Tag: softverski alat za e-učenje

Easygenerator

Autori: Andrija Bačić i Vice Dobrović

Easygenerator je softverski alat za e-učenje tj. učenje korištenjem informatičke tehnologije i mogućnosti koju ista pruža. Omogućuje korisnicima kreiranje raznih interaktivnih sadržaja kojima je svrha prenošenje znanja na jednostavan, zanimljiv i dinamičan način. Područje uporabe ovog softvera može se pronaći kako u poslovnoj tako i u privatnoj primjeni. Program Easygenerator nastao je u istoimenoj tvrtki sa sjedištem u Rotterdamu (Nizozemska).

Easygenerator je baziran na principu SaaS (eng. Software as a Service), gdje se softver, njegovi moduli i podaci nalaze na serveru primjenom tehnologije oblaka (eng. cloud), a korisnik pristupa softveru preko sučelja web browsera. Prednost takvog oblika je potreba instalacije tj. pokretanja samo malene aplikacije u browseru na računalu, što se odrađuje automatski. Program je dizajniran po konceptu WYSIWYG (eng. What-You-See-Is-What-You-Get) koji omogućuje jednostavno dizajniranje radova. To je sustav u kojem sadržaj (tekst i grafika) koji se prikazuje na ekranu tijekom uređivanja blisko odgovara izgledom kada se kasnije prikazuje kao krajnji produkt.

Primjena

Primjena Easygeneratora se realizira u procesima prenošenja znanja na korisnike sustavom interaktivnog učenja. Najbolji primjer možemo naći kod obučavanja menadžera za obavljanje poslovnih funkcija na višim položajima. Korištenjem ovog alata možemo ispitati njihovu dosadašnju razinu znanja i vještine koje posjeduju. Kako Easygenerator nudi opciju online pohranjivanja podataka, svi naši sadržaji i informacije ostaju sigurno spremljeni u oblaku (eng. cloud).

Uvoz i izvoz podataka

Easygenerator omogućuje uvoz (eng. import) i izvoz (eng. export) naših podataka ili podataka koje su drugi napravili. Podaci o kreiranim lekcijama i tečajevima se mogu izvoziti u XML formatu datoteka, što dodatno olakšava prevođenje sadržaja na druge jezike. Sadržaj XML datoteka može se ručno mijenjati, a postoji i automatsko prevođenje koje je kompatibilno s XML datotekama. Također postoji dodatna mogućnost ubacivanja slideova iz popularnog Microsoftovog uredskog programa za izradu prezentacija PowerPointa u Easygenerator. Kompletan tekst sa slajdova se može dodatno uređivati, a slike i ostali grafički elementi se također pohranjuju u Easygenerator. Kreirane lekcije, testovi i rezultati se mogu objaviti na internetskim stranicama ili se mogu pohraniti na računalo.

Recenzija

Jedna od velikih prednosti Easygeneratora je mogućnost korištenja vanjske recenzije odnosno osvrta (eng. review). Radi se o situaciji kada osoba izvan vaše organizacije, primjerice stručnjak iz Easygeneratora, ocijeni i prokomentira vaš rad i dizajn sadržaja u Easygeneratoru. Za ovu opciju nije potrebna nikakva dodatna prijava, moguće je koristiti bilo koji browser na svim operativnim sustavima. Korisnik pokreće review opciju iz Easygeneratora, pozivajući vanjskog eksperta te šaljući mu e-mail (link za HTML verziju tečaja se automatski ubacuje). U e-mailu se određuje datum do kojeg vanjski stručnjak treba obaviti recenziju, a bitno je napomenuti kako osoba koja vrši recenziju nema mogućnost mijenjanja sadržaja, što može biti iznimno važno sa sigurnosnog aspekta. Osoba koja obavlja recenziju će vidjeti funkcionalan tečaj s dodatnom rubrikom za unošenje komentara u donjem dijelu ekrana kako bi mogao ocijeniti i prokomentirati vaš dosadašnji rad.

