Tag: Moodle

Podešavanje i pokretanje Moodle instalacijskog paketa

Sa službene https://moodle.org/ stranice moguće je preuzeti i gotove pakete koji sadrže Moodle i ostali softver koji omogućava Moodle sustavu rad na Windows platformi: Apache, MySQL i PHP. Ovaj paket je izrađen korištenjem XAMPP-a, a sama instalacija i pokretanje ovog paketa je gotovo trivijalna.

S adrese http://download.moodle.org/windows/ preuzeta je stabilna verzija (Moodle 2.6.3+) veličine oko 109.2 MB.

Preuzetu ZIP datoteku naziva MoodleWindowsInstaller-latest-26 potrebno je ekstrahirati, najbolje u direktorij moodle (ili sličan naziv) direktno na C: \ disku računala s obzirom da nije dobro postaviti predugu putanju do Moodle sustava. Naziv direktorija server se ne smije mijenjati.

Klikom na Start Moodle.exe se pokreće web poslužitelj pri prvom, ali i svakom sljedećem pokretanju Moodle sustava.

Otvoreni program Start Moodle.exe se ne smije zatvarati klikom na x već se po završetku rada s Moodle sustavom treba pokrenuti program Stop Moodle.exe.

U slučaju da Windows Firewall želi blokirati Apache web poslužitelj i MySQL treba odabrati opciju Unblock u oba slučaja.

Kada je web poslužitelj pokrenut pomoću programa Start Moodle.exe Moodle sustavu se pristupa web preglednikom. Kao adresu potrebno je upisati http://127.0.1.1/.

Ako se radi o prvom pristupanju, autoamtski se pokreće podešavanje  Moodle sustava, a ako je Moodle već podešen prikazuje se naslovnica.

Pri prvom pokretanju najprije se podešava jezik instalacije  Moodle sustava.

Potom se definira lokacija direktorija s podacima Moodle sustava.

U sljedećoj fazi definira se lozinka zadanog korisnika baze podataka Moodle sustava, ali s obzirom da ovaj instalacijski paket nikako nije preporučen za produkcijske okoline već isključivo za testiranje i brzu instalaciju nije potrebno unositi posebnu lozinku za bazu podataka, već nastaviti klikom na Next.

Pri kreiranju Moodle baze podataka potrebno je potvrditi slaganje s uvjetima korištenja Moodle sustava klikom na Continue. Ukoliko provjere instalacijskog okruženja rezultiraju statusima OK, nastavak podešavanja se potvrđuje klikom na Continue.

Po uspješnom kreiranju tablica u bazi, podešavanje se nastavlja klikom na Continue.

U koraku izrade administratorskog računa, upisuju se korisničko ime i lozinka, e-mail adresa te grad i država (od obaveznih polja) te potvrđuje klikom na Continue.

U posljednjem koraku podešavanja naslovne stranice unosi se naziv Moodle sustava, kratki naziv i opis te potvrđuje klikom na Save Changes.

Otvara se naslovnica Moodle sustava, a korisnik je već prijavljen kao administrator.

Po završetku rada s Moodle sustavom ovog prvog pokretanja i svakog narednog potrebno je pokrenuti Stop Moodle.exe te kraj rada potvrditi bilo kojom tipkom.

Moodle instalacija video

Moderni sustavi za e-učenje

Autor: Luka Dadić

Posljednja velika prekretnica u obrazovnoj tehnologiji bilo je uvođenje Interneta i hipermedijske usluge World Wide Web (Stankov, 2005). Dvije nove odrednice e-učenja mogu se sažeti u razvoju integriranih sustava za poslovanje procesom učenja (eng. Learning Management Systems – LMS) te razvoju i promociji norme djeljivih objekata sadržaja za e-učenje (eng. Shareable Learning Content Objects).

Od aktualnih sustava za e-učenje, najčešće se primjenjuju LMS i sustavi za poslovanje sadržajem učenja (eng. Learning Content Management Systems – LCMS). Zajedničko ovim sustavima je što su Web orijentirani i namijenjeni potpori učenju i poučavanju tijekom stjecanja znanja i vještina učenika. Za pojašnjavanje razlike između njih, potrebno je poći od definicije.

Sustav za poslovanje učenjem (LMS) predstavlja programsku podršku koja globalno omogućava potpuno administriranje procesa učenja i poučavanja. On obavlja registraciju učenika, omogućuje slijed tečajeva, opis podataka o učeniku te izvještavanje o obavljenom (Stankov, 2005). Oblikovan je kako bi mogao rukovati s tečajevima koje su isporučili različiti izdavači i omogućavatelji usluga.

Sustav za poslovanje sadržaja učenja (LCMS) omogućava upravljanje kreiranjem, pospremanjem, upotrebom i ponovnom upotrebom sadržaja za učenje. Sadržaj je strukturiran u formi granula znanja koje nazivamo objektima učenja (Stankov, 2005). Strukturno, možemo ga promatrati kao nadogradnju strukture LMS sustava kojemu je dodan sustav za poslovanje sadržajem (eng. Content Management System – CMS) ili ponovno upotrebljivi objekti učenja (eng. Reusable Learning Objects – RLO).

Dok LMS sustavi rukuju procesima u okruženju učenja, LCMS sustavi rukuju procesima kreiranja i isporučivanja sadržaja učenja, odnosno sjedinjuju administrativnu i poslovodnu dimenzijutradicionalnih LMS-ova s mogućnostima CMS sustava u stvaranju nastavnog sadržaja i njegove individualizacije.

Niz standarda i specifikacija za Web utemeljeno učenje koji definiraju komunikaciju klijenta i poslužiteljskog sistema nazivaju se SCORM (eng. Shareable Content Object Reference Model), a podržava ga većina modernih platformi za e-učenje (Wikipedia, 2013).

U nastavku donosimo pregled nekih od najmoćnijih modernih sustava koji podržavaju e-učenje.

