrađuju u stranicu i ponekad znaju napraviti veliki dio web stranice.

Ukoliko želite saznati nešto više o WordPressu, uvijek možete posjetiti njihovu službenu web stranicu i upoznati se sa sadržajima koje pruža ova CMS platforma. WordPress postoji u hrvatskoj inačici, koja uvelike olakšava snalaženje početnicima koji se koriste ovim CMS-om.

Napomena: Portal za poslovno e-učenje je implementiran na WordPress platformi.

Dashboard

Slika 2. Upravljačka ploča

Budućnost sustava za upravljanje sadržajem

CMS-ovi postaju sve veći dijelom izrade web stranice, ali i kreiranja tekstualnih i multimedijskih sadržaja. Zbog niskih troškova implementacije, lakog upravljanja sustavom i skalabilnosti samog sustava CMS sustavi postaju dio i velikih poslovnih sustava. U zadnje vrijeme dolazi i do pojave dodataka za poslovno e-učenje primjerice za WordPress, koji vam daje mogućnost da ovaj dodatak postane dio vašeg CMS-a. Ukoliko se ne možete odlučiti koji je CMS najbolji za vaše prilike, onda će vam ovaj članak to olakšati.

 

Literatura:

1.)    Vlahović V. : Sustavi za upravljanje sadržajem (CMS), Zagreb FER, srpanj 2004.

2.)    Wikipedia, Content Managemet System (CMS)

3.)   Market share trends for content management systems for websites; http://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management

Popis slika:

1.)   Saumure N. : How CMS works

http://www.prosar.com/inbound_marketing_blog/bid/169118/4-Reasons-Why-You-Should-Get-a-CMS-for-Your-Business-Website

2.) Gabelica H. : Upravljačka ploča WordPress-a

TEx-Sys inteligentni tutorski sustav

Inteligentni tutorski sustavi (ITS), prema Stankov i sur. (2001.), su računalni programi namijenjeni potpori i poboljšanju procesa učenja i podučavanja u odabranom područnom znanju, pritom vodeći računa o individualnosti onoga tko uči i onoga koga se podučava. Prednosti učenja uz pomoć takvih sustava, prema autoru, je u tome što polaznik stječe osobnog računalnog učitelja koji je uvijek raspoložen, nema emocija, dok polaznik s druge strane pred njim nema potrebe kriti svoje neznanje te slobodno, prirodno komunicira.

Jedan takav sustav – TEx-Sys (s kasnijim verzijama pod imenom DTEx-Sys i xTEx-Sys), na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti Sveučilišta u Splitu već više od 20 godina, razvija tim istraživača koje predvodi prof. dr. sc. Slavomir Stankov. U nastavku će, prema Stankov i sur. (2008.), biti pobliže opisan taj sustav.

Pedagogijski okvir modela TEx-Sys slijedi četvero-fazni ciklus didaktike, motrenja, dijagnostike te pomoć pri otklanjanju pogrešnih poimanja učenika. Faza didaktike iskazuje: predmet poučavanja (Što se poučava?), objekt poučavanja (Tko se poučava?) te način poučavanja (Kako se poučava?). Motrenje se bavi aktualnom razinom znanja učenika (stanje znanja učenika). Faza dijagnostike utvrđuje i ocjenjuje razinu učenika. Pogrešna poimanja u znanju učenika pokreću mehanizme pomoći radi smanjenja razlika u znanju između stručnjaka i učenika.

Model TEx-Sys ima sljedeće sudionike: učenika radi stjecanja znanja i vještina, stručnjaka područnog znanja koji oblikuje bazu znanja, učitelja koji koristi bazu znanja za didaktičko oblikovanje nastavnih sadržaja (courseware područnog znanja) i administratora koji motri sustav (sudionike i način korištenja). Sudionici sustava raspolažu s glavnim funkcionalnostima: oblikovanje baze znanja, oblikovanje nastavnih sadržaja; učenje, poučavanje i testiranje znanja, te motrenje i nadzor.

