Stilovi poslovnog e-učenja

Stručnjaci na području obrazovanja razlikuju stilove učenja i upozoravaju na to da različiti ljudi uče na različite načine. Stil učenja se odnosi na način na koji primamo nove informacije i znanja. To je specifičan način učenja, odnosno način obrade podataka koje pojedinac dobiva o vanjskom svijetu (Čudina-Obradović i Brajković,2010). Stilovi učenja su najjednostavnije rečeno – različiti pristupi ili načini učenja.

KREIRANJE USPJEŠNOG PROGRAMA E-UČENJA U POSLOVNIM ORGANIZACIJAMA

Gotovo je  sigurno da će poslovne organizacije uvijek imati polaznike (zaposlenike) kojima odgovaraju različiti stilovi učenja, stoga je vrlo važno biti sveobuhvatan u kreiranju programa edukacije. Mora se voditi računa o različitim stilovima učenja koje polaznici koriste, kao i organizacijsko-tehničkim mogućnostima koji stoje na raspolaganju i raspoloživim resursima za e-učenje (Schweizer H.,2004).

Rodgers (2000.) navodi postojanje tri tipa učenika (polaznici su ovdje generički pojam, označavaju sve one koji uče):

 • vizualni – najučinkovitije ih stimulira multisenzorski pristup, tj. korištenje pokreta, boja, slika i zvukova
 • auditivni – preferiraju informacije primati zvukom
 • taktilni ili kinestetički – preferiraju izradu modela, praktične vježbe , igranje uloga i sl.

Na raspolaganju su različiti instrumenti za testiranje stilova učenja. Kao primjer na slici 1 prikazani su odnosi stilova učenja prema rezultatima ankete provedene na uzorku od 21 studenta diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Auditivni stil učenja prakticira 8 studenata, vizualni i kinestetički 6 studenata , dok se 1 student izjasnio za kombinirani vizualni/kinestetički stil.

slika

Slika 1: Stilovi učenja (Ekonomski fakultet, Split 2013.)

AUDITIVNO  E- UČENJE

Mnogi ljudi  koriste zvuk kao glavni način preuzimanja i obrade informacije iz okoline. Kada se planira auditivno e-učenje potrebna je  posvećenost, opreznost i osiguranje da audio sadržaji budu svrsishodni (Kostelnik, M.J., Soderman, A.K., Whiren, AP. ,2004). U online prezentacije mogu se ugraditi glasovi, dijalozi uz glazbu i zvučne efekte. Polaznici koji preferiraju učenje auditivnim stilom, najviše koristi imaju od obrazovnih programa koji uključuju aktivnosti slušanja i govorenja, odnosno kada im se koncepti ili važni detalji ponavljaju više puta tijekom učenja. Kako se to može učiniti u virtualnom okruženju?

 • potaknite raspravu poslije učenja svakog važnog dijela
 • potaknite polaznike da prenesu nekome  glavne točke učenja ili vježbanja
 • kreirajte verbalni kviz u kojem polaznici umjesto pisanja izgovaraju odgovore

 VIZUALNO  E-UČENJE

Vizualni učenici pamte bolje ono što vide. Kako bi im se omogućilo lakše učenje potrebno je u nastavni sadržaj uključiti slike, grafikone, dijagrame. Može biti korisno organizirati program obuke preko dijagrama toka, gdje bi svaka glavna točka bila predstavljena vizualno. Na taj način polaznici mogu vidjeti mjesta gdje se svaki koncept uklapa u širu sliku. U programima e-učenja gdje je omogućeno vizualno učenje, prisutno je:

 • veća vjerojatnost razumijevanja pročitanog sadržaja
 • spremnost  traženja više detalja i tema vezanih uz sadržaj obuke
 • bolje shvaćanje i razumijevanje vizualizacijom informacija dok ih se pamti, koristeći druge vizualne memorijske tragove te korištenje bilješki  (Leite, Walter L.; Svinicki, Marilla; and Shi, Yuying,2009)

KINESTETIČKO E-UČENJE

Kinestetički učenici najbolje uče kroz pokret, dodir, i aktivnost. Teško im je dugo vremena sjediti na jednom mjestu, vole kad mogu napraviti nešto, a ne samo čitati ili slušati. Informacije se bolje pamte i razumiju kada polaznici mogu osjetiti i doživjeti uzroke ili posljedice aktivnosti ili sadržaja o kojima uče (Huang E.,2008). Kretanje i radne aktivnosti mogu biti komplicirane za primijeniti na e-učenje. Za situacije online obuke pokušajte:

 • koristiti simulacijske alate u svrhu obuke kako bi se polaznicima omogućilo sudjelovanje u izgradnji simulacijskih modela te bolje razumijevanje poslovnih procesa
 • kreirati interaktivni model koji prikazuje koncept – kada polaznici promijene jedan dio, ostali dijelovi se automatski promijene  pokazujući uzroke i posljedicu
 • tražiti od polaznika mjerenje, analizu i predviđanje promjena ili ishoda u poslovnim situacijama.

KREIRANJE PROGRAMA

Kako bi se kreirao učinkoviti program obuke isprobajte kombinaciju sva tri navedena pristupa. Zajedničko auditivno, vizualno i kinestetičko učenje mogu biti najbolji način zaposlenima za razumijevanje i zadržavanje informacija. U programu e-učenja možete koristiti podatke iz različitih simulacija iz stvarnog života koji će pridonijeti efektivnijem učenju .

Kvalitetno učenje predstavlja sposobnost da se polaznici podjednako posvećuju svakom stilu učenja. To znači da se u procesu e-učenja primjene metode učenja koje odgovaraju svakom stilu učenja. Bez obzira na to koji stilovi učenja  odgovaraju polazniku, poželjno je stimuliranje  i onih stilova učenja koji polaznicima manje odgovaraju. Vodeći računa pri oblikovanju e-učenja može se pomoći polazniku da prepozna razlike između načina na koji on uči i na koji drugi uče. Samim tim se i povećava efikasnost organiziranog e-učenja (Saračević M.).

Reference:

1. Čudina- Obradović, M., Brajković, S.: Integrirano poučavanje, Biblioteka Korak po korak, Zagreb: Pučko otvoreno učilište, 2009.

2. Rodgers, D. L. : A Paradigm Shift: Technology Integration for Higher Education in the New Millennium., Educational Technology Review, No. 13, Spr-Sum,19. -27., 2000.

3. Schweizer H.: Elearning in Business 2004. , preuzeto 05.04. 2013. sa stranice http://jme.sagepub.com/content/28/6/674.short

4. Huang E. : Learning Style: Kinesthetic Learners, preuzeto 04. 04. 2013. sa stranice http://www.businessandlearning.com/learning-style-kinesthetic-learners/

5. Saračević M. : Uticaj stilova učenja na oblikovanje i efikasnost e-učenja, preuzeto 08.04 2013. sa stranice http://cnx.org/content/m37060/latest/

Ivan Vukušić

Latest posts by Ivan Vukušić (see all)