Tag: story-centered curriculum

Storytelling kao pristup e-učenju

Glavni problemi koji se javljaju u procesu e-učenja prema Siozosu i Palaigeorgiu (2008) su između ostaloga niske stope prolaznosti u tečajevima e-učenja, visoke stope odustajanja te niska razina motivacije za e-učenje. To su sve problemi koji su potencijalno rješivi implementacijom pristupa baziranog na pričama (storytelling) koje daju kontekst sadržaju e-učenja čime se povećava interes polaznika. Ovaj pristup učenju nije novost, dapače korišten je i u antičkoj Grčkoj, veliki filozofi poput Aristotela na ovaj su način podučavali svoje učenike.

E-učenje je posebno plodno tlo za ovakav dizajn programa učenja s obzirom na velike dosege ICT-a koji omogućavaju izradu takvog programa koji je zanimljiv, bogat multimedijom i lako pamtljiv polaznicima koji će biti ponukani na kritičko razmišljanje. U današnje doba, pogotovo kada je svjetska kriza natjerala poduzeća na štednju, javlja se težnja za djelotvornijim načinom obuke kadrova što story-based e-učenje zasigurno jest s obzirom na glavnu značajku – orijentiranost prema rezultatima. Navedeni problemi nedostatka motivacije za e-učenje i niskih stopa prolaznosti su zasigurno rezultat neadekvatnog sadržaja tečaja koji je uz to često prezentiran na neodgovarajući način korištenjem šturih PowerPoint prezentacija s dosadnim clip artom i nezanimljivim fotografijama.

storytelling

Story-based pristup učenju se manifestira dijeljenjem polaznika u manje grupe gdje svaka od njih dobije određeni scenarij u kojem svaki polaznik ima svoju ulogu, nešto slično onomu što ga očekuje u poslovnom okruženju te na kraju prezentiranjem dobivenih rezultata. Valja napomenuti da uloga učitelja doživljava značajne promjene, on je sada manje instrument prenošenja znanja i informacija koje su lako dostupne putem interneta, a više mentor koji pomaže i usmjerava polaznika u slučaju nastanka problema te kreira scenarije za postizanje ciljeva koji su ukomponirani u priču. Ukoliko scenarij zahtjeva neka konkretna znanja onda se u tom slučaju paralelno organiziraju klasični online tečajevi za to.

Roger C. Schank (2007.) [1] predstavlja koncept nastavnog plana baziranog na pričama (story-centered curriculum SCC) gdje je glavna ideja da kvalitetan nastavni plan treba pričati priču u kojoj polaznik igra jednu ili više uloga. Namjera je polaznika naučiti kako da konkretno ostvari nekakav cilj što će mu koristiti u stvarnom životu. Pretpostavka je da ovakvim pristupom polaznik neće tako lako zaboraviti naučeno s obzirom na emocionalnu povezanost s ulogom koju je igrao. SCC je orijentiran na rezultate i aktivnosti za postizanje istih. Autor navodi kako je SCC posebno pogodan za poslovno okruženje gdje su zaposlenici/polaznici obuke već naviknuti na igranje određenih uloga u sklopu posla koji obavljaju i samim time ne bi im bio problem prihvatiti ovaj sustav. Isto tako moguće su velike uštede u odnosu na tradicionalan način obuke što je nešto čemu organizacije uvijek teže kako bi povećale ROI.

Prema [2], storytelling se u organizacijama koristi za prenošenje normi i vrijednosti, razvijanje povjerenja i predanosti, prenošenje tacitnog znanja te generiranje emocionalne veze. Kao prednost priča može se navesti i njihova fleksibilnost i spretnost. Usred posla je jednostavnije ispričati priču nego analizirati studije slučaja te modelirati ponašanje. Priče su posebno potrebne u slijedećim slučajevima: dobivanja nove ideje, socijaliziranja novih članova, popravljanja veza, dijeljenja mudrosti.

Smjernice koje bi organizacije trebale pratiti za poboljšanje programa e-učenja koristeći storytelling prema [3] uključuju obavijanje sadržaja e-učenja u priču, upotrebu neformalnog dijaloga, kreiranje scenarija te integriranje relevantne multimedije u program.

Tipičan sadržaj e-učenja samo transformira postojeći sadržaj u digitalan oblik čime je često nezanimljiv polaznicima. Autori programa za e-učenje stoga sve češće dolaze do zaključka kako je storytelling neizostavan u procesu zanimljivog i efektivnog e-učenja s obzirom da priče objedinjuju ključne aspekte ljudske komunikacije: informacije, znanje, kontekst i emocije [4].

Literatura

[1] Schank, Roger C.: Every curriculum tells a story
[2] Storytelling u organizaciji
[3] Senffner, Diane: Boring to Brilliant: 5 Tips to Convert Your E-Learning to a Story-based Approach
[4] Kadle, Abhijit: Narrative for engaging eLearning