Korisna stvar je što se komentari učitavaju u naš rad, gdje se prikazuju u onom dijelu na koji se i odnose. Korisnik može načiniti predložene promjene i komentar označiti kao primijenjen opcijom processed, a također postoji mogućnost dodatnog komentiranja komentara i razvijanja rasprave. Kada vanjski stručnjak osvježi stranicu u browseru, vidjet će novu verziju rada s prepravljenim dijelovima, a na ovaj način omogućen je brz rad s vanjskim suradnikom bez dodatnih troškova. Kada se korisnik vrati svom radu nakon što ga je vanjski stručnjak obradio, mala ikonica u obliku notepada obavještava ga o novim promjenama te je preporučljivo prema takvim obavijestima se odnositi kao prema to-do listićima sa zadacima koje je potrebno riješiti. Jedina zamjerka ide na račun toga da ne postoji mjesto gdje se mogu naći svi komentari zajedno, što bi u nekim slučajevima bilo dosta korisno.

Verzije

Postoje tri verzije Easygeneratora koje se međusobno razlikuju po cijeni i mogućnostima koje nude. Osnovna verzija je besplatna i naziva se „Free“. Ova verzija podržava rad od strane samo jednog korisnika koji kreira sadržaj za učenje i testove za provjeru znanja, a maksimalno je moguće kreirati 10 grupa lekcija. Ne podržava opciju recenziranja sadržaja, a mogućnosti za dizajniranje su značajno smanjene, dostupni su samo postojeći predlošci. Količina prostora za pohranu podataka iznosi 250 megabajta.

Sljedeća verzija ovog softvera koja je po navodima proizvođača najpopularnija naziva se „Starter Plan“ i plaća se $19 mjesečno po autoru sadržaja za učenje. Omogućuje timski rad na izradi istog zadatka ali samo do tri uključene osobe, a nudi mogućnost kreiranja 50 grupa lekcija. Podržava opciju recenziranja sadržaja od strane eksperta i ima dodatne mogućnosti za grafičko dizajniranje. Količina prostora za pohranu podataka iznosi jedan gigabajt.

Najopremljenija verzija programa naziva se „Plus plan“, a cijena iznosi $39 mjesečno po kreatoru sadržaja. Sadrži sve što se nalazi i u prethodno spomenute dvije verzije i neke dodatne sadržaje. Broj autora koji mogu sudjelovati na izradi istog zadatka je neograničen, kao i broj lekcija koje se mogu kreirati. Podržava opciju samostalnog dizajniranja i korištenja vlastitih grafičkih elemenata. Korisnici ovog paketa imaju primat kod rješavanja problema i komuniciranja s korisničkom službom. Količina prostora za pohranu podataka je praktički neograničena.

Usporedba s PowerPointom

U mnogim poduzećima prezentacije izrađene u PowerPointu se koriste kao alat za e-učenje. Međutim, PowerPoint kao program, svakako moćan alat za izradu prezentacija, nije osmišljen za kreiranje sadržaja za e-učenje. Stranice u PowerPointu se redaju jedna za drugom i teško je u takvom formatu ostvariti nekakvu interakciju s korisnikom. Izrada dinamički povezanih slajdova je komplicirana i nije automatizirana. Učenje iz PowerPoint prezentacija je zamorno, a mogućnost zadržavanja koncentracije je relativno niska.

S druge strane, Easygenerator je softver kreiran specifično za korištenje pri e-učenju. Jezgra njegovog dizajna je izrada zanimljivih i interaktivnih prezentacija i testova da bi se postigla zanimljivost u učenju, a samim time i veća uspješnost usvajanja gradiva. Interaktivnijim dizajnom lakše se zadržava koncentracija osobe koja uči nešto novo. Korištenjem strukturiranog pristupa pri postavljanju ciljeva i mjerenju uspjeha kroz procjenu na testovima, dobivaju se najbolji rezultati. Easygenerator sadrži alate i procese koji pomažu dizajniranju kreativnih, interaktivnih tečajeva s relevantnim, zanimljivim i vizualno atraktivnim sadržajem. Postojeći predlošci u strukturiranju zadataka i dizajnu grafičkih elemenata uvelike olakšavaju kreiranje sadržaja. Isto tako, objavljivanje gotovog tečaja na internetskim stranicama rješava se u doslovno par klikova mišem.

