Tag: m-learning

M-learning – tips and tricks

mlearning wordle

Teorija m-learninga već je obrađena u člancima Mobilno učenje – teorija i praksa te Učenje u pokretu – mobilno učenje, ranije objavljenim na našem portalu. Ipak, ponekad više od teorije vrijede savjeti i iskustva iz prakse. Prednosti m-learninga su poznate i brojne, počevši od mogućnosti edukacije djelatnika na bilo kojem mjestu u bilo koje vrijeme, preko značajne uštede vremena i novca uloženog u obrazovanje djelatnika, interakcije i kolaboracije pa sve do omogućavanja istinske radosti učenja.

Planiranje i dizajn m-learning sustava, njegov razvoj, implementacija i kontrola performansi nisu nimalo lagan zadatak; čak i uz poznavanje svih metodoloških i tehnoloških aspekata te slijepo praćenje svih pravila postoji mogućnost za neuspjeh, koju svi žele minimalizirati. S druge strane, mogućnost neuspjeha treba biti prihvaćena s obzirom da mobilne tehnologije rastu zapanjujućom brzinom, a obrazovanje djelatnika mijenja se iz temelja. 76% poduzeća u Ciscovom istraživanju The Expanding Role of Mobility in the Workplace (2012) izjasnilo se kako mobilni uređaji povećavaju odaziv (responzivnost) zaposlenika i brzinu donošenja odluka.

Savjeti i iskustva iznesena u članku prikupljena su iz nekoliko izvora:

158 Tips on mLearning: From Planning to implementation

Designing mobile learning

Ćukušić, M., & Jadrić, M. (2012). E-učenje-koncept i primjena. Zagreb: Školska knjiga.

Effective Mobile Learning: 50+ Tips and Resources Ebook

Design mobile learning like a pro: Best Practices for mLearning

Menadžment m-learning projekata

 •  Tim bi trebalo biti malen i agilan, posebno kada se radi o prvom projektu
 •  Uvijek je potrebno raditi na pilot projektu prije lansiranja finalnog proizvoda
 •  Prillikom razvijanja proizvoda, bitno je ići malim koracima i u iteracijama
 •  Uvijek je potrebno dobiti povratnu informaciju o od stakeholdera

Dizajn m-learning aplikacija

 •  Nikako se ne smije naprosto “smanjiti” sadržaj s desktop verzije na mobilnu – razvoj za mobilne uređaje podrazumijeva  potpunu prilagodbu sadržaja, vizualno i funkcionalno
 •  Potrebna je prilagodba m-learninga za različite tipove operativnih sustava – iOS, Windows, Android
 •  Prilikom dizajniranja potrebno je imati na umu da se polaznici vole osjećati produktivno – dizajnirajte tečaj tako da polaznici  osjećaju da obavljaju stvari s “check-liste”
 •  Polaznici očekuju “swipe” and “scroll”, potrebno je prilagoditi se njihovim očekivanjima
 •  “Mobile first” pristup je potreban – fokusirajte se na mobilnu verziju vašeg proizvoda
 •  Potrebno je razmisliti zašto se uopće sadržaj razvija za mobile
 •  M-learningom postajete dio osobnog prostora polaznika, vrlo je bitno da im se korištenje isplati
 • Veliku pažnju obratite na user experience

Odabir alata i platforme

Odličan citat Clarka Quinna u 158 Tips on mLearning: From Planning to implementation:

“If you get the design right, there are lots of ways to implement it. If you don’t get the design right, it doesn’t matter how you implement it.”

 •  Osnova za odabir alata je definirana strategija m-learninga
 •  Važno je da platforma zadovoljava definirane kriterije
 • Odluka mora biti konsenzus svih stakeholdera na koje će odabir utjecati

Dopremanje sadržaja korisnicima (delivery)

 •  Imajte na umu osiguravanje informacija koje su u vlasništvu organizacije i koje trebaju ostati povjerljive
 •  Potrebno je detaljno istraživanje tehnologija koje će biti korištenje prije nego razvoj počne
 •  Ukoliko je m-learning dio BYOD inicijative, upozorite djelatnike da će možda morati platiti za korištenje/download sadržaja  kada nemaju wi-fi vezu.

