Važnost instrukcijskog dizajna u poslovnom e-učenju

Instrukcijski dizajn

Instrukcijski dizajn se može definirati kao proces, znanost, disciplina, stvarnost. Međutim, instrukcijski dizajn se odnosi na praksu stvaranja instrukcijskih iskustava, odnosno stjecanje znanja i vještina na lakši, privlačniji i učinkovitiji način, koristeći tehnologiju. Zadatak svakog dobrog instrukcijskog dizajnera je da na jasan, sažet i maštovit način projektira smislene i zanimljive lekcije, uzimajući u obzir kome točno su one namjenjene. Kako bi posao bio što jednostavniji i lakši, potrebno je koristiti odgovarajuće procese i alate instrukcijskog dizajna. (Marc J. Rosenberg, 2011.).

Instrukcijski dizajn u poslovnom e-učenju

Instrukcijski dizajn u poslovnom e-učenju

Modeli instrukcijskog dizajna

Dosadašnji način učenja se uglavnom odnosio na predavače i polaznike nekog tečaja. U tom standardnom procesu uglavnom je isti način podučavanja, koristeći iz godine u godinu uglavnom iste materijale, uz standardan način provjere znanja i ocjenjivanja. Uvođenjem instrukcijskog dizajna želi se pristupiti na način da učenje postane zanimljiva svakidašnjica ne samo učenika i studenata, već i poslovnih ljudi kojima je osim saznanja iz prakse uvijek potrebna neka dodatna informacija kako bi unaprijedili svoje znanje i bili uspješni u svom poslu.

Iz istog razloga uvode se različiti programi obuke, koji bi trebali biti pripremljeni prema nekom određenom modelu.

Postoji više modela instrukcijskog dizajna, a ovdje su navedeni oni koji su danas u najčešćoj upotrebi, s pripadajućim linkovima:

Algo-Heuristic Theory

ADDIE Model

ASSURE Model

The ARCS Model

Criterion Referenced Instruction

Component Display Theory

Dick and Carey Model

ADDIE Model

Jedan od najčešćih modela dizajna učenja je ADDIE, što na engleskom jeziku predstavlja akronim od riječi: analiza, dizajn, razvoj, implementacija i evaluacija. Svaki slijedeći korak ADDIE modela je temelj prethodnog koraka, pa preskakanje jednog može stvoriti negativne učinke tijekom cijelog procesa. Kako bi se izbjegao rizik i dodatni trošak, potrebno je više vremena za pravilno planiranje projekta. Kao kod svake poslovne odluke potrebno je vagati rizike i napraviti izbor.

Analiza

U cijelom procesu, analiza je najvažniji korak jer ona postavlja temelje za sve buduće odluke i zbog toga je nužno provesti pravu analizu. Pomoću analize definiramo svoju publiku, ograničenja i mogućnosti. Tvrtke ponekad moraju birati između pravodobnosti i kvalitete projekta, upravo zbog toga postavljaju različite smjernice za svoju odluku. Neke od tih se odnose na samo prepravljanje postojećeg projekta, na strani pravodobnosti, dok se na stranu kvalitete odnosi pokretanje u potpunosti novog programa. Ako se u fazi analize preskoče koraci kao što su: istraživanje tržišta, postavljanje poslovnih ciljeva, analiza polaznika, ciljevi učenja i sl.mogu se javiti određeni rizici. Jedan od tih rizika je da program nije napisan u skladu s postojećim poslovnim ciljevima.

Dizajn

Sljedeći korak u ADDIE modelu je dizajn. U ovom dijelu, sumirajući podatke iz analize, koristimo informacije pomoću kojih planiramo ciljeve programa ili tečaja koji će se prenositi polaznicima. U nekim situacijama, tvrtke mogu u potpunosti preskočiti fazu dizajna i odmah se prebaciti na fazu razvoja. Jedan od razloga je to što moraju poštovati određeni rok, pa upravo da bi sve na vrijeme stigli preskaču fazu dizajna.

Razvoj

U fazi razvoja instrukcijski dizajneri i programeri prikupljaju i pripremaju sredstva potrebna za prezentaciju programa, a na ovaj dio se troši puno vremena. Također je potrebno ponovno ispitivanje za ispravljanje grešaka. U fazi razvoja postoje 4 koraka: prototip (čija je uloga osiguranje kvalitete), razvojni materijali (njegova uloga je kreiranje sadržaja), recenzije i tečaj predavača čija je uloga također osiguranje kvalitete.

Implementacija

U ovoj fazi osim predstavljanja materijala uključuju se i dodatni procesi. Iako su materijali ispitani tijekom prethodnih faza, implementacija može otkriti teme koje zahtijevaju daljnji razvoj ili re-dizajn rada. U ovoj fazi voditelj osigurava da je sve funkcionalno. Tvrtke koje žele uspješno postizanje svojih ciljeva moraju imati dobro pripremljene programe obuke. Iako je važno imati na umu da veći sadržaj kolegija ne jamči veću uspješnost samog programa.

Evaluacija

Prisutna je u svakoj fazi procesa ADDIE. Evaluacijski ciljevi su refleksija informