Category: Tehnologije za samoprocjenu i procjenu znanja

Hot Potatoes – kviz za online provjeru znanja

 

Kviz je formativna metoda provjere znanja usmjerena na mjerenje znanja i vještina učenika sa ciljem informiranja učenika o dostignutom nivou kompetencija [1]. Formativna procjena znanja je pokazatelj koji nam govori što je učenik naučio i napreduje li, te služi za pružanje poticaja i usmjeravanje u učenju [2]. Bitno je napomenuti da se ovaj pokazatelj ne koristi prilikom izračunavanja konačne ocjene. Korištenjem kvizova učenici/polaznici online tečajeva mogu u svakom trenutku provjeriti u kojoj su mjeri ostvareni ishodi učenja. Svrha kvizova je motivirati učenike/polaznike, pružiti im povratne informacije kako bi poboljšali proces učenja, pružanje povratnih informacija nastavnicima i unapređenje procesa učenja.

 

Hot Potatoes je komplet od šest programa razvijenih na Sveučilištu Victoria u Kanadi, koji omogućuje izradu interaktivnih kvizova [3]. Hot Potatoes paket uključuje šest aplikacija, a omogućuje nastavnicima izradu interaktivnih pitanja s višestrukim odabirom, te kratkim odgovorima, ispremiješanih rečenica, križaljki, pitanja pridruživanja/ poredavanja i popunjavanja praznina. [4]. Hot Potatoes se sastoji od [5]:

 

1)    JQuiz – izrada kviza s pitanjima

Program JQuiz kreira kviz s četiri tipa pitanja:

 • Jedan točan odgovor – u ovom tipu kviza se odabire točan odgovor
 • Kratki odgovor – u ovom tipu kviza potrebno je nadopuniti prazninu
 • Hibridno (pitanje tipa kratki odgovor nakon određenog broja pokušaja postaje pitanje tipa jedan točan odgovor)
 • Više točnih odgovora – u ovom tipu kviza od više ponuđenih odgovora, odabiru se svi točni

Slika 1. JQuiz

Slika 1. JQuiz

 

2)    JClose – stvaranje vježbe s popunjavanjem praznina u rečenici

Slika 2. Kreiranje kviza s popunjavanjem praznina

Slika 2. Kreiranje kviza s popunjavanjem praznina

Slika 3. Kviz s popunjavanjem praznina

Slika 3. Kviz s popunjavanjem praznina

3)    JCross – izrada križaljki

Slika 4. Izrada križaljke

Slika 4. Izrada križaljke

Slika 5. Križaljka

Slika 5. Križaljka

4)    JMix – kvizovi s pomiješanim redoslijedom

Tip kviza s pomiješanim redoslijedom riječi u rečenici, redoslijedom elemenata nekog popisa ili nabrajanja za koje korisnik treba odrediti ispravan redoslijed.

Slika 6. Izrada kviza s pomiješanim redoslijedom

Slika 6. Izrada kviza s pomiješanim redoslijedom

Slika 7. Kviz s pomiješanim redoslijedom

Slika 7. Kviz s pomiješanim redoslijedom

5)    JMatch – stvaranje kviza pomoću zadataka uparivanja riječi, pojmova ili slika

Program JMatch koristi se za stvaranje zadataka uparivanja riječi, pojmova ili slika. U kvizu se pojavljuju dva niza objekata (tekst ili slike). Dijelovi desnog povezuju se s odgovarajućim dijelovima lijevog niza.