Kontrola performansi i mjerenje uspjeha m-learning inicijative

 •  Kada se radi o o mobilnom webu, obratite pozornost na web traffic, kada se radi o aplikaciji, neka ostavi trag
 •  Omogućite feedback direktno s mobilnog uređaja
 •  Započnite projekt s pitanjem mjerenja uspjeha na umu

 

Da ne bi sve ostalo na tekstu, evo jedna sjajna infografika koja pokazuje zašto je važno prihvatiti iznesene savjete:

Why Mobile Learning Is The Future Of Workplace LearningWhy Mobile Learning Is The Future Of Workplace Learning
Click to view the complete infographic. | Infographic by Upside Learning

Mobilno učenje: teorija i praksa

U prethodnom smo članku ukratko definirali pojam mobilnog učenja i dotaknuli se prednosti i nedostataka ovog koncepta, u kontekstu razvoja mobilnog učenja u poslovnom okruženju. Ovaj članak reći će vam nešto više o tome koje su konkretno razlike e-učenja,  i mobilnog učenja, o čemu je također bilo riječi te kako izgledaju uspješni primjeri iz prakse. Također, preispitat će se uloga tableta kao novog sredstva mobilne komunikacije te njegova uloga u razvoju m-učenja.

Razlike između e-učenja i mobilnog učenja – iz literature

Iako e-učenje ima mnoge prednosti naspram tradicionalnih metoda učenja, neki nedostaci ovog koncepta su unutar znanstvenih krugova rezultirali potragom za nečim novim, što bi otklonilo nedostatke e-učenja i ispunilo sve zahtjeve postavljene pred sudionike ovih novih načina prenošenja i usvajanja znanja. Upravo razvoj tehnologije i potreba za novim smjerom u području edukacije na velika je vrata uvela pojam m-learninga. Mobilno učenje rezultat je zajedničkog rasta i razvoja mobilne informatike i samog e-učenja, a omogućava pristup sadržajima koji su potrebni za učenje, neovisno o lokaciji, vremenu i komunikaciji s drugima, a to se smatra njegovom glavnom prednošću (Korucu & Alkan, 2011). Pitanja su sljedeća – zašto razvijati m-učenje ukoliko imamo razvijenu platformu e-učenja za svoje polaznike ili, s druge strane, zašto kretati direktno u m-učenje i izostaviti e-učenje kao takvo.

Za početak, pregledajmo osnovne pojmovne razlike između e-učenja i m-učenja:

Tabela 1: Usporedba terminologije e-učenja i m-učenja. Prilagođeno prema: Korucu & Alkan, 2011

e-učenje m-učenje
Računalo Mobilno
Brzina prijenosa podataka GPRS, G3, Bluetooth
Multimedija Objekti
Interaktivnost Spontanost
Poveznice na vanjske sadržaje Povezanost općenito
Suradničko Umreženo
Bogato sadržajem Jednostavno
Učenje na daljinu Učenje u prilici
Formalno Informalno
Simulirane situacije Realistične simulacije
Hiperučenje Konstruktivizam, kolaboracija

I drugi autori u svojim radovima obrađuju razliku između e-učenja i m-učenja pa tako (Simkova, et al., 2012) u razmatranje uvode i pojam klasičnog učenja. U tablici su prikazane aktivnosti i karakteristike procesa učenja kroz sva tri pristupa:

Tabela 2: Usporedba pristupa učenju. Prema Simkova, et al., 2012

m-učenje e-učenje Klasično učenje
Uporaba multimedije i interaktivnih alata Da, s nekim ograničenjima Da Ograničeno
Prilika za učenje bilo gdje Da Ne Da
Automatski samoevaluacijski testovi Da Da Ne
Potrebna internetska veza Većinom Većinom Ne
Evaluacija učenja Da Da Ne
Kontakt s predavačem i drugim polaznicima Ograničen Ograničen Da
Brze informacije i vijesti Da Ograničeno Ne

Vidljivo je da e-učenje predstavlja napredak u odnosu na klasično učenje, a m-učenje stepenicu iznad kojom se nastoje otkloniti nedostaci e-učenja, poglavito pitanje učenja u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu.

