Standard kvalitete za učenje, obrazovanje i trening: ISO/IEC 19796-1

Standardi kvalitete nude određene pogodnosti za organizaciju, procese i proizvode, međutim ne mogu jamčiti visoku kvalitetu i uspjeh. Kvaliteta i uspjeh  pitanja su implementacije te adaptacije standarda. Organizacija može steći održive i značajne poslovne prednosti ukoliko implementira i adaptira standard kvalitete na ispravan način (Stracke, 2009.).

Sedam ključnih prednosti (Stracke, 2009) standarda kvalitete prikazani su na slici:

Sedam ključnih prednosti standarda kvalitete

Sedam ključnih prednosti standarda kvalitete

Pojam kvalitete se ne može na jednostavan način definirati. Specifikacija relevantnih aspekata i kriterija  za definiranje kvalitete te primjena istih u određenom kontekstu organizacije je vrlo apstraktna. Zbog toga je bilo potrebno uvođenje posebnih standarda. Standard  ISO/IEC 19796-1 je prvi međunarodni standard za učenje, edukaciju i trening koji je pružio potreban zajednički referentni okvir za obrazovne procese (Stracke, 2009).  Standard je izdan od strane međunarodne organizacije za standardizaciju (eng. International Standarization Organization – ISO) 2005. godine i sadrži referentni model procesa (eng. Reference Framework for the Description of Quality Approaches) RFDQ za potporu sudionicima u učenju, obrazovanju i treningu (Stracke, 2009).  Riječ je o generičkom alatu za upravljanje kvalitetom koji nije moguće jednostavno implementirati i koristiti, već ga je potrebno prilagoditi specifičnom kontekstu korištenja.

ISO/IEC 19796 je izvorno podijeljen u četiri dijela. Za sada je samo prvi dio prihvaćen i završen dok se preostali dijelovi još razvijaju. Osnovu prvog dijela standarda čini referentni procesni model koji se sastoji od generičkog procesnog i generičkog deskriptivnog modela. Generički procesni model čini sedam procesnih kategorija, odnosno 38 potprocesa koji se mogu pojaviti u životnom ciklusu nekog tečaja. Procesne kategorije modela (Pawlowski, Barker, Okamoto, 2007) prikazane su na slici:

Procesni model

Procesni model

Generički deskriptivni model je standardizirani format za detaljan opis potrebnih potprocesa iz generičkog procesnog modela. Razvoj referentnog procesnog modela odvija se u dvije faze. U prvoj fazi kreira se profil kvalitete kroz odabir najprikladnijih potprocesa u životnom ciklusu tečaja, ali uzimajući u obzir zahtjeve i potrebe svih sudionika i karakteristike promatranog konteksta. U sljedećoj fazi se izabrani potprocesi opisuju prema elementima deskriptivnog modela uz korištenje podataka koji su karakteristični za promatrani kontekst. Deskriptivni model je zapravo shema za opisivanje pristupa kvaliteti koja dokumentira sve koncepte kvalitete na transparentan način. Svaki proces može biti opisan prema shemi prikazanoj na slici (Pawlowski, Barker, Okamoto, 2007):

Deskriptivni model

Deskriptivni model

Općenito, ISO/IEC 1976-1 standard kvalitete osigurava usklađen pristup prilikom upravljanja i procjene kvalitete. Dakle, cilj usklađivanja postojećih pristupa je zadovoljen, međutim usklađivanje se izvršava na apstraktnoj razini bez smjernica za upravljanje kvalitetom. Prema tome, SO/IEC 1976-1 standard je osnovni model koji se mora prilagoditi svakoj organizaciji (Pawlowski, Barker, Okamoto, 2007).

Reference:

Stracke, C. M. (2009),  Quality Development and Standards in e-Learning: Benefits and Guidelines for Implementations, University of Duisburg-Essen, Campus Essen, Institute for Computer Science and  Business Information Systems, Germany, dostupno na: http://www.qed-info.de/docs/Quality_Development_and_Standards_in_e-Learning_Stracke_20090721.pdf [18.4.2013]

Pawlowski, J. M., Barker, K. C., Okamoto, T. (2007), Foreword: Quality Research for Learning, Education, and Training, Educational Technology & Society, Vol 10, dostupno na: http://ifets.info/journals/10_2/ets_10_2.pdf [18.4.2013]