Učenje u pokretu – mobilno učenje

Učenje u pokretu - mobilno učenje

Što je mobilno učenje?

U današnje je vrijeme, napretkom tehnologije te promjenama navika i stila života ljudi, mobilna tehnologija postala nezamjenjivi dio svih poslovnih procesa i privatnih trenutaka, a učenje nije iznimka. Mobilno se učenje često definira kao učenje pomoću bežičnih uređaja (npr. mobilnih telefona, dlanovnika ili prijenosnih računala, a u posljednje vrijeme tableta koji bilježe nevjerojatan rast).[i] Ako promatramo odnos e-učenja i mobilnog učenja, tada u vidu treba imati da je mobilno učenje kao takvo podskup e-učenja i podrazumijeva bolji pristup mjestima učenja izvan učionica.

Mobilno učenje podrazumijeva i mnogo više od toga. Brzina odvijanja poslovnih aktivnosti, preopterećenost informacijama na radnom mjestu te rast društvenih aspekata učenja i rada pomaknuli su tradicionalnu teoriju obrazovanja na radnom mjestu  just-in-time prenošenju znanja i vještina, ali i informacija kojima se poboljšavaju performanse zaposlenika. Na ovaj je način zaposlenik u mogućnosti donositi kvalitetnije odluke i povećati zadovoljstvo kupaca ili klijenata. Mobilno učenje može biti primjenjeno u različitim djelatnostima i fazama učenja.

Učenje danas postaje sveprisutno (eng. ubiquitouis learning), odnosno, razvija se nova edukacijska paradigma koja je dijelom omogućena baš karakteristikama i razvojem digitalnih medija[ii]. Učenje u različitim dijelovima dana i na različitim mjestima danas je realnost i jasno je da se i poslovno e-učenje mora prilagoditi. Također, zaposlenici danas zahtijevaju pristup svim resursima koji su im potrebni s jednog uređaja, bilo da se radi o smartphoneu, tabletu ili laptopu, a u skladu s tim otprilike 80% organizacija (podatak iz referenciranog istraživanja) izjavilo je kako u krugu kompanije postoji interes za mobilnim učenjem.[iii]

Oblikovanje strategije mobilnog učenja

Vrlo su važna pitanja kojima se oblikuje strategija mobilnog učenja unutar poduzeća:

  • Što se nadamo postići implementacijom ovakvog načina učenja? Koji problem ćemo riješiti mobilnim učenjem?
  • Koje će se promjene morati tražiti od zaposlenika kako bi mobilno učenje bilo maksimalno prihvaćeno? Je li demografska struktura zaposlenika poduzeća u skladu sa zahtjevima koje postavlja ovakav način učenja ili će biti potrebno upravljanje promjenama na ovom području?
  • Koji će se procesi promijeniti kao rezultat uvođenja e-učenja?
  • Kako će mobilno učenje doprinjeti ostvarenju poslovnh ciljeva
  • Koju razinu sigurnosti poduzeće treba kada govorimo o aplikacijama za mobilno e-učenje?
  • Koliko će i kako trenutna infrastruktura poduzeća podržati proces mobilnog učenja? Ukoliko to nije u stanju, što se treba poduzeti kako bi se mobilno učenje zaista implementiralo?
  • Koliko vremena i novca poduzeće ima na raspolaganju za implementranje mobilnog učenja?

Odgovori na ova pitanja daju početnu sliku o tome u kojoj je situaciji poduzeće po pitanju mobilnog učenja kao moguće strategije. Kao prvi korak uspješnje implementacije, preporuča se okupiti grupu stakeholdera kako bi se započeo konstruktivni dijalog o mogućnosti mobilnog učenja.[iv]

Prednosti i nedostaci mobilnog učenja i što trebate imati na umu

Brojne su prednosti mobilnog učenja; prema [v] to su prenosivost, socijalna interakcija, kontekst i individualnost. Upravo prenosivost karakterizira mobilnu tehnologiju i razlikuje je od ostalih rastućih tehnologija te omogućava ostale karakteristike kao što su individualnost ili interaktivnost.

Ono što treba imati na umu prilikom promišljanja mobilnog učenja jesu i mali ekrani (primjerice ako govorimo o smartphone uređajima). Aktualni materijali koji se koriste u e-učenju u poduzeću moraju biti preoblikovani da bi mogli biti korišteni i na takvim ekranima. Međutim, „mobilno“ ne znači samo puko vizuano preoblikovanje sadržaja za manje ekrane; čitava strategija, razvoj materijala i plan učenja mora biti u skladu s ovakvim uređajima, odnosno, iskustvo polaznika mora biti intuitivno i uravnoteženo. Korisnici pristupaju mobilnom sadržaju u prostorima punima ljudi koji nisu prilagođeni koncentriranom pristupu sadržaju za e-učenje zbog čega taj sadržaj mora biti vizualno primamljviji i stimulativniji od klasničnog sadržaja za e-učenje.[vi]

Također, mnogi polaznici koji uče koristeći mobilne uređaju imaju jako malo vremena raspoređenog u nekoliko navrata pa bi, u skladu s tim, valjalo dizajnirati manje module koje bi polaznici savladali primjerice za vrijeme pauze za ručak.[vii]

Jedan od najozbiljnijih nedostataka koji se pripisuje mobilnom učenju je manjak uspostavljenog teorijskog okvira koji bi bio temelj za efektivan instrukcijski dizajn te evaluaciju programa za mobilno učenje.[viii] Također, problemi s koncentracijom te visoke stope odustajanja od programa navode se kao česti problemi.

Ipak, jasno je da je mobilno učenje prevažan dio e-učenja da bi ga se osporilo ili zanemarilo, uz sve probleme koji ga karakteriziraju. Rastuća popularnost ostalih trendova u području razvoja mobilnih tehnologija i korištenja istih na radnom mjestu kao što je Bring your own device to work (BYOD) dodatno ukazuju na potrebu promišljanja o mobilnom učenju kao vrlo važnom dijelu strategije poslovnog e-učenja.

Slika 1. Courtesy of Renjith Krishnan at FreeDigitalPhotos.net

Reference:


[i] Ćukušić, M. & Jadrić, M., 2012. e-učenje: koncept i primjena. Zagreb: Školska knjiga.

[ii] Ginger, J., 2009. Exploring Ubiquitous Learning, s.l.: an.

[iii] McIntosh, D., 2012. eLearning Industry. [Mrežno] Dostupno na: http://elearningindustry.com/trends-learning-technologies-2013 [18 04 2013].

[iv] Cognizant, 2012. Mobile Learning: Driving Business Results by Empowering Employees in the Moment, s.l.: an.

[v] Klopfer, E., Squire, J., & Jenkins, H. (2002). Environmental detectives: PDAs as a window into a virtual simulated world. Paper presented at the IEEE international Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education (WMTE’02), Los Alamitos, CA.

[vi] Tauber, T., 2013. The dirty little secret of online learning: Students are bored and dropping out [Mrežno]
Dostupno na: http://qz.com/65408/the-dirty-little-secret-of-online-learning-students-are-bored-and-dropping-out/[18 04 2013].

[vii] Harrison, J., 2012. Interactyx Topyx. [Mrežno]  Dostupno na: http://interactyx.com/social-learning-blog/mobile-learning-how-to-administer-it/ [18 04 2013].

[viii] Park, Y., 2011. A Pedagogical Framework for Mobile Learning: Categorizing Educational Applications of Mobile Technologies into Four Types. International Review of Research in Open and Distance Learning, Svezak 12.2.