Personalizirana okruženja za učenje

Personalizirana okruženja za učenje su sustavi koji omogućuju polaznicima preuzimanje kontrole i upravljanja nad vlastitim učenjem, kako bi prilagodili stil i način učenja koji preferiraju te kako bi bili što motiviraniji za stjecanje novih znanja i vještina. Putem PLE (eng. Personal Learning Environment) sustava polaznici sami određuju svoje ciljeve učenja, upravljaju sadržajem i procesom te komuniciraju s ostalim polaznicima u procesu učenja (Van Harmelen, H.2008 ).

Tehnički gledano, PLE predstavlja integraciju niza “Web 2.0″ aplikacija poput blogova, wikija, RSS, Twittera, Facebooka, i sl. – oko samostalnog učenja. Grosseck (2009) navodi kako se Web 2.0 odnosi na društveno korištenje weba koji ljudima omogućuje suradnju, aktivno uključenje u kreiranje sadržaja , generiranje znanja i online razmjenu informacija. Kao primjere PLE sustava možemo navesti Clix, iGoogle i Moodle.

Slika3

Slika 1: Model personaliziranog okruženja za učenje

Branan M. (2013) navodi 4 koraka pri kreiranju personaliziranog okruženja za učenje :

1.) Odluka o području interesa, uspostavljanje   ciljeva za učenje – PLE može uključivati osobne i profesionalne ciljeve.

2.) Odluka koje Web 2.0 alate koristiti – PLE zahtijeva korištenje web alata i aplikacija za stvaranje osobnog i virtualnog prostora za učenje.

3.) Izdvajanje vremena za razvitak PLE-a – kako bi se kreiralo kompleksnije personalizirano kruženje koje će biti prilagođeno stilu učenja i motivirajuće za polaznika, potrebno je izdvojiti odgovarajuće vrijeme   ( najčešće nekoliko tjedana).

4.) Kreirati dijagram PLE-a – svrha dijagrama je pružanje okvira za ciljeve učenja, identifikaciju alata te prikaz PLE sustava kao cjeline s odgovarajućim funkcionalnostima.

SEDAM SAVJETA ZA PODRŠKU PLE-U  U ORGANIZACIJAMA

U nastavku je navedeno sedam savjeta za potporu zaposlenicima za razvoj i korištenje vlastitih personaliziranih okruženja (Martin, M, 2007).

1. Njegujte kulturu učenja

Zaposlenici moraju osjećati da je učenje dio njihovih radnih zadataka, odnosno da organizacija za koju rade podupire njihov osobni razvoj. Potrebno je pomoći zaposlenicima da steknu sposobnost , te da uvide važnost samostalnog učenja i razvoja.

2. Pokažite i objasnite zaposlenicima značenje PLE-a

Stephen Downes napravio je video u kojima prikazuje kako kreirati personalizirano okruženje za učenje; uz objašnjenje koncepta personaliziranog učenja, prikazano je kako koristiti niz različitih alata.

3. Predstavite alate

Predstavljanjem različitih alata koji se mogu koristiti za podršku samostalnom učenju zaposlenici mogu otkriti koji alati su najprikladniji za njihov način učenja.

4. Pokušajte predstaviti alate u kontekstu produktivnosti i pomoći u radu

Više bi smisla imalo predstavljanje alata kao način  uvođenja boljih, učinkovitijih načina za obavljanje posla , a ne kao alata za osobno učenje zbog toga što neki zaposlenici mogu imati predodžbu učenja kao dodatnog opterećenja, a ne  prilike za razvoj i olakšanje obavljanja radnih zadataka.

5. Potaknite zaposlenike da se „poigraju“ s malim lekcijama koristeći različite alate

Neki zaposlenici će se oduševljenjem prihvatiti nove alate i odmah će krenuti na rad s njima. Drugi zaposlenici će možda trebati malo više vodstva i uputa. Na ovoj stranici se nalaze 23 male vježbe koje mogu pomoći zaposlenicima u proširivanju znanja u radu s alatima.

6. Nagradite osoblje za učenje

Ako želite da zaposlenici počnu učiti morate nagraditi njihove nove aktivnosti, pogotovo ako ranije nisu bili ohrabreni da nauče. Pronađite načine kako biste prepoznali zaposlenike koji su najviše naučili, te im pomognite da koriste nove vještine u poslu.

7. Pronađite najboljeg učenika i podržite ga u korištenju alata i širenju pozitivnih strana učenja

Potaknite i podržite ove učenike da ohrabruju ostale zaposlenike koji se teško snalaze ili nerado koriste personalizirane sustave za učenje ( Martin M. 2007).

 

REFERENCE:

1.  Van Harmelen, H., Design trajectories: four experiments in PLE implementation, Interactive Learning Environments, 1744-5191, Volume 16, Issue 1, 2008, Pages 36 – 46

2. Grosseck, G.: To use or not to use web 2.0 in higher education?, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1,478 – 482., 2009.

3 .Branan M. :How To Create a ‘Personal Learning Environment’ to Stay Relevant in 2013. Dostupno na : http://onlinelearninginsights.wordpress.com/2013/01/05/how-to-create-a-personal-learning-environment-to-stay-relevant-in-2013/

4. Martin M,: Exploring Personal Learning Environments  2007. Preuzeto 18. 04. 2013 sa stranice http://michelemartin.typepad.com/thebambooprojectblog/exploring-personal-learni.html

 

Ivan Vukušić

Latest posts by Ivan Vukušić (see all)