Strategija uvođenja e-učenja u poslovno okruženje

Zašto uvoditi e-učenje u poslovno okruženje?

U današnje vrijeme sve je veća potreba obrazovanja osoblja i prilagođavanja klijentima u cilju ostvarivanja konkurentskih prednosti – potrebno se transformirati u takozvanu učeću organizaciju koja po definiciji pojednostavljuje proces učenja svim svojim članovima.

Prednosti e-učenja kao oblika obuke i obrazovanja kadrova prepoznate diljem svijeta su smanjenje troškova, fleksibilnost i povećana produktivnost, dostupnost materijala svim korisnicima istodobno te smanjenje potrebe za putovanjem što automatski drastično smanjuje troškove prijevoza. Međutim bez obzira na privlačnost ovih prednosti bitno je shvatiti da je potrebno mnogo analize i planiranja kako bi se ostvarili zadani ciljevi odnosno kako e-učenje ne bi postalo samo sebi svrha. Iako zbog toga implementacija ovakvog načina obrazovanja u vaše poslovno okruženje možda na prvi pogled izgleda kao nemoguća misija, to nipošto ne mora biti slučaj uz smjernice predstavljene u nastavku.

Businessman using tablet

Strategija uvođenja e-učenja u poslovno okruženje

Prije same implementacije sustava za e-učenje bitno je postaviti ciljeve koji se žele postići. Odgovoriti na pitanja tipa što poduzeće radi dobro i može li bolje, što radi loše i može li se popraviti, što se može poboljšati u cilju povećanja zarade. Odgovaranjem na takva pitanja postavljaju se jasne aktivnosti za ostvarenje ciljeva koje obuhvaćaju vještine i znanja. Zatim se određuju ljudski resursi koje će obuhvaćati obuka. Potom slijedi razvoj jasnog plana obuke sa specifičnim ciljevima i rokovima za provedbu. To su sve koraci koji se poduzimaju u fazi planiranja potrebe za uvođenjem e-učenja.

Nadalje, ono što morate napraviti je procijeniti spremnost ili nužnost vaše organizacije da prihvati ovaj oblik učenja odnosno utvrditi postoje li barijere koje treba savladati za implementaciju sustava e-učenja tako da analizirate svoju okolinu (Staff of brandon-hall.com, E-Learning Guidebook,2004):

 • Situacija na tržištu rada – postoji li ponuda adekvatno obrazovanog kadra na tržištu te kolika je cijena
 • Zadovoljstvo klijenata – traže li poboljšanje proizvoda ili usluga
 • Stakeholderi – gledaju li obrazovanje kao trošak ili kao investiciju
 • Tehnologija – postoje li uvjeti za implementaciju
 • Obrazovni sadržaj – koliko je adekvatan
 • Korisnici – koliko su spremni ili sposobni prihvatiti sustav e-učenja

Dakle potrebno je poznavati vlastite snage i slabosti te detektirati vanjske prilike i prijetnje.  Može li se implementacijom e-učenja poboljšati produktivnost boljim korištenjem internih snaga, te mogu li se anulirati slabosti. Na temelju analize mogu se iskristalizirati jasni ciljevi te metode i načini obuke i obrazovanja kako bi se zaposlenicima prenijele vještine i znanje.

Ukoliko se detektira potreba za implementacijom sustava e-učenja u poslovno okruženje potrebno je odabrati odgovarajuću tehnologiju i sadržaj koji će se distribuirati, a to su dva osnovna dijela programa e-učenja. Izbor LMS-a (Learning Management System) odnosno softvera na kojem će biti sadržaj edukacije i popis polaznika je bitna stavka zbog potencijalno visoke investicije i dugoročnog efekta na potrebe organizacije. Najmodernija, najskuplja i najatraktivnija rješenja naravno nisu uvijek garancija uspjeha projekta stoga je veoma bitno pri odabiru i implementaciji poznavati poslovni sustav ali i poznavanje informatičkih tehnologija, a sve u svrhu funkcionalne i ekonomske optimizacije. Sadržaj i učinkovita isporuka korisnicima su najvažniji aspekti o kojim valja voditi računa. Najbitnije je razviti strategiju e-učenja a zatim ju poduprijeti adekvatnim softverskim rješenjima, a ne obrnuto, jer ako ne postoji strategija, super dizajnirani, najmoderniji softver koji nije najoptimalniji neće biti baš koristan. Dakle fokusiranje na krajnje korisnike i njihove potrebe je sigurno ispravan put.