Slika 8. Izrada JMatch kviza

Slika 8. Izrada JMatch kviza

Slika 9. JMatch kviz

Slika 9. JMatch kviz

6)    The Masher – program za povezivanje kvizova u složeniju cjelinu

 

Hot Potatoes video

 

Linkovi:

 1. http://hotpot.uvic.ca/
 2. https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=mod_hotpot

 

REFERENCE:

 1. Valentin Kuleto, Velimir Dedić: e-učenje
 2. Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić: Online provjere znanja
 3. Lidija Kralj: Hot Potatoes
 4. Mario Jadrić, Maja Ćukušić, Marina Lenkić: e-učenje: Moodle u praksi, Split, 2013.
 5. CARNet: HotPotatoes online provjera znanja

Sustavi za izradu sadržaja učenja

Razvoj sadržaja za e-učenje je složen i zahtjevan posao koji se sastoji od više faza i u kojem sudjeluje više različitih tipova stručnjaka, pri čemu odabir alata za izradu bitno ovisi o samom sadržaju i ciljanoj skupini polaznika.

Na odluku o tome da li unutar organizacije treba organizirati vlastiti razvojni tim ili posao razvoja sadržaja učenja treba prepustiti vanjskim stručnjacima utječe nekoliko parametara a to su: raspoloživost vlastitih zaposlenika s odgovarajućim kompetencijama, količina sadržaja koji je potrebno razviti, brzina razvoja tečaja, učestalost promjena i sl.

U nastavku su opisani samo neki od alata za izradu sadržaja učenja koje je moguće koristiti uz potporu vlastitog razvojnog tima ili angažiranje vanjskih stručnjaka.

Composica

Composica je napredan sustav za izradu sadržaja e-učenja koji nudi veliku fleksibilnost i mnoštvo opcija za timski rad i kreiranje kvalitetnog tečaja za e-učenje. Sustav je lokaliziran na hrvatski jezik i moguće je koristiti hrvatsku ili englesku verziju programa. Jedna od glavnih osobina sustava je bogato web razvojno okruženje. Za ravijanje sadržaja putem ovog sustava nije potrebno poznavati programiranje te se razvijeni sadržaj može ponovno koristiti u bilo kojem projektu. Composica omogućuje jednostavno kreiranje testova i najčešćih vrsta pitanja te izravan i jednostavan uvoz objekata iz PowerPoint prezentacije. Ovaj sustav omogućuje korištenje vizualnih efekata i animacija. Sadržaj kreiran Composica alatom može se objaviti u obliku pogodnom za uvođenje u SCORM kompatibilan LMS.

composica4

Slika 1: Sustav Composica za izradu sadržaja učenja

Sustav prepoznaje tri tipa korisnika:

 • Author – ima mogućnost korištenja sustava u punoj funkcionalnosti
 • Reviewer – ima mogućnost pregleda razvijenog sadržaja i dodjeljivanja zadataka ostalim članovima tima
 • Viewer – ima mogućnost pregleda razvijenog sadržaja

Sustav se licencira prema broju korisnika tipa Author, dok se ostali korisnici sustava mogu uvesti u sustav bez ograničenja i bez naknade.

SoftChalk

SoftChalk omogućuje izradu interaktivnog sadržaja bez poznavanja programiranja. SoftChalk je izgrađen tako da omogućuje odabir stila dizajna, navigaciju stranice, izbor između različitih opcija izgleda i još mnogo toga. Unutar nekoliko minuta, SoftChalk generira niz integriranih nastavnih stranica sa izgrađenom navigacijom i profesionalnim izgledom.

SoftchalkLessonBuilderScreenshot

Slika 2: Sustav SoftChalk za izradu sadržaja učenja

SoftChalk automatski pakira svoju lekciju za isporuku putem LMS (Learning Management System) ili putem interneta ili CD-ROM-a. Pakirane lekcije osiguravaju da se sadržaj može lako dijeliti s kolegama i lako integrirati u različitim sustavima za e-učenje.

Articulate Rapid E-Learning Studio

Articulate Rapid E-Learning Studio je cjeloviti paket pomoću kojeg čak i korisnik koji nema tehnička znanja može stvoriti interaktivne sadržaje za e-učenje jednostavno, brzo i učinkovito. Program se temelji na power-point konverter pristupu koji je jednostavan i intuitivan za korisnike koji su iskusni u Microsoft PowerPoint alatu.

