Primjeri iz prakse: Pliva

PLIVA je jedna od uspješnijih farmaceutskih tvrtki te je ujedno članica jedne od najvećih farmaceutskih kompanija u svijetu, Teva grupe. Temeljni cilj PLIVE je poboljšanje kvalitete života i zaštita zdravlja lijekovima.

PLIVA je jedna od vodećih farmaceutskih kompanija u Jugoistočnoj Europi zahvaljujući velikom broju stručnjaka, inovativnoj tehnologiji i kontinuiranom ulaganju u proizvodni sustav. Jedan je od najvećih gospodarskih subjekata u Hrvatskoj te je vodeći izvoznik (više od  80% proizvoda se izvozi), a najveća tržišta su Rusija i SAD.

 Untitled

Slika 1: PLIVAmed.hr

Krajem 2001. godine, zahvaljujući pokretanju internet portala PLIVAmed.net koji ima mogućnost online tečaja, Pliva je među prvim kompanijama na području Hrvatske uvela e-learning rješenje te implementirala četiri sadržaja tj. e-learning seminara. Uvedeni online tečajevi su bili namijenjeni liječnicima opće/obiteljske medicine te ostalim zainteresiranim liječnicima kako u Hrvatskoj tako i u cijeloj regiji.

U lipnju i srpnju 2002. godine završila je faza pilot-projekta te su potom uslijedile dorade aplikacije koje su bile implementirane u verziju eLearner 1.51. eLearner je softverski proizvod za upravljanje učenjem putem Interneta. Ovi proizvodi predstavljaju složene softverske strukture jer su najmjenjeni za spremanje velike količine e-learning sadržaja u bazu podataka te za isporuku velikom broju korisnika. Ispitivanje eLearnera za potrebe 3.500 korisnika se izvršilo u HP-ovom ispitnom centru nakon čega je počela intenzivna primjena sustava e-učenja.

Prije polaganja ispita, polaznici trebaju upisati osobne podatke, ime, prezime i adresu na koju će primiti potvrdnicu, te broj licence. Kada tečaj završi, polaznici obavezno moraju popuniti anketni upitnik u kojem ocjenjuju, na skali od 1 do 7, kvalitetu testova, postavljenih pitanja, kako tečaj utječe na poticanje učenja, duljinu testa i sl. Na kraju anketnog upitnika imaju prostor u koji mogu upisati svoj komentar (primjedbu ili prijedlog) o provedenom tečaju. Ovaj oblik provjere zadovoljstva polaznika počeo se primjenjivati od 2005. godine.

Rezultati provedenih anketnih upitnika ukazuju na činjenicu da većina certificiranih zaposlenika ocjenjuje tečajeve kao visoko kvalitetne, zanimljive i korisne jer uočavaju vezu između edukacijskog sadržaja i svakodnevne prakse.

Za svaki tečaj se radi statistička obrada podataka tj. analizira se prolaznost na testovima, broj točnih odgovora po pojedinom pitanju te se detaljno analiziraju pitanja s najmanje točnih odgovora. Otprilike 86,8% polaznika uspješno položi test, ali potrebno je napraviti detaljnu analizu provedenih tečajeva na PLIVAmed.net portalu i osim zadovoljstva istražiti i ishode učenja i utjecaj farmaceutske industrije na ovakav način učenja. 

PLIVA je tvrtka koja pokazuje da e-učenje ima veliki potencijal jer se putem njega može ostvariti fleksibilniji pristup novim znanjima pri čemu je edukacijski sadržaj moguće učiniti dostupnim velikom broju zaposlenika.

Reference:

  1. Pliva, dostupno na: http://www.pliva.hr/pliva/podaci-o-kompaniji [16.05.2013.]
  2. infoTrend, prvi hrvatski poslovni časopis za informatiku, dostupno na: http://arhiva.trend.hr/clanak.aspx?BrojID=25&KatID=5&ClanakID=345 [16.05.2013.]
  3. Pliva, izvješće o održivom razvoju 2010., dostupno na: http://www.pliva.hr/img/themes/pcfrontend/izvjesca/2010/2010.pdf [16.05.2013.]

Slike:

Slika 1: PLIVAmed.net, dostupno na: http://www.plivamed.net/users [24.05.2013.]

Featured Image, dostupno na: http://www.pliva.hr/img/themes/pcfrontend/images/press/PLIVA-Istrazivanje-i-razvoj.jpg [28.05.2013.]

 

Doris Vulić

Latest posts by Doris Vulić (see all)