Sustavi za izradu sadržaja učenja

Razvoj sadržaja za e-učenje je složen i zahtjevan posao koji se sastoji od više faza i u kojem sudjeluje više različitih tipova stručnjaka, pri čemu odabir alata za izradu bitno ovisi o samom sadržaju i ciljanoj skupini polaznika.

Na odluku o tome da li unutar organizacije treba organizirati vlastiti razvojni tim ili posao razvoja sadržaja učenja treba prepustiti vanjskim stručnjacima utječe nekoliko parametara a to su: raspoloživost vlastitih zaposlenika s odgovarajućim kompetencijama, količina sadržaja koji je potrebno razviti, brzina razvoja tečaja, učestalost promjena i sl.

U nastavku su opisani samo neki od alata za izradu sadržaja učenja koje je moguće koristiti uz potporu vlastitog razvojnog tima ili angažiranje vanjskih stručnjaka.

Composica

Composica je napredan sustav za izradu sadržaja e-učenja koji nudi veliku fleksibilnost i mnoštvo opcija za timski rad i kreiranje kvalitetnog tečaja za e-učenje. Sustav je lokaliziran na hrvatski jezik i moguće je koristiti hrvatsku ili englesku verziju programa. Jedna od glavnih osobina sustava je bogato web razvojno okruženje. Za ravijanje sadržaja putem ovog sustava nije potrebno poznavati programiranje te se razvijeni sadržaj može ponovno koristiti u bilo kojem projektu. Composica omogućuje jednostavno kreiranje testova i najčešćih vrsta pitanja te izravan i jednostavan uvoz objekata iz PowerPoint prezentacije. Ovaj sustav omogućuje korištenje vizualnih efekata i animacija. Sadržaj kreiran Composica alatom može se objaviti u obliku pogodnom za uvođenje u SCORM kompatibilan LMS.

composica4

Slika 1: Sustav Composica za izradu sadržaja učenja

Sustav prepoznaje tri tipa korisnika:

 • Author – ima mogućnost korištenja sustava u punoj funkcionalnosti
 • Reviewer – ima mogućnost pregleda razvijenog sadržaja i dodjeljivanja zadataka ostalim članovima tima
 • Viewer – ima mogućnost pregleda razvijenog sadržaja

Sustav se licencira prema broju korisnika tipa Author, dok se ostali korisnici sustava mogu uvesti u sustav bez ograničenja i bez naknade.

SoftChalk

SoftChalk omogućuje izradu interaktivnog sadržaja bez poznavanja programiranja. SoftChalk je izgrađen tako da omogućuje odabir stila dizajna, navigaciju stranice, izbor između različitih opcija izgleda i još mnogo toga. Unutar nekoliko minuta, SoftChalk generira niz integriranih nastavnih stranica sa izgrađenom navigacijom i profesionalnim izgledom.

SoftchalkLessonBuilderScreenshot

Slika 2: Sustav SoftChalk za izradu sadržaja učenja

SoftChalk automatski pakira svoju lekciju za isporuku putem LMS (Learning Management System) ili putem interneta ili CD-ROM-a. Pakirane lekcije osiguravaju da se sadržaj može lako dijeliti s kolegama i lako integrirati u različitim sustavima za e-učenje.

Articulate Rapid E-Learning Studio

Articulate Rapid E-Learning Studio je cjeloviti paket pomoću kojeg čak i korisnik koji nema tehnička znanja može stvoriti interaktivne sadržaje za e-učenje jednostavno, brzo i učinkovito. Program se temelji na power-point konverter pristupu koji je jednostavan i intuitivan za korisnike koji su iskusni u Microsoft PowerPoint alatu.

Articulate-Studio

Slika 3: Sustav Articulate Rapid E-Learning Studio za izradu sadržaja učenja

Articulate omogućuje brzo i jednostavno stvaranje visoko kvalitetnog sadržaja za e-učenje. Baza Articulate Presenter proizvoda koristi PowerPoint kao autorsko sučelje. Moguće je kombinirati Articulate Presenter s QuizMaker za izradu kvizova i flash animacija.