1. Moodle (akronim za  Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – modularno, objektno orijentirano dinamičko okruženje za učenje) je besplatni sustav otvorenog koda za upravljanje nastavnim sadržajem. Prvu verziju razvio je Mehmet Akif Guzey 2002. godine. Glavni fokus upravo je na omogućivanju najboljih alata za promociju i upravljanje učenjem. Njegove značajke omogućuju upotrebu u velikim ustanovama s tisućama studenata, kao i primjenjivost u malim osnovnim školama ili za poučavatelje hobiste. Može se podjednako koristiti za pospješivanje tradicionalne nastave licem u lice kao i potpuno mrežno poučavanje (Moodle.org, 2013). Različite verzije sustava koriste se na preko 70 tisuća stranica u 235 zemalja. Broj ukupnih korisnika prelazi 70 milijuna, od čega je preko milijun nastavnika.

Slika1

2. ATutor je besplatni sustav za poslovanje učenjem. Razvijen je 2002. godine u nastojanju da se slijepim i ostalim osobama s invaliditetom omogući iskorištavanje svih prednosti sustava za poslovanje učenjem. Karakteriziraju ga brza instalacija i ažuriranje, te jednostavno proširivanje njegovih funkcionalnosti korištenjem modula. Autori ističu kako je okruženje ATutora pristupačno i adaptivno, a korištenje podržano bogatom dokumentacijom i korisničkim uputama (atutor.ca, 2013).

Slika2

3. Claroline je intuitivno okruženje za podršku učenju, razvijeno 2001. godine u Belgiji na Katoličkom sveučilištu u Louvainu. Mogućnostima personalizacije te jednostavnom navigacijom nastoji omogućiti korištenje osobama bez posebnih tehničkih vještina. Temelji se na fleksibilnom edukacijskom modelu gdje informacije postaju znanje posredstvom aktivnosti i produkcija učenika, u sustavu koji potiče motivaciju i interakciju (claroline.net, 2013). Prevedena je na 35 jezika, a trenutno se koristi u preko 100 država diljem svijeta.

Slika3

4. Dokeos je sustav za e-učenje koji nudi potpunu i fleksibilnu paletu softverskih alata. Nastao je prilagodbom Clarolinea, kojeg je i pretekao po broju korisnika. Podržava grafičko učenje pojednostavljivanjem izrade mentalnih mapa, organizaciju videokonferencija u cilju pospješivanja interakcije i socijalizacije studenata, izradu izvještaja o uspjehu i ispis certifikata, olakšava objavljivanje materijala za mobilno učenje. Sustav pomaže i pri administriranju, strukturiranju i provjeri znanja. Trenutno se primjenjuje na preko 11 tisuća portala i broji gotovo 5 milijuna korisnika (Dokeos.com, 2013).

Slika4

5. Docebo LMS sustav dostupan je na više od 30 jezika, a korisnicima omogućuje upravljanje obuke temeljene na Webu i razvoj pedagoških, višejezičnih tečajeva za e-učenje (docebo.com, 2013). Dodatna prednost je mogućnost integracije sa socijalnim mrežama poput Facebooka, Twittera i LinkedIna. Podržava  SCORM i Tin Can (SCORM nove generacije, omogućuje učenje izvan web preglednika, mobilno učenje i veću razinu kontrole nad sadržajima) standarde e-učenja.

Slika5

6. eFront je prvenstveno namijenjen organizacijama srednje veličine, čiji sustavi broje od 100 do 10000 korisnika. Jednostavnim i vizualno privlačnim sučeljem nastoji potaknuti želju za znanjem i maksimizirati novostečene vještine, a olakšati korištenje platforme (efrontlearning.net, 2013). Sustav je također otvorene prirode, što tvrtkama omogućuje potpunu individualizaciju prema vlastitim zahtjevima, dodavanje novih funkcionalnosti, integraciju s postojećim sistemima i prilagodbu sučelja, a dostupan je na preko 40 jezika. Funkcije poput upravljanja vještinama, organizacijske strukture i nadzora čine ovaj sustav posebice korisnim za obuku kadrova unutar odjela ljudskih resursa. U rujnu 2012. eFront je dobio nagradu magazina Elearning! Kao najbolji proizvod otvorenog koda.

Slika6

7.  Syndeo CMS je osobito pogodan za osnovne škole, mala poduzeća i neprofitne organizacije. Omogućuje upravljanje svim vrstama sadržaja na web stranicama organizacije – teksta, slika, videa, dokumenata, uz minimalne potrebne tehničke vještine i znanja (SyndeoCMS.org, 2009). Učenici i nastavnici mogu održavati i osobne stranice u sklopu sustava, a ostale funkcionalnosti uključuju oglašavanje, forum, vijesti, pretragu, komunikaciju među korisnicima, knjigu gostiju, podršku za mail i mnoge druge.

Slika7

8. IliasLearning Management razvijen je 1998. za potrebe Sveučilišta u Kolnu, a od 2000. je dostupan cijelom svijetu kao potpuno besplatni program otvorenog koda. Autori ističu kako je Ilias moćan, višenamjenski sustav za web utemeljeno učenje, koji se može koristiti i kao fleksibilna platforma za komunikaciju i suradnju (ilias.de, 2013). Bio je prvi među LMS sustavima koji je dobio certifikat sukladnosti sa SCORM 1.2 i SCORM2004 standardima. U prilog impresivnoj razini sigurnosti ovog proizvoda govori NATO-ov certifikat koji dopušta uporabu Iliasa unutar njihovog intraneta visoke sigurnosti.

Slika8

9. DrupalEd omogućuje korištenje kao neformalne stranice za učenje, gdje svi korisnici imaju podjednaka ovlaštenja, ili hijerarhijsko okruženje za poučavanje, s ulogama nastavnika, učenika, razreda i radnih grupa (funnymonkey.com, 2007). Najvažnije funkcionalnosti programa su osobni i grupni radni prostor, mogućnost kreiranja razrednih odjeljenja, blogovi pojedinaca ili razreda, zaštita od spama, osobni profili korisnika, kalendar sa zadacima za svaki pojedini kolegij i sl. Kao glavnu zamjerku korisnici navode složenu konfiguraciju.

Slika9

10. Interact je platforma za učenje koja nastoji naglasiti socijalne i interaktivne aspekte učenja i poučavanja, u odnosu na način prikazivanja nastavnog sadržaja, koji su u središtu tradicionalnih sustava za učenje (sourceforge.net, 2013). Korisničko sučelje u potpunosti je orijentirano prema korisniku, a moćne sadržajne i multimedijske komponente omogućuju kreiranje dinamičkih online iskustava (dreamcss.com, 2010). Fleksibilnost sustava naglašena je mogućnostima uporabe kao intraneta ili portala.

Slika10

U Republici Hrvatskoj, implementacija sustava za e-učenje unutar organizacija polako uzima maha. Sveučilišni računski centar uspostavio je sustav Merlin, utemeljen na prilagođenoj verziji Moodlea. Cilj je osigurati pouzdan i neprekidan rad sustava, dostupnost studentima, nastavnicima i sveučilišnim ustanovama, ujedno pružajući tehničku podršku u uporabi istog (srce.hr, 2013). U korisnike sustava Moodle, ili njegove prilagođene verzije, ubrajaju se i:

 • Ekonomski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu
 • osječki Elektrotehnički, Pravni te Medicinski fakultet
 • Elektrostrojarska škola u Varaždinu, Tehnička škola Daruvar, I. tehnička škola „Nikola Tesla“ u Zagrebu
 • Pomorski fakultet i Veleučilište u Rijeci
 • Odjel za informacijske znanosti pri Sveučilištu u Zadru
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike
 • Zračna luka Zadar

 

REFERENCE

 1. Wikipedia – e-learning (http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning) – 5.12.2013.
 2. Wikipedia-SCORM (http://en.wikipedia.org/wiki/Sharable_Content_Object_Reference_Model) – 6.12.2013.
 3. Stankov, Slavomir: „E-učenje i inteligentni tutorski (poučavateljski) sustavi“, Cross, 2005.
 4. Moodle Community (https://moodle.org/about/) – 7.12.2013.
 5. ATutor – Learning Management Tools (http://atutor.ca/index.php) – 7.12.2013.
 6. Claroline – Learning Management System (http://www.claroline.net/short-presentation/?lang=en) – 7.12.2013.
 7. Dokeos – OpenSource e-Learning (http://www.dokeos.com/en/products) – 7.12.2013.
 8. Docebo (http://www.docebo.com/elearning-platform-saas-lms/) – 7.12.2013.
 9. eFront LMS (http://www.efrontlearning.net/tour) – 7.12.2013.
 10. SyndeoCMS (http://www.syndeocms.org/index.php?section=1&page=60) – 7.12.2013.
 11. ILIAS (http://www.ilias.de/docu/goto_docu_cat_580.html) – 7.12.2013.
 12. Funnymonkey.com (http://www.funnymonkey.com/blog/come-and-get-it) – 7.12.2013.
 13. Sourceforge.net – interact (http://sourceforge.net/projects/cce-interact/) – 8.12.2013.
 14. Dreamcss.com – blog (http://blog.dreamcss.com/content-management-system/interact-social-lms/) – 8.12.2013.
 15. Moodle.srce.hr (http://moodle.srce.hr/2013-2014/) – 8.12.2013.

e-learning konferencija “Znanje u fokusu”

Druga međunarodna korporativna e-learning konferencija održana je 11. listopada u Podravki u Koprivnici. Kao jedina konferencija usmjerena primjeni e-učenja u poslovnom okruženju, vrlo je primamljivo okupljanje za sve koji su fokusirani na kvalitetu i konstantno poboljšanje u području primjene e-učenja.

Podravka e-learning konferencija

podravka.hr

O konferenciji

Podravka je prepoznala važnost kvalitetnog upravljanja ljudskim resursima i obrazovanja zaposlenika u skladu s najnovijim trendovima kojima je cilj proces obrazovanja, uz pomoć ICT-a podignuti na mjesto u kompaniji koju ono zaslužuje imati. Tako već drugu godinu za redom organizira e-learning konferenciju na kojoj se sudionici mogu upoznati s konceptom e-learninga, poslušati savjete, upoznati se s teorijom, ali i doživjeti praksu.

Konferencija je bila organizirana u suradnji s Cognitom, vodećim e-learning providerom u regiji, u ugodnom ambijentu Podravke u Koprivnici, a program konferencije obuhvatio je niz predavanja i radionica. Predavalo se i diskutiralo o konceptu e-učenja, dizajnu, trendovima u području poslovnog e-učenja i nizu drugih tema. Na konferenciji su sudjelovali domaći i inozemni stručnjaci iz područja e-learninga te ljudskih potencijala, kao i tvrtke sa zapaženom ulogom u online edukaciji.

Portal za poslovno e-učenje

Ovakav važan trenutak za poslovno e-učenje u Hrvatskoj nije mogao proći bez portala za poslovno e-učenje, kojeg su na konferenciji predstavili Maja Ćukušić i Mario Jadrić. Okupljenima su predstavili dosadašnji rad na portalu i planove za budućnost te rezultate pilot istraživanja o e-učenju u poslovnom okruženju.

Predstavljanje portala eucenje.efst

Predstavljanje portala eucenje.efst

Moodle i Zračna luka Zadar

Na konferenciji je u dijelu predstavljanja primjera iz prakse sudjelovala i Marina Lenkić, nekadašnja studentica informatičkog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Splitu, a danas dio kolektiva Zračne luke Zadar, koja je predstavila proces implementacije Moodle platforme u Zračnu luku i obrazovanje zaposlenika kroz ovaj open source alat, o čemu je bilo riječi u članku na našem portalu.

Stipendija Zaklade “prof. Zlata Bartl

U sklopu konferencije dodijeljena je i stipendija zaklade “prof. Zlata Bartl”, i to urednici našeg portala, Antoniji Bralić za idejno rješenje e-tečaja “Poslovno e-učenje”. Kreirani e-tečaj namijenjen je menadžerima i zaposlenicima u sektoru ljudskih resursa onih tvrtki koje su zainteresirane ili su se odlučile na implementaciju e-learninga za edukaciju svojih zaposlenika. Ideja je da završavanjem ovog e-tečaja, polaznici usvoje sva znanja o konceptu e-learninga koja su im potrebna kako bi što kvalitetnije implementirali e-learning ili se što bolje koristili novim sustavima.

Dodjeljivanje stipendije zaklade "prof. Zlata Bartl"

Dodjeljivanje stipendije zaklade “prof. Zlata Bartl”

Marina Lenkić, Maja Ćukušić, Mario Jadrić i Antonia Bralić

Marina Lenkić, Maja Ćukušić, Mario Jadrić i Antonia Bralić

Moodle – najpopularniji open source LMS

Moodle (akronim za Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je sustav za upravljanje sadržajem (CMS) odnosno sustav za upravljanje učenjem (LMS) ili virtualno okruženje za učenje (VLE). Moodle je temeljen na sustavu otvorenog koda, a namijenjen je izradi elektroničkih obrazovnih sadržaja te održavanju nastave na daljinu. Utemeljitelj je Martin Dougiamas čija je ideja bila pomoći obrazovnim djelatnicima u kreiranju online tečajeva s naglaskom na interakciju i suradnju u izradi sadržaja. Prva verzija sustava je objavljena 2002. godine, a od tada je postao vrlo popularan diljem svijeta zahvaljujući svojoj jednostavnosti korištenja i fleksibilnosti. Prema podacima iz lipnja 2013. godine, Moodle ima korisničku bazu od 83,008 registriranih i verificiranih stranica kojima se koristi 70,696,570 korisnika uviše od 7,5 milijuna tečajeva sa više od 1,2 milijuna instruktora.

Slika 1: Prikaz početne web stranice moodle.org

Slika 1: Prikaz početne web stranice moodle.org

Za korištenje, Moodle je prvo potrebno preuzeti sa službene web stranice moodle.org, a zatim instalirati na web server. Nakon uspješne instalacije i pripremljenog tečaja, instruktori i polaznici pristupaju sustavu putem web preglednika na računalima. Međutim moguće je i istraživanje Moodle sustava prije preuzimanja i instalacije preko demonstracijskih stranica dostupnih na http://demo.moodle.net/ kao instruktor, polaznik ili kao administrator. Stranice se resetiraju svakih sat vremena stoga nema bojazni da će se nešto poremetiti.

Drugi demonstracijski site je Mount Orange School koji je zamišljen da replicira stvarnu školu gdje je moguće pregledavati sve tečajeve bez potrebe za registriranjem, a dostupan je na http://school.demo.moodle.net/

Moodle projekt se fokusira na pružanje najboljih alata za upravljanje i promociju učenja obrazovnim djelatnicima. Bitna značajka koja je karakteristična za ovaj sustav je skalabilnost koja omogućava nesmetan pristup stotinama i tisućama polaznika tečaja, a isto tako se bez problema može koristiti za obuku malog broja polaznika. Velik broj organizacija koristi Moodle kao platformu za cjelovite online tečajeve dok se s druge strane može koristiti i kao pomoć u provedbi klasičnih tečajeva čineći tako kvalitetno hibridno učenje. Korisnici na raspolaganju za korištenje imaju forume i wikije kako bi potakli suradničko okruženje u učenju. Za procjenu znanja polaznika mogu se koristiti razni zadaci i kvizovi.

Na službenim web stranicama Moodle-a djeluje zajednica od 1,303,808 registriranih korisnika iz 231 zemlje svijeta koji komuniciraju najčešće putem foruma. Registrirani korisnici razmjenjuju ideje, informacije i pružaju pomoć i podršku svima koji je zatraže. Isto tako s obzirom na to da je Moodle sustav otvorenog koda, developeri diljem svijeta mogu kreirati nove module i značajke što ovaj sustav uistinu čini globalnim suradničkim projektom.

Najvažnije značajke Moodle sustava uključuju predaju zadaća polaznika, forum za diskusije, preuzimanje dokumenata, ocjenjivanje polaznika, komuniciranje u sustavu putem instant poruka, online kalendar, online vijesti i obavijesti, online kvizove, wikije.

 • predaja zadaća putem interneta koristeći Moodle olakšava nastavnicima praćenje napretka i ocjenjivanje polaznika
 • forumi olakšavaju komunikaciju između polaznika izvan tečaja, a s obzirom na to da se podrazumijeva mogućnost pripreme za komuniciranje uvelike se povećava kvaliteta rasprave.
 • preuzimanje dokumenata je iznimno jednostavno putem Moodle sustava, ukoliko polaznici imaju odgovarajući hardver i softver te pristup internetu, materijali poput Word i PowerPoint dokumenata te PDF-ova su im dostupni u svakom trenutku.
 • zanimljiva mogućnost je i bilježenje ocjena i ažurnog praćenja ostvarenih rezultata gdje polaznici mogu i ne moraju biti u mogućnosti vidjeti napredak sebe i drugih polaznika.
 • preko online kalendara mogu se primjerice prikazivati rokovi za predaju zadaća ili nadolazeće aktivnosti što pomaže polaznicima i nastavnicima da lakše planiraju svoje vrijeme s obzirom na to da e-učenje zahtijeva kvalitetno organiziranje vremena.
 • uz pomoć kvizova moguće je vršiti procjenu znanja polaznika.

Na ovom portalu posjetiteljima je dostupan video tutorial na temu dodavanja kategorija odnosno tečaja u sustavu Moodle 2.3, te dodavanja jednog ili više kolegija u sklopu kreiranih tečajeva. Registriranim korisnicima portala dostupni su dodatni video tutoriali o sustavu Moodle 2.3 trenutno podijeljeni u četiri kategorije: “Priprema platforme e-učenja”, “Organizacija osnovnog sadržaja e-učenja”, “Organizacija diskusija i suradničkog učenja” te “Organizacija procjene i samoprocjene znanja”.  Registriranje je besplatno i vrši se popunjavanjem podataka na ovoj poveznici.

