O nama

Portal za poslovno e-učenje nastao je u suradnji polaznika kolegija E-učenje na diplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Splitu te doc. dr. sc. Maje Ćukušić i doc. dr. sc. Maria Jadrića, članova katedre za poslovnu informatiku Ekonomskog fakulteta u Splitu, koji su ujedno i kreatori te nositelji kolegija E-učenje.

panorama

Zašto je pokrenut portal za poslovno e-učenje?

Portal za poslovno e-učenje pokrenut je u ožujku 2013. godine kao prvi portal takve vrste u Hrvatskoj. Prepoznata je potreba da se menadžerima, zaposlenicima i svim stakeholderima u poslovnom okruženju prikažu mogućnosti primjene e-učenja, izazovi koji se kriju iza implementacije ovakvog načina edukacije, ali i teorijske postavke koncepta e-učenja kao i primjeri dobre prakse. Također, ideja je da se portalom omogući uvid u kvalitetnu literaturu na hrvatskom jeziku, naravno bez zanemarivanja pogleda na e-učenje na svjetskoj razini.

Svrha projekta je podizanjesvijesti o sveprisutnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija koje se mogu implementirati na načine koji olakšavaju procese unutar kompanije i to na razini edukacije i obrazovanja zaposlenika kao i motiviranje managementa za implementaciju poslovnog e-učenja. Usto, unaprjeđivanje kvalitete poslovnog e-učenja također je važno u okviru ovog projekta.

Tko su naši korisnici?

Korisnici portala za poslovno e-učenje su svi oni koji se žele upoznati s problematikom e-učenja u poslovnom okruženju, bilo da se radi o menadžmentu koji planira uvođenje sustava za e-učenje ili menadžmentu koji postojeći sustav za e-učenje želi unaprijediti. Također, korisnici portala su i zaposlenici koji na radnom mjestu koriste ovakve sustave, ali i oni koji očekuju implementaciju sustava za e-učenje. Korisnici su i svi oni koji žele naučiti nešto o tome kako i zašto je e-učenje je postalo neizostavan dio poslovnog okruženja, kao i koji su načini unaprijeđenja obrazovnog procesa i zašto velike korporacije u svijetu, ali i snažne hrvatske kompanije uvode e-učenje za svoje zaposlenike i na taj način maksimalno iskorištavaju potencijal zaposlenika, ali i kompanije u cjelini.

Dakle, ako Vas zanima čitavi koncept e-učenja kao i primjena e-učenja u poslovnom okruženju, na pravom ste mjestu.