Mobilno učenje bilježi veliki rast u cijelom svijetu, a tome je niz razloga kao što su (Tillett & Woodill, 2011):

 • kulturalne pretpostavke (ljudi teže mobilnoj komunikaciji koju napretkom tehnologije konačno mogu jednostavno i relativno jeftino ostvariti)
 • općeniti rast broja mobilnih uređaja u upotrebi (krajem 2012. u svijetu je postojalo 6,8 milijardi mobilnih pretplata što je u prijevodu 96% ukupne svjetske populacije (The International Telecommunication Union, 2013)
 • novi stil života – ljudi u pokretu
 • potreba za povezanošću
 • mobilni radnici i ne tradicionalno radno okruženje (radnici su sve više u svom poslu dislocirani, a sve manje na jednom mjestu prilikom obavljanja radnih zadataka)
 • dolazak nove generacije radnika koji su odrasli uz internet i nove tehnologije
 • dostupnost mobilne tehnologije (financijska pristupačnost, tehnološko predznanje i sl.)

Niz slučajeva u različitim aspektima obrazovanja i edukacije djelatnika potvrdio je kako m-učenje predstavlja kvalitetnu alternativu tradicionalnim oblicima edukacije. Štoviše, u nekim je dijelovima svijeta i prvi izbor prilikom razvoja kompetencija studenata i djelatnika upravo zbog pristupačnosti i relativno jednostavnog prijenosa znanja neovisno o vremenu, mjestu i što je vrlo važno – predavaču. Ukoliko vas zanima nešto više o primjeni mobilnog učenja u obrazovanju i popularnosti koncepta općenito, pročitajte ova dva članka.

Studije slučaja – m-učenje u poslovnom okruženju

Velike kompanije diljem svijeta odavno su se proširile na mobilno tržište u svim aspektima poslovanja, od marketinga do edukacije djelatnika. S tim u skladu, može se pronaći niz studija slučajeva koje prikazuju kako su tvrtke iskoristile prilike koje nudi mobilno učenje:

1.      Merrill Lynch – tehnologija: Blackberry mobiteli

Edukacija 2100 investicijskih bankara i stakeholdera na temu usklađenosti i poštivanja propisa, u periodu od dva mjeseca.

Mišljenje sudionika procesa učenja:

 • 99% polaznika izjavilo je kako smatra da je format i način rada u skladu s ciljevima učenja.
 • 100% polaznika rado bi završilo dodatne programe po ovom formatu
 • 75% pohvalilo je upravljanje vlastitim vremenom, prikladnost i trening bez ometanja kao pozitivne strane ovakvog načina učenja

Slika 1:  Završetak programa obuke u Meryll Lynchu prema mjestu:

Merrill Lynch Final

2.      Cognizant – tehnologija: Apple iPod

Edukacija s ciljem podizanja jezičnih vještina. Čitava se edukacija sastojala od nekoliko dijelova:

i.            Podjela materijala za učenje/čitanje

ii.            5 dana edukacije u klasičnoj učionici kako bi se polaznike upoznalo s platformom

iii.            Preuzimanje iPod programa, prolazak kroz zadatke i završetak programa

iv.            Sudjelovanje u radu virtualne učionice za podizanje motivacije

v.            Polaganje online testova za samoprocjenu znanja

Mišljenje sudionika procesa učenja:

 • Primjetan porast zadovoljstva među polaznicima
 • Stopa završetka programa edukacije porasla sa 50% na 80%
 • Vrijeme provedeno učeći poraslo sa 11 sati mjesečno na 27 sati mjesečno
 • Broj polaznika koji polože posljednju provjeru znanja porastao sa 70% na 83%
 • ROI – procijenjena ušteda na 26 000$ mjesečno

 3.      Turkcell Academy – tehnologija: Mobile Learning Game

Igra za nove zaposlenike – „lov na blago“, a igra se zadnjeg dana njihovog orijentacijskog perioda. Igra pomaže da se zaposlenici bolje upoznaju da fizičkim izgledom tvrtke i postanu opušteniji, kao i da se upoznaju sa poslovnim procesima kojima će se baviti tijekom svoje karijere u tvrtki. Rezultat je da je broj pitanja o poslovnim procesima nakon zapošljavanja drastično smanjen, a zainteresiranost i motivacija zaposlenika značajno narasla.

