Category: Tehnološki aspekti

Sustav za upravljanje sadržajem i učenjem (LCMS)

Moderna vremena sa sobom donose neograničen broj mogućnosti za unaprjeđenje e-učenja, počevši od obrazovnih, ljudskih pa sve do tehnoloških. Obuka na svim obrazovnim nivoima se mijenja paralelno s pojavom tehnologije u nastavnom kurikulumu. Kako ne bi ostali u nedoumici oko prethodnog pojma, navest ćemo njegovo konkretno značenje. Kurikulum je niz različito definiranih edukoloških pojmova koji objašnjavaju poučavanje u užem i širem smislu. (Jackson, 1992.). Upotreba informatičkih, a naročito internet tehnologija u obrazovanju učinila je da se razvoj Web tehnologija veoma ubrzao, što je posljedično dovelo i do toga da upotreba sustava za upravljanje sadržajem i učenjem u online obrazovanju svakim danom postaje sve važnija. Danas, sve veći broj poslovnih organizacija pokušava izgraditi vlastite (interne) alate za razvoj i isporuku sadržaja e-učenja. No, pokazalo se da kako sve više organizacija uvodi e-učenje, problem upravljanja sadržajem e-učenja postaje sve kompleksniji i veći. (Bersin Associates, 2008.). Stoga, odluka o odabiru softverskog rješenja koji bi se trebao implementirati unutar pojedine organizacije predstavlja svojevrstan izazov. Postoje na stotine različitih softverskih rješenja na tržištu s vrlo širokim rasponom mogućnosti i teško je donijeti pravu odluku o kupnji. Nit vodilja za odabir adekvatnog softvera za e-učenje svakako trebaju biti potrebe polaznika pojedinog tečaja, predavača te na koncu osoba koje održavaju cjelokupni sustav, tj. administratora.

Upravljanje sadržajem i učenjem

Upravljanje sadržajem i učenjem

Što je to LCMS (Learning Content Management System)?  

LCMS je sustav dizajniran za olakšavanje stvaranja, skupljanja, upravljanja, prijenosa i raspodjele sadržaja dizajniranog za učenje ili podršku izvedbe. (Shaw, 2007.) LCMS i LMS su dva potpuno različita sustava, ali uglavnom imaju slične značajke. Većina LCMS-ova ima osnovnu funkcionalnost LMS-ova, a analogno tome mnogi LMS-ovi uključuju neke aspekte upravljanja sadržajem. Upravo je tu vidljivo koliko se zapravo isprepliću. Primarni cilj LMS-a je upravljanje polaznicima, praćenje njihova napretka i performansi kroz sve tipove aktivnosti, dok je cilj LCMS-a upravljanje sadržajem i predmetom učenja koji se nude pravom polazniku u pravo vrijeme. Postoji zaista mnogo različitih tipova LCMS-ova koji imaju brojne funkcije i značajke, no, sve se svodi na nekoliko temeljnih komponenti.

Komponente LCMS-a    

Authoring tool – alat je koji se koristi za ponovnu upotrebu predmeta učenja koji su dostupni u skladištu. Većina alata za autorstvo je orijentirana vizualno kako polaznik ne bi trebao koristiti nikakva kodiranja, tj. osnove programiranja. Ovi alati podrazumijevaju Macromedia Dreamweaver, Word, Power Point i Flash.

Learning Object Repository – podrazumijeva centralnu bazu podataka u kojoj je sadržaj za učenje pohranjen i kojim se upravlja. Izlazni materijali se mogu isporučiti preko Web-a, CD-ROM-a ili pak printanih materijala.

Delivery Interface – potrebno je dinamično sučelje isporuke kako bi se mogao kvalitetno prezentirati predmet učenja baziran na profilima polaznika i/ili upitima korisnika.

Administrative Application – ova aplikacija se koristi za upravljanje evidencijom polaznika, pokretanje novih kolegija e-učenja, praćenje i izvještavanje o napretku polaznika i sl.

Komponente LCMS-a

 Slika 1. Komponente LCMS-a

Karakteristike LCMS-a

 • baziran na modelu predmeta učenja,
 • sadržaj je višestruko upotrebljiv kroz sve kolegije ili čak kroz čitavu poslovnu organizaciju,
 • sadržaj nije usko vezan uz specifične šablone i može se drugačije rasporediti na razne formate poput e-učenja, CD-ROM-a, klasičnog učenja s papira, dlanovnika i sl.,
 • sadržajna i prezentacijska logika su potpuno odvojene,
 • sadržaj je pohranjen u skladištu centralne baze podataka,
 • sadržaj se može pretraživati prema tipu medija ili prema temi,
 • interoperabilnost s nekim drugim LMS-om,
 • autorski predlošci za podršku korisnicima koji nisu programeri,
 • kontrola verzija istog sadržaja i sposobnost arhiviranja za pohranjivanje prethodnih verzija sadržaja. (Süral, 2010.)

