Formalno vs. neformalno e-učenje u poslovnom okruženju

Da bismo mogli odrediti kakvu ulogu ima formalno i neformalno e-učenje u poslovnom okruženju potrebno je definirati navedene pojmove te napraviti distinkciju između njih. Općenito, formalno e-učenje možemo definirati kao strukturirano učenje uz korištenje računalne tehnologije koje se odvija u okviru propisanog okvira za učenje i koje u konačnici završava dobivanjem potvrde kao dokaza za usvojena znanja kao što je diploma, certifikat i sl. Neformalno e-učenje je u suprotnosti s prethodno navedenim, osim što im je zajedničko da su i formalno i neformalno učenje računalno podržani te strukturirani.

Formalno vs. neformalno e-učenje

Formalno vs. neformalno e-učenje

Postavlja se pitanje koji od ova dva navedena tipa učenja donosi bolja i kvalitetnija znanja zaposlenicima unutar tvrtke, i možemo li ih uopće odvajati, tj. bi li trebali i jedan i drugi tip učenja zauzimati svoje mjesto u procesu učenja na poslu.

Postoje varijacije u provedenim istraživanjima na tu temu, ali svi se više manje slažu oko istog: većina vremena provedenog u učenju na poslu odvija se neformalno.

Prema provednom istraživanju 70% učenja se događa na poslu, 20% dobivanjem informacija od strane drugih, a tek 10% van posla (npr. čitanjem relevantne literature). Također, pravilo 80:20, u kojem 80 predstavlja neformalno, a 20 formalno učenje, ukazuje na važnost i sve veću zastupljenost neformalnog učenja u procesu učenja na poslu. Ono što uvelike utječe na ovaj omjer jest činjenica da se neformalno učenje odvija u komunikaciji i raspravama s kolegama, mentoriranjem od strane menadžera ili nadređenih, asinkronim samoučenjem i sl., što je dosta praktičnije zaposleniku koji usvaja znanja u usporedbi s procesom koji zahtijeva formalno učenje. Također, ono je fleksibilno i personalizirano što znači da ga se prilagođava specifičnim potrebama i stilovima učenja zaposlenika. Uz snažnije efekte koje na zaposlenike donosi neformalno učenje, u smislu povećanja znanja i produktivnosti, ne smijemo ni zanemariti troškove pri usporedbi s formalnim. Mada i formalno i neformalno e-učenje podrazumijevaju online pristup, što na neki način umanjuje troškove, može se reći da neformalno e-učenje najčešće donosi niže troškove.

Međutim, unatoč tvrdnji koju često vezujemo uz formalno učenje, ”One size does not fit all”, ne treba ga zanemariti. Ipak je ono izvor provjernih, točnih i potpunih informacija što često ne mora biti slučaj s informacijama do kojih se dolazi neformalnim putem. Također, svoju korisnost iskazuje i u dobivenim certifikatima, diplomama ili potvrdama jer se na taj način formalno potvrđuje zaposlenikova specijalnost u određenom području, a ujedno može djelovati i kao motivator.

Može se zaključiti kako se cjelokupno učenje svodi na djelomično formalno i djelomično neformalno. Svako od njih ima svoje mjesto u procesu učenja na poslu te se ne bi smjelo promatrati odvojeno, odnosno isključivo ili formalno ili neformalno. Moderni trendovi daju određenu prednost neformalnom učenju zbog činjenice da je najefektivniji način za učenje i razvoj novih vještina primjena i praktično usvajanje znanja na poslu, stvaranjem socijalnih mreža ili pak u stvarnim životnim situacijama. Unatoč tome, formalno učenje i dalje bi trebalo zauzimati važnu poziciju u procesu učenja, a na tvrtci je da sama procijeni u kojoj mjeri će poticati formalno, a u kojoj neformalno učenje i obrazovanje za svoje zaposlenike.

Reference:

1. Caruso, S. (2010.), The Pros and Cons of Informal Workplace Learning, eAdultEducation, Prosinac 24.

Dostupno na: http://www.eadulteducation.org/adult-learning/the-pros-and-cons-of-informal-workplace-learning

2. Colley, H., Hodkinson, P. i Malcom, J. (2003.), Non-formal learning: mapping the conceptual terrain. A cansultation report., Infed, Veljača.

Dostupno na: http://www.infed.org/archives/e-texts/colley_informal_learning.htm#model

3. Cross, J. (2010.), Where did the 80% come from?, Informal learning blog

Dostupno na: http://www.informl.com/where-did-the-80-come-from/

4. Hart, J. (2010.), 5 Stages of Workplace Learning, Social Media for Working & Learning, Svibanj 7.

Dostupno na: http://janeknight.typepad.com/socialmedia/2010/05/5-stages-of-workplace-learning.html

5. Tracey, R. (2012.), Informal first, E-learning provocateur, Svibanj 21.

Dostupno na: http://ryan2point0.wordpress.com/2012/05/21/informal-first/#comment-3086