Tag: izrada scenarija

Storyboarding u procesu izrade tečaja e-učenja

Storyboarding kao moćnu tehniku za razvoj zanimljivog i učinkovitog tečaja preuzeli su developeri e-učenja od filmske industrije. Bazira se na kreiranju serije prizora koji prikazuju sadržaj tečaja, a sastoje se od elemenata kao što su naslov, slike, tekst, videomaterijal – sve ono čime se želi prenijeti sadržaj polaznicima na što kvalitetniji način.

Kada je donesena odluka u poduzeću o izradi programa e-učenja umjesto kupnje gotovog tečaja što je najčešće skuplji i kompliciraniji izbor, ali uglavnom i kvalitetniji, potrebno je pažljivo isplanirati strukturu i elemente tečaja. Razlog je proizvodnja najefikasnijeg i najefektivnijeg programa koji jamči najbrže i najkvalitetnije ispunjenje zadanih ciljeva zbog kojih se i uvodi tečaj. Na ovom portalu više je puta istaknuta važnost odabira najoptimalnijih rješenja za organizaciju kako se ne bi bespotrebno trošili ograničeni resursi. U tu svrhu kada se dizajneru povjeri zadatak izrade tečaja e-učenja, on mora skicirati cjelokupni tečaj, odnosno pomno pripremiti plan koji će dati na uvid svim stakeholderima. Taj plan se naziva storyboard, i u njemu se specificira što će dizajner kreirati, što će ilustrator nacrtati, što će instruktor predavati. Storyboard poput filmskog scenarija ima svoje glumce, dijalog i upute. Kada je storyboard kreiran sve zainteresirane strane daju svoje komentare, kritike ili sugestije pa se vraća dizajneru na doradu ili ga se odobri, a u tom slučaju dizajner kreće u fazu izrade tečaja.

storyboard_skica

Gornja tablica  s četiri stupca prikazuje skicu storyboarda. U prvom je oznaka prizora, koja u ovom slučaju pokazuje da se radi o prvoj lekciji i prvom prizoru te lekcije (L1P1). Drugi se stupac odnosi na tekst kojim se predstavlja sadržaj. Treći stupac prikazuje interaktivan tekst primjerice pitanja s mogućnošću višestrukog odgovora ili poveznice na vezani sadržaj. Posljednji stupac objašnjava animacije, potrebne slike, reference i sve ono što se nalazi u prizoru.

Važnost storyboarda se očituje u tome što prisiljava dizajnera na sistematski pristup prema svemu što kreira u sklopu tečaja, da obrazloži svaku svoju akciju. Storyboard se ponaša kao plan koji definira slijed po kojem se sadržaj tečaja odvija, te daje okvir koji pomaže dizajneru da koristi isti stil tijekom izrade tečaja. Bitna odrednica je i što se u fazi dizajna pomoću storyboarda daje uvid managementu poduzeća u kreativni proces razvoja sadržaja kako bi i oni sudjelovali dajući smjernice i povratne informacije s obzirom na to da oni imaju viziju što bi tečaj trebao postići. Tim putem se izbjegavaju ili barem smanjuju naknadne intervencije kada započne izrada tečaja što svakako pojeftinjuje čitav proces. Kada je storyboard odobren i potpisan, dizajner ima dokument koji specificira detaljno sve što treba napraviti, te može započeti izradu tečaja po utvrđenim smjernicama.

proces

Storyboard se može izraditi kao kompletno tekstualan, što je brži način ali manje informativan od vizualnog pristupa. Alati za izradu storyboarda mogu biti najjednostavniji programi poput MS Worda ili MS PowerPointa koji su istovremeno i najdostupniji. S druge strane mogu se koristiti i komercijalni programi i aplikacije kao što su Freehand, Fireworks, InDesign, Illustrator ili Photoshop. Nakon izbora alata, potrebno je izgraditi strukturu tečaja, a zatim odrediti kako će lekcije biti povezane. U sljedećoj fazi se izgrađuje storyboard kadar po kadar tako da se implementiraju svi potrebni elementi, uključujući bilješke, slike, zvukove i videomaterijal. Svaki kadar treba adekvatno označiti kako bi kasnije bilo moguće lako raditi izmjene s obzirom na to da je izrada storyboarda iterativan proces.

horizontal2

Storyboard je centralni dokument razvojnog procesa e-učenja jer ima ključnu ulogu s obzirom na to da specificira grafičkom dizajneru točno što treba kreirati, ilustratoru što treba nacrtati te spikeru što treba ispričati. Dizajner daje storyboard na uvid ekspertu područja na koji se tečaj odnosi i klijentu koji je naručio izradu tečaja kako bi se ostvario što brži razvoj tečaja sa što manje pogrešaka čime se ostvaruju značajne uštede. Sve to storyboard čini neizostavnim elementom u procesu izrade tečaja e-učenja.

Literatura:

Malamed, C.: Storyboards for eLearning
Becker, D.:Elearning Storyboarding 101
How to storyboard an eLearning tutorial
Storyboarding for eLearning

Popis slika:
Featured image “Clapperboard On White Background” courtesy of njaj at FreeDigitalPhotos.net
Slika1: Primjer storyboarda
Slika2: Proces dizajna tečaja e-učenja korištenjem storyboarda
Slika3: Alati za izradu storyboarda