Moderni sustavi za e-učenje

Autor: Luka Dadić

Posljednja velika prekretnica u obrazovnoj tehnologiji bilo je uvođenje Interneta i hipermedijske usluge World Wide Web (Stankov, 2005). Dvije nove odrednice e-učenja mogu se sažeti u razvoju integriranih sustava za poslovanje procesom učenja (eng. Learning Management Systems – LMS) te razvoju i promociji norme djeljivih objekata sadržaja za e-učenje (eng. Shareable Learning Content Objects).

Od aktualnih sustava za e-učenje, najčešće se primjenjuju LMS i sustavi za poslovanje sadržajem učenja (eng. Learning Content Management Systems – LCMS). Zajedničko ovim sustavima je što su Web orijentirani i namijenjeni potpori učenju i poučavanju tijekom stjecanja znanja i vještina učenika. Za pojašnjavanje razlike između njih, potrebno je poći od definicije.

Sustav za poslovanje učenjem (LMS) predstavlja programsku podršku koja globalno omogućava potpuno administriranje procesa učenja i poučavanja. On obavlja registraciju učenika, omogućuje slijed tečajeva, opis podataka o učeniku te izvještavanje o obavljenom (Stankov, 2005). Oblikovan je kako bi mogao rukovati s tečajevima koje su isporučili različiti izdavači i omogućavatelji usluga.

Sustav za poslovanje sadržaja učenja (LCMS) omogućava upravljanje kreiranjem, pospremanjem, upotrebom i ponovnom upotrebom sadržaja za učenje. Sadržaj je strukturiran u formi granula znanja koje nazivamo objektima učenja (Stankov, 2005). Strukturno, možemo ga promatrati kao nadogradnju strukture LMS sustava kojemu je dodan sustav za poslovanje sadržajem (eng. Content Management System – CMS) ili ponovno upotrebljivi objekti učenja (eng. Reusable Learning Objects – RLO).

Dok LMS sustavi rukuju procesima u okruženju učenja, LCMS sustavi rukuju procesima kreiranja i isporučivanja sadržaja učenja, odnosno sjedinjuju administrativnu i poslovodnu dimenzijutradicionalnih LMS-ova s mogućnostima CMS sustava u stvaranju nastavnog sadržaja i njegove individualizacije.

Niz standarda i specifikacija za Web utemeljeno učenje koji definiraju komunikaciju klijenta i poslužiteljskog sistema nazivaju se SCORM (eng. Shareable Content Object Reference Model), a podržava ga većina modernih platformi za e-učenje (Wikipedia, 2013).

U nastavku donosimo pregled nekih od najmoćnijih modernih sustava koji podržavaju e-učenje.

1. Moodle (akronim za  Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – modularno, objektno orijentirano dinamičko okruženje za učenje) je besplatni sustav otvorenog koda za upravljanje nastavnim sadržajem. Prvu verziju razvio je Mehmet Akif Guzey 2002. godine. Glavni fokus upravo je na omogućivanju najboljih alata za promociju i upravljanje učenjem. Njegove značajke omogućuju upotrebu u velikim ustanovama s tisućama studenata, kao i primjenjivost u malim osnovnim školama ili za poučavatelje hobiste. Može se podjednako koristiti za pospješivanje tradicionalne nastave licem u lice kao i potpuno mrežno poučavanje (Moodle.org, 2013). Različite verzije sustava koriste se na preko 70 tisuća stranica u 235 zemalja. Broj ukupnih korisnika prelazi 70 milijuna, od čega je preko milijun nastavnika.

Slika1

2. ATutor je besplatni sustav za poslovanje učenjem. Razvijen je 2002. godine u nastojanju da se slijepim i ostalim osobama s invaliditetom omogući iskorištavanje svih prednosti sustava za poslovanje učenjem. Karakteriziraju ga brza instalacija i ažuriranje, te jednostavno proširivanje njegovih funkcionalnosti korištenjem modula. Autori ističu kako je okruženje ATutora pristupačno i adaptivno, a korištenje podržano bogatom dokumentacijom i korisničkim uputama (atutor.ca, 2013).

