Category: Planiranje procesa e-učenja

Najčešće pogreške u poslovnom e-učenju

Kod ulaska u bilo koju investiciju i posao vrlo važno je da se razvije dobra i odgovarajuća strategija. Isto vrijedi i za uvođenje sustava e-učenja u poslovnim organizacijama. Mnoge organizacije su pristupile uvođenju ovakvih sustava samo da bi se profilirali kao moderna organizacija koja prati svjetske trendove, međutim nisu imali adekvatno razvijenu strategiju e-učenja. Postoji mnogo pogrešaka koje takva poduzeća rade, a u nastavku su navedene neke od njih.

Pravilna strategija

Nedostatak vizije

„Ako ne znaš gdje ideš, svaki put će te tamo odvesti.“  Ovaj poznati citat utjelovljuje problem ne povezivanja s generalnom vizijom – konsenzusom gdje i što organizacija želi biti.

Fokusiranje na pružanje tradicionalnog treninga online

Samo prebacivanje tečajeva u učionici u online sustav učenja, bez razmišljanja o promjenama u pedagogiji i dizajnu koji pruža e-učenje će za rezultat imati lošije rezultate. Također, važno je upamtiti da kvaliteta dolazi ispred kvantitete te je bolje imati nekoliko online tečajeva koji stvarno funkcioniraju i daju rezultate, nego cijelu paletu istih koji zapravo ne donose nikakav doprinos.

Uvedeni sustav se ne uzima dovoljno ozbiljno

Samo uvođenje ovakvog sustava neće donijeti rezultate samo od sebe. Nije moguće razviti efektivan program e-učenja preko vikenda, pauza na poslu ili na povratku s posla već zahtjeva pomno i pažljivo planiranje. Iz poduzeća koji su uspješno uveli i razvili programe e-učenja nije strano čuti da su svoj program razvijali i po nekoliko mjeseci i to im se višestruko isplatilo.

Ulazak u projekt bez postizanja konsenzusa

Ono što je potrebno je da se na jednom mjestu okupe svi stakeholderi, odnosno svi zainteresirani i direktno ili indirektno uključeni u sustav e-učenja. Ukoliko to nije napravljeno na vrijeme, problemi će se s vremenom pojavljivati.

Ignoriranje rizika, slabosti i prijetnji

Nije dovoljno samo identificirati vaše snage već je jednako važno, ali mnogo teže identificirati sve vaše slabosti i nedostatke. Ono što se preporuča je upotreba SWOT analize, koja je usmjerila u pravom smjeru mnoge prije vas, pa tako može i vas.

Pripremljeni biznismen

Pripremljeni biznismen

Za one koji nisu upoznati s SWOT analizom: http://www.eu-projekti.info/sto-je-swot-analiza

Ignoriranje otpora unutar poduzeća i kasnijih promjena u okruženju

Uvođenje sustava e-učenja može biti stresno, pogotovo ukoliko naiđe na otpor unutar organizacije. Prepoznavanje toga i rješavanje problema prije nego što se program pokrene je ključno. Ono što je također ključno je nošenje sa promjenama koje se s vremenom događaju. Bez pravog budućnosti orijentiranog Change-Managementa sav početni uspjeh bi mogao uskoro nestati.

Ne postojanje programa e-učenja

I za kraj, ono što je zapravo najveća greška je ne implementirati program e-učenja u svojoj organizaciji. Prošla su vremena kad to nije bilo važno. Moderni klijenti i javnost očekuju od vas da uključite tehnologiju u vaše poslovanje. Kao što od vas očekuju da koristite vodeće tehnologije u vašem prezentiranju, tako očekuju i da koristite i vodeće alate u e-učenju.