Vrste LCMS-ova

Neki od LCMS-ova na koje valja obratiti pozornost su KeneXa, Cornerstone i eXact. Detaljan opis svakog od njih dostupan je klikom na link opisa slike.

KeneXa LCMS

Slika 2. KeneXa LCMS 

Cornerstone

Slika 3. Cornerstone

eXact

Slika 4. eXact 

Zaključimo, LCMS je vrlo vrijedan alat za skraćivanje vremena potrebnog za razvoj sadržaja učenja. Spajajući pravo rješenje s potrebama poslovne organizacije, LCMS podiže efikasnost i efektivnost alociranja financijskih resursa na učenje putem ciljanih aplikacija za upravljanje učenjem, administriranje, praćenje i izvještavanje. Svakako, prije no što se odabere LCMS, top manageri koji donose odluke o svim strateškim pitanjima u poslovnim organizacijama bi trebali provesti detaljna istraživanja svojih stvarnih potreba, ali i financijskih mogućnosti i tek onda pristupiti odabiru konkretnog LCMS-a. LCMS nije samo tehnologija već strategija.

Reference:

[1] Jackson, P.W., 1992. Handbook of research on curriculum. New York: Macmillan.

[2] Bersin Associates, 2008. Learning Content Management: A Real Solution for 2008. [online] Dostupno na: <http://joshbersin.com/2008/01/18/learning-content-management-a-real-solution-for-2008> [Pristupljeno 14.04.2013.]

[3] Shaw, S., 2007. Insight into Learning Content Management Systems

[4] Donello J., 2002. Theory & practice: Learning content management systems.

[5] Süral, I., 2010. Characteristics of sustainable Learning and Content Management System (LCMS). [pdf] Procedia Social and Behavioral Sciences 9 (2010) 1145–1152. Dostupno na: <http://www.sciencedirect.com/> [Pristupljeno 14.04.2013.]

Alati za testiranje i procjenu znanja

Alati za testiranje i procjenu znanja dizajniraju se s ciljem analize e-učenja koja bi trebala omogućiti tvrtkama da otkriju prednosti i nedostatke svog programa učenja s obzirom na organizacijske, pedagoške i tehnološke implikacije. Procijeniti i testirati znanje vrlo je važno jer je određivanje trenutne razine znanja ključ uspješnog razvoja programa obrazovanja zaposlenika.

Alati, tj. programi se mogu svrstati u dvije temeljne skupine – oni koji olakšavaju provođenje klasičnih, pismenih ispita i oni koji su namijenjeni izravnom unošenju odgovora u računalo. Postoje mnogi dostupni alati za procjenu i testiranje znanja koji nude različite stupnjeve fleksibilnosti u pogledu procjene, upravljanja i praćenja znanja. U nastavku su navedena četiri takva alata.

Target Skills

Ovaj alat nudi online učenje u okruženju kojim se može upravljati. Ima široku primjenu te se može koristiti s diska ili u kombinaciji s online podrškom, koja nudi obilje dodatnih znanja i mogućnosti. Alat uključuje animacije, tablice i grafikone, a na kraju svake aktivnosti polaznici mogu ispisati izvješće o trenutnoj razini znanja i postignutom napretku.

Untitled

Slika 1: Alat Target Skills za testiranje i procjenu znanja

QMark Perception

Questionamark Perception se može koristiti za procjenu znanja preko weba ili pomoću Windows PC platforme. Nudi preko 15 vrsta pitanja, uključujući pitanja višestrukog izbora, tekstualne odgovore, numerička pitanja i sl. Alati za testiranje i procjenu znanja su bili dosta kritizirani zbog manjka sposobnost za razumijevanje važnosti procjene. Međutim, alat QMark Perception uključuje mogućnost pisanja eseja, do 30.000 znakova, koji se automatski ocjenjuju u skladu s unaprijed definiranim odgovorima ili se provjerava prisutnost/odsutnost pojedinih ključnih riječi. Alat je jednostavan za uporabu i ne zahtijeva HTML vještine i vještine programiranja. Prednost ovog alata je u dostupnosti izvješća o razini znanja koje sadržava i prijedloge ili linkove nastavnih materijala koji bi se mogli koristiti kako bi se povećala trenutna razina znanja.

perception-server-v2

Slika 2: Alat QMark Perception alata za testiranje i procjenu znanja

 Canvas Learning

Canvas Learning je interoperabilan alat koji podržava razna interaktivna pitanja. Navedeni alat najviše koriste strane organizacije koje koriste virtualno okruženje za učenje. Canvas Learning podupire veliki spektar otvorenih i interaktivnih pitanje različite vrste, uključujući pitanja višestrukog izbora, pitanja u kojima je potrebno popuniti praznine i sl.