Koraci koji prethode izboru LMS-a mogu biti (Staff of brandon-hall.com, E-Learning Guidebook, 2004):

 • Identifikacija zahtjeva oranizacije naspram softvera i mogućnosti koje bi mogle biti korisne
 • Detaljno proučiti karakteristike promatranog proizvoda
 • Izraditi metodu za usporedbu značajki i karakteristika proizvoda koji su dostupni
 • Proučiti iskustva dosadašnjih korisnika

U svakom slučaju odabrano rješenje mora biti sigurno i pouzdano te efikasno i lako upotrebljivo kako bi ispunilo svoju svrhu.

Kada govorimo o sadržaju programa e-učenja moguće je investirati u gotova rješenja ili izraditi vlastiti program. Gotovi programi su u pravilu jednostavnije i jeftinije rješenje, ali ne mora uvijek biti i najs(p)retnije.

Nakon uspješne implementacije potrebno je privoliti zaposlenike da prihvate i koriste sustav jer je naivno očekivati da će ga svi samoinicijativno započeti koristiti; potrebno je razviti komunikacijski plan odnosno usmjeravati obuku te nadzirati i kontrolirati proces učenja, osigurati lokaciju za one koji nemaju računalo ili pristup internetu ukoliko je potrebno. Nadalje, poželjno je izvesti pilot program u manjem obujmu kako bi se na manjem uzorku uhodalo ili otklonilo sve eventualne probleme prije implementacije u cjelokupnu organizaciju. Mogući otpori zaposlenika najčešće se javljaju zbog nerazumijevanja svrhe ili neuviđanja potreba za ovakvim oblikom edukacije, zatim strah od nepoznatog, izbjegavanje napora za savladavanje noviteta ili loše iskustvo sa prethodnim sličnim projektima. Ukoliko uistinu dođe do otpora potrebno je poduzeti određene akcije usmjerene prema prihvaćanju sustava.

Zadnja faza implementacije sustava e-učenja je praćenje, kontrola i evaluacija postignutih rezultata koji se mogu iskazati porastom proizvodnosti, intelektualnog kapitala ili povećanjem konkurentosti.

 Implementacija e-učenja u poslovno okruženje je složen proces, zahtijeva mnogo napora, ponajviše u fazi planiranja i pripreme, međutim ukoliko se kvalitetno odradi,  dobit organizacije će biti višestruka, ne samo u smislu smanjenja troškova rada nego i u smislu unaprijeđenja ljudskih potencijala koji u modernom poslovanju polako ali sigurno postaju najvažniji resurs poduzeća i poluga ostvarivanja konkurentskih prednosti.

Literatura:

 1. Staff of brandon-hall.com, E-Learning Guidebook (2004), dostupno na :

http://www.cedma-europe.org/newsletter%20articles/Brandon%20Hall/e-Learning%20Guide%20Book.pdf

 1. How To Implement E-Learning in Smaller Companies (2003), dostupno na:

http://www.hr.com/en/communities/training_and_development/how-to-implement-e-learning-in-smaller-companies_eaczuyxk.html

 1. Joan Goloboy, The Power of eLearning….Batteries Not Included (2005), dostupno na:

http://online-learning-solutions.com/articles.htm

 Courtesy of Naypong at FreeDigitalPhotos.net