 

MINI PROJEKT

Proveli smo mini projekt u Easygeneratoru da bi se podrobnije upoznali s funkcioniranjem programa ali i sveukupnim pojmom e-učenja na ovaj način. Easygenerator se može koristiti online u browseru i kao program na osobnom računalu, u projektu smo koristili online verziju Easygeneratora zbog jednostavnosti i dostupnosti. Korištena besplatna trial verzija se pokazala veoma pogodnom i intuitivnom za upotrebu (eng. user-friendly). Nakon jednostavne registracije u kojoj se tražila e-mail adresa i neki osnovni podaci, u browseru se otvara program za izradu sadržaja s uputama u obliku informacijskih blokova, te mogućnošću dizajniranja i unošenja sadržaja za učenje s dva oblika predloška (eng. template): Quiz (kviz) i Freestyle learning (slobodno učenje). Projekt smo proveli kroz oba oblika, što se opisuje u daljnjim točkama.

Quiz

Kreirali smo novu lekciju pod nazivom „Projektiranje informacijskih sustava“ što se može vidjeti na slici 1.

Slika1

Slika 1. Kreiranje nove lekcije

Potom smo formirali mali kviz o gradivu iz te cjeline, što se u ovom alatu obavlja vrlo lako jednostavnim upisom pitanja, mogućnošću upisivanja više mogućih odgovora te jednostavnim obilježavanjem točnih odgovora kao što je vidljivo na slici 2.ž

Slika2

Slika 2. Kreiranje novog pitanja, dodavanje odgovora i označavanje točnih

Nakon definiranja svih pitanja nudi se dodatno proširenje programa, mogućnost praćenja znanja korisnika kviza xapi alatom, gdje je potrebno napraviti vlastiti xapi learning record store (LRS) te se odmah nudi opcija logiranja na vlastiti LRS račun.

Nakon završetka kviza nudi se opcija republish online u svrhu objave kviza na internetu i generira se link koji možemo proslijediti korisnicima za ispunjavanje kviza, kao što je vidljivo na slici 3. Postoji i mogućnost downloada cijelog kviza ukoliko ga želimo postaviti na vlastiti internetski server.

Slika3

Slika 3. Generiranje linka za online publishing

Nakon ispunjenja kviza rezultati se automatski obrađuju te se statistika ispisuje grafički (slika 4.) za svaki projekt zasebno, kako bi se mogao pratiti napredak znanja korisnika kroz pokušaje rješavanja kviza.

Slika4

Slika 4. Napredak korisnika u rješavanju kviza

Freestyle learning

Ovaj oblik predloška nudi mogućnosti za opsežnije učenje, premda funkcionira na vrlo sličnom principu. Osnovna razlika u grafičkom obliku čini činjenica je lista pitanja formulirana na drugi način i to s mogućnošću biranja pitanja na koje želimo odgovoriti, a nudi nam se i zasebna statistika za svako pitanje u slučaju da imamo više točnih odgovora. Najvažnija karakteristika ovog oblika za razliku od Quiz predloška je mogućnost odabira objašnjenja na postavljeno pitanje što može dodatno unaprijediti i obogatiti proces učenja. Dakle, osim samog pitanja, korisnik dobiva i tekst lekcije koja za njega predstavlja nove informacije. Sve ostale karakteristike su iste kao i u prethodno opisanom predlošku.

 

Literatura

  1. Easygenerator – e-Learning software [internet]: http://www.easygenerator.com/
  2. EasyGenerator Authoring Tool, E-Learning 24/7 Blog, [internet]: http://elearninfo247.com/product-reviews/easygenerator-authoring-tool/ [11.12.2013.]
  3. Easygenerator Launches New Web-based Authoring Tool at DevLearn 2013, Learning Solutions Magazine, [internet]: http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1285/easygenerator-launches-new-web-based-authoring-tool-at-devlearn-2013 [11.12.2013.]

Featured Image: www.anewspring.com