Slika2

3. Claroline je intuitivno okruženje za podršku učenju, razvijeno 2001. godine u Belgiji na Katoličkom sveučilištu u Louvainu. Mogućnostima personalizacije te jednostavnom navigacijom nastoji omogućiti korištenje osobama bez posebnih tehničkih vještina. Temelji se na fleksibilnom edukacijskom modelu gdje informacije postaju znanje posredstvom aktivnosti i produkcija učenika, u sustavu koji potiče motivaciju i interakciju (claroline.net, 2013). Prevedena je na 35 jezika, a trenutno se koristi u preko 100 država diljem svijeta.

Slika3

4. Dokeos je sustav za e-učenje koji nudi potpunu i fleksibilnu paletu softverskih alata. Nastao je prilagodbom Clarolinea, kojeg je i pretekao po broju korisnika. Podržava grafičko učenje pojednostavljivanjem izrade mentalnih mapa, organizaciju videokonferencija u cilju pospješivanja interakcije i socijalizacije studenata, izradu izvještaja o uspjehu i ispis certifikata, olakšava objavljivanje materijala za mobilno učenje. Sustav pomaže i pri administriranju, strukturiranju i provjeri znanja. Trenutno se primjenjuje na preko 11 tisuća portala i broji gotovo 5 milijuna korisnika (Dokeos.com, 2013).

Slika4

5. Docebo LMS sustav dostupan je na više od 30 jezika, a korisnicima omogućuje upravljanje obuke temeljene na Webu i razvoj pedagoških, višejezičnih tečajeva za e-učenje (docebo.com, 2013). Dodatna prednost je mogućnost integracije sa socijalnim mrežama poput Facebooka, Twittera i LinkedIna. Podržava  SCORM i Tin Can (SCORM nove generacije, omogućuje učenje izvan web preglednika, mobilno učenje i veću razinu kontrole nad sadržajima) standarde e-učenja.

Slika5

6. eFront je prvenstveno namijenjen organizacijama srednje veličine, čiji sustavi broje od 100 do 10000 korisnika. Jednostavnim i vizualno privlačnim sučeljem nastoji potaknuti želju za znanjem i maksimizirati novostečene vještine, a olakšati korištenje platforme (efrontlearning.net, 2013). Sustav je također otvorene prirode, što tvrtkama omogućuje potpunu individualizaciju prema vlastitim zahtjevima, dodavanje novih funkcionalnosti, integraciju s postojećim sistemima i prilagodbu sučelja, a dostupan je na preko 40 jezika. Funkcije poput upravljanja vještinama, organizacijske strukture i nadzora čine ovaj sustav posebice korisnim za obuku kadrova unutar odjela ljudskih resursa. U rujnu 2012. eFront je dobio nagradu magazina Elearning! Kao najbolji proizvod otvorenog koda.

Slika6

7.  Syndeo CMS je osobito pogodan za osnovne škole, mala poduzeća i neprofitne organizacije. Omogućuje upravljanje svim vrstama sadržaja na web stranicama organizacije – teksta, slika, videa, dokumenata, uz minimalne potrebne tehničke vještine i znanja (SyndeoCMS.org, 2009). Učenici i nastavnici mogu održavati i osobne stranice u sklopu sustava, a ostale funkcionalnosti uključuju oglašavanje, forum, vijesti, pretragu, komunikaciju među korisnicima, knjigu gostiju, podršku za mail i mnoge druge.

Slika7

8. IliasLearning Management razvijen je 1998. za potrebe Sveučilišta u Kolnu, a od 2000. je dostupan cijelom svijetu kao potpuno besplatni program otvorenog koda. Autori ističu kako je Ilias moćan, višenamjenski sustav za web utemeljeno učenje, koji se može koristiti i kao fleksibilna platforma za komunikaciju i suradnju (ilias.de, 2013). Bio je prvi među LMS sustavima koji je dobio certifikat sukladnosti sa SCORM 1.2 i SCORM2004 standardima. U prilog impresivnoj razini sigurnosti ovog proizvoda govori NATO-ov certifikat koji dopušta uporabu Iliasa unutar njihovog intraneta visoke sigurnosti.

