LMS-ovi za poslovne organizacije

ID-10069563

Slika 1. Prikaz LMS-ova za poslovne organizacije

Današnji suvremeni način života sa sobom nosi puno jurnjave, brige i stresa, a premalo vremena za razbibrigu i opuštanje. Živimo u izuzetno turbulentnoj društvenoj, ali i poslovnoj okolini. Pred nama se svakodnevno pojavljuju vrlo dinamični i kompleksni zahtjevi i izazovi koji često zahtijevaju kreativna i inovativna rješenja. Mi kao pojedinci, ali i sve poslovne organizacije pokušavaju zadržati stare i pronaći sasvim nove tržišne pozicije, prihvaćajući nova „pravila igre“ i prilagođavajući svoje poslovanje novim tehnologijama. Današnjica je izuzetno okrutna, gotovo nikad ne oprašta pogreške i ne nudi nove prilike za stjecanje atraktivnih, ali složenih specijalističkih znanja iz različitih područja, ovisno o djelatnosti poslovne organizacije. Stjecanje upravo ovakvog tipa znanja zbog ograničenosti resursa (ponajviše vrijeme) definitivno bi moglo biti najefikasnije putem e-učenja, tj. obrazovanja na daljinu,  no to ne znači da nužno i mora biti tako. Prethodni uvod neophodan je kako bi se što lakše shvatio kontekst, ali i važnost LMS-a.

 Što je to LMS (Learning Management System)?  

LMS je krovna aplikacija u modelu e-učenja. Najčešće je to Internet aplikacija smještena na određenom Web serveru kojoj mogu pristupiti različiti korisnici preko nekog od mnogobrojnih Web pretraživača. LMS vrši konstantnu evaluaciju percepcije polaznika o efektivnom obrazovanju i učenju različitih procesa te kontrole voditelja tečaja. Glavni cilj LMS-a je upotreba dostupnih ljudskih i tehnoloških resursa kako bi se omogućila najveća kvaliteta, fleksibilnost, adekvatan način učenja te najbolje okruženje za voditelje tečaja, ali i polaznike. (Richardson, 2003.)

Odmah ćemo krenuti i s konkretnim primjerom kako bi se što zornije dočarao sami koncept. Naime, ako recimo radite tečaj na kojem treba sudjelovati nekoliko polaznika, proces isporuke materijala za studiranje i način komunikacije između polaznika i predavača u tome slučaju može biti prilično jednostavan. Međutim, ako imate stotine tečajeva na koje je upisano na tisuće polaznika (što može biti slučaj u velikim poslovnim organizacijama) onda svi procesi vezani uz učenje na daljinu postaju kompleksniji. Npr. evidentiranje i ocjenjivanje upisanih polaznika, komunikacija s polaznicima pa čak i promjena i održavanje materijala postaje radnja koja oduzima na koncu previše vremena. (Richardson, 2003.) Ono što je potrebno u tome trenutku je automatizirani sustav koji će pojednostaviti sve kompleksne radnje. Upravo tu se očituje važnost LMS-a, naročito u poslovnim organizacijama koje traže efikasan, efektivan i ekspeditivan sustav. Ovakav sustav zaposlenicima treba omogućiti da jednostavno, brzo i kvalitetno usvoje nova znanja te steknu potrebne vještine koje je pred njih postavila poslovna organizacija, a sve u svrhu odgovora cjelokupne organizacije na promijenjene tržišne uvjete. Bez kvalitetnog i kompetitivnog tima, novih tehnologija i pripadajućih im znanja i vještina jednostavno nema opstanka u poslovnoj okolini.

Vrste LMS-ova

Istražujući bespuća interneta naišao sam na poprilično veliki broj različitih LMS-ova. Krenuo sam s pretpostavkom kako dominiraju strane tvrtke koje nude LMS-ove, no demantirala me je jedna hrvatska tvrtka koju ćemo detaljnije upoznati u nastavku. Usporedbom sam ustvrdio kako se unatoč, u osnovi istim teorijskim postavkama, u praksi,  namjene doista mnogo razlikuju. Budući da su nam fokus poslovne organizacije, osim najraširenijeg Moodle-a, izdvojio bih LMS-ove sljedećih tvrtki: Ziiva, Conductor, Peoplefluent, te hrvatski Cognita eLearner. U što kraćim crtama ću vam pokušati dočarati svakoga od navedenih.

Moodle

Moodle je Open Source Course Management System (CMS), također poznat i kao Learning Management System (LMS) ili čak Virtual Learning Environment (VLE). Izuzetno je popularan među brojnim predavačima diljem svijeta kao alat za kreiranje dinamičnog Web sadržaja. Zgodan je za korištenje budući da se može instalirati na Web serveru, na jednom od vlastitih  računala ili kod neke od Web hosting tvrtki. Moodle je vrlo primamljiv za uvođenje u pojedinu poslovnu organizaciju jer ima odlike koje dopuštaju objavu velike količine podataka, a istodobno ga mogu koristiti na stotine ili čak tisuće polaznika. Na samome kraju nužno je spomenuti kako sadržava forum, omogućuje stvaranje različitih baza podataka, kvizova, zadataka, resursa i sl. (Moodle.org, 2013.)

