Tag: storytelling

2014. – trendovi u e-učenju

ID-100165642

Ilustracija: Danilo Rizzuti

Pred nama je 2014. godina, koja bi po svemu sudeći trebala biti jednako zanimljiva i uzbudljiva kao i prethodna. Kako to obično biva, predviđanja se u području e-learninga u nekim elementima razlikuju, ovisno o izvoru, ali kostur predviđenih trendova i statistika ostaje isti.

Pred vama je pregled najznačajnijih trendova u elearningu u 2014:

m-learning

I u 2013. m-learning bilježio je značajnu pažnju i interes. U ranijim smo člancima navodili mnogo detalja, kao što je primjerice prikazana infografika upsidelearning.com na temu „Zašto je m-learning budućnost učenja na radnom mjestu“.

tablet learning

Edgepoint Learning, elearning.net, eLearning industry i brojni drugi predviđaju da  će i u 2014. m-learning bilježiti rast i interes, pogotovo uzimajući u obzir da m-  learning ima snažan potencijal da obrazuje zaposlenike koju su često vremenski i prostorno dislocirani. Tablet i mobilni uređaji integirani su u  svakodnevne poslovne aktivnosti i njihova snaga da prenesu znanje postaje sve    vrijednija.

 Fotografija: tech2.in.com

Važno je napomenuti i kako BYOD ideja raste i implementira se u sve veći  broj organizacija, dok čak 74% organizacija vjeruje kako BYOD može povećati  produktivnost radnika.  

Gamification

Gemifikacija je doživjela snažan porast u 2013. godini i organizacije  objeručke prihvaćaju ovakav način motivacije zaposlenika prilikom  učenja. Igre motiviraju igrače, tjeraju ih na smijeh, suradnju, responzivnost, povezivanje, kreiranje strategije, potiču kompetitivnost.  Svakako se kroz igre budi povezivanje i potiče reakcija, što bi trebao biti  rezultat najboljih materijala za učenje. Jasno je dakle da je prirodni razvoj  učenja kombiniranje materijala i igara, a kompanije masovno  implementiraju elemente igara u svoje e-learning tečajeve. Više na  eLearningindustry.com

badges_gamification Ilustracija: mrdaley.com

Bilo da se gemifikacija koristi kao dio strategije primjerice kroz dodavanje bedževa kao nagrada ili praćenja rezultata preko neke javne ploče ili prikaza, svakako je trend koji će snažno biti naglašen i u idućoj godini i koji poslovne organizacije ne bi trebale zanemariti.

Tin Can API

Ako još niste sigurno što je Tin Can API, vrijeme je da naučite. Tin Can API (ponekad poznat i kao Experience API), standard je koji autori u području naglašavaju kao jednu od stvari koja je obilježila i prethodnu godinu, a neki autori pišu kako je 2014. godina kada bi se definitivno mogao vidjeti odmak od tradicionalnih protokola i približavanje novim tehnologijama.

tin-can-api

Ilustracija: tincanapi.com

Radi se zapravo o novom načinu praćenja učenja koji omogućuje prikupljanje podataka iz niza iskustava koje učenik/polaznik proživljava prilikom učenja – online i offline. Učenje se događa svugdje, kroz različite tehnologije, različitim mjestima u različito vrijeme. Tako Tin Can objedinjuje mobilno učenje, simulacije, virtualna iskustva, igre, aktivnost u stvarnom svjetu, učenje stjecanjem skustva, društveno učenje, kolaboracijsko pa i offline učenje.  Pomoću Tin Can API-a sustavi komuniciraju aktivnosti pomoću jednostavnog Tin Can rječnika. Više o Tic Canu, što je i kako funkcionira te njegovoj razlici od SCORM-a pročitajte u linkanim člancima u tekstu.

Storytelling

storytelling

Ilustracija: eucenje.efst.hr

Pričanje priča prisutno je u procesu učenja, ali i u svakodnevnom životu praktički oduvijek. Ako ga promatramo u okviru e-učenja, promišljamo implementaciju pričanja priča u dizajn tečajeva s ciljem poboljšanja materijala za učenje i poticanja emocionalnih reakcija polaznika. Storytelling se često veže uz gemifikaciju pogotovo u okviru instrukcijskog  dizajna. 

Inkorporiranje priča iz stvarnog života i realnih situacija postaje općeprihvaćeno u razvoju tečajeva e-učenja, a ako vas zanima još ponešto o tome kako i zašto pričati priče, pročitajte članak Storytelling in eLearning: The why and how.

Massive Open Online Courses 

MOOCovi su svuda oko nas, i u akademskom i u poslovnom svijetu, bilježe se masovna ulaganja u ovaj novi način učenja masa, a investitori se nadaju povratu u skorašnje vrijeme. Zanimljiva infografika vezana za MOOC-ove prikazana je ispod:

Strategic-Lessons-from-MOOC-Pioneers-Infographic
Find more education infographics on e-Learning Infographics

Ideja je kako će u narednoj godini doći do konsolidacije platformi i svojevrsnog rasčišćavanja tržišta MOOC-ova, a očekuje se opstanak najvećih i najkvalitetnijih. Svakako se s punim pravom očekuje još veća integracija i iskorištavanje potencijala ovakvog tipa učenja, u svim okruženjima.