Više studija slučaja možete pronaći u prezentaciji Mobile learning case studies.

Moderni mobilni uređaji – tableti

Nebrojeno puta spominjani tehnološki napredak na scenu je izbacio i po mnogima uređaj koji predstavlja integraciju svih najvažnijih funkcionalnosti računala i mobitela te budućnost učenja i rada – tablet. Lagan za prenošenje, dostupan uvijek i svugdje te povezan na internet – sjajna je prilika za nove načine poslovanja (npr. revolucionarne promjene u maloprodaji), a među ostalim i za m-učenje. Sve popularniji koncept je i BYOD – Bring Your Own Device – pristup koji omogućava zaposlenicima da donesu svoje uređaje, na posao i da pomoću tih uređaja pristupe povlaštenim podacima i aplikacijama poduzeća. Na ovaj način podiže se produktivnost zaposlenika te mu se pruža mogućnost da što praktičnije pristupi zadacima.

International Data Corporation (IDC) predviđa da će svjetska isporuka tableta premašiti isporuku prijenosnih računala u 2013., a  ukupnu isporuku svih vrsta osobnih računala u 2015. godini.  U istom se izvješću navodi izjava kako je ono što je počelo kao rezultat teške ekonomske situacije (prelazak na jeftinije -tablete) rezultiralo promjenom u svjetskoj mobilnoj paradigmi, kada je mobilno postalo primarno (IDC, 2013). Ako uspoređujemo računala, tablete i pametne telefone, može se reći kako nam računala/laptopi omogućavaju informiranost i produktivnost, pametni telefoni nam omogućavaju povezanost, a tableti nas – zabavljaju. (Garg, 2013.)

Dio autora uključio se u raspravu o tome je li učenje na tabletu zaista tip mobilnog učenja. Ideja je da ako prihvatimo “tablet learning” kao samo dio m-učenja postavljamo ljestvicu prenisko (Garg,2012.) – tableti imaju sve mogućnosti potrebne za učenje u pokretu, ali i niz drugih funkcionalnosti koje mogu pružiti veliki doprinos procesu učenja.

Pitanje koje si postavljamo jest kako uključiti ovaj vrtoglavi rast tableta u naše planove oko implementacije mobilnog učenja u poslovno okruženje. U ranije citiranom članku (Garg, 2013.) navodi se kako prilikom dizajna tečaja na umu treba imati nekoliko stvari, među ostalim relevantnost, usklađenost procesa učenja s tijekom rada, konzistentnost, personalizacija, offline uporaba, responzivan dizajn te proširena stvarnost. Detaljnije pročitajte u članku Designing elearning for ipads.

Zaključak

M-učenje omogućava učenje na bilo kojem mjestu u bilo koje vrijeme i ta prednost je neosporna. U vrijeme ubrzanog načina života, velikih promjena u načinu poslovanja i rada te pristupačnosti mobilnih naprava za svakodnevnu upotrebu, jasno je kako m-učenje predstavlja realnost, ali i budućnost. Koncept nije bez nedostataka, a na kreatorima tečaja je da procijene najbolji način kojim m-učenje mogu što bolje uvesti u poslovno okruženje i edukaciju zaposlenika. Sve navedeno možemo promatrati u kontekstu eksponencijalnog rasta tableta na svjetskom tržištu i svih prednosti koje donosi korisnicima te zaključiti: vrijeme implementacije mobilnog učenja u poslovno okruženje je sada.

Ostale reference:

Korucu, A. T. & Alkan, A., 2011. Differences between m-learning (mobile learning) and e-learning, basic terminology and usage of m-learning in education. Procedia Social and Behavioral Sciences, Issue 15, pp. 1925-1930.

Simkova, M., Tomaskovaa, H. & Nemcovaa, Z., 2012. Mobile education in tools. Procedia – Social and Behavioral Sciences , Issue 47, pp. 10-13.

 

Učenje u pokretu – mobilno učenje

Učenje u pokretu - mobilno učenje

Što je mobilno učenje?

U današnje je vrijeme, napretkom tehnologije te promjenama navika i stila života ljudi, mobilna tehnologija postala nezamjenjivi dio svih poslovnih procesa i privatnih trenutaka, a učenje nije iznimka. Mobilno se učenje često definira kao učenje pomoću bežičnih uređaja (npr. mobilnih telefona, dlanovnika ili prijenosnih računala, a u posljednje vrijeme tableta koji bilježe nevjerojatan rast).[i] Ako promatramo odnos e-učenja i mobilnog učenja, tada u vidu treba imati da je mobilno učenje kao takvo podskup e-učenja i podrazumijeva bolji pristup mjestima učenja izvan učionica.

Mobilno učenje podrazumijeva i mnogo više od toga. Brzina odvijanja poslovnih aktivnosti, preopterećenost informacijama na radnom mjestu te rast društvenih aspekata učenja i rada pomaknuli su tradicionalnu teoriju obrazovanja na radnom mjestu  just-in-time prenošenju znanja i vještina, ali i informacija kojima se poboljšavaju performanse zaposlenika. Na ovaj je način zaposlenik u mogućnosti donositi kvalitetnije odluke i povećati zadovoljstvo kupaca ili klijenata. Mobilno učenje može biti primjenjeno u različitim djelatnostima i fazama učenja.

Učenje danas postaje sveprisutno (eng. ubiquitouis learning), odnosno, razvija se nova edukacijska paradigma koja je dijelom omogućena baš karakteristikama i razvojem digitalnih medija[ii]. Učenje u različitim dijelovima dana i na različitim mjestima danas je realnost i jasno je da se i poslovno e-učenje mora prilagoditi. Također, zaposlenici danas zahtijevaju pristup svim resursima koji su im potrebni s jednog uređaja, bilo da se radi o smartphoneu, tabletu ili laptopu, a u skladu s tim otprilike 80% organizacija (podatak iz referenciranog istraživanja) izjavilo je kako u krugu kompanije postoji interes za mobilnim učenjem.[iii]

Oblikovanje strategije mobilnog učenja

Vrlo su važna pitanja kojima se oblikuje strategija mobilnog učenja unutar poduzeća:

 • Što se nadamo postići implementacijom ovakvog načina učenja? Koji problem ćemo riješiti mobilnim učenjem?
 • Koje će se promjene morati tražiti od zaposlenika kako bi mobilno učenje bilo maksimalno prihvaćeno? Je li demografska struktura zaposlenika poduzeća u skladu sa zahtjevima koje postavlja ovakav način učenja ili će biti potrebno upravljanje promjenama na ovom području?
 • Koji će se procesi promijeniti kao rezultat uvođenja e-učenja?
 • Kako će mobilno učenje doprinjeti ostvarenju poslovnh ciljeva
 • Koju razinu sigurnosti poduzeće treba kada govorimo o aplikacijama za mobilno e-učenje?
 • Koliko će i kako trenutna infrastruktura poduzeća podržati proces mobilnog učenja? Ukoliko to nije u stanju, što se treba poduzeti kako bi se mobilno učenje zaista implementiralo?
 • Koliko vremena i novca poduzeće ima na raspolaganju za implementranje mobilnog učenja?

