E – portfolio u poslovnom okruženju

Činjenica je da danas poslodavci vrlo često traže informacije o potencijanom zaposleniku putem Interneta. Najčešće se za traženje informacija prije zapošljavanja koriste društvene mreže, ili pak tražilice kao što je Google, koji omogućavaju da se na vrlo jednostavan način dođe do informacija o potencijalnom zaposleniku. Na primjer, istraživanja provedena u SAD-u su pokazala kako 53% poslodavaca pretražuje potencijalne kandidate za posao na društvenim mrežama. Postavlja se pitanje kako najbolje iskoristiti prednost online pristupa, prezentirati se u najboljem svjetlu te istaknuti svoje sposobnosti, znanja i kreativnost koristeći se online tehnikama. Kasičan CV je dobar način prezentacije vlastitih uspjeha i sposobnosti, međutim on nam ne može pružiti detaljan, dinamički i kreativan prikaz postignuća. Odgovor na pitanje kako se razlikovati od konkurencije i istaknuti svoje prednosti nam može dati e-portfolio.

E-portolio

E-portolio

E-portfolio predstavlja kolekciju informacija i odraz stečenih znanja, vještina, kompetencija te postignuća tijekom vremena prikazanih u digitalnom obliku. Sama izrada e-portfolia može započeti već u osnovnoj školi, a nastavlja se s nadogradnjom tijekom studija. Postoje brojni primjeri uspješne implementacije e-portfolia na sveučilištima u svijetu. E-portfolio se sastoji od tekstualnih, multimedijalnih i grafičkih elemenata pohranjenih na web stranici ili na nekom drugom elektroničkom mediju kao što je CD-ROM ili DVD. Prava vrijednost e-portfolia jest da pruža potpunu slobodu, tj. kreira se na temelju preferencija te pomoću linkova omogućuje povezivanje i s blogovima, društvenim mrežama i ostalim mjestima gdje se iskazuje online prisutnost, a gdje se može prikazati doseg vlastitih mogućnosti.  Također, jednostavan je za izradu, odražava dinamiku u obrazovanju i naglašava interese i sposobnosti, a to je upravo potrebno kako bi se razlikovali na tržištu rada.

U današnje vrijeme turbulentnih promjena i rapidnog rasta broja informacija, kada je zapošljavanje na neodređeno rijetkost, e-portfolio može pomoći na način da zaposlenik poveća vjerojatnost zadržavanja trenutačnog posla ili pak potencijalni kandidat primanja na novo radno mjesto, imajući pripremljen zapis svojih postignuća. Također, e-portfolio je interaktivan što podrazumijeva primanje povratnih informacija koje mogu biti vrlo korisne u komunikaciji između poslodavca i kandidata.

Postoje brojne koristi i prednosti korištenja e-portfolia kako za vrijeme studiranja i napredovanja tako i u poslovnom svijetu. Neke od koristi koje student ostvaruje korištenjem e-portfolia, a koje kasnije može iskoristiti za daljnje napredovanje i zaposlenje, su sljedeće: povećavanje osjećaja samopoštovanja i samopouzdanja preuzimanjem kontrole nad vlastitim učenjem, dobivanje više priznanja za sposobnosti i talente, učenje i uvježbavanje vještina koje su potrebne za cjeloživotno obrazovanje i sl. Također, ako promatramo sa strane budućeg zaposlenja, e-portfolio za studenta predstavlja prenosiv alat za profesionalni razvoj, usmjerenje za planiranje karijere te konkretan način prikazivanja vlastitih snaga budućim poslodavcima. Koristi i prednosti koje ostvaruju tvrtke koje uspostave portfolio zajednicu za svoje zaposlenike su brojne. Zaposlenici imaju priliku dublje istražiti tko su, što znaju i što su sposobni napraviti, nadograđuju vlastite vještine te im se podiže moral i osjećaj pripadnosti tvrtci. Također, imajući izrađen e-portfolio zaposlenici posjeduju zapis osobnih postignuća koji prikazuju formalno i neformalno obrazovanje te im je naglašeno samopouzdanje što u konačnici pozitivno utječe na njihovu produktivnost. Zaposlenici na ovaj način mogu prikazati svoj tijek razvoja te na temelju toga biti promovirani ili transferirani na bolje pozicije u skladu sa svojim sposobnostima.

Značajnost e-portfolia se vidi i u tome što specijalisti za ljudske resurse imaju mogućnost kvalitetnijeg odabira zaposlenika za adekvatna radna mjesta temeljem njihovih usporedbi. Na taj način su u mogućnosti identificirati snage i slabosti svojih zaposlenika i pomoći im u budućem profesionalnom razvoju.

Na ovom linku možete pogledati slikoviti prikaz izrade e-portfolia i njegovog proslijeđivanja poslodavcima.

Literatura:

1. Lorenzo, G., Itellson, J. (2005), An Overview of E-portfolios, Educase Learning Initiative; Dostupno na: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI3001.pdf

2. Fertik, Michael (2012), Your Future Employer Is Watching You Online. You Should Be, Too., Harvard Business Review Blog Network, April 3. ; Dostupno na: http://blogs.hbr.org/cs/2012/04/your_future_employer_is_watchi.html

3. Henrikson, Jenise Uehara (2011), The Growth of Social Media: An Infographic, Search Engine Journal, August 30.; Dostupno na: http://www.searchenginejournal.com/the-growth-of-social-media-an-infographic/32788/

4. Joanna (2008), ePortfolios – The New Resume?, Your Job Stop, September 8.;
Dostupno na: http://www.yourjobstop.com/blog/resume/cover-letter/eportfolios%E2%80%94-new-resume

5. Ward, C., Moser, C. (2008), E-Portfolios as a Hiring Tool: Do Employers Really Care?, EDUCAUSE Quarterly, Vol. 31, No. 4; Dostupno na: http://www.educause.edu/ero/article/e-portfolios-hiring-tool-do-employers-really-care