Untitled

Slika 3: Alat Canvas Learning za testiranje i procjenu znanja

Hot Potatoes

Hot Potatoes je primjer alata koji pruža povratne informacije putem računala. Uključuje šest aplikacija kojima se mogu kreirati interaktivni zadaci s višestrukim odabirom odgovora, pitanja s mogućnošću upisivanja kratkih odgovora, rečenice u kojima treba pravilno poredati riječi, križaljke, zadaci za redanje ili uparivanje termina i zadaci za ispunjavanje praznina. Alat je dostupan besplatno te je vrlo popularan i posebno pogodan za samoocjenjivanje.

Untitled1

Slika 4: Alat Hot Potatoes za testiranje i procjenu znanja

MyQtest

Jedan od najkorištenijih alata za procjenu i testiranje znanja u Hrvatskoj je myQtest. Ovaj alat omogućuje i ispitivanje javnog mišljenja, anketiranje, interkorporacijsku analizu mišljenja/stavova koji pomažu u menadžerskom odlučivanju. MyQtest sustav administrira cijeli put od kreiranja ispita, bodovnog sustava, pojedinaca i grupa ljudi koji ispitima pristupaju, te osoba koje vode ispitni proces. Ispit je osnovni element aplikacije te je dinamički definiran tj. definiraju se njegovi okviri poput težine, trajanja, broja pitanja iz pojedine skupine, itd. Vrste pitanja koje se mogu pojaviti su Match Case pitanja – pitanja s ponuđenim tekstualnim odgovorima (jedan točan odgovor ili više točnih odgovora), pitanje s ponuđenim slikovnim odgovorima (jedan ili više točnih odgovora), Hot Spot – klik na sliku, pitanje s prostorom za upis odgovora (Fill in the blank) te interaktivno pitanje.

Untitled2

Slika 5: Alat myQtest za testiranje i procjenu znanja

MyQtest ne poznaje vremenska i prostorna ograničenja jer se odvija u okvirima računalne mreže ili Interneta. Aplikacija myQtest namijenjena je klijentima koji imaju stalnu ili privremenu potrebu za testiranjem/anketiranjem ljudi. Budući da aplikacija omogućuje kontrolu i pregled nad izuzetno velikim količinama podataka inicijator upotrebe aplikacije biti će menadžment malih, srednji ili velikih tvrtki s naglaskom na upravljanje ljudskim resursima. Pored uloge unutar korporacije, myQtest se izuzetno dobro snalazi i kod korisnika poput agencija za istraživanje tržišta, znanstvenih ustanova koje provode testiranje ili anketiranje na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Zaključak

Alati za vrednovanje znanja važni su poput nastavnih planova, programa i nastavnih metoda. Razinu i kvalitetu znanja polaznika određuje nastavni proces, ali i sustav ispita tj. alat za testiranje i procjenu znanja.  Stoga je potrebno detaljno razraditi planove kako bi se premostio jaz između učenja na daljinu (e-learning) i ispitivanja na daljinu (e-assesment). Pri tome se mora zadržati potpuna komparabilnost s klasičnim ispitima.

Reference:

 1. myQtest, dostupno na: http://myqtest.com/web/index.html [14.04.2013]
 2. E-assessment, The Excellence Gateway Treasury, dostupno na: http://archive.excellencegateway.org.uk/page.aspx?o=149322 [14.04.2013]

Slike:

 1. Slika 1: Alat Target Skills za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://www.aspect.bc.ca/tssp [14.04.2013]
 2. Slika 2: QMark Perception alata za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://assessmentpriorart.org/wp-content/uploads/2012/05/perception-server-v2.png  [14.04.2013]
 3. Slika 3: Alat Canvas Learning za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://www.canstudios.com/graphics/work_canvas.jpg [14.04.2013]
 4. Slika 4: Alat Hot Potatoes za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://hotpot.uvic.ca/images/hpheader6.gif [14.04.2013]
 5. Slika 5: Alat myQtest za testiranje i procjenu znanja, dostupno na: http://myqtest.com/web/pictures/v3/web_template_v3_r5_c3.gif [14.04.2013]

Razvoj tehnologija poslovnog e-učenja

Prema McGrealu i Elliotu (2004.) educiranje postaje jedan od najbrže rastućih sektora u svijetu zahvaljujući korištenju novih tehnologija, čiji razvoj prati eksponencijalni rast. Kontinuitet razvoja tehnologije koja se koristila pri različitim oblicima e-učenja, pa tako i poslovnog e-učenja, se može podijeliti u dva dijela. Prvi se odnosi na period do 1980-ih godina, gdje se spektar korištenih tehnologija kretao od tiskarskog stroja, poštanskih usluga i radijskih emisija do novijih televizija i filmova. Iako ovaj prvi period obuhvaća znatno veći vremenski interval, pravi boom novih tehnologija, prema Batesu (2005.), javlja se u posljednjih 30-ak godina. To je razdoblje kada se javlja računalno podržano učenje, Word Wide Web i Google, mobiteli, bežične mreže i druge tehnologije, bez kojih bi moderno poslovne e-učenje bilo nezamislivo.