Articulate-Studio

Slika 3: Sustav Articulate Rapid E-Learning Studio za izradu sadržaja učenja

Articulate omogućuje brzo i jednostavno stvaranje visoko kvalitetnog sadržaja za e-učenje. Baza Articulate Presenter proizvoda koristi PowerPoint kao autorsko sučelje. Moguće je kombinirati Articulate Presenter s QuizMaker za izradu kvizova i flash animacija.

Raptivity

Raptivity je jednostavan i moćan alat za brzu izradu interaktivnih elemenata koji se lako može ugraditi u sadržaje e-učenja kreirane drugim alatima za razvoj ili ih se može upotrijebiti kao samostalne, multimedijalne elemente prilikom predavanja u učionici. Raptivity nudi doslovno stotine interaktivnih modela, baziranih na najboljim praksama instrukcijskog dizajna. Kreirane interakcije su u Flash formatu i kompatibilne su sa SCORM standardom, pa ih se može upotrijebiti unutar tečaja e-učenja kreiranog nekim drugim alatom (Composica, Flash…).

Kreiranje interakcije svodi se na odabir odgovarajućeg modela, unošenje teksta, slika i ostalih multimedijalnih elemenata te podešavanje postavki odabranog tipa interakcije. Sadržaj kreiran Raptivity alatom može se objaviti u obliku pogodnom za samostalno korištenje ili uvođenje u sadržaj koji se kreira nekim drugim specijaliziranim alatom za razvoj (poput Composice).

startpage

Slika 4: Sustav Raptivity za izradu sadržaja učenja

Raptivity ima ugrađenu moćnu biblioteku s nekoliko stotina već pripremljenih interaktivnih modela koji se vrlo jednostavno prilagođavaju novim primjenama. Ugrađeni interaktivni modeli baziraju se na najboljim praksama instrukcijskog dizajna. Raptivity biblioteka interaktivnih modela organizirana je u nekoliko logičkih paketa. Temeljni paket sastoji se od najčešće korištenih interaktivnih modela, sakupljenih iz raznih kategorija. S vrlo malo truda, moguće je kreirati i softverske simulacije za potrebe edukacije kao i opsežne ankete za krajnje korisnike.

Zaključak

Alati za izradu sadržaja učenja su vrlo važni zbog toga što primjerenost sadržaja (razumljivost i jasnoća) predstavlja jednu od ključnih karakteristika kvalitetne nastave. Posebnu pažnju tijekom izrade sadržaja učenja treba posvetiti njihovoj organizaciji jer se na taj način polaznicima olakšava praćenje, razumijevanje i usvajanje nastavnog gradiva. Previše softvera zahtijeva od korisnika da mijenjaju načine na koje rade. Rješenje toga je uključivanje korisnika u proces razvoja sadržaja učenja i primjena inovativnijih pedagoških metoda u izradi sadržaja učenja. Proces uključivanja korisnika u izradu sadržaja učenja treba biti formaliziran te ga treba poticati kako za pojedince tako i za grupe korisnika. Takav pristup naročito bi bio uspješan kod mladih ljudi koji već imaju informacijsko-komunikacijske vještine potrebne za razvijanje obrazovnih sadržaja. Nakon što se stvori digitalni sadržaj učenja, ključ za njegovo uspješno korištenje je u njegovoj kvaliteti. Sadržaje je potrebno recenzirati te omogućiti kritičko procjenjivanje.