Raptivity

Raptivity je jednostavan i moćan alat za brzu izradu interaktivnih elemenata koji se lako može ugraditi u sadržaje e-učenja kreirane drugim alatima za razvoj ili ih se može upotrijebiti kao samostalne, multimedijalne elemente prilikom predavanja u učionici. Raptivity nudi doslovno stotine interaktivnih modela, baziranih na najboljim praksama instrukcijskog dizajna. Kreirane interakcije su u Flash formatu i kompatibilne su sa SCORM standardom, pa ih se može upotrijebiti unutar tečaja e-učenja kreiranog nekim drugim alatom (Composica, Flash…).

Kreiranje interakcije svodi se na odabir odgovarajućeg modela, unošenje teksta, slika i ostalih multimedijalnih elemenata te podešavanje postavki odabranog tipa interakcije. Sadržaj kreiran Raptivity alatom može se objaviti u obliku pogodnom za samostalno korištenje ili uvođenje u sadržaj koji se kreira nekim drugim specijaliziranim alatom za razvoj (poput Composice).

startpage

Slika 4: Sustav Raptivity za izradu sadržaja učenja

Raptivity ima ugrađenu moćnu biblioteku s nekoliko stotina već pripremljenih interaktivnih modela koji se vrlo jednostavno prilagođavaju novim primjenama. Ugrađeni interaktivni modeli baziraju se na najboljim praksama instrukcijskog dizajna. Raptivity biblioteka interaktivnih modela organizirana je u nekoliko logičkih paketa. Temeljni paket sastoji se od najčešće korištenih interaktivnih modela, sakupljenih iz raznih kategorija. S vrlo malo truda, moguće je kreirati i softverske simulacije za potrebe edukacije kao i opsežne ankete za krajnje korisnike.

Zaključak

Alati za izradu sadržaja učenja su vrlo važni zbog toga što primjerenost sadržaja (razumljivost i jasnoća) predstavlja jednu od ključnih karakteristika kvalitetne nastave. Posebnu pažnju tijekom izrade sadržaja učenja treba posvetiti njihovoj organizaciji jer se na taj način polaznicima olakšava praćenje, razumijevanje i usvajanje nastavnog gradiva. Previše softvera zahtijeva od korisnika da mijenjaju načine na koje rade. Rješenje toga je uključivanje korisnika u proces razvoja sadržaja učenja i primjena inovativnijih pedagoških metoda u izradi sadržaja učenja. Proces uključivanja korisnika u izradu sadržaja učenja treba biti formaliziran te ga treba poticati kako za pojedince tako i za grupe korisnika. Takav pristup naročito bi bio uspješan kod mladih ljudi koji već imaju informacijsko-komunikacijske vještine potrebne za razvijanje obrazovnih sadržaja. Nakon što se stvori digitalni sadržaj učenja, ključ za njegovo uspješno korištenje je u njegovoj kvaliteti. Sadržaje je potrebno recenzirati te omogućiti kritičko procjenjivanje.

Reference:

 1. E-learning sustavi i alati, Raptivity, dostupno na: http://www.cognita.hr/e-learning-sustavi-i-alati/raptivity [20.04.2013]
 2. Kineo, A City & Guildes Business, Articulate Studio, dostupno na: http://www.kineo.com/rapid-elearning/articulate-e-learning.html [20.04.2013]
 3. E-learning sustavi i alati, Composica, dostupno na: http://www.cognita.hr/e-learning-sustavi-i-alati/composica [20.04.2013]
 4. SoftChalk at Canisius College, SoftChalk, dostupno na: http://www.canisiuscampus.net/softchalk/ [20.04.2013]

Slike:

 1. Slika 1: Sustav Composica za izradu sadržaja učenja, dostupno na: http://julialouisewatson.files.wordpress.com/2012/07/composica4.png [20.04.2013]
 2. Slika 2: Sustav SoftChalk za izradu sadržaja učenja, dostupno na: https://blogs.k-state.edu/itnews/wp-content/uploads/2010/01/SoftchalkLessonBuilderScreenshot.jpg [20.04.2013]
 3. Slika 3: Sustav Articulate Rapid E-Learning Studio za izradu sadržaja učenja, dostupno na: http://www.softsea.com/screenshot/image/Articulate-Studio.jpg [20.04.2013]
 4. Slika 4: Sustav Raptivity za izradu sadržaja učenja, dostupno na: http://diegoinstudiocity.files.wordpress.com/2011/06/startpage.png [20.04.2013]

 

 

Doris Vulić

Latest posts by Doris Vulić (see all)