Izvori:

Perera, G. – SEVEN FATAL MISTAKES WITH ADDING E-LEARNING TO YOUR BUSINESS. Dostupno na: http://www.evancarmichael.com/Small-Business-Consulting/6659/Seven-Fatal-Mistakes-With-Adding-ELearning-To-Your-Business.html

Morison, K. – Seven Deadly Mistakes Together with Incorporating E-learning for your small business. Dostupno na: http://www.selfgrowth.com/articles/seven-deadly-mistakes-together-with-incorporating-e-learning-for-your-small-business

Rosenberg, M.J. (2012.) – Marc My Words: Ten Common Mistakes in Building an eLearning Strategy. Dostupno na: http://www.learningsolutionsmag.com/articles/815/

Izvori slika:

Naslovna slika: Image courtesy of kjnnt at FreeDigitalPhotos.net

Slika “Strategija”: Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

Slika “Pripremljeni poduzetnik”: Image courtesy of 89studio at FreeDigitalPhotos.net

Spremnost poslovne organizacije za e-učenje

E-učenje se sve više primjenjuje u poslovnom okruženju donoseći organizacijama brojne prednosti kroz povećanje poslovne učinkovitosti, smanjenje troškova, brzi trening zaposlenika te brojne druge. Sve to omogućava da Vaša organizacija bude u koraku s turbulentnim promjenama s kojima ste svakodnevno suočeni. No, da li je ova spoznaja dovoljna da i Vi u svom poduzeću implementirate novi oblik učenja koji je danas sve više prisutan?
Prije same implementacije e-učenja u Vašu organizaciju potrebno je osigurati da ste spremni za to i ispitati da li će Vam ovaj način učenja uistinu pomoći.

Spremnost poslovne organizacije za e-učenje

Spremnost poslovne organizacije za e-učenje


TEHNOLOGIJA
Jedna od ključnih stavki pri implementaciji svakako je tehnologija bez koje bi sve bilo neostvarivo. Potrebno je sagledati da li Vaša organizacija posjeduje adekvatnu tehnologiju ili ju je potrebno kupiti, da li svi imaju pristup računalima, internetu, softveru, hardveru, ..

 LJUDSKI RESURSI
Zaposlenici su osobe koji će koristiti ovaj način učenja te je nužno ispitati njihov stav o cijeloj implementaciji i njihove mogućnosti učenja ovim putem. Često se javlja problem otpora prema nečem novom te je potrebno motivirati i upoznati zaposlenike s novim konceptom jer je ovaj način učenja potpuno različit od već naučenog tradicionalnog načina.

 NOVAC
Potrebno je osigurati dovoljno novca za implementaciju i kasniji razvoj e-učenja. Iako e-učenje u poslovnom okruženju reducira troškove potrebna je inicijalna investicija koja omogućava samu implementaciju e-učenja.

 ORGANIZACIJSKA KULTURA
Poslovna kultura i okruženje trebaju biti pogodne za e-učenje. Potrebno se zapitati i da li organizacija ima potpunu potporu uprave? Ukoliko organizacija nema potporu vodstva cijeli proces mogao bi teći vrlo sporo.

Detaljnija objašnjenja i dodatna pitanja na koja je nužno odgovoriti prije same implementacije, kako bi bili sigurni da je Vaša organizacija spremna za uvođenje  e-učenja, možete pronaći na sljedećim linkovima:

7 ključnih pitanja na koja trebate odgovoriti prije implementacije e-učenja u poslovnoj organizaciji

Savjeti koji će Vam pomoći pri odluci o implementaciji e-učenja u poslovnu organizaciju

Ukoliko i dalje imate pitanja i nesigurni ste, zatražite savjete stručnjaka koji će Vam pomoći i usmjeriti Vas na pravi put koji će pomoći da Vaša organizacija iskoristi sve pogodnosti koje e-učenje pruža u poslovanju.

Literatura:

 Amilthan, K.: Is Your Organization Ready for eLearning? Dosupno na: http://www.easyauthoring.com/blog/?p=501 [07.04.2013]

Are You Ready for eLearning? Dostupno na: http://www.bluepage.org/elearning/are-you-ready-for-elearning.html [07.04.2013]

Broadbent, B.: Tips to help decide if your organization is ready for e-learning, Dostupno na: http://www.serprofessoruniversitario.pro.br/m%C3%B3dulos/ensino-dist%C3%A2ncia/tips-help-decide-if-your-organization-ready-e-learning#.UWMpZ6KeOgQ [07.04.2013]

