Peer learning

Koncept “Peer learning” je vrlo popularan u osobnom, profesionalnom i organizacijskom razvoju. Visoko je cijenjen od strane poslovnih ljudi i menadžera. Ovaj oblik učenja koriste brojne konzultantske tvrtke, centri za obrazovanje, udruge, različita poduzeća i individualni građani.

„Peer learning“ je oblik suradničkog učenja kod kojeg su svi polaznici koji su uključeni u program jednako posvećeni pomaganju drugim polaznicima čime se povećava interakcija između polaznika.

Da bi se iskoristile prednosti ovog oblika učenja, predavači trebaju odabrati rasprave o temama za koje je vjerojatno da će svi polaznici imati neka relevantna znanja. Takvim uključivanjem polaznika postižu se sofisticiranije razine razmišljanja. Jedan od načina uključivanja u „Peer learning“ je kroz “Peer learning Circles”. Svaki krug se sastoji od pet do sedam članova koji su spremni jedni drugima pomagati kako bi međusobono poboljšali različite vještine. Krugovi su povjerljivi i usmjereni na učenje u isto vrijeme. Obučeni i iskusni voditelji pomažu članovima da koriste svoje krugove kako bi produbili učenje, prepoznali i zadovoljili svoje potrebe i razvijali vještine učeći s drugima.

Postoje dvije vrste krugova „Peer-training Circles“ i „Peer-coaching Circles“. „Peer-training Circles“ započinje sudjelovanjem članova u obuci o različitim temama koju predvodi predavač, kao što su organizacijske procjene, strateški savezi, itd. Odmah nakon obuke, svaka skupina od 5-7 sudionika ide u svoj krug na 2 – 3 sata. Ovdje se razmjenjuju materijali i raspodjeljuje odgovornost oko onoga što je potrebno učiniti između programskih sjednica. Krugovi se sastaju jednom mjesečno.

Slična situacija je i kod „Peer-Coaching Circles“ gdje se odmah nakon obuke sastaje skupina od 5-7  sudionika koja razmjenjuje materijale i raspodjeljuje odgovornost vezanu uz akcijski plan.

Kod obje vrste krugova, proces se temelji na načelu da odrasli najbolje uče kad imaju spoznaje o stvarnom svijetu što se odražava na njihove postupke, učenje i tijek povratnih informacija koje se razmjenjuju s ostalim polaznicima.

broadcast-and-peer-to-peer1

Za uspješno provođenje „Peer learning“ moguće je odabrati jednu od navedenih strategija:

 • „Buzz Grupe“: Ove grupe nastaju tako da se velika skupina polaznika podijeli u manje skupine od 4-5 polaznika za razmatranje pitanja koja okružuju problem. Nakon otprilike 20 minuta razgovora, jedan član svake podskupine predstavlja rezultate svoje podskupine.
 • „Affinity Grupe“: Grupe sastavljene od 4-5 polaznika kojima su dodijeljeni određeni zadaci. Na sljedećem službenom sastanku s voditeljem obuke, podskupina, ili skupina zastupnika, predstavlja podskupinske pronalaske tj. rezultate.
 • „Solution/Critic Grupe“: Jednoj podskupini je dodijeljena tema za raspravu, a druga skupina su kritičari koji promatraju, komentiraju i ocjenjuju rezultate koje je predstavila podskupina.
 • Teach-Write-Discuss“: Na kraju nastavne cjeline, polaznici moraju odgovoriti na pitanja. Nakon što pojedinačno odgovore na pitanja, polaznici međusobno uspoređuju odgovore.

Navedene strategije predstavljaju neke od ključnih strategija za povećanje entuzijazma polaznika i za poticanje „Peer learning“. Studenti tako imaju mogućnost razmjenjivanja raznolikih stavova te mogu ostvariti slobodnu i nesputanu komunikaciju.

U mnogim tvrtkama, „Peer learning“ se primjenjuje na način da iskusni zaposlenici obučavaju nove ili manje iskusne zaposlenike što predstavlja glavni pristup za razvoj kadrova. Dakle, „Peer learning“ pristup naglašava prijenos znanja između iskusnijih zaposlenika i pridošlica na poslu.

Stupanj podržanosti „Peer learninga“ znatno varira između poduzeća.

U poduzećima sa razvijenim sustavom za upravljanje vještinama, odjel ljudskih resursa pohranjuje zapis o individualnim sposobnostima, i stoga, odjel ljudskih resursa je u mogućnosti identificirati zaposlenike s posebnim stručnim vještinama potrebnim za vođenje mlađih kolega u određenim područjima rada tvrtke.

▪ U drugim poduzećima, vodi se evidencija o zaposlenicima koji su pohađali specifične vanjske obuke. Ti zaposlenici su tada zaduženi za prenošenje vlastitih znanja s pohađanih tečaja prema drugim zaposlenicima.

U Velikoj Britaniji tvrtke s konzultantima pomažu u identificiranju potrebnih vještina zaposlenika. Na temelju utvrđenih potreba i iskusnog osoblja poduzima se obuka manje iskusnih zaposlenika.

Prednosti „Peer Learning“

 • Niske cijene (ovaj oblik je više isplativ nego da se plaća nekog vanjskog voditelja obuke);
 • Blizak odnos između zaposlenika što omogućuje neprekidno odvijanje procesa učenja;
 • Jačanje odnosa između zaposlenika (povećava se socijalna kohezija);
 • Može se lako integrirati s ostalim programima;
 • Idealan za obrazovanje odraslih, umrežavanje i povezivanje;
 • Povećana učinkovitost;
 • Povećana produktivnost.

Zaključak

Brojna istraživanja pokazuje da aktivnosti „Peer learning“ razvijaju vještine timskog rada, povećavaju psihološku dobrobit, socijalne kompetencije, komunikacijske vještine i samopoštovanje. Također se povećava uspjeh i produktivnost u smislu poboljšanja ishoda učenja. Iako su „Peer learning“ strategije vrijedni alati, voditelj obuke mora kvalitetno voditi proces obuke i odabrati adekvatne načine za postizanje istog. Tek tada će polaznici adekvatno sudjelovati u ovom obliku učenja i moći ostvariti sve prednosti koje nudi „Peer learning“ , a koje su prethodno navedene.

Reference:

 1. Successful learning, dostupno na: http://www.cdtl.nus.edu.sg/success/sl37.htm [04.05.2013.]
 2. Nonprofit alliance at Kellog Community College, Peer Learning Circles, dostupno na: http://www.nonprofitalliance.org/system/res/15/original/Peer_Learning_Circles_overview.pdf [04.05.2013.]
 3. Integrated Work, Peer Learning  Groups, dostupno na: http://www.integratedwork.com/peer-learning-groups/why-peer-learning/ [04.05.2013.]
 4. European Commission-Education & Training, Vocational education and training (VET), What role for work-based learning in competence development, dostupno na: http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/forum12/w3_en.pdf [04.05.2013.]

Slike:

 1. Peer study, dostupno na: http://necacademicsupport.pbworks.com/f/1285397793/peer%20coach.jpg [04.05.2013.]
 2. Broadcast and Peer-to-Peer, dostupno na: http://deepdebate.files.wordpress.com/2009/05/broadcast-and-peer-to-peer1.jpg?w=450&h=299 [11.05.2013.]

 

Doris Vulić

Latest posts by Doris Vulić (see all)