Načela i vrste e-učenja u poslovnom okruženju

Načela e-učenja

 Neovisno o kojoj vrsti poduzeća se radilo, osnovni cilj je da se sadržaj koji se prezentira prilagodi njegovim polaznicima, da se mjeri individualni doprinos i postignuća te da se polaznike pravilno motivira i uključi u proces rada. Brzi razvoj novih tehnologija, a samim time i inovativnih metoda učenja olakšava obrazovanje i rad polaznika sa novim izazovima u poduzeću. Jedno od glavnih načela e-učenja je jednostavnost uporabe jer ako zaposleniku treba previše vremena za obradu i razumijevanje novog sadržaja vrlo je velika vjerojatnost lošeg ishoda tog programa. S aspekta poduzeća također treba obratiti pozornost na to da ulaganja u nove sustave i tehnologije budu troškovno opravdana, tj. da pozitivni učinci pokriju rashode projekta.

Gantt (1995) je proveo studiju vezanu za ponašanje unutar sustava e-učenja u kojoj upućuje na neke prednosti učenja korištenjem multimedije. On je dokazao da ona omogućuje sudionicima u procesima e-učenja spontanije i prirodnije učenje jer mogu učiti na onaj način koji njima najviše odgovara. Kombinacija multimedijskih elemenata s dobro dizajniranim, interaktivnim vježbama omogućuje polaznicima proširivanje iskustva i samostalno otkrivanje. Također im dozvoljava, odnosno ohrabruje i podupire polaznike na nelinearno razmišljanje. Kombiniranje riječi sa slikama i audiomaterijalima omogućuje učenje polaznicima na različitim razinama pismenosti, a osim toga zbog rada u timovima pridonosi razvoju interpersonalnih vještina.
Prilikom upotrebe tehnologije treba biti iznimno oprezan jer neprimjerena i pogrešna upotreba može rezultirati neželjenim posljedicama (negativan stav okruženja, uzalud utrošen trud i sredstva) ili izostankom željenih pozitivnih efekata. Primjena e-učenja mora biti dobro planirana i pripremljena te prilagođena sustavu unutar kojeg se ono primjenjuje.

Vrste e-učenja

Dvije osnovne vrste e-učenja obuhvaćaju sinkrono i asinkrono e-učenje.

Sinkrono znači „at the same time“, odnosno uključuje interakciju polaznika i nastavnika korištenjem interneta u realnom vremenu. U virtualnim učionicama polaznici komuniciraju s svojim kolegama i instruktorima koristeći poruke, chat, audio i video konferencije koje se evidentiraju na različitim medijima za pohranu te se mogu ponovno koristiti po potrebi.

Prednosti ovakvog pristupa su:

-  mogućnost evidentiranja i praćenja nastave

-  mogućnost kontinuiranog nadgledanja i otklanjanja pogrešaka

- mogućnost globalnog povezivanja i suradnje među polaznicima

-  mogućnost prilagođavanja tečaja tako da odgovara svakom korisniku.

Asinkrono znači „not at the same time“, odnosno dozvoljava polaznicima da sudjeluju u komunikaciji i učenju onim ritmom koji njima odgovara, bez istovremene prisutnosti instruktora. Ovakav način rada nudi studentima informacije koje su im potrebne kada god oni to žele i trebaju. Također ovakav pristup osigurava korisnicima interakciju preko oglasne ploče ili foruma. Uključuje obuku preko računala (CBT), modula na CD-u, preko interneta (WBTs)  ili pomoću dobro napisanih članaka i ostalih materijala.

Prednosti ovakvog pristupa su:

-  dostupnost informacija u pravo vrijeme

-  fleksibilnost pristupa s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme

-  sposobnost da se istovremeno dostigne neograničeni broj polaznika

-  jedinstvenost sadržaja i jednokratni trošak proizvodnje

U novije vrijeme se sve više koristi kombinacija ova dva pristupa na način da polaznici sudjeluju u virtualnim učionicama, ali im se daju imaterijali za individualni rad.

Glavna svrha različitih vrsta e-učenja je da omogući kompaniji da izabere onu vrstu koja njoj najviše odgovara. Poslovno e-učenje se može biti bazirano na igrama za zaposlenike koji su otvoreniji i više orijentirani modernoj tehnologiji, a čak se koristi i lokalizirano e-učenje koje omogućava velikim kompanijama da uče svoje zaposlenike na njihovom matičnom jeziku.

Zbog brzog razvoja tehnologije proces zastarijevanja znanja se ubrzava i povećava se potreba za što bržim i kvalitetnijim protokom informacija među zaposlenicima svih razina. Danas sve više kompanija diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj prepoznaje e-učenje kao jedan vrlo važan aspekt upravljanja ljudskim potencijalima. Na taj način oni mogu kontinuirano i sustavno dijeliti informacije, unaprjeđivati i potom pratiti postignuća svojih zaposlenika unutar smisleno dizajniranih tečajeva prilagođenih potrebama tvrtke. Neki od tih tečajeva odnose se na bolje i lakše služenje novim tehnologijama i načinima obrade podataka, većom i lakšom kontrolom napretka svojih zaposlenika jer oni sami mogu odlučiti što i gdje žele biti u poduzeću. Jedna od glavnih prednosti korištenja e-učenja koja je posebno iskazana u ovom vremenu je u uštedi resursa i smanjenja troškova kompanije. Svakako e-učenje omogućava prelaženje raznih barijera i to ne samo u korporativnom i akademskom smislu već svima omogućava da budu u jednakoj početnoj poziciji i prilagode svoje vrijeme učenja i obaveze, bez dodatnog trošenja vremena i drugih resursa.

 

Reference:

- Ćukušić, M., Jadrić, M.: e-učenje: koncept i primjena. Školska knjiga,  Zagreb, 2012

-  Anderson, J., McCormick, R.: Common Framework for E-learning Quality and Ten Pedagogic Principles of E-Learning, 2005., dostupno na: http://www.icwe.net/oeb_special/OEB_Newsportal/10-principles-of-successful-e-learning/ [07.04.2013]

-  G-Cube: Types of e-Learning and what suits me best?, 2013., dostupno na: http://www.gc-solutions.net/resources/articles/types-of-e-learning-and-what-suits-me-best/ [08.04.2013]

-  Aleksić-Maslać, K.: Online obrazovanje u Hrvatskoj – bliža ili dalja budućnost?, 2013 dostupno na: http://www.poslovni.hr/komentari/online-obrazovanje-u-hrvatskoj-bliza-ili-dalja-buducnost-232234 [08.04.2013]

Ivan Frane Alajbeg

Latest posts by Ivan Frane Alajbeg (see all)