Arhitektura sustava TEx-Sys i njegovih novijih inačica, može se prikazati na slici 1:

Slika 1. Arhitekture implementiranih sustava temeljenih na modelu TEx-Sys

Slika 1. Arhitekture implementiranih sustava temeljenih na modelu TEx-Sys

TEx-Sys je implementiran upotrebom dvoslojne arhitekture kao jednokorisnička Windows aplikacija. Otvaranje modela TEx-Sys prema Web zajednici ostvareno je oblikovanjem sustava DTEx-Sys obilježen trendom vremena – korištenjem tehnologija dinamičkog generiranja sadržaja Web dokumenata i korištenjem troslojne klijent-server arhitekture. Arhitektura xTEx-Sys sustava je zasnovana na Web uslugama, i predstavlja novi koncept (Rosić i drugi, 2004) u obitelji autorskih ljuski oblikovanih po modelu TEx-Sys. Red korisničkog sučelja kao i red aplikacijske logike izvedeni su u Microsoft-ovom dotNET okruženju s Web uslugama dodijeljeni sudionicima sustava. Ove se Web usluge dijele prema funkcionalnostima sudionika na podskupove usluga za administratora, stručnjaka, učitelja, učenika kao i na usluge za korištenje od strane svih sudionika. Komunikacija s ovim uslugama odvija se protokolom SOAP (Simple Object Access Protocol). Lokacija usluga, njegova implementacija, kao i platforma na kojoj se izvršavaju aktivirani procesi, nisu vidljivi objektu koji traži uslugu. Usluge su definirane modelom WSDL (Web Services Description Language) što olakšava proširenja kao i ostvarivanje njihove interoperabilnosti. Red podataka implementiran je unutar Microsoft-ovog sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka SQL Server. Ovaj red sustava xTEx-Sys sadrži tri baze podataka i omogućava potpuni integritet podataka vezan za znanje stručnjaka, nastavne sadržaje kao i za podatke o sudionicima sustava.

Popis slika:

Slika 1: Arhitekture implementiranih sustava temeljenih na modelu TEx-Sys, izvor: bib.irb.hr/datoteka/393512.TEx-Sys_Stankov_i_drugi.doc [2.5.2013.]

Reference:

 1. Stankov, S., Glavinić, V., Granić, A., Rosić, M.: Inteligentni tutorski sustavi – istraživanje, razvoj i primjena, CARNet – Časopis Edupoint; I. dio: godište II, broj 1, Zagreb; 20.12.2001.; II. dio: godište II, broj 2, Zagreb, 21.1.2002.; III. dio: godište II, broj 3, Zagreb, 2002.
 2. Stankov, S.; Rosić, M., Žitko, B., Grubišić, A.: TEx-Sys model for building intelligent tutoring systems, Computers & Education, Volume 51, Issue 3, 1017.-1036., studeni 2008.
 3. Rosić, M., Glavinić, V. & Žitko, B. (2004). Intelligent Authoring Shell Based on Web Services. Proceedings of the 8th International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES 2004), S. Nedevschi and I.J. Rudas, eds., Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 50-55.
 4. Ćukušić, M., Jadrić, M.: e-učenje: koncept i primjena. Školska knjiga, Zagreb, 2012.

Primjer iz prakse: Moodle u Zračnoj luci Zadar

Zračna luka Zadar, vrlo uspješna i perspektivna hrvatska zračna luka koja već godinama dobro posluje, osim uspostavljanja zračnih veza prema različitim europskim destinacijama i stvaranja pozitivnog ugleda u očima šire javnosti, nedavno je poduzela još jedan korak kako bi svom osoblju omogućila veću podršku u radu. Riječ je o primjeni e-učenja: konkretno Moodle platformi.

Marina Lenkić, bivša studentica Informatičkog managementa Ekonomskog fakulteta u Splitu te djelatnica marketinško-komercijalnog odjela Zračne luke Zadar, glavni je “krivac” za korištenje Moodla u zračnoj luci. Namjena cijelog sustava i potreba za njim proizlazi zbog intenzivne obuke sezonskog osoblja, ponajviše u sektoru putničkog prihvata. Marina je, naime, tijekom studiranja radila u zračnoj luci kao zemaljska stjuardesa te se imala priliku upoznati s procesima i izazovima rada zračne luke, a nakon istraživanja Moodle sustava kroz suradnju Mariom Jadrićem i Majom Ćukušić, predložila je korištenje upravo Moodle besplatnog sustava za e-učenje koji bi služio kao potpora obuci osoblja u zračnoj luci.

