TEx-Sys inteligentni tutorski sustav

Inteligentni tutorski sustavi (ITS), prema Stankov i sur. (2001.), su računalni programi namijenjeni potpori i poboljšanju procesa učenja i podučavanja u odabranom područnom znanju, pritom vodeći računa o individualnosti onoga tko uči i onoga koga se podučava. Prednosti učenja uz pomoć takvih sustava, prema autoru, je u tome što polaznik stječe osobnog računalnog učitelja koji je uvijek raspoložen, nema emocija, dok polaznik s druge strane pred njim nema potrebe kriti svoje neznanje te slobodno, prirodno komunicira.

Jedan takav sustav – TEx-Sys (s kasnijim verzijama pod imenom DTEx-Sys i xTEx-Sys), na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti Sveučilišta u Splitu već više od 20 godina, razvija tim istraživača koje predvodi prof. dr. sc. Slavomir Stankov. U nastavku će, prema Stankov i sur. (2008.), biti pobliže opisan taj sustav.

Pedagogijski okvir modela TEx-Sys slijedi četvero-fazni ciklus didaktike, motrenja, dijagnostike te pomoć pri otklanjanju pogrešnih poimanja učenika. Faza didaktike iskazuje: predmet poučavanja (Što se poučava?), objekt poučavanja (Tko se poučava?) te način poučavanja (Kako se poučava?). Motrenje se bavi aktualnom razinom znanja učenika (stanje znanja učenika). Faza dijagnostike utvrđuje i ocjenjuje razinu učenika. Pogrešna poimanja u znanju učenika pokreću mehanizme pomoći radi smanjenja razlika u znanju između stručnjaka i učenika.

Model TEx-Sys ima sljedeće sudionike: učenika radi stjecanja znanja i vještina, stručnjaka područnog znanja koji oblikuje bazu znanja, učitelja koji koristi bazu znanja za didaktičko oblikovanje nastavnih sadržaja (courseware područnog znanja) i administratora koji motri sustav (sudionike i način korištenja). Sudionici sustava raspolažu s glavnim funkcionalnostima: oblikovanje baze znanja, oblikovanje nastavnih sadržaja; učenje, poučavanje i testiranje znanja, te motrenje i nadzor.

Arhitektura sustava TEx-Sys i njegovih novijih inačica, može se prikazati na slici 1:

Slika 1. Arhitekture implementiranih sustava temeljenih na modelu TEx-Sys

Slika 1. Arhitekture implementiranih sustava temeljenih na modelu TEx-Sys

TEx-Sys je implementiran upotrebom dvoslojne arhitekture kao jednokorisnička Windows aplikacija. Otvaranje modela TEx-Sys prema Web zajednici ostvareno je oblikovanjem sustava DTEx-Sys obilježen trendom vremena – korištenjem tehnologija dinamičkog generiranja sadržaja Web dokumenata i korištenjem troslojne klijent-server arhitekture. Arhitektura xTEx-Sys sustava je zasnovana na Web uslugama, i predstavlja novi koncept (Rosić i drugi, 2004) u obitelji autorskih ljuski oblikovanih po modelu TEx-Sys. Red korisničkog sučelja kao i red aplikacijske logike izvedeni su u Microsoft-ovom dotNET okruženju s Web uslugama dodijeljeni sudionicima sustava. Ove se Web usluge dijele prema funkcionalnostima sudionika na podskupove usluga za administratora, stručnjaka, učitelja, učenika kao i na usluge za korištenje od strane svih sudionika. Komunikacija s ovim uslugama odvija se protokolom SOAP (Simple Object Access Protocol). Lokacija usluga, njegova implementacija, kao i platforma na kojoj se izvršavaju aktivirani procesi, nisu vidljivi objektu koji traži uslugu. Usluge su definirane modelom WSDL (Web Services Description Language) što olakšava proširenja kao i ostvarivanje njihove interoperabilnosti. Red podataka implementiran je unutar Microsoft-ovog sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka SQL Server. Ovaj red sustava xTEx-Sys sadrži tri baze podataka i omogućava potpuni integritet podataka vezan za znanje stručnjaka, nastavne sadržaje kao i za podatke o sudionicima sustava.

Popis slika:

Slika 1: Arhitekture implementiranih sustava temeljenih na modelu TEx-Sys, izvor: bib.irb.hr/datoteka/393512.TEx-Sys_Stankov_i_drugi.doc [2.5.2013.]

Reference:

  1. Stankov, S., Glavinić, V., Granić, A., Rosić, M.: Inteligentni tutorski sustavi – istraživanje, razvoj i primjena, CARNet – Časopis Edupoint; I. dio: godište II, broj 1, Zagreb; 20.12.2001.; II. dio: godište II, broj 2, Zagreb, 21.1.2002.; III. dio: godište II, broj 3, Zagreb, 2002.
  2. Stankov, S.; Rosić, M., Žitko, B., Grubišić, A.: TEx-Sys model for building intelligent tutoring systems, Computers & Education, Volume 51, Issue 3, 1017.-1036., studeni 2008.
  3. Rosić, M., Glavinić, V. & Žitko, B. (2004). Intelligent Authoring Shell Based on Web Services. Proceedings of the 8th International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES 2004), S. Nedevschi and I.J. Rudas, eds., Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 50-55.
  4. Ćukušić, M., Jadrić, M.: e-učenje: koncept i primjena. Školska knjiga, Zagreb, 2012.

Ivica Defilippis