Razvoj tehnologija poslovnog e-učenja

Razvoj tehnologija poslovnog e-učenja

Poslovno e-učenje se ne svodi samo na korištenje jednog proizvoda, koji bi trebao u potpunosti zadovoljiti sve edukacijske potrebe organizacije. Ono predstavlja cijeli niz međusobno isprepletenih tehnologija, usluga, proizvoda i procesa koji međusobno surađuju te se nadopunjuju. Također, sve te tehnologije nisu zamrznute u vremenu, one se stalno razvijaju i nadograđuju, ali ne jednakom dinamikom. Zato Morrison (2003.) navodi kako su neki segmenti ovih tehnologija dosegli zadovoljavajuću razinu zrelosti i razvoja, kao npr. sustavi poslovnog e-učenja. Međutim, postoje segmenti koji još trebaju određenu doradu i razvoj kako bi se efikasno koristili, a primjer toga može biti računalne simulacije koje poduzeće koristi pri e-učenju. Poduzeća su kroz vrijeme koristila različite tehnologije za potrebe poslovnog e-učenja, što ne mora nužno značiti da nove tehnologije moraju u potpunosti zamijeniti stare. Moguća je kombinacija više tehnologija, različitog stupnja razvoja, što poduzećima omogućava širi izbor kako pojedinačnih, tako i kombinacija tehnologija za zadovoljavanje potreba poslovnog e-učenja. Pa tako Mentis (2008.) prikazuje tehnološke dimenzije e-učenja kroz četiri razine (dimenzije) opisane u nastavku.

Na prvoj razini je prikazana dimenzija tehnologija, čiji razvoj se kretao od klasično tiskanih knjiga i materijala, preko radia i televizije, do bežičnih mreža koje u kombinaciji s pametnim mobitelima, tabletima ili sličnim uređajima omogućuje zaposlenicima da imaju pristup obrazovnim materijalima i uslugama gdje god se nalazili.

Druga dimenzija odnosi se na razvoj računala i softvera. Razvoj se kretao od izoliranih “offline” računala na kojima su se pokretale razne aplikacije (ili mediji koji ih sadrže) koje su zaposlenici koristili pri edukaciji, preko povezivanja (umrežavanja) takvih računala kroz web 1.0, obogaćivanja te umreženosti webom 2.0, sve do korištenja socijalnog mreža na kojima firma svojim zaposlenicima nudi pristup i kolaboraciju različitim edukacijskim sadržajima.

Treća dimenzija prikazuje mogućnosti sustava poslovnog e-učenja. U početku se proces učenja  bazirao na ispitivanju i uvježbavanju, potom se uvodi mogućnost izvršavanja raznih online transakcija, a danas je uobičajeno društveno umrežavanje, kroz koje je moguće suautorstvo i mrežni rad.

Četvrta, posljednja, dimenzija prikazuje prijelaz s tradicionalnog poslovnog e-učenja, kojega karakterizira neumreženost i mogućnost preuzimanja postojećeg materijala postavljenog od strane nastavnika/edukatora, na korištenje sustava upravljanja sadržajem (Content Management System – CMS) koji daje mogućnost postavljanja kompletnih tečajeva kojima zaposlenici, umreženi u sustav, mogu pristupiti kada i gdje im odgovara. U krajnjoj liniji prihvaća se već spomenuto društveno umrežavanje i web 2.0, koje uključuje polaznika tečaja u kreiranje materijala, a ne isključivo nastavnika.

Reference:

Ćukušić M., Jadrić M: E-učenje – koncept i primjena, Zagreb: Školska knjiga, 2012.

Bates, A. W.: Technology, e-learning and distance education, 2nd edition, Routledge, New York., 2005. u Mentis, M.: Navigating the e-Learning Terrain: Aligning Technology, Pedagogy and Context, The Electronic Journal of e-Learning Volume 6 Issue 3, 217.-226., 2008

McGreal, R., Elliot. M.: Technologies of Online Learning (e-Learning). U Anderson, T. i Elloumi, F. (Ur.): Theory and Practice of Online Learning, Athabrasca University, Athabasca, 2004.

Mentis, M.: Navigating the e-Learning Terrain: Aligning Technology, Pedagogy and Context, The Electronic Journal of e-Learning Volume 6 Issue 3, 217.-226., 2008.

Morrison, D.: E-learning Strategies: How to Get Implementation and Delivery Right First Time, John Wiley & Sons, 2003.

E – portfolio u poslovnom okruženju

Činjenica je da danas poslodavci vrlo često traže informacije o potencijanom zaposleniku putem Interneta. Najčešće se za traženje informacija prije zapošljavanja koriste društvene mreže, ili pak tražilice kao što je Google, koji omogućavaju da se na vrlo jednostavan način dođe do informacija o potencijalnom zaposleniku. Na primjer, istraživanja provedena u SAD-u su pokazala kako 53% poslodavaca pretražuje potencijalne kandidate za posao na društvenim mrežama. Postavlja se pitanje kako najbolje iskoristiti prednost online pristupa, prezentirati se u najboljem svjetlu te istaknuti svoje sposobnosti, znanja i kreativnost koristeći se online tehnikama. Kasičan CV je dobar način prezentacije vlastitih uspjeha i sposobnosti, međutim on nam ne može pružiti detaljan, dinamički i kreativan prikaz postignuća. Odgovor na pitanje kako se razlikovati od konkurencije i istaknuti svoje prednosti nam može dati e-portfolio.