Možemo zaključiti kako je Moodle svoju veliku popularnost stekao zato što je od samog nastanka bio usmjeren na učenje, a ne toliko na same alate čime je u određenoj mjeri izazvao revoluciju, zato što je vrlo pristupačan nastavnicima (teacher-friendly). Uz to zadovoljava brojne tehničke kriterije kao što su dostupnost, skalabilnost, interoperabilnost, stabilnost i sigurnost. Veliki plus je i podrška koju osigurava zajednica Moodle korisnika kao i velik broj komercijalnih pružatelja raznoraznih usluga koje variraju od treninga i podrške do instalacije i održavanja sustava.

Literatura:

[1] Jadrić, M., Ćukušić, M., Lenkić, M.: E-učenje: Moodle u praksi, 2.izd. – Split : Ekonomski fakultet, 2013.

[2] Moodle web stranica, dostupna na: https://moodle.org/

[3] Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle

Moodle u poslovnom okruženju


Moodle

Što je Moodle?

Službena Moodle stranica definira Moodle kao sustav za upravljanje učenjem (eng. Learning Management System), odnosno kao besplatnu web aplikaciju korištenu za kreiranje učinkovitih web mjesta za online učenje. Alat je vrlo popularan diljem svijeta za kreiranje dinamičnih web stranica za polaznike tečaja e-učenja, a par riječi o njemu već je napisano u članku Moodle – najpopularniji open source LMS, na našem portalu. Da bi radio, Moodle je potrebno instalirati na web server, bilo na vlastita računala ili na računalo hosting firme. Moodle je zanimljiv jer se radi o tzv. open-source softveru, što znači da je Moodle kao takav zaštićen, ali korisnici imaju slobodu kopirati, koristiti i mijenjati Moodle ukoliko se obvežu poštivati definirane obveze, kao što je primjerice pružiti određene informacije drugim korisnicima.

Primjena Moodle sustava

Moodle je vrlo popularan u akademskom okruženju zbog niza prednosti koje donosi pri implementaciji e-učenja. Međutim, ništa manje popularan ne bi trebao biti niti među poslovnim korisnicima. U zanimljivom članku Best Practices: Using Moodle for Corporate Training Initiatives autorica navodi kako će u Moodle-u u poslovnom okruženju kreirani tečajevi biti više asinkroni i više se oslanjati na samostalan rad polaznika, nego što je to slučaj u akademskom okruženju. Također, dizajn tečaja bit će prilagođen korisnicima, i zbog resursa koji će biti korišteni za izradu tečaja za zaposlenike.

Razmatrane su i funkcionalnosti Moodle sustava u kontekstu poslovne upotrebe. Primjerice, moguće je zadatak dodijeliti dvama zaposlenicima na temelju njihovih radnih mjesta ili menadžeru kreirati ulogu “roditelja” (eng. parent) i dodijeliti ga određenim zaposlenicima kako bi pratio njihov napredak i trenutni status dodijeljenog zadatka.

Prednosti i nedostaci Moodle-a u poslovnom okruženju

Neki konzultanti navode kako je Moodle vrlo atraktivna opcija za mala i srednja podueća, a postoje slučajevi primjene Moodla u većim korporacijama. Kada govorimo o nedostacima Moodle-a u poslovnom okruženju, ističe se nepouzdanost IT odjela tvrtki u open-source sustave, kakav je Moodle. Naviknuti su na komercijalni softver prilikom čije se implementacije i korištenja mogu obratiti proizvođaču i riješiti problem na taj način. Nadalje, upotreba open-source softvera često zahtijeva vještine koje IT zaposlenici ponekad nemaju, a tvrtke u njih ne žele ulagati jer ne postoji kritična masa koja bi opravdala ulaganje u razvoj takvih vještina (npr. PHP). Drugi nedostatak je to što je Moodle originalno razvijen kao platforma za e-učenje u obrazovnom okruženju pa to naslijeđe još uvijek dijelom nosi; javlja se pitanje skalabilnosti i funkcije učenja te kompleksnosti. Više o pitanjima primjene Moodle-a u poslovnom okruženju možete pročitati u intervjuu s konzultantom Jeevanom Joshijem. Često se piše o preprekama koje stoje na putu potpunom prihvaćanju Moodle-a u poslovnim organizacijama i isto tako često se spominje činjenica da se radi o besplatnom alatu (što ponekad djeluje neozbiljno i zastrašujuće velikim poslovnim organizacijama, iako se u biti radi o prednosti Moodle-a) te kao što je navedeno ranije, nema potpore ovlaštenog proizvođača i primarno je kreiran za akademsko okruženje te je poprilično nezanimljiv bez personalizacije.

Prikaz sučelja u Moodle sustavu. Preuzeto sa moodle.org

Primjer sučelja u Moodle sustavu. Preuzeto sa moodle.org

Drugi autori naglašavaju kako nema ništa loše u uključivanju najboljih praksi s područja e-učenja u akademskom okruženju u poslovni svijet, dapače. Tako se navodi da se Moodle u poslovnom okruženju može koristiti za trening zaposlenika, uvođenje novih zaposlenika u posao, trening i potporu klijentima te kao kolaboracijsku platformu za rad i druženje.

Ono što najznačajnije pridonosi popularnosti Moodle-a kao LMS-a za organizacije jest to što je besplatan. LMS-ovi su danas jako skupi i poslovne organizacije su u pravu kada razmatraju sve opcije koje bi im smanjile trošak uvođenja e-učenja. Nadalje, ovakav se sustav može implementirati u poslovnu organizaciju bez brige oko individualnih licenci i dodatnih troškova kao i neovisno o ograničenjima koja su nametnuta od strane proizvođača softvera, a i instalacija bez formalnog procesa nabave, plaćanja i implementacije sustava za e-učenje nije zanemariv faktor.