Minton, C: Communication Project Magazine: Is Your Organization Ready for E-Learning? Dostupno na: http://www.comproj.com/Minton.htm [07.04.2013]

Saint-Hilaire, N., Larose, M., Pilon, H.: A Handy Guide to e-Learning in Business, Dostupno na: http://www.technocompetences.qc.ca/english_docs/e-Learning_guide.pdf [07.04.2013]

Shift Learning: Is your company ready for e-Learning? Dostupno na: http://www.slideshare.net/karlagutierrez87/is-your-company-ready-for-elearning [07.04.2013]

 

Strategija uvođenja e-učenja u poslovno okruženje

Zašto uvoditi e-učenje u poslovno okruženje?

U današnje vrijeme sve je veća potreba obrazovanja osoblja i prilagođavanja klijentima u cilju ostvarivanja konkurentskih prednosti – potrebno se transformirati u takozvanu učeću organizaciju koja po definiciji pojednostavljuje proces učenja svim svojim članovima.

Prednosti e-učenja kao oblika obuke i obrazovanja kadrova prepoznate diljem svijeta su smanjenje troškova, fleksibilnost i povećana produktivnost, dostupnost materijala svim korisnicima istodobno te smanjenje potrebe za putovanjem što automatski drastično smanjuje troškove prijevoza. Međutim bez obzira na privlačnost ovih prednosti bitno je shvatiti da je potrebno mnogo analize i planiranja kako bi se ostvarili zadani ciljevi odnosno kako e-učenje ne bi postalo samo sebi svrha. Iako zbog toga implementacija ovakvog načina obrazovanja u vaše poslovno okruženje možda na prvi pogled izgleda kao nemoguća misija, to nipošto ne mora biti slučaj uz smjernice predstavljene u nastavku.

Businessman using tablet

Strategija uvođenja e-učenja u poslovno okruženje

Prije same implementacije sustava za e-učenje bitno je postaviti ciljeve koji se žele postići. Odgovoriti na pitanja tipa što poduzeće radi dobro i može li bolje, što radi loše i može li se popraviti, što se može poboljšati u cilju povećanja zarade. Odgovaranjem na takva pitanja postavljaju se jasne aktivnosti za ostvarenje ciljeva koje obuhvaćaju vještine i znanja. Zatim se određuju ljudski resursi koje će obuhvaćati obuka. Potom slijedi razvoj jasnog plana obuke sa specifičnim ciljevima i rokovima za provedbu. To su sve koraci koji se poduzimaju u fazi planiranja potrebe za uvođenjem e-učenja.

Nadalje, ono što morate napraviti je procijeniti spremnost ili nužnost vaše organizacije da prihvati ovaj oblik učenja odnosno utvrditi postoje li barijere koje treba savladati za implementaciju sustava e-učenja tako da analizirate svoju okolinu (Staff of brandon-hall.com, E-Learning Guidebook,2004):

 • Situacija na tržištu rada – postoji li ponuda adekvatno obrazovanog kadra na tržištu te kolika je cijena
 • Zadovoljstvo klijenata – traže li poboljšanje proizvoda ili usluga
 • Stakeholderi – gledaju li obrazovanje kao trošak ili kao investiciju
 • Tehnologija – postoje li uvjeti za implementaciju
 • Obrazovni sadržaj – koliko je adekvatan
 • Korisnici – koliko su spremni ili sposobni prihvatiti sustav e-učenja

Dakle potrebno je poznavati vlastite snage i slabosti te detektirati vanjske prilike i prijetnje.  Može li se implementacijom e-učenja poboljšati produktivnost boljim korištenjem internih snaga, te mogu li se anulirati slabosti. Na temelju analize mogu se iskristalizirati jasni ciljevi te metode i načini obuke i obrazovanja kako bi se zaposlenicima prenijele vještine i znanje.

Ukoliko se detektira potreba za implementacijom sustava e-učenja u poslovno okruženje potrebno je odabrati odgovarajuću tehnologiju i sadržaj koji će se distribuirati, a to su dva osnovna dijela programa e-učenja. Izbor LMS-a (Learning Management System) odnosno softvera na kojem će biti sadržaj edukacije i popis polaznika je bitna stavka zbog potencijalno visoke investicije i dugoročnog efekta na potrebe organizacije. Najmodernija, najskuplja i najatraktivnija rješenja naravno nisu uvijek garancija uspjeha projekta stoga je veoma bitno pri odabiru i implementaciji poznavati poslovni sustav ali i poznavanje informatičkih tehnologija, a sve u svrhu funkcionalne i ekonomske optimizacije. Sadržaj i učinkovita isporuka korisnicima su najvažniji aspekti o kojim valja voditi računa. Najbitnije je razviti strategiju e-učenja a zatim ju poduprijeti adekvatnim softverskim rješenjima, a ne obrnuto, jer ako ne postoji strategija, super dizajnirani, najmoderniji softver koji nije najoptimalniji neće biti baš koristan. Dakle fokusiranje na krajnje korisnike i njihove potrebe je sigurno ispravan put.

Koraci koji prethode izboru LMS-a mogu biti (Staff of brandon-hall.com, E-Learning Guidebook, 2004):

 • Identifikacija zahtjeva oranizacije naspram softvera i mogućnosti koje bi mogle biti korisne
 • Detaljno proučiti karakteristike promatranog proizvoda
 • Izraditi metodu za usporedbu značajki i karakteristika proizvoda koji su dostupni
 • Proučiti iskustva dosadašnjih korisnika

U svakom slučaju odabrano rješenje mora biti sigurno i pouzdano te efikasno i lako upotrebljivo kako bi ispunilo svoju svrhu.

Kada govorimo o sadržaju programa e-učenja moguće je investirati u gotova rješenja ili izraditi vlastiti program. Gotovi programi su u pravilu jednostavnije i jeftinije rješenje, ali ne mora uvijek biti i najs(p)retnije.

Nakon uspješne implementacije potrebno je privoliti zaposlenike da prihvate i koriste sustav jer je naivno očekivati da će ga svi samoinicijativno započeti koristiti; potrebno je razviti komunikacijski plan odnosno usmjeravati obuku te nadzirati i kontrolirati proces učenja, osigurati lokaciju za one koji nemaju računalo ili pristup internetu ukoliko je potrebno. Nadalje, poželjno je izvesti pilot program u manjem obujmu kako bi se na manjem uzorku uhodalo ili otklonilo sve eventualne probleme prije implementacije u cjelokupnu organizaciju. Mogući otpori zaposlenika najčešće se javljaju zbog nerazumijevanja svrhe ili neuviđanja potreba za ovakvim oblikom edukacije, zatim strah od nepoznatog, izbjegavanje napora za savladavanje noviteta ili loše iskustvo sa prethodnim sličnim projektima. Ukoliko uistinu dođe do otpora potrebno je poduzeti određene akcije usmjerene prema prihvaćanju sustava.

Zadnja faza implementacije sustava e-učenja je praćenje, kontrola i evaluacija postignutih rezultata koji se mogu iskazati porastom proizvodnosti, intelektualnog kapitala ili povećanjem konkurentosti.

 Implementacija e-učenja u poslovno okruženje je složen proces, zahtijeva mnogo napora, ponajviše u fazi planiranja i pripreme, međutim ukoliko se kvalitetno odradi,  dobit organizacije će biti višestruka, ne samo u smislu smanjenja troškova rada nego i u smislu unaprijeđenja ljudskih potencijala koji u modernom poslovanju polako ali sigurno postaju najvažniji resurs poduzeća i poluga ostvarivanja konkurentskih prednosti.

Literatura:

 1. Staff of brandon-hall.com, E-Learning Guidebook (2004), dostupno na :

http://www.cedma-europe.org/newsletter%20articles/Brandon%20Hall/e-Learning%20Guide%20Book.pdf

 1. How To Implement E-Learning in Smaller Companies (2003), dostupno na:

http://www.hr.com/en/communities/training_and_development/how-to-implement-e-learning-in-smaller-companies_eaczuyxk.html

 1. Joan Goloboy, The Power of eLearning….Batteries Not Included (2005), dostupno na:

http://online-learning-solutions.com/articles.htm

 Courtesy of Naypong at FreeDigitalPhotos.net