Top 5 komercijalnih sustava za e-učenje

Razvojem tehnologije i zahtjeva korisnika došlo je do nevjerojatnog rasta tržišta sustava za e-učenje. Danas je ta industrija vrijedna nekoliko stotina milijardi dolara s trendom rasta. Iz toga je jasno da na tržištu postoje brojni proizvodi svih cjenovnih kategorija i usluga s obzirom na veličinu poduzeća ili obrazovne ustanove koja ih koristi. Danas je došlo do zaokreta na tržištu u smislu želja kupaca. Naime nije dovoljno ponuditi sam proizvod odnosno tehnologiju – korisnici i kupci traže prvenstveno rješenja i uslugu.

Prema istraživanju organizacije za analizu, usporedbu i analizu poslovnih softvera Capterra[i], najpopularniji, odnosno komercijalni sustav za e-učenje s najviše korisnika je Learning Management kojeg nudi SumTotal Systems. Što se tiče veličine poduzeća ovaj sustav se može koristiti za mala i velika poduzeća.

sumtotal logo

sumtotal logo

Learning management sustav nudi podršku na području poslovnih usluga, komunikacija, obrazovanja, financija, zdravstva itd[ii]. Ovaj sustav je SaaS (engl. Software as a Service) tipa što znači da se distribuira putem oblaka te se naplaćuje prema korištenju. Sadrži sve potrebne funkcionalnosti potrebne djelotvornom i jednostavnom upravljanju obukom i razvojem kadrova korištenjem e-učenja. Upravo ovaj proizvod SumTotal Systemsa je dobitnik nagrade za najbolji LMS sustav za e-učenje prema Business Comparison Software za 2013 godinu[iii].

Blackboard logo

Blackboard logo

Blackboard je jedan od najstarijih proizvođača sustava za e-učenje no to nije jedini razlog njegove popularnosti, iako zasigurno igra veliku ulogu broju korisnika. Prvi proizvod Blackboarda, Blackboard Learning System, s trenutačno najnovijom verzijom 9.1 sastoji se od četiri modula: sustav učenja (engl. learning system) koji omogućava online tečaj i sadržaj, modul za stvaranje online zajednica, CMS za upravljanje sadržajem te sustav za praćenje i analizu ocjena.

blackboard sučelje

blackboard sučelje

Blackboard također nudi usluge poput Blackboard collaborate namijenjen ostvarivanju web konferencija, Blackboard mobile omogućava korisnicima pristup sadržaju kolegija ili tečeja kojeg pohađaju putem mobilnog uređaja, Blackboard Analytics koji omogućava prikupljanje i analizu brojčanih podataka o polaznicima obuke ili tečaja. Unatoč brojnim korisnim proizvodima i uslugama koje nude postoje i negativne strane ovog sustava. Možda najznačajnija zamjerka je činjenica da Blackboard drži skoro pa monopol na tržištu komercijalnih sustava. Nakon što je kupio WebCT, praktički ne postoji komercijalna alternativa na području sustava za e-učenje namijenjenih visokim učilištima što im omogućuje dizanje cijena bez puno straha od gubitka klijenata što često i rade.

Topyx logo

Topyx logo

Slijedeći sustav po popularnosti, odnosno broju korisnika jest Interactyxov Topyx. Topyx je također sustav SaaS tipa namijenjen e-učenju te podržava, kao i Learning management, gotovo sve vrste poslovanja i grane industrije. Ovaj sustav je tzv. social eLearning software odnosno korištenjem funkcionalnosti i alata kakvi se koriste  na društvenim mrežama izgrađen je sustav za e-učenje. Rezultat dobiven je sustav koji izgleda i ponaša se slično društvenim mrežama te omogućava privlačno te iznimno kolaborativno okruženje.[iv] Velika prednost ovog sustava je neograničen broj korisnika što je rijetkost na tržištu. Topyx također podržava mobilno učenje, konkretno iPad.[v]

Četvrti sustav je Enterprise Knowledge Platform (EKP) kojeg proizvodi NetDimensions. EKP je potpuno neovisan o platformi što znači da se može izvoditi na bilo kojem operacijskom sustavu. Kao i ostali sustavi, osim Blackboarda, pogodan je korištenju u poslovnom okruženju te podržava mobilno učenje odnosno mLearning. EKP poseban naglasak stavlja na sigurnost korisnika čime se izdvaja od konkurencije. Također jedna od bitnih značajki je mogućnost integracije sa legacy sustavima.[vi]

ekp sučelje

ekp sučelje

Peti sustav po broju korisnika je Meridian Global LMS kojeg proizvodi Meridian KSI. Meridian Global LMS je SaaS tip sustava. Prvenstveno je namijenjen osmišljavanju, razvoju i praćenju programa obuke za zaposlenike prema zahtjevu (engl. on-demand). Ovaj sustav je pogodan za male i srednja poduzeća kako cijenom tako i lakoćom implementacije. Nudi on-line knjižnicu sa brojnim (cca 10 000), gotovim programima za obuku na zaista velikom broju najrazličitijih područja.[vii]

Meridian Global LMS sučelje

Meridian Global LMS sučelje

Na ovom popisu je navedeno i opisano 5 najpopularnijih sustava na temelju navedenog istraživanja. Postoji još mnogo sustava koji odgovaraju najrazličitim potrebama u mogućnostima kupaca te će se ova lista zasigurno mijenjati s obzirom na veliku stopu rasta industrije.

Reference:


[i] Ortner, M.: Top LMS software solutions graphic, 24. Listopada 2012., dostupno na: http://www.capterra.com/blog/learning-management-systems/top-lms-software-solutions-infographic/ [15.05.2013]

[ii]FindTheBest.com, dostupno na: http://lms.findthebest.com/l/135/Learning-Management [15.05.2013]

[iii]Learning management systems buzz, 22 .Veljače 2013, dostupno na: http://lms.findthebest.com/l/135/Learning-Management [15.05.2013]

[iv]Roth, J.: What is social elearning software, TOPYX, all about, 27. Svibnja 2010, dostupno na: http://interactyx.com/social-learning-blog/what-is-social-elearning-software-topyx-all-about/ [15.05.2013]

[v]E learning 24/7 blog: Top 10 LMS’ for 2013, 28. Veljače 2013., dostupno na: http://elearninfo247.com/2013/02/28/top-10-lmss/ [15.05.2013]

[vi] Capterra-the smart way to find software: NetDimensions Learning, dostupno na: http://www.capterra.com/learning-management-system-software/spotlight/46350/NetDimensions%20Learning/NetDimensions?id=89952905 [15.05.2013]

[vii] Meridian knowledge solutions: Meridian Global LMS “as a Service”, dostupno na: http://www.meridianksi.com/services/SaaS/ [15.05.2013]

 

Slavko Borzić

Latest posts by Slavko Borzić (see all)