Capture4

Moodle sustav Zračne luke Zadar sadrži nekolicinu kolegija, kojima, ovisno o vrsti posla, imaju pristup različiti zaposlenici luke. Najveći dio korisnika Moodla su zemaljske stjuardese čije radne aktivnosti zahtijevaju primjenu znanja o pravilima i procedurama većeg broja aviokompanija, radu u sustavu AS Niko, o viznom režimu, sigurnosnim procedurama te zonama, putničkim tokovima i načinima kretanja terminalom i stajankom. Svaki zaposlenik prolazi standardnu obuku te polaže potrebne testove na početku sezone, no, brojna pitanja se javljaju tijekom same prakse, a odgovore na njih zaposlenici sada mogu pronaći na jednom mjestu. Također, velika prednost korištenja Moodle sustava je u mogućnosti demonstracije video materijala, različitih multimedijalnih tutorijala, poveznica na vanjske sadržaje i slično. Stoga je Moodle izvrsna potpora njihovoj “klasičnoj” obuci za brže i bolje usvajanje gradiva i njegove primjene u praksi. Osim materijala za učenje, Moodle u Zračnoj luci Zadar je zamišljen i kao učinkovit način dijeljenja informacija, obavijesti i razvijanja različitih diskusija – to je najčešće kad se dogodi nekakva iznimna situacija ili propust, kad aviokompanije mijenjaju tarife itd. Marina kaže kako će im Moodle biti posebno koristan približavanjem 01.07.2013., odnosno za dijeljenje informacija o svim bitnim pomjenama u zračnoj luci nakon pristupanja Hrvatske Europskoj Uniji.

Capture3

Inspiracija iz Ryanaira

Dio osoblja ticketinga i zemaljskih stjuardesa, Zračna luka Zadar svake godine šalje na obuku u Dublin. Zanimljivo je bilo da su tamošnju obuku prolazile koristeći Moodle sustav te se vratile s pozitivnim dojmovima rada na ovoj platformi. Naime, jedna od najpoznatijih europskih aviokompanija -Ryanair, koristi upravo Moodle sustav za dio obuke koju provodi. Nekadašnje velike priručnike sada su zamijenili interaktivni moduli sa prezentacijama, demonstracijama i testovima. S posebnim zanimanjem smo proučili kako njihov Moodle funkcionira i sve što nam se svidjelo primijenili smo na naš – kaže Marina.

Kako su zaposlenici reagirali na Moodle? “Bili su u nestrpljivom iščekivanju sustava” – kaže Marina. Kad je sustav napokon zaživio te kad su imali prilike pregledavati sadržaj koji se nalazi na njemu, bili su oduševljeni kako se sad “sve nalazi na jednom mjestu, sistematizirano, i kako se u svakom trenutku neka informacija i znanje mogu podijeliti sa svima”. Međutim, sustav trenutno većim dijelom upotrebljavaju stari zaposlenici, a dodatni potencijal sustava će se izraziti i narednih tjedana kako budu pristizali novi sezonci koji će si mnoge stvari razjasniti i olakšati korištenjem Moodla.

Capture1

Implementacija Moodla: Sustav je vrlo brzo i jednostavno implementiran – provedbom instalacije na poddomenu postojeće službene web stranice zračne luke: zadar-airport.hr. Nakon instalacije bilo je potrebno razraditi plan i koncept svakog kolegija, strukturu potrebnih sadržaja te realizirati sve osmišljeno. Iako radi u marketinško-komercijalnom odjelu, Marini je Moodle sustav itekako dobro poznat. Marina je koautorica knjige M.Jadrić, M.Ćukušić, M.Lenkić (2012), E-učenje: Moodle u praksi, Split: Ekonomski fakultet te navodi kako je cijela priča oko nje i Moodle započela upravo ovom knjigom, kada su joj nastavnici Ekonomskog fakulteta M.Jadrić i M.Ćukušić predložili koautorstvo. “To je tada krenulo i od onda nije stalo”, tako da cijele priče oko Moodle sustava Zračne luke Zadar zapravo ne bi ni bilo da nije bilo te knjige.

Capture

Budućnost Moodle sustava Zračne luke Zadar

Trenutno je Moodle sustav Zračne luke Zadar dobra osnova koja se neprestano nadograđuje, raste i razvija – kako brojem korisnika, tako i sadržajem. Najbliži budući planovi su napraviti video tutorijale za Niko AS. Iako prvotna verzija u pdf-u postoji, multimedijska potpora je jako bitna za brže i bolje usvajanje gradiva. Prednosti Moodle sustava Zračna luka Zadar će osjetiti i već spomenutim dolaskom novih sezonskih radnika, a kao kompanija svakako može poslužiti kao primjer dobre prakse praćenja trendova i orijentiranosti ka organizacijskom znanju primjenom besplatnog e-učenja za svoje zaposlenike.