Izvrstan pregled Moodle sustava i pitanja njegove implementacije u poslovno okruženje, zajedno sa svim prednostima i nedostacima prikazan je u dokumentu Insights into Corporate Moodle, u kojem se navode i najčešći izazovi postavljeni pred poslovne korisnike Moodle sustava, i to kroz pitanja koja trebaju biti ramotrena pri implementaciji sustava, ukoliko se teži uspjehu (a to nam je uvijek cilj). To su integracija, upload sadržaja i njegovo održavanje, hosting i sigurnost sustava, kastomizacija sustava, tehnička i korisnička podrška, nadogradnja sustava, dodaci  i još nekoliko pitanja koja ne smiju ostati neodgovorena prilikom implementacije ovako složenog sustava.

Zaključak

Moodle je besplatan, open-source sustav primjenjiv u akademskom i poslovnom okruženju. Jednostavan je za instalaciju, lako promjenjiv (od strane PHP programera), ima vrlo aktivnu zajednicu korisnika, izgrađen je s namjerom interaktivnosti, jednostavan je za korištenje te ga karakterizira niz modula koji se mogu primjeniti kao dodatni, a koji izgrađuju Moodle prema potrebama poslovne organizacije. Uz sve navedene karakteristike, očito je kako ga je potrebno dobro razmotriti prilikom donošenja odluke o LMS-u koji će se primjeniti  u poslovnoj organizaciji. Sve detalje oko sustava, primjene i sva ostala pitanja moguće je pronaći na stranici https://moodle.org/, a primjer uspješne primjene Moodle sustava u poslovnom okruženju u članku Primjer iz prakse: Moodle u Zračnoj luci Zadar.

Primjer iz prakse: Moodle u Zračnoj luci Zadar

Zračna luka Zadar, vrlo uspješna i perspektivna hrvatska zračna luka koja već godinama dobro posluje, osim uspostavljanja zračnih veza prema različitim europskim destinacijama i stvaranja pozitivnog ugleda u očima šire javnosti, nedavno je poduzela još jedan korak kako bi svom osoblju omogućila veću podršku u radu. Riječ je o primjeni e-učenja: konkretno Moodle platformi.

Marina Lenkić, bivša studentica Informatičkog managementa Ekonomskog fakulteta u Splitu te djelatnica marketinško-komercijalnog odjela Zračne luke Zadar, glavni je “krivac” za korištenje Moodla u zračnoj luci. Namjena cijelog sustava i potreba za njim proizlazi zbog intenzivne obuke sezonskog osoblja, ponajviše u sektoru putničkog prihvata. Marina je, naime, tijekom studiranja radila u zračnoj luci kao zemaljska stjuardesa te se imala priliku upoznati s procesima i izazovima rada zračne luke, a nakon istraživanja Moodle sustava kroz suradnju Mariom Jadrićem i Majom Ćukušić, predložila je korištenje upravo Moodle besplatnog sustava za e-učenje koji bi služio kao potpora obuci osoblja u zračnoj luci.

Capture4

Moodle sustav Zračne luke Zadar sadrži nekolicinu kolegija, kojima, ovisno o vrsti posla, imaju pristup različiti zaposlenici luke. Najveći dio korisnika Moodla su zemaljske stjuardese čije radne aktivnosti zahtijevaju primjenu znanja o pravilima i procedurama većeg broja aviokompanija, radu u sustavu AS Niko, o viznom režimu, sigurnosnim procedurama te zonama, putničkim tokovima i načinima kretanja terminalom i stajankom. Svaki zaposlenik prolazi standardnu obuku te polaže potrebne testove na početku sezone, no, brojna pitanja se javljaju tijekom same prakse, a odgovore na njih zaposlenici sada mogu pronaći na jednom mjestu. Također, velika prednost korištenja Moodle sustava je u mogućnosti demonstracije video materijala, različitih multimedijalnih tutorijala, poveznica na vanjske sadržaje i slično. Stoga je Moodle izvrsna potpora njihovoj “klasičnoj” obuci za brže i bolje usvajanje gradiva i njegove primjene u praksi. Osim materijala za učenje, Moodle u Zračnoj luci Zadar je zamišljen i kao učinkovit način dijeljenja informacija, obavijesti i razvijanja različitih diskusija – to je najčešće kad se dogodi nekakva iznimna situacija ili propust, kad aviokompanije mijenjaju tarife itd. Marina kaže kako će im Moodle biti posebno koristan približavanjem 01.07.2013., odnosno za dijeljenje informacija o svim bitnim pomjenama u zračnoj luci nakon pristupanja Hrvatske Europskoj Uniji.

Capture3

Inspiracija iz Ryanaira

Dio osoblja ticketinga i zemaljskih stjuardesa, Zračna luka Zadar svake godine šalje na obuku u Dublin. Zanimljivo je bilo da su tamošnju obuku prolazile koristeći Moodle sustav te se vratile s pozitivnim dojmovima rada na ovoj platformi. Naime, jedna od najpoznatijih europskih aviokompanija -Ryanair, koristi upravo Moodle sustav za dio obuke koju provodi. Nekadašnje velike priručnike sada su zamijenili interaktivni moduli sa prezentacijama, demonstracijama i testovima. S posebnim zanimanjem smo proučili kako njihov Moodle funkcionira i sve što nam se svidjelo primijenili smo na naš – kaže Marina.

Kako su zaposlenici reagirali na Moodle? “Bili su u nestrpljivom iščekivanju sustava” – kaže Marina. Kad je sustav napokon zaživio te kad su imali prilike pregledavati sadržaj koji se nalazi na njemu, bili su oduševljeni kako se sad “sve nalazi na jednom mjestu, sistematizirano, i kako se u svakom trenutku neka informacija i znanje mogu podijeliti sa svima”. Međutim, sustav trenutno većim dijelom upotrebljavaju stari zaposlenici, a dodatni potencijal sustava će se izraziti i narednih tjedana kako budu pristizali novi sezonci koji će si mnoge stvari razjasniti i olakšati korištenjem Moodla.