E-portolio

E-portolio

E-portfolio predstavlja kolekciju informacija i odraz stečenih znanja, vještina, kompetencija te postignuća tijekom vremena prikazanih u digitalnom obliku. Sama izrada e-portfolia može započeti već u osnovnoj školi, a nastavlja se s nadogradnjom tijekom studija. Postoje brojni primjeri uspješne implementacije e-portfolia na sveučilištima u svijetu. E-portfolio se sastoji od tekstualnih, multimedijalnih i grafičkih elemenata pohranjenih na web stranici ili na nekom drugom elektroničkom mediju kao što je CD-ROM ili DVD. Prava vrijednost e-portfolia jest da pruža potpunu slobodu, tj. kreira se na temelju preferencija te pomoću linkova omogućuje povezivanje i s blogovima, društvenim mrežama i ostalim mjestima gdje se iskazuje online prisutnost, a gdje se može prikazati doseg vlastitih mogućnosti.  Također, jednostavan je za izradu, odražava dinamiku u obrazovanju i naglašava interese i sposobnosti, a to je upravo potrebno kako bi se razlikovali na tržištu rada.

U današnje vrijeme turbulentnih promjena i rapidnog rasta broja informacija, kada je zapošljavanje na neodređeno rijetkost, e-portfolio može pomoći na način da zaposlenik poveća vjerojatnost zadržavanja trenutačnog posla ili pak potencijalni kandidat primanja na novo radno mjesto, imajući pripremljen zapis svojih postignuća. Također, e-portfolio je interaktivan što podrazumijeva primanje povratnih informacija koje mogu biti vrlo korisne u komunikaciji između poslodavca i kandidata.

Postoje brojne koristi i prednosti korištenja e-portfolia kako za vrijeme studiranja i napredovanja tako i u poslovnom svijetu. Neke od koristi koje student ostvaruje korištenjem e-portfolia, a koje kasnije može iskoristiti za daljnje napredovanje i zaposlenje, su sljedeće: povećavanje osjećaja samopoštovanja i samopouzdanja preuzimanjem kontrole nad vlastitim učenjem, dobivanje više priznanja za sposobnosti i talente, učenje i uvježbavanje vještina koje su potrebne za cjeloživotno obrazovanje i sl. Također, ako promatramo sa strane budućeg zaposlenja, e-portfolio za studenta predstavlja prenosiv alat za profesionalni razvoj, usmjerenje za planiranje karijere te konkretan način prikazivanja vlastitih snaga budućim poslodavcima. Koristi i prednosti koje ostvaruju tvrtke koje uspostave portfolio zajednicu za svoje zaposlenike su brojne. Zaposlenici imaju priliku dublje istražiti tko su, što znaju i što su sposobni napraviti, nadograđuju vlastite vještine te im se podiže moral i osjećaj pripadnosti tvrtci. Također, imajući izrađen e-portfolio zaposlenici posjeduju zapis osobnih postignuća koji prikazuju formalno i neformalno obrazovanje te im je naglašeno samopouzdanje što u konačnici pozitivno utječe na njihovu produktivnost. Zaposlenici na ovaj način mogu prikazati svoj tijek razvoja te na temelju toga biti promovirani ili transferirani na bolje pozicije u skladu sa svojim sposobnostima.

Značajnost e-portfolia se vidi i u tome što specijalisti za ljudske resurse imaju mogućnost kvalitetnijeg odabira zaposlenika za adekvatna radna mjesta temeljem njihovih usporedbi. Na taj način su u mogućnosti identificirati snage i slabosti svojih zaposlenika i pomoći im u budućem profesionalnom razvoju.

Na ovom linku možete pogledati slikoviti prikaz izrade e-portfolia i njegovog proslijeđivanja poslodavcima.

Literatura:

1. Lorenzo, G., Itellson, J. (2005), An Overview of E-portfolios, Educase Learning Initiative; Dostupno na: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI3001.pdf

2. Fertik, Michael (2012), Your Future Employer Is Watching You Online. You Should Be, Too., Harvard Business Review Blog Network, April 3. ; Dostupno na: http://blogs.hbr.org/cs/2012/04/your_future_employer_is_watchi.html

3. Henrikson, Jenise Uehara (2011), The Growth of Social Media: An Infographic, Search Engine Journal, August 30.; Dostupno na: http://www.searchenginejournal.com/the-growth-of-social-media-an-infographic/32788/

4. Joanna (2008), ePortfolios – The New Resume?, Your Job Stop, September 8.;
Dostupno na: http://www.yourjobstop.com/blog/resume/cover-letter/eportfolios%E2%80%94-new-resume

