Profitabilnost ulaganja u poslovno e-učenje (ROI)

U današnjim uvjetima tržišnih utakmica, korporacije i poduzeća se sve više suočavaju s novim izazovima. Ističe se natjecanje u kontekstu globalizacije, smanjenje korporativnih resursa, brze promjene u tehnologiji. Osim toga, zapošljavanje i zadržavanje talentiranih i kvalificiranih ljudi se ističe  kao strateška prednost poduzeća te se stoga trening više ne promatra kao nužan trošak nego važna investicija jer se znanje profiliralo kao vrijedan resurs.

Jedan od načina iskazivanja vrijednosti obuke, u financijskom smislu, je mjerenje povrata ulaganja (ROI) od programa obuke. Prema Leksikonu menadžmenta, „ROI (akr. od engl. return on investment) je povrat od uloženog ukupnog kapitala, pokazatelj rentabilnosti odnosno profitabilnosti uloženog kapitala ili investicije. Dobiva se tako da se u brojniku koristi neka od veličina koje odražavaju povrat (neto dobitak, bruto dobitak, neto ili bruto dobitak uvećan za iznos plaćenih kamata) i podijeli s vrijednošću ukupnog kapitala te se pomnoži sa 100.“1

eučenje2

Implikacije e- učenja na ROI

Slijedi nekoliko savjeta za izračun povrata ulaganja pri razmatranju e-učenja, način povećanja tog pokazatelja te za bolju procjenu troškova takvog programa obuke:

  • e-učenje štedi vrijeme: rezultati istraživanja koje je proveo Hofstetter 1994. godine pokazali su da je za usvajanje gradiva primjenom informatičko- komunikacijskih tehnologija potrebno 35-45% manje vremena nego što je za to potrebno klasičnim učenjem.
  • minimalizira putne troškove: organiziranje klasičnih tečajeva za obuku zaposlenika obuhvaća troškove prijevoza, smještaja i prehrane zaposlenika. E- učenje može smanjiti putne troškove povezane s obukom zaposlenika na najmanje 50% (Hall, 2005). Druge studije su pak pokazale, ako se sustav za e- učenje ispravno implementira, troškovi iz ove kategorije se mogu smanjiti za najmanje 80% (Hemphill 1997).
  • minimalizira izostanak s posla: dok osoblje pohađa programe edukacije i osposobljavanja, spriječeni su u izvršavanju svojih obveza vezanih za opis radnog mjesta. Cilj svake organizacije bi trebao biti povećanje produktivnosti osoblja te istovremeno pružanje vrhunske obuke istima. Na primjer, prosječni savjetnik generira 60 kn po satu i ima 10 sati godišnje obveznog osposobljavanja za napredovanje. Količina vremena provedenog na treningu primjenom e- učenja može biti smanjena za 40%, a zaposlenik može generirati dodatnih 240 kn godišnje, ukoliko se 10 sati treninga provede u on-line formatu.
  • povećava efektivnost​: trošak implementiranja sustava za e- učenje je značajan. Međutim, ovakav način učenja štedi financijske izdatke za edukaciju zaposlenika u prosjeku za oko 20% , već u prvoj godini primjene. U drugoj i trećoj godini, uštede rastu na gotovo 50% (Allen, 2000). Stoga, cijela investicija može imati povrat već nakon 2-3 godine, ovisno o tome koliko se zaposleni školuju.
  • zadovoljava potrebe geografski raspršenih zaposlenika: e- učenje je fleksibilno. Zaposlenici mogu učiti vlastitim tempom, u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. Kao takvo, ono je idealno za obuku zaposlenika velikih korporacija koji su raspršeni širom svijeta. Također, materijale je na ovaj način lakše prilagoditi različitim kulturama i jezicima.
  • individualizira nastavu: u tradicionalnoj učionici instruktori moraju tempo svoje prezentacije prilagoditi za većinu polaznika u učionici, na uštrb onih sporijih. Kod e- učenja to nije slučaj. Ako su polaznici tečaja  usvojili sadržaj, oni samostalno prelaze na nove materijale, a ako nisu, ostaju na isti materijalima ili se vraćaju na prethodne, neovisno o drugim polaznicima.
  • postiže bolje rezultate u odnosu na tradicionalne treninge: Sve veći broj istraživanja ukazuju na značajne razlike između e-učenja i tradicionalne učionice. Forman (2004) je izvijestio kako su zaposlenici osposobljavani e- učenjem produktivniji u odnosu na one zaposlenike koji su osposobljavani tradicionalnim učenjem, što se očituje kroz smanjenje trajanje ciklusa proizvodnje, porast prodaje, smanjenje odsutnosti s posla, povećanje kvalitete proizvoda i usluge te smanjenje nesreća i ozljeda na radu.
  • smanjenje administrativnih poslova: korištenje sučelja e-učenja pri praćenju razvoja treninga i kreiranju različitih izvještaja reže broj potrebnih sati na 50%.

Brojne studije su pokazale kako ljudi brže uče preko multimedijalnih materijala te da usvojeno znanje na takav način zadržavaju i 15-25% duže. Brandon Hall (2005) proveo je studiju o online treningu u kojoj su bile uključene velike tvrtke kao što su: Intel, American Airlines, American Express, IBM, Union Pacific Railroad i Pizza Hut. U svim poduzećima rezultati su pokazali značajno povećanje u kvaliteti primjenom e- učenja. Kod Union Pacific Railroad-a vrijeme potrebno za isporuku roba se skratila za preko 35% što je jedanko povećanju prihoda za milijune dolara. American Airlines zabilježio je porast sposobnosti u dijagnosticiranju i popravku zrakoplova za više od 80%.  American Express navodi da pravi povrat na investiciju e- učenja, u njihovom slučaju, leži u korištenju simulacija i real-life scenarija. Najočitiji utjecaj e-učenja na ROI su uštede, no značajne utjecaje također imaju indirektni učinci e-učenja. Kvalitetna obuka osoblja ključ je zadovoljstva zaposlenih i njegovog zadržavanja. Motivirano osoblje i niske stope apsentizma također pozitivno  utječu na uspješnost poduzeća što pak pozitivno utječe na ROI te značajno poboljšava konkurentsku prednost poduzeća.

Reference:

1 Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P.: Leksikon manadžmenta, Masmedia, Zagreb, 2002.

Ostalo:

Allen, J.: Videodisc: Definition, application and impact on the audio-visual market, Presentation at the National Audio-visual Associ, 2000.

E-Learning is the Best Return on Your Training Investment, 2011.;
Dostupno na: http://www.essentiallearning.com/elearning_six_tips.htm

Forman, C.: An ROI Model for Multimedia Programs, Multimedia Today, Volume 2, 2004.

Hall, B.: Return-on-Investment and Multimedia Training: a Research Study. Sunnyvale, 2005.

Hemphill, H.: The Impact of Training on Job Performance, NETg White Paper, 1997.; Dostupno na: http://www.netg.com/research/resultsreport97.htm

Hofstetter, T.: Is Multimedia the Next Literacy?, Educator’s Tech Exchange, 1994.