Capture1

Implementacija Moodla: Sustav je vrlo brzo i jednostavno implementiran – provedbom instalacije na poddomenu postojeće službene web stranice zračne luke: zadar-airport.hr. Nakon instalacije bilo je potrebno razraditi plan i koncept svakog kolegija, strukturu potrebnih sadržaja te realizirati sve osmišljeno. Iako radi u marketinško-komercijalnom odjelu, Marini je Moodle sustav itekako dobro poznat. Marina je koautorica knjige M.Jadrić, M.Ćukušić, M.Lenkić (2012), E-učenje: Moodle u praksi, Split: Ekonomski fakultet te navodi kako je cijela priča oko nje i Moodle započela upravo ovom knjigom, kada su joj nastavnici Ekonomskog fakulteta M.Jadrić i M.Ćukušić predložili koautorstvo. “To je tada krenulo i od onda nije stalo”, tako da cijele priče oko Moodle sustava Zračne luke Zadar zapravo ne bi ni bilo da nije bilo te knjige.

Capture

Budućnost Moodle sustava Zračne luke Zadar

Trenutno je Moodle sustav Zračne luke Zadar dobra osnova koja se neprestano nadograđuje, raste i razvija – kako brojem korisnika, tako i sadržajem. Najbliži budući planovi su napraviti video tutorijale za Niko AS. Iako prvotna verzija u pdf-u postoji, multimedijska potpora je jako bitna za brže i bolje usvajanje gradiva. Prednosti Moodle sustava Zračna luka Zadar će osjetiti i već spomenutim dolaskom novih sezonskih radnika, a kao kompanija svakako može poslužiti kao primjer dobre prakse praćenja trendova i orijentiranosti ka organizacijskom znanju primjenom besplatnog e-učenja za svoje zaposlenike.

Sve slike su Vlasništvo Zračne luke Zadar

LMS-ovi za poslovne organizacije

ID-10069563

Slika 1. Prikaz LMS-ova za poslovne organizacije

Današnji suvremeni način života sa sobom nosi puno jurnjave, brige i stresa, a premalo vremena za razbibrigu i opuštanje. Živimo u izuzetno turbulentnoj društvenoj, ali i poslovnoj okolini. Pred nama se svakodnevno pojavljuju vrlo dinamični i kompleksni zahtjevi i izazovi koji često zahtijevaju kreativna i inovativna rješenja. Mi kao pojedinci, ali i sve poslovne organizacije pokušavaju zadržati stare i pronaći sasvim nove tržišne pozicije, prihvaćajući nova „pravila igre“ i prilagođavajući svoje poslovanje novim tehnologijama. Današnjica je izuzetno okrutna, gotovo nikad ne oprašta pogreške i ne nudi nove prilike za stjecanje atraktivnih, ali složenih specijalističkih znanja iz različitih područja, ovisno o djelatnosti poslovne organizacije. Stjecanje upravo ovakvog tipa znanja zbog ograničenosti resursa (ponajviše vrijeme) definitivno bi moglo biti najefikasnije putem e-učenja, tj. obrazovanja na daljinu,  no to ne znači da nužno i mora biti tako. Prethodni uvod neophodan je kako bi se što lakše shvatio kontekst, ali i važnost LMS-a.

 Što je to LMS (Learning Management System)?  

LMS je krovna aplikacija u modelu e-učenja. Najčešće je to Internet aplikacija smještena na određenom Web serveru kojoj mogu pristupiti različiti korisnici preko nekog od mnogobrojnih Web pretraživača. LMS vrši konstantnu evaluaciju percepcije polaznika o efektivnom obrazovanju i učenju različitih procesa te kontrole voditelja tečaja. Glavni cilj LMS-a je upotreba dostupnih ljudskih i tehnoloških resursa kako bi se omogućila najveća kvaliteta, fleksibilnost, adekvatan način učenja te najbolje okruženje za voditelje tečaja, ali i polaznike. (Richardson, 2003.)

Odmah ćemo krenuti i s konkretnim primjerom kako bi se što zornije dočarao sami koncept. Naime, ako recimo radite tečaj na kojem treba sudjelovati nekoliko polaznika, proces isporuke materijala za studiranje i način komunikacije između polaznika i predavača u tome slučaju može biti prilično jednostavan. Međutim, ako imate stotine tečajeva na koje je upisano na tisuće polaznika (što može biti slučaj u velikim poslovnim organizacijama) onda svi procesi vezani uz učenje na daljinu postaju kompleksniji. Npr. evidentiranje i ocjenjivanje upisanih polaznika, komunikacija s polaznicima pa čak i promjena i održavanje materijala postaje radnja koja oduzima na koncu previše vremena. (Richardson, 2003.) Ono što je potrebno u tome trenutku je automatizirani sustav koji će pojednostaviti sve kompleksne radnje. Upravo tu se očituje važnost LMS-a, naročito u poslovnim organizacijama koje traže efikasan, efektivan i ekspeditivan sustav. Ovakav sustav zaposlenicima treba omogućiti da jednostavno, brzo i kvalitetno usvoje nova znanja te steknu potrebne vještine koje je pred njih postavila poslovna organizacija, a sve u svrhu odgovora cjelokupne organizacije na promijenjene tržišne uvjete. Bez kvalitetnog i kompetitivnog tima, novih tehnologija i pripadajućih im znanja i vještina jednostavno nema opstanka u poslovnoj okolini.

Vrste LMS-ova

Istražujući bespuća interneta naišao sam na poprilično veliki broj različitih LMS-ova. Krenuo sam s pretpostavkom kako dominiraju strane tvrtke koje nude LMS-ove, no demantirala me je jedna hrvatska tvrtka koju ćemo detaljnije upoznati u nastavku. Usporedbom sam ustvrdio kako se unatoč, u osnovi istim teorijskim postavkama, u praksi,  namjene doista mnogo razlikuju. Budući da su nam fokus poslovne organizacije, osim najraširenijeg Moodle-a, izdvojio bih LMS-ove sljedećih tvrtki: Ziiva, Conductor, Peoplefluent, te hrvatski Cognita eLearner. U što kraćim crtama ću vam pokušati dočarati svakoga od navedenih.