Slika8

9. DrupalEd omogućuje korištenje kao neformalne stranice za učenje, gdje svi korisnici imaju podjednaka ovlaštenja, ili hijerarhijsko okruženje za poučavanje, s ulogama nastavnika, učenika, razreda i radnih grupa (funnymonkey.com, 2007). Najvažnije funkcionalnosti programa su osobni i grupni radni prostor, mogućnost kreiranja razrednih odjeljenja, blogovi pojedinaca ili razreda, zaštita od spama, osobni profili korisnika, kalendar sa zadacima za svaki pojedini kolegij i sl. Kao glavnu zamjerku korisnici navode složenu konfiguraciju.

Slika9

10. Interact je platforma za učenje koja nastoji naglasiti socijalne i interaktivne aspekte učenja i poučavanja, u odnosu na način prikazivanja nastavnog sadržaja, koji su u središtu tradicionalnih sustava za učenje (sourceforge.net, 2013). Korisničko sučelje u potpunosti je orijentirano prema korisniku, a moćne sadržajne i multimedijske komponente omogućuju kreiranje dinamičkih online iskustava (dreamcss.com, 2010). Fleksibilnost sustava naglašena je mogućnostima uporabe kao intraneta ili portala.

Slika10

U Republici Hrvatskoj, implementacija sustava za e-učenje unutar organizacija polako uzima maha. Sveučilišni računski centar uspostavio je sustav Merlin, utemeljen na prilagođenoj verziji Moodlea. Cilj je osigurati pouzdan i neprekidan rad sustava, dostupnost studentima, nastavnicima i sveučilišnim ustanovama, ujedno pružajući tehničku podršku u uporabi istog (srce.hr, 2013). U korisnike sustava Moodle, ili njegove prilagođene verzije, ubrajaju se i:

 • Ekonomski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu
 • osječki Elektrotehnički, Pravni te Medicinski fakultet
 • Elektrostrojarska škola u Varaždinu, Tehnička škola Daruvar, I. tehnička škola „Nikola Tesla“ u Zagrebu
 • Pomorski fakultet i Veleučilište u Rijeci
 • Odjel za informacijske znanosti pri Sveučilištu u Zadru
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike
 • Zračna luka Zadar

 

REFERENCE

 1. Wikipedia – e-learning (http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning) – 5.12.2013.
 2. Wikipedia-SCORM (http://en.wikipedia.org/wiki/Sharable_Content_Object_Reference_Model) – 6.12.2013.
 3. Stankov, Slavomir: „E-učenje i inteligentni tutorski (poučavateljski) sustavi“, Cross, 2005.
 4. Moodle Community (https://moodle.org/about/) – 7.12.2013.
 5. ATutor – Learning Management Tools (http://atutor.ca/index.php) – 7.12.2013.
 6. Claroline – Learning Management System (http://www.claroline.net/short-presentation/?lang=en) – 7.12.2013.
 7. Dokeos – OpenSource e-Learning (http://www.dokeos.com/en/products) – 7.12.2013.
 8. Docebo (http://www.docebo.com/elearning-platform-saas-lms/) – 7.12.2013.
 9. eFront LMS (http://www.efrontlearning.net/tour) – 7.12.2013.
 10. SyndeoCMS (http://www.syndeocms.org/index.php?section=1&page=60) – 7.12.2013.
 11. ILIAS (http://www.ilias.de/docu/goto_docu_cat_580.html) – 7.12.2013.
 12. Funnymonkey.com (http://www.funnymonkey.com/blog/come-and-get-it) – 7.12.2013.
 13. Sourceforge.net – interact (http://sourceforge.net/projects/cce-interact/) – 8.12.2013.
 14. Dreamcss.com – blog (http://blog.dreamcss.com/content-management-system/interact-social-lms/) – 8.12.2013.
 15. Moodle.srce.hr (http://moodle.srce.hr/2013-2014/) – 8.12.2013.

Portal za Poslovno e-učenje

Latest posts by Portal za Poslovno e-učenje (see all)