5. Ward, C., Moser, C. (2008), E-Portfolios as a Hiring Tool: Do Employers Really Care?, EDUCAUSE Quarterly, Vol. 31, No. 4; Dostupno na: http://www.educause.edu/ero/article/e-portfolios-hiring-tool-do-employers-really-care

LMS-ovi za poslovne organizacije

ID-10069563

Slika 1. Prikaz LMS-ova za poslovne organizacije

Današnji suvremeni način života sa sobom nosi puno jurnjave, brige i stresa, a premalo vremena za razbibrigu i opuštanje. Živimo u izuzetno turbulentnoj društvenoj, ali i poslovnoj okolini. Pred nama se svakodnevno pojavljuju vrlo dinamični i kompleksni zahtjevi i izazovi koji često zahtijevaju kreativna i inovativna rješenja. Mi kao pojedinci, ali i sve poslovne organizacije pokušavaju zadržati stare i pronaći sasvim nove tržišne pozicije, prihvaćajući nova „pravila igre“ i prilagođavajući svoje poslovanje novim tehnologijama. Današnjica je izuzetno okrutna, gotovo nikad ne oprašta pogreške i ne nudi nove prilike za stjecanje atraktivnih, ali složenih specijalističkih znanja iz različitih područja, ovisno o djelatnosti poslovne organizacije. Stjecanje upravo ovakvog tipa znanja zbog ograničenosti resursa (ponajviše vrijeme) definitivno bi moglo biti najefikasnije putem e-učenja, tj. obrazovanja na daljinu,  no to ne znači da nužno i mora biti tako. Prethodni uvod neophodan je kako bi se što lakše shvatio kontekst, ali i važnost LMS-a.

 Što je to LMS (Learning Management System)?  

LMS je krovna aplikacija u modelu e-učenja. Najčešće je to Internet aplikacija smještena na određenom Web serveru kojoj mogu pristupiti različiti korisnici preko nekog od mnogobrojnih Web pretraživača. LMS vrši konstantnu evaluaciju percepcije polaznika o efektivnom obrazovanju i učenju različitih procesa te kontrole voditelja tečaja. Glavni cilj LMS-a je upotreba dostupnih ljudskih i tehnoloških resursa kako bi se omogućila najveća kvaliteta, fleksibilnost, adekvatan način učenja te najbolje okruženje za voditelje tečaja, ali i polaznike. (Richardson, 2003.)

Odmah ćemo krenuti i s konkretnim primjerom kako bi se što zornije dočarao sami koncept. Naime, ako recimo radite tečaj na kojem treba sudjelovati nekoliko polaznika, proces isporuke materijala za studiranje i način komunikacije između polaznika i predavača u tome slučaju može biti prilično jednostavan. Međutim, ako imate stotine tečajeva na koje je upisano na tisuće polaznika (što može biti slučaj u velikim poslovnim organizacijama) onda svi procesi vezani uz učenje na daljinu postaju kompleksniji. Npr. evidentiranje i ocjenjivanje upisanih polaznika, komunikacija s polaznicima pa čak i promjena i održavanje materijala postaje radnja koja oduzima na koncu previše vremena. (Richardson, 2003.) Ono što je potrebno u tome trenutku je automatizirani sustav koji će pojednostaviti sve kompleksne radnje. Upravo tu se očituje važnost LMS-a, naročito u poslovnim organizacijama koje traže efikasan, efektivan i ekspeditivan sustav. Ovakav sustav zaposlenicima treba omogućiti da jednostavno, brzo i kvalitetno usvoje nova znanja te steknu potrebne vještine koje je pred njih postavila poslovna organizacija, a sve u svrhu odgovora cjelokupne organizacije na promijenjene tržišne uvjete. Bez kvalitetnog i kompetitivnog tima, novih tehnologija i pripadajućih im znanja i vještina jednostavno nema opstanka u poslovnoj okolini.

Vrste LMS-ova

Istražujući bespuća interneta naišao sam na poprilično veliki broj različitih LMS-ova. Krenuo sam s pretpostavkom kako dominiraju strane tvrtke koje nude LMS-ove, no demantirala me je jedna hrvatska tvrtka koju ćemo detaljnije upoznati u nastavku. Usporedbom sam ustvrdio kako se unatoč, u osnovi istim teorijskim postavkama, u praksi,  namjene doista mnogo razlikuju. Budući da su nam fokus poslovne organizacije, osim najraširenijeg Moodle-a, izdvojio bih LMS-ove sljedećih tvrtki: Ziiva, Conductor, Peoplefluent, te hrvatski Cognita eLearner. U što kraćim crtama ću vam pokušati dočarati svakoga od navedenih.