Untitled

Slika 2. Moodle sustav za e-učenje

Prosperity Corporate

Ovaj LMS je specifičan po tome što se prilagođava veličini svake poslovne organizacije bez ograničavanja potencijala iste. Tvrtka Ziiva je stvorila takvo softversko rješenje koje stavlja naglasak na tzv. LMS napretka. Napredak se očituje u fleksibilnosti, praktičnosti, prilagodljivim programima treninga zaposlenika, brojnim načinima praćenja zaposlenika i mjerenja uspješnosti  te ono najvažnije, cjenovno vrlo pristupačnom rješenju. (Ziiva, 2013.)

1

Slika 3. Prosperity CORPORATE sustav za e-učenje

Conductor

Rješenje koje omogućava balansiranje između efikasnosti i produktivnosti zaposlenika te očekivanja klijenata koji teže isključivo izvrsnosti. Specifičan je po tome što upravitelju sustava omogućuje praćenje zaposlenika, njihovih treninga i obrazovanja, omogućuje dodjeljivanje različitih licenci i certifikata, pruža egzaktan uvid u pohađanje nastave i dopušta svakom korisniku da sam sebi filtrira sadržaj koji želi pratiti. Zanimljivo je i to što nudi prikaz kompletnog radnog vijeka, karijere te ono što je najvažnije u skladu je sa svim sigurnosnim standardima. (Conductit, 2011.)

2

Slika 4. Conductor sustav za e-učenje

Peoplefluent

Nudi personalizirani pristup učenju i sudjelovanju u bilo kojem tipu programa. Velika mu je prednost to što korisniku u potpunosti daje otvorene ruke po pitanju organiziranja učenja te kreiranja vlastitog plana razvoja. Značajna prednost u odnosu na navedene LMS-ove je to što ima razvijen algoritam koji vrlo brzo identificira vještine korisnika i prepoznaje eksperte. Za sam kraj bitno je naglasiti kako je u potpunosti prilagođen dinamičnom Web 2.0. okružju. (Peoplefluent, 2013.)

Learning_Management_2

Slika 5. Peoplefluent sustav za e-učenje

Cognita eLearner

Prvi hrvatski sustav za upravljanje udaljenim učenjem putem Interneta ili intraneta, međunarodno certificiran od strane ADL-a (vodećeg međunarodnog tijela za standardizaciju u području e-learninga), Veritesta (Microsoftovog testing centra) i dobitnik EduMedia Siegel nagrade. Ovaj LMS omogućuje upravljanje korisnicima, grupiranje korisnika prema ulogama, pravima i organizacijskoj strukturi, planiranje i organizaciju nastave – virtualne grupe, razredi, pasivni sadržaji, testovi. Također nudi praćenje trenutnog i ukupnog napretka korisnika, testiranje, izvještavanje i dubinsku analizu te nudi široku paletu mogućnosti komunikacije među sudionicima (diskusijske grupe, oglasna ploča, chat). Kao najveće prednosti izdvojio bih to što je izrađen na Microsoftovoj platformi (budući da većina korisnika u Hrvatskoj još uvijek preferira Microsoft), skalabilan je, prilagodljiv i može se izvršiti integracija s postojećim informacijskim sustavima, prema zahtjevima pojedine poslovne organizacije. (Cognita, 2013.)

66

Slika 6. Cognita eLearner sustav za e-učenje

LMS kao konkurentska prednost

Ono što se nameće kao zaključak jest da LMS-ovi u poslovnim organizacijama mijenjaju način učenja kod zaposlenika, potiču na usvajanje novih znanja i vještina, standardizaciju, komunikaciju i suradnju, a samo uvođenje LMS-ova iz korijena mijenja prirodu poslova u svim poslovnim organizacijama, te stvara novu vrijednost unatoč visokim troškovima uvođenja. Iz dana u dan nastaju tehnološke, ali i poslovne promjene, koje odgovorne osobe stalno trebaju pratiti, nadzirati, ažurirati i kojima se treba prilagođavati, te ih što je prije moguće implementirati u sustave poduzeća kako bi bili u koraku s vremenom, ali i korak ispred konkurencije, te tako oploditi svoj kapital na tržištu.

Reference:

[1] Richardson, J., 2003. Building an Effective Learning Management System [online] Dostupno na: <http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-45200-3_4#page-1> [Pristupljeno 11.04.2013.]

[2] Ziiva, 2013. Prosperity Corporate. [online] Dostupno na: <http://www.ziiva.com/corporate/> [Pristupljeno 11.04.2013.]

[3] Conductit, 2011. Conductor. [online] Dostupno na: <http://www.conductit.com/product.asp> [Pristupljeno 11.04.2013.]

[4] Peoplefluent, 2013. Learning Management Systems. [online] Dostupno na: <http://www.peoplefluent.com/learning-management-system> [Pristupljeno 11.04.2013.]

[5] Cognita d.o.o., 2013. Cognita eLearner. [online] Dostupno na: <http://www.cognita.hr/e-learning-sustavi-i-alati/cognita-elearner%C2%AE-learning-management-system> [Pristupljeno 11.04.2013.]

[6] Moodle.org, 2013. About [online] Dostupno na: <https://moodle.org/about/> [Pristupljeno 11.04.2013.]

Frane Cvitanić

Latest posts by Frane Cvitanić (see all)