Integriranje aktivnosti e-učenja u organizacijsku kulturu

Organizacijska kultura

1982.godine Peters i Waterman su prvi put ukazali na značenje organizacijske kulture u svom djelu „In Search of Excellence“ definirajući ju kao skup vrijednosti, normi i običaja kojima se reguliraju odnosi između ljudi u nekoj organizaciji (Waterman, R.H.; Peters, T., 1982).

Kako bi razumjeli organizacijsku kulturu, tvrtke moraju krenuti od promatranja svoje okoline. Trebaju se orijentirati na: fizičko okruženje, interakcije zaposlenika, politiku tvrtke, sustav nagrađivanja i druge vidljive karakteristike. Menadžeri moraju imati sposobnost da razumiju i utječu na kulturu jer je ona učinkovit mehanizam kontrole i upravljanja ponašanja zaposlenika, bolje nego što se to može postići pravilima i propisima. Ako tvrtka nastoji poboljšati kvalitetu svojih usluga korisnicima, pravila ne mogu biti od osobite pomoći jer su problemi kupaca danas jedinstveni. Umjesto toga, stvaranje kulture postiže bolje rezultate poticanjem zaposlenika da razmišljaju kao kupci.

Integriranje aktivnosti e-učenja u organizacijsku kulturu

Uspjeh e-učenja ovisi o ljudima, organizacijskoj kulturi i tehnologiji koja se koristi. U većini organizacija, inicijativa e-učenja je osposobljavanje i suradnja koja je dostupna zaposlenicima preko interneta. Iako e-učenje može djelomično zamijeniti obuku u učionici, u većini slučajeva ono je osmišljeno kako bi se poboljšala obuka i proširila se na širu populaciju uz uštedu troškova.  Dakle, e-učenje organizaciji može uštedjeti mnogo novca, ali su potrebna početna ulaganja, stoga je za provedbu e-učenja potrebno upoznati proračunsku kulturu tvrtke.

ID-10033816

Slika1: Online Training Stock Image

Prilike integracije e-učenja

  • Mobilna radna snaga -mobilna i raširena radna snaga je prilika da se uštedi mnogo novaca jer su putni troškovi smanjeni.
  • Obuka ne ispunjava potrebe- koji odjel obuke može ispuniti sve potrebe koje tvrtka treba? E-učenje širi pristup obuke.
  • Upravljanje znanjem- upravljanje znanjem predstavlja prikupljanje i dijeljenje korporativnog znanja, tako da je ova aktivnost dio e-učenja i obrnuto, a zaposlenici toga moraju biti svjesni.
  • Novi proizvodi- mnoge tvrtke predstavljaju nekoliko novih proizvoda mjesečno. Mogu proći tjedni dok se ljudi nauče na neki  proizvod, a u međuvremenu su već uvedeni novi. E-učenje može pružiti obuku o novim proizvodima gotovo trenutačno.
  • Prodaja- kod prodaje ljudi trebaju brz pristup informacijama, jer znanje utječe na njihove prihode. Štoviše, oni su vrlo mobilni i računalno pismeni. Upravo uz e-učenje oni će bolje prodati svoje proizvode.
  • Promjena- ako tvrtka prolazi kroz neke značajne promjene, od spajanja na nove proizvodne linije, pa do smanjenja, može se iskoristiti e-učenje kako bi podržalo te promjene. U tvrtkama postoji inicijativa da svatko mora imati svoj osobni plan razvoja.  Osobni plan razvoja i e-učenje zajedno, donose uspjeh za sve ostalo.

Tečajevi e-učenja pružaju priliku velikim organizacijama da rasprše standardiziranu obuku zaposlenika. Kvalitetno integriranje e-učenja u organizacijsku kulturu olakšava proces komunikacije za definiranje i razvoj održivog okruženja e-učenja. Glavni čimbenici koji utječu na integraciju e-učenja su: organizacijski prioriteti, okoliš, uloge instruktora i potrebe polaznika. Svi ti čimbenici su međusobno povezani i pridonose tome da zaposlenici očuvaju svoje pozicije integrirajući aktivnost e-učenja u organizacijsku kulturu.

Popis slika:

Slika 1: Online Training Stock Image; Izvor: http://www.freedigitalphotos.net/images/Communications_and_N_g263-Online_Training__p33816.html [22.04.2013.]

Reference:

  1. Waterman, R.H.; Peters, T.: In Search of Excellence, 1982., Dostupno na: http://www.businessballs.com/tompetersinsearchofexcellence.htm [22.04.2013.]

Ostalo:

  1. Understanding Organizational Culture, Dostupno na: http://www.web-books.com/eLibrary/NC/B0/B58/050MB58.html [22.04.2013.]
  2. E-learning and Organizational Culture, Dostupno na: http://www.trimeritus.com/culture.pdf[22.04.2013.]
  3. A model for e-learning integration, Dostupno na: http://epubs.scu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=tlc_pubs[22.04.2013.]