Moodle

Moodle je Open Source Course Management System (CMS), također poznat i kao Learning Management System (LMS) ili čak Virtual Learning Environment (VLE). Izuzetno je popularan među brojnim predavačima diljem svijeta kao alat za kreiranje dinamičnog Web sadržaja. Zgodan je za korištenje budući da se može instalirati na Web serveru, na jednom od vlastitih  računala ili kod neke od Web hosting tvrtki. Moodle je vrlo primamljiv za uvođenje u pojedinu poslovnu organizaciju jer ima odlike koje dopuštaju objavu velike količine podataka, a istodobno ga mogu koristiti na stotine ili čak tisuće polaznika. Na samome kraju nužno je spomenuti kako sadržava forum, omogućuje stvaranje različitih baza podataka, kvizova, zadataka, resursa i sl. (Moodle.org, 2013.)

Untitled

Slika 2. Moodle sustav za e-učenje

Prosperity Corporate

Ovaj LMS je specifičan po tome što se prilagođava veličini svake poslovne organizacije bez ograničavanja potencijala iste. Tvrtka Ziiva je stvorila takvo softversko rješenje koje stavlja naglasak na tzv. LMS napretka. Napredak se očituje u fleksibilnosti, praktičnosti, prilagodljivim programima treninga zaposlenika, brojnim načinima praćenja zaposlenika i mjerenja uspješnosti  te ono najvažnije, cjenovno vrlo pristupačnom rješenju. (Ziiva, 2013.)

1

Slika 3. Prosperity CORPORATE sustav za e-učenje

Conductor

Rješenje koje omogućava balansiranje između efikasnosti i produktivnosti zaposlenika te očekivanja klijenata koji teže isključivo izvrsnosti. Specifičan je po tome što upravitelju sustava omogućuje praćenje zaposlenika, njihovih treninga i obrazovanja, omogućuje dodjeljivanje različitih licenci i certifikata, pruža egzaktan uvid u pohađanje nastave i dopušta svakom korisniku da sam sebi filtrira sadržaj koji želi pratiti. Zanimljivo je i to što nudi prikaz kompletnog radnog vijeka, karijere te ono što je najvažnije u skladu je sa svim sigurnosnim standardima. (Conductit, 2011.)

2

Slika 4. Conductor sustav za e-učenje

Peoplefluent

Nudi personalizirani pristup učenju i sudjelovanju u bilo kojem tipu programa. Velika mu je prednost to što korisniku u potpunosti daje otvorene ruke po pitanju organiziranja učenja te kreiranja vlastitog plana razvoja. Značajna prednost u odnosu na navedene LMS-ove je to što ima razvijen algoritam koji vrlo brzo identificira vještine korisnika i prepoznaje eksperte. Za sam kraj bitno je naglasiti kako je u potpunosti prilagođen dinamičnom Web 2.0. okružju. (Peoplefluent, 2013.)

Learning_Management_2

Slika 5. Peoplefluent sustav za e-učenje

Cognita eLearner

Prvi hrvatski sustav za upravljanje udaljenim učenjem putem Interneta ili intraneta, međunarodno certificiran od strane ADL-a (vodećeg međunarodnog tijela za standardizaciju u području e-learninga), Veritesta (Microsoftovog testing centra) i dobitnik EduMedia Siegel nagrade. Ovaj LMS omogućuje upravljanje korisnicima, grupiranje korisnika prema ulogama, pravima i organizacijskoj strukturi, planiranje i organizaciju nastave – virtualne grupe, razredi, pasivni sadržaji, testovi. Također nudi praćenje trenutnog i ukupnog napretka korisnika, testiranje, izvještavanje i dubinsku analizu te nudi široku paletu mogućnosti komunikacije među sudionicima (diskusijske grupe, oglasna ploča, chat). Kao najveće prednosti izdvojio bih to što je izrađen na Microsoftovoj platformi (budući da većina korisnika u Hrvatskoj još uvijek preferira Microsoft), skalabilan je, prilagodljiv i može se izvršiti integracija s postojećim informacijskim sustavima, prema zahtjevima pojedine poslovne organizacije. (Cognita, 2013.)

66

Slika 6. Cognita eLearner sustav za e-učenje

LMS kao konkurentska prednost

Ono što se nameće kao zaključak jest da LMS-ovi u poslovnim organizacijama mijenjaju način učenja kod zaposlenika, potiču na usvajanje novih znanja i vještina, standardizaciju, komunikaciju i suradnju, a samo uvođenje LMS-ova iz korijena mijenja prirodu poslova u svim poslovnim organizacijama, te stvara novu vrijednost unatoč visokim troškovima uvođenja. Iz dana u dan nastaju tehnološke, ali i poslovne promjene, koje odgovorne osobe stalno trebaju pratiti, nadzirati, ažurirati i kojima se treba prilagođavati, te ih što je prije moguće implementirati u sustave poduzeća kako bi bili u koraku s vremenom, ali i korak ispred konkurencije, te tako oploditi svoj kapital na tržištu.

Reference:

[1] Richardson, J., 2003. Building an Effective Learning Management System [online] Dostupno na: <http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-45200-3_4#page-1> [Pristupljeno 11.04.2013.]