Sve slike su Vlasništvo Zračne luke Zadar

Storytelling kao pristup e-učenju

Glavni problemi koji se javljaju u procesu e-učenja prema Siozosu i Palaigeorgiu (2008) su između ostaloga niske stope prolaznosti u tečajevima e-učenja, visoke stope odustajanja te niska razina motivacije za e-učenje. To su sve problemi koji su potencijalno rješivi implementacijom pristupa baziranog na pričama (storytelling) koje daju kontekst sadržaju e-učenja čime se povećava interes polaznika. Ovaj pristup učenju nije novost, dapače korišten je i u antičkoj Grčkoj, veliki filozofi poput Aristotela na ovaj su način podučavali svoje učenike.

E-učenje je posebno plodno tlo za ovakav dizajn programa učenja s obzirom na velike dosege ICT-a koji omogućavaju izradu takvog programa koji je zanimljiv, bogat multimedijom i lako pamtljiv polaznicima koji će biti ponukani na kritičko razmišljanje. U današnje doba, pogotovo kada je svjetska kriza natjerala poduzeća na štednju, javlja se težnja za djelotvornijim načinom obuke kadrova što story-based e-učenje zasigurno jest s obzirom na glavnu značajku – orijentiranost prema rezultatima. Navedeni problemi nedostatka motivacije za e-učenje i niskih stopa prolaznosti su zasigurno rezultat neadekvatnog sadržaja tečaja koji je uz to često prezentiran na neodgovarajući način korištenjem šturih PowerPoint prezentacija s dosadnim clip artom i nezanimljivim fotografijama.

storytelling

Story-based pristup učenju se manifestira dijeljenjem polaznika u manje grupe gdje svaka od njih dobije određeni scenarij u kojem svaki polaznik ima svoju ulogu, nešto slično onomu što ga očekuje u poslovnom okruženju te na kraju prezentiranjem dobivenih rezultata. Valja napomenuti da uloga učitelja doživljava značajne promjene, on je sada manje instrument prenošenja znanja i informacija koje su lako dostupne putem interneta, a više mentor koji pomaže i usmjerava polaznika u slučaju nastanka problema te kreira scenarije za postizanje ciljeva koji su ukomponirani u priču. Ukoliko scenarij zahtjeva neka konkretna znanja onda se u tom slučaju paralelno organiziraju klasični online tečajevi za to.

Roger C. Schank (2007.) [1] predstavlja koncept nastavnog plana baziranog na pričama (story-centered curriculum SCC) gdje je glavna ideja da kvalitetan nastavni plan treba pričati priču u kojoj polaznik igra jednu ili više uloga. Namjera je polaznika naučiti kako da konkretno ostvari nekakav cilj što će mu koristiti u stvarnom životu. Pretpostavka je da ovakvim pristupom polaznik neće tako lako zaboraviti naučeno s obzirom na emocionalnu povezanost s ulogom koju je igrao. SCC je orijentiran na rezultate i aktivnosti za postizanje istih. Autor navodi kako je SCC posebno pogodan za poslovno okruženje gdje su zaposlenici/polaznici obuke već naviknuti na igranje određenih uloga u sklopu posla koji obavljaju i samim time ne bi im bio problem prihvatiti ovaj sustav. Isto tako moguće su velike uštede u odnosu na tradicionalan način obuke što je nešto čemu organizacije uvijek teže kako bi povećale ROI.

Prema [2], storytelling se u organizacijama koristi za prenošenje normi i vrijednosti, razvijanje povjerenja i predanosti, prenošenje tacitnog znanja te generiranje emocionalne veze. Kao prednost priča može se navesti i njihova fleksibilnost i spretnost. Usred posla je jednostavnije ispričati priču nego analizirati studije slučaja te modelirati ponašanje. Priče su posebno potrebne u slijedećim slučajevima: dobivanja nove ideje, socijaliziranja novih članova, popravljanja veza, dijeljenja mudrosti.

Smjernice koje bi organizacije trebale pratiti za poboljšanje programa e-učenja koristeći storytelling prema [3] uključuju obavijanje sadržaja e-učenja u priču, upotrebu neformalnog dijaloga, kreiranje scenarija te integriranje relevantne multimedije u program.

Tipičan sadržaj e-učenja samo transformira postojeći sadržaj u digitalan oblik čime je često nezanimljiv polaznicima. Autori programa za e-učenje stoga sve češće dolaze do zaključka kako je storytelling neizostavan u procesu zanimljivog i efektivnog e-učenja s obzirom da priče objedinjuju ključne aspekte ljudske komunikacije: informacije, znanje, kontekst i emocije [4].

Literatura

[1] Schank, Roger C.: Every curriculum tells a story
[2] Storytelling u organizaciji
[3] Senffner, Diane: Boring to Brilliant: 5 Tips to Convert Your E-Learning to a Story-based Approach
[4] Kadle, Abhijit: Narrative for engaging eLearning