Ako ste na bilo koji način povezani s e-learningom, korisno je pogledati pregled statistika e-learninga u 2014 prema elearningindustry.com.

Brojke su zapanjujuće,a činjenica kako je danas industrija e-learninga vrijedna 56,2 miijardi dolara (uz predviđanje udvostručenja do 2015.), tjera na razmišljanje – a gdje je u svemu naša (poslovna) organizacija?

Web
Find more education infographics on e-Learning Infographics

Storytelling kao pristup e-učenju

Glavni problemi koji se javljaju u procesu e-učenja prema Siozosu i Palaigeorgiu (2008) su između ostaloga niske stope prolaznosti u tečajevima e-učenja, visoke stope odustajanja te niska razina motivacije za e-učenje. To su sve problemi koji su potencijalno rješivi implementacijom pristupa baziranog na pričama (storytelling) koje daju kontekst sadržaju e-učenja čime se povećava interes polaznika. Ovaj pristup učenju nije novost, dapače korišten je i u antičkoj Grčkoj, veliki filozofi poput Aristotela na ovaj su način podučavali svoje učenike.

E-učenje je posebno plodno tlo za ovakav dizajn programa učenja s obzirom na velike dosege ICT-a koji omogućavaju izradu takvog programa koji je zanimljiv, bogat multimedijom i lako pamtljiv polaznicima koji će biti ponukani na kritičko razmišljanje. U današnje doba, pogotovo kada je svjetska kriza natjerala poduzeća na štednju, javlja se težnja za djelotvornijim načinom obuke kadrova što story-based e-učenje zasigurno jest s obzirom na glavnu značajku – orijentiranost prema rezultatima. Navedeni problemi nedostatka motivacije za e-učenje i niskih stopa prolaznosti su zasigurno rezultat neadekvatnog sadržaja tečaja koji je uz to često prezentiran na neodgovarajući način korištenjem šturih PowerPoint prezentacija s dosadnim clip artom i nezanimljivim fotografijama.

storytelling

Story-based pristup učenju se manifestira dijeljenjem polaznika u manje grupe gdje svaka od njih dobije određeni scenarij u kojem svaki polaznik ima svoju ulogu, nešto slično onomu što ga očekuje u poslovnom okruženju te na kraju prezentiranjem dobivenih rezultata. Valja napomenuti da uloga učitelja doživljava značajne promjene, on je sada manje instrument prenošenja znanja i informacija koje su lako dostupne putem interneta, a više mentor koji pomaže i usmjerava polaznika u slučaju nastanka problema te kreira scenarije za postizanje ciljeva koji su ukomponirani u priču. Ukoliko scenarij zahtjeva neka konkretna znanja onda se u tom slučaju paralelno organiziraju klasični online tečajevi za to.

Roger C. Schank (2007.) [1] predstavlja koncept nastavnog plana baziranog na pričama (story-centered curriculum SCC) gdje je glavna ideja da kvalitetan nastavni plan treba pričati priču u kojoj polaznik igra jednu ili više uloga. Namjera je polaznika naučiti kako da konkretno ostvari nekakav cilj što će mu koristiti u stvarnom životu. Pretpostavka je da ovakvim pristupom polaznik neće tako lako zaboraviti naučeno s obzirom na emocionalnu povezanost s ulogom koju je igrao. SCC je orijentiran na rezultate i aktivnosti za postizanje istih. Autor navodi kako je SCC posebno pogodan za poslovno okruženje gdje su zaposlenici/polaznici obuke već naviknuti na igranje određenih uloga u sklopu posla koji obavljaju i samim time ne bi im bio problem prihvatiti ovaj sustav. Isto tako moguće su velike uštede u odnosu na tradicionalan način obuke što je nešto čemu organizacije uvijek teže kako bi povećale ROI.

Prema [2], storytelling se u organizacijama koristi za prenošenje normi i vrijednosti, razvijanje povjerenja i predanosti, prenošenje tacitnog znanja te generiranje emocionalne veze. Kao prednost priča može se navesti i njihova fleksibilnost i spretnost. Usred posla je jednostavnije ispričati priču nego analizirati studije slučaja te modelirati ponašanje. Priče su posebno potrebne u slijedećim slučajevima: dobivanja nove ideje, socijaliziranja novih članova, popravljanja veza, dijeljenja mudrosti.

Smjernice koje bi organizacije trebale pratiti za poboljšanje programa e-učenja koristeći storytelling prema [3] uključuju obavijanje sadržaja e-učenja u priču, upotrebu neformalnog dijaloga, kreiranje scenarija te integriranje relevantne multimedije u program.

Tipičan sadržaj e-učenja samo transformira postojeći sadržaj u digitalan oblik čime je često nezanimljiv polaznicima. Autori programa za e-učenje stoga sve češće dolaze do zaključka kako je storytelling neizostavan u procesu zanimljivog i efektivnog e-učenja s obzirom da priče objedinjuju ključne aspekte ljudske komunikacije: informacije, znanje, kontekst i emocije [4].

Literatura

[1] Schank, Roger C.: Every curriculum tells a story
[2] Storytelling u organizaciji
[3] Senffner, Diane: Boring to Brilliant: 5 Tips to Convert Your E-Learning to a Story-based Approach
[4] Kadle, Abhijit: Narrative for engaging eLearning