[2] Ziiva, 2013. Prosperity Corporate. [online] Dostupno na: <http://www.ziiva.com/corporate/> [Pristupljeno 11.04.2013.]

[3] Conductit, 2011. Conductor. [online] Dostupno na: <http://www.conductit.com/product.asp> [Pristupljeno 11.04.2013.]

[4] Peoplefluent, 2013. Learning Management Systems. [online] Dostupno na: <http://www.peoplefluent.com/learning-management-system> [Pristupljeno 11.04.2013.]

[5] Cognita d.o.o., 2013. Cognita eLearner. [online] Dostupno na: <http://www.cognita.hr/e-learning-sustavi-i-alati/cognita-elearner%C2%AE-learning-management-system> [Pristupljeno 11.04.2013.]

[6] Moodle.org, 2013. About [online] Dostupno na: <https://moodle.org/about/> [Pristupljeno 11.04.2013.]

Coursera – heroj e-učenja

S više od 3 milijuna polaznika iz svih krajeva svijeta i preko 300 tečajeva (više od 60 sveučilišta) podijeljenih u 24 kategorija, Coursera je uistinu današnji heroj te izvrsni ambasador e-učenja u svijetu. No, malo tvrtki prepoznaje Courseru i kao savršenu platformu koja može pomoći razvoju „učeće organizacije“ unutar njihovog poduzeća.

Učeća organizacija je relativno nov pojam i koncept organiziranja. U praksu suvremenih poduzeća uvodi se posljednjih godina. Vrlo je aktualna i danas s aspekta razvoja te unaprjeđenja organizacije poduzeća. Kao glavna konkurentska prednost svakog poduzeća javlja se učenje, to jest sposobnost da se nešto nauči brže od drugih.

Glavne discipline su: zajednička vizija, timsko učenje, osobno usavršavanje, mentalni modeli i sistemsko razmišljanje. Znači radi se o kontinuiranom radu pojedinca na osobnoj viziji, novom pogledu na svijet, novim načinima razmišljanja i to sve u skladu s osobnim ciljevima, ali i ciljevima poduzeća. Moramo naglasiti da učeća organizacija jedino ima smisla ukoliko se radi o slobodnoj volji pojedinca za stjecanjem novih znanja i sposobnosti, te ona ne smije biti nešto što se ne uklapa u zajedničku viziju i poduzeća i pojedinca.

Kad govorimo baš o Courseri moramo spomenuti da se  radi o MOOC (eng. Massive Open Online Course) edukacijskom portalu – cilja se na ogroman broj ljudi i lakoću pristupanja tečajevima, u našem slučaju putem web-a. Usmjeren je prije svega na studente, ali ga savršeno  mogu iskoristiti i zaposlenici, ali i umirovljenici te ostali. Radi se o portalu koji pruža besplatno pohađanje tečajeva pritom se koristeći informacijskom tehnologijom te koji otvara vrata visokog obrazovanja jednih od najelitnijih sveučilišta, svima onima koji si to ne mogu priuštiti (u SAD-u je to pogotovo izraženo za razliku od nas gdje je studij „besplatan“).

coursera - portal

Slika 1. coursera

 

Ono što je prednost Coursere je ogromna količina tečajeva s pregršt materijala, eseja i kvizova koje vode istaknuti međunarodni profesori. Coursera, unatoč njenoj neupitnoj kvaliteti (što je potvrdila i nagrada za najbolji startup u 2012. godini) i dalje ima nekoliko mana. Prije svega radi se o elektroničkim certifikatima koje polaznici dobiju, jer svi se pitaju da li će to njihov poslodavac uopće cijeniti te čemu trud. Također, postoji dosta polaznika koji plagiraju radove, a sve to kako bi dobili tu elektroničku potvrdu svog navodnog znanja. No, one koji su došli upravo na taj portal po znanje, te činjenice ne trebaju zamarati, jer na kraju krajeva učimo radi sebe, a ne radi certifikata… Zar ne ?

Mnogi tvrde da je upravo Coursera budućnost obrazovanja, no mi već sad znamo da mijenja sadašnjost, a za budućnost ćemo još vidjeti.

Na kraju možemo zaključiti da se uistinu radi o startup-u koji je pomaknuo granice razvoja e-učenja i doveo do popularizacije takvog načina učenja i to nudeći raznovrstan izbor tečajeva (od umjetnosti, preko ekonomije do računarstva) te mnoge tečajeve koje studenti, ali i zaposlenici nemaju priliku naučiti u RH (data analysis, razvijanje inovativnih ideja za novi posao itd.).

Da ne bi ispalo da je Coursera usamljena u promicanju e-učenja i podizanju općedruštvenog znanja, spomenuti ćemo još par portala koji rade isto: LearnStreet, Udemy, Dev Bootcamp, Khan Academy, Udacity, lynda.com, edX.

Portali za e-učenje

Slika 2. teachthought