Odgovori na ova pitanja daju početnu sliku o tome u kojoj je situaciji poduzeće po pitanju mobilnog učenja kao moguće strategije. Kao prvi korak uspješnje implementacije, preporuča se okupiti grupu stakeholdera kako bi se započeo konstruktivni dijalog o mogućnosti mobilnog učenja.[iv]

Prednosti i nedostaci mobilnog učenja i što trebate imati na umu

Brojne su prednosti mobilnog učenja; prema [v] to su prenosivost, socijalna interakcija, kontekst i individualnost. Upravo prenosivost karakterizira mobilnu tehnologiju i razlikuje je od ostalih rastućih tehnologija te omogućava ostale karakteristike kao što su individualnost ili interaktivnost.

Ono što treba imati na umu prilikom promišljanja mobilnog učenja jesu i mali ekrani (primjerice ako govorimo o smartphone uređajima). Aktualni materijali koji se koriste u e-učenju u poduzeću moraju biti preoblikovani da bi mogli biti korišteni i na takvim ekranima. Međutim, „mobilno“ ne znači samo puko vizuano preoblikovanje sadržaja za manje ekrane; čitava strategija, razvoj materijala i plan učenja mora biti u skladu s ovakvim uređajima, odnosno, iskustvo polaznika mora biti intuitivno i uravnoteženo. Korisnici pristupaju mobilnom sadržaju u prostorima punima ljudi koji nisu prilagođeni koncentriranom pristupu sadržaju za e-učenje zbog čega taj sadržaj mora biti vizualno primamljviji i stimulativniji od klasničnog sadržaja za e-učenje.[vi]

Također, mnogi polaznici koji uče koristeći mobilne uređaju imaju jako malo vremena raspoređenog u nekoliko navrata pa bi, u skladu s tim, valjalo dizajnirati manje module koje bi polaznici savladali primjerice za vrijeme pauze za ručak.[vii]

Jedan od najozbiljnijih nedostataka koji se pripisuje mobilnom učenju je manjak uspostavljenog teorijskog okvira koji bi bio temelj za efektivan instrukcijski dizajn te evaluaciju programa za mobilno učenje.[viii] Također, problemi s koncentracijom te visoke stope odustajanja od programa navode se kao česti problemi.

Ipak, jasno je da je mobilno učenje prevažan dio e-učenja da bi ga se osporilo ili zanemarilo, uz sve probleme koji ga karakteriziraju. Rastuća popularnost ostalih trendova u području razvoja mobilnih tehnologija i korištenja istih na radnom mjestu kao što je Bring your own device to work (BYOD) dodatno ukazuju na potrebu promišljanja o mobilnom učenju kao vrlo važnom dijelu strategije poslovnog e-učenja.

Slika 1. Courtesy of Renjith Krishnan at FreeDigitalPhotos.net

Reference:


[i] Ćukušić, M. & Jadrić, M., 2012. e-učenje: koncept i primjena. Zagreb: Školska knjiga.

[ii] Ginger, J., 2009. Exploring Ubiquitous Learning, s.l.: an.

[iii] McIntosh, D., 2012. eLearning Industry. [Mrežno] Dostupno na: http://elearningindustry.com/trends-learning-technologies-2013 [18 04 2013].

[iv] Cognizant, 2012. Mobile Learning: Driving Business Results by Empowering Employees in the Moment, s.l.: an.

[v] Klopfer, E., Squire, J., & Jenkins, H. (2002). Environmental detectives: PDAs as a window into a virtual simulated world. Paper presented at the IEEE international Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education (WMTE’02), Los Alamitos, CA.

[vi] Tauber, T., 2013. The dirty little secret of online learning: Students are bored and dropping out [Mrežno]
Dostupno na: http://qz.com/65408/the-dirty-little-secret-of-online-learning-students-are-bored-and-dropping-out/[18 04 2013].

[vii] Harrison, J., 2012. Interactyx Topyx. [Mrežno]  Dostupno na: http://interactyx.com/social-learning-blog/mobile-learning-how-to-administer-it/ [18 04 2013].

[viii] Park, Y., 2011. A Pedagogical Framework for Mobile Learning: Categorizing Educational Applications of Mobile Technologies into Four Types. International Review of Research in Open and Distance Learning, Svezak 12.2.