Uloga motivacije pri kreiranju tečajeva poslovnog e-učenja

Motivaciju bismo mogli definirati kao proces koji inicira, vodi i održava ponašanje koje vodi prema cilju, a uključuje biološke, emocionalne, društvene i kognitivne sile koje aktiviraju ponašanje korisnika. Najčešća dva tipa motivacije koji se koriste u različitim slučajevima su :

-  Intrinzična (unutarnja) motivacija je sve ono što nas iznutra navodi na aktivnost i određuje njen smjer, intenzitet i trajanje. Neovisna je o mogućim materijalnim i socijalnim dobicima (učenje motivirano znatiželjom, interesom za sadržaj učenja). Intrinzično motivirana osoba će rješavati zadatke na sustavu za e-učenje, primjerice, zato što se osjeća ugodno dok to radi ili intrinzično motivirana osoba će raditi na rješenju problema jer mu izazov pronalaženja rješenja pruža osjećaj zadovoljstva.

-  Ekstrinzična (vanjska) motivacija je kontrast intrizinčnoj motivaciji i dolazi izvana. Motivacijski faktori su vanjske naravi i najčešći oblici motivacije su nagrade kao što ocjena ili primjerice novčana nagrada.

Motivacija zaposlenika se razvija u jednom od dva načina. Intrinzična motivacija vas potiče na uspjeh koji je utemeljen na unutarnjim ciljevima i ambicijama, dok ekstrinzična motivacija dolazi iz vanjskih izvora, motivirajući vas uz poticaje da gurate vlastite performanse. Intrinzična i ekstrinzična motivacija nose posebne prednosti te svaki zaposlenik tj. korisnik sustava za e-učenje pokazuje različite motivacijske karakteristike što zahtjeva različit pristup i razvoju dizajna sustava za e-učenje. Poznavajući koji je korisnik sustava e-učenja motiviran intrinzično ili ekstrinzično može poboljšati efikasnost razvoja sustava za poslovno e-učenje.

 

Navesti ćemo neke od preporuka gdje motivacijski faktori mogu biti od velike koristi kad razvijamo tečajeve e-učenja ili postavljamo LMS (Learning management system).

Treba kreirati dizajn koji je zabavan, interaktivan te u kojem polaznik ima slobodu odabira. Uključivajući kvizeve, aktivnosti i igre kao dio tečaja dodaje se element zabave. Tečajevi bazirani na scenariju ili priči se također mogu iskoristiti kao odličan način e-učenja. Sloboda dana zaposlenicima u tečajevima e-učenja puno je efektivnija nego kad se primjenjuje sila kako bi se obavile zahtjevane aktivnosti.

Također treba poticati znanje kao glavnu prednost zaposlenika u dugoročnom razvijanju karijera i uporabu e-učenja kao način za ostvarivanje znanja. Zaposlenik bi trebao aktivno sudjelovati u diskusijama i formumima koji su vezani uz znanje, te tim putem može biti uočen od strane zaposleniaka višeg statusa koji inače ne bi imao direktnu interakciju s zaposlenikom što može biti odličan motivacijski faktor pri učenju.

LMS treba uspostaviti kao čvorište aktivnosti, gdje se odvija konstantna interakcija i učenje među zaposlenicima u organizaciji, bez obzira na geografsku udaljenost. Blogovi, wiki, diskusijski forumi trebaju biti dio dinamične mreže individualaca s zajedničkim ciljem. Zaposlenici također trebaju razmjenjivati iskustva i znanja s kolegama koji su završili tečaj kako bi provjerili kako tečajevi mogu biti korisni u razvoj njihovih vještina i znanja.

Investiranje u e-učenje i LMS-ove je od velike važnosti za poduzeće te je prije dizajniranja tečajeva e-učenja ili uspostavljanja portala za učenje ili LMS-a bitno proučiti motivacijske faktore zaposlenika.

 

Literatura:

1.) Brainbridge C. , Definition of intrisic motivation, Aboutme.com Guide

2.) Sansone C., Harackiewicz J. M., Instrisic and Extrinsic Motivation: The Search for Optimal Motivation and Performance

3.)  Vayuvegula A. (2013) :,Motivational Factors to Consider in E-leraning & LMS Design.

4.) Smith R. (2008), Motivational Factors in E-learning, George Washington University

5.)  Ingram D., The Advantages of Intrinsic & Extrinsic Motivation, Demand Media

Popis slika:

1.) Kaufmann et.al (2011), Motivacija radnika u crowdsourcingu

http://blog.commlabindia.com/wp-content/uploads/2013/01/consider-in-elearning.jpg