Moodle

Moodle je Open Source Course Management System (CMS), također poznat i kao Learning Management System (LMS) ili čak Virtual Learning Environment (VLE). Izuzetno je popularan među brojnim predavačima diljem svijeta kao alat za kreiranje dinamičnog Web sadržaja. Zgodan je za korištenje budući da se može instalirati na Web serveru, na jednom od vlastitih  računala ili kod neke od Web hosting tvrtki. Moodle je vrlo primamljiv za uvođenje u pojedinu poslovnu organizaciju jer ima odlike koje dopuštaju objavu velike količine podataka, a istodobno ga mogu koristiti na stotine ili čak tisuće polaznika. Na samome kraju nužno je spomenuti kako sadržava forum, omogućuje stvaranje različitih baza podataka, kvizova, zadataka, resursa i sl. (Moodle.org, 2013.)

Untitled

Slika 2. Moodle sustav za e-učenje

Prosperity Corporate

Ovaj LMS je specifičan po tome što se prilagođava veličini svake poslovne organizacije bez ograničavanja potencijala iste. Tvrtka Ziiva je stvorila takvo softversko rješenje koje stavlja naglasak na tzv. LMS napretka. Napredak se očituje u fleksibilnosti, praktičnosti, prilagodljivim programima treninga zaposlenika, brojnim načinima praćenja zaposlenika i mjerenja uspješnosti  te ono najvažnije, cjenovno vrlo pristupačnom rješenju. (Ziiva, 2013.)

1

Slika 3. Prosperity CORPORATE sustav za e-učenje

Conductor

Rješenje koje omogućava balansiranje između efikasnosti i produktivnosti zaposlenika te očekivanja klijenata koji teže isključivo izvrsnosti. Specifičan je po tome što upravitelju sustava omogućuje praćenje zaposlenika, njihovih treninga i obrazovanja, omogućuje dodjeljivanje različitih licenci i certifikata, pruža egzaktan uvid u pohađanje nastave i dopušta svakom korisniku da sam sebi filtrira sadržaj koji želi pratiti. Zanimljivo je i to što nudi prikaz kompletnog radnog vijeka, karijere te ono što je najvažnije u skladu je sa svim sigurnosnim standardima. (Conductit, 2011.)

2

Slika 4. Conductor sustav za e-učenje

Peoplefluent

Nudi personalizirani pristup učenju i sudjelovanju u bilo kojem tipu programa. Velika mu je prednost to što korisniku u potpunosti daje otvorene ruke po pitanju organiziranja učenja te kreiranja vlastitog plana razvoja. Značajna prednost u odnosu na navedene LMS-ove je to što ima razvijen algoritam koji vrlo brzo identificira vještine korisnika i prepoznaje eksperte. Za sam kraj bitno je naglasiti kako je u potpunosti prilagođen dinamičnom Web 2.0. okružju. (Peoplefluent, 2013.)

Learning_Management_2

Slika 5. Peoplefluent sustav za e-učenje

Cognita eLearner

Prvi hrvatski sustav za upravljanje udaljenim učenjem putem Interneta ili intraneta, međunarodno certificiran od strane ADL-a (vodećeg međunarodnog tijela za standardizaciju u području e-learninga), Veritesta (Microsoftovog testing centra) i dobitnik EduMedia Siegel nagrade. Ovaj LMS omogućuje upravljanje korisnicima, grupiranje korisnika prema ulogama, pravima i organizacijskoj strukturi, planiranje i organizaciju nastave – virtualne grupe, razredi, pasivni sadržaji, testovi. Također nudi praćenje trenutnog i ukupnog napretka korisnika, testiranje, izvještavanje i dubinsku analizu te nudi široku paletu mogućnosti komunikacije među sudionicima (diskusijske grupe, oglasna ploča, chat). Kao najveće prednosti izdvojio bih to što je izrađen na Microsoftovoj platformi (budući da većina korisnika u Hrvatskoj još uvijek preferira Microsoft), skalabilan je, prilagodljiv i može se izvršiti integracija s postojećim informacijskim sustavima, prema zahtjevima pojedine poslovne organizacije. (Cognita, 2013.)

66

Slika 6. Cognita eLearner sustav za e-učenje

LMS kao konkurentska prednost

Ono što se nameće kao zaključak jest da LMS-ovi u poslovnim organizacijama mijenjaju način učenja kod zaposlenika, potiču na usvajanje novih znanja i vještina, standardizaciju, komunikaciju i suradnju, a samo uvođenje LMS-ova iz korijena mijenja prirodu poslova u svim poslovnim organizacijama, te stvara novu vrijednost unatoč visokim troškovima uvođenja. Iz dana u dan nastaju tehnološke, ali i poslovne promjene, koje odgovorne osobe stalno trebaju pratiti, nadzirati, ažurirati i kojima se treba prilagođavati, te ih što je prije moguće implementirati u sustave poduzeća kako bi bili u koraku s vremenom, ali i korak ispred konkurencije, te tako oploditi svoj kapital na tržištu.

Reference:

[1] Richardson, J., 2003. Building an Effective Learning Management System [online] Dostupno na: <http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-45200-3_4#page-1> [Pristupljeno 11.04.2013.]

[2] Ziiva, 2013. Prosperity Corporate. [online] Dostupno na: <http://www.ziiva.com/corporate/> [Pristupljeno 11.04.2013.]

[3] Conductit, 2011. Conductor. [online] Dostupno na: <http://www.conductit.com/product.asp> [Pristupljeno 11.04.2013.]

[4] Peoplefluent, 2013. Learning Management Systems. [online] Dostupno na: <http://www.peoplefluent.com/learning-management-system> [Pristupljeno 11.04.2013.]

[5] Cognita d.o.o., 2013. Cognita eLearner. [online] Dostupno na: <http://www.cognita.hr/e-learning-sustavi-i-alati/cognita-elearner%C2%AE-learning-management-system> [Pristupljeno 11.04.2013.]

[6] Moodle.org, 2013. About [online] Dostupno na: <https://moodle.org/about/> [Pristupljeno 11.04.2013.]