Reference:

 1. E-learning sustavi i alati, Raptivity, dostupno na: http://www.cognita.hr/e-learning-sustavi-i-alati/raptivity [20.04.2013]
 2. Kineo, A City & Guildes Business, Articulate Studio, dostupno na: http://www.kineo.com/rapid-elearning/articulate-e-learning.html [20.04.2013]
 3. E-learning sustavi i alati, Composica, dostupno na: http://www.cognita.hr/e-learning-sustavi-i-alati/composica [20.04.2013]
 4. SoftChalk at Canisius College, SoftChalk, dostupno na: http://www.canisiuscampus.net/softchalk/ [20.04.2013]

Slike:

 1. Slika 1: Sustav Composica za izradu sadržaja učenja, dostupno na: http://julialouisewatson.files.wordpress.com/2012/07/composica4.png [20.04.2013]
 2. Slika 2: Sustav SoftChalk za izradu sadržaja učenja, dostupno na: https://blogs.k-state.edu/itnews/wp-content/uploads/2010/01/SoftchalkLessonBuilderScreenshot.jpg [20.04.2013]
 3. Slika 3: Sustav Articulate Rapid E-Learning Studio za izradu sadržaja učenja, dostupno na: http://www.softsea.com/screenshot/image/Articulate-Studio.jpg [20.04.2013]
 4. Slika 4: Sustav Raptivity za izradu sadržaja učenja, dostupno na: http://diegoinstudiocity.files.wordpress.com/2011/06/startpage.png [20.04.2013]

 

 

Alati za testiranje i procjenu znanja

Alati za testiranje i procjenu znanja dizajniraju se s ciljem analize e-učenja koja bi trebala omogućiti tvrtkama da otkriju prednosti i nedostatke svog programa učenja s obzirom na organizacijske, pedagoške i tehnološke implikacije. Procijeniti i testirati znanje vrlo je važno jer je određivanje trenutne razine znanja ključ uspješnog razvoja programa obrazovanja zaposlenika.

Alati, tj. programi se mogu svrstati u dvije temeljne skupine – oni koji olakšavaju provođenje klasičnih, pismenih ispita i oni koji su namijenjeni izravnom unošenju odgovora u računalo. Postoje mnogi dostupni alati za procjenu i testiranje znanja koji nude različite stupnjeve fleksibilnosti u pogledu procjene, upravljanja i praćenja znanja. U nastavku su navedena četiri takva alata.

Target Skills

Ovaj alat nudi online učenje u okruženju kojim se može upravljati. Ima široku primjenu te se može koristiti s diska ili u kombinaciji s online podrškom, koja nudi obilje dodatnih znanja i mogućnosti. Alat uključuje animacije, tablice i grafikone, a na kraju svake aktivnosti polaznici mogu ispisati izvješće o trenutnoj razini znanja i postignutom napretku.

Untitled

Slika 1: Alat Target Skills za testiranje i procjenu znanja

QMark Perception

Questionamark Perception se može koristiti za procjenu znanja preko weba ili pomoću Windows PC platforme. Nudi preko 15 vrsta pitanja, uključujući pitanja višestrukog izbora, tekstualne odgovore, numerička pitanja i sl. Alati za testiranje i procjenu znanja su bili dosta kritizirani zbog manjka sposobnost za razumijevanje važnosti procjene. Međutim, alat QMark Perception uključuje mogućnost pisanja eseja, do 30.000 znakova, koji se automatski ocjenjuju u skladu s unaprijed definiranim odgovorima ili se provjerava prisutnost/odsutnost pojedinih ključnih riječi. Alat je jednostavan za uporabu i ne zahtijeva HTML vještine i vještine programiranja. Prednost ovog alata je u dostupnosti izvješća o razini znanja koje sadržava i prijedloge ili linkove nastavnih materijala koji bi se mogli koristiti kako bi se povećala trenutna razina znanja.

perception-server-v2

Slika 2: Alat QMark Perception alata za testiranje i procjenu znanja

 Canvas Learning

Canvas Learning je interoperabilan alat koji podržava razna interaktivna pitanja. Navedeni alat najviše koriste strane organizacije koje koriste virtualno okruženje za učenje. Canvas Learning podupire veliki spektar otvorenih i interaktivnih pitanje različite vrste, uključujući pitanja višestrukog izbora, pitanja u kojima je potrebno popuniti praznine i sl.

Untitled

Slika 3: Alat Canvas Learning za testiranje i procjenu znanja

Hot Potatoes

Hot Potatoes je primjer alata koji pruža povratne informacije putem računala. Uključuje šest aplikacija kojima se mogu kreirati interaktivni zadaci s višestrukim odabirom odgovora, pitanja s mogućnošću upisivanja kratkih odgovora, rečenice u kojima treba pravilno poredati riječi, križaljke, zadaci za redanje ili uparivanje termina i zadaci za ispunjavanje praznina. Alat je dostupan besplatno te je vrlo popularan i posebno pogodan za samoocjenjivanje.

Untitled1

Slika 4: Alat Hot Potatoes za testiranje i procjenu znanja

MyQtest

Jedan od najkorištenijih alata za procjenu i testiranje znanja u Hrvatskoj je myQtest. Ovaj alat omogućuje i ispitivanje javnog mišljenja, anketiranje, interkorporacijsku analizu mišljenja/stavova koji pomažu u menadžerskom odlučivanju. MyQtest sustav administrira cijeli put od kreiranja ispita, bodovnog sustava, pojedinaca i grupa ljudi koji ispitima pristupaju, te osoba koje vode ispitni proces. Ispit je osnovni element aplikacije te je dinamički definiran tj. definiraju se njegovi okviri poput težine, trajanja, broja pitanja iz pojedine skupine, itd. Vrste pitanja koje se mogu pojaviti su Match Case pitanja – pitanja s ponuđenim tekstualnim odgovorima (jedan točan odgovor ili više točnih odgovora), pitanje s ponuđenim slikovnim odgovorima (jedan ili više točnih odgovora), Hot Spot – klik na sliku, pitanje s prostorom za upis odgovora (Fill in the blank) te interaktivno pitanje.

Untitled2

Slika 5: Alat myQtest za testiranje i procjenu znanja

MyQtest ne poznaje vremenska i prostorna ograničenja jer se odvija u okvirima računalne mreže ili Interneta. Aplikacija myQtest namijenjena je klijentima koji imaju stalnu ili privremenu potrebu za testiranjem/anketiranjem ljudi. Budući da aplikacija omogućuje kontrolu i pregled nad izuzetno velikim količinama podataka inicijator upotrebe aplikacije biti će menadžment malih, srednji ili velikih tvrtki s naglaskom na upravljanje ljudskim resursima. Pored uloge unutar korporacije, myQtest se izuzetno dobro snalazi i kod korisnika poput agencija za istraživanje tržišta, znanstvenih ustanova koje provode testiranje ili anketiranje na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Zaključak

Alati za vrednovanje znanja važni su poput nastavnih planova, programa i nastavnih metoda. Razinu i kvalitetu znanja polaznika određuje nastavni proces, ali i sustav ispita tj. alat za testiranje i procjenu znanja.  Stoga je potrebno detaljno razraditi planove kako bi se premostio jaz između učenja na daljinu (e-learning) i ispitivanja na daljinu (e-assesment). Pri tome se mora zadržati potpuna komparabilnost s klasičnim ispitima.

Reference:

 1. myQtest, dostupno na: http://myqtest.com/web/index.html [14.04.2013]
 2. E-assessment, The Excellence Gateway Treasury, dostupno na: http://archive.excellencegateway.org.uk/page.aspx?o=149322 [14.04.2013]

Slike:

 1. Slika 1: Alat Target Skills za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://www.aspect.bc.ca/tssp [14.04.2013]
 2. Slika 2: QMark Perception alata za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://assessmentpriorart.org/wp-content/uploads/2012/05/perception-server-v2.png  [14.04.2013]
 3. Slika 3: Alat Canvas Learning za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://www.canstudios.com/graphics/work_canvas.jpg [14.04.2013]
 4. Slika 4: Alat Hot Potatoes za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://hotpot.uvic.ca/images/hpheader6.gif [14.04.2013]
 5. Slika 5: Alat myQtest za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://myqtest.com/web/pictures/v3/web_template_v3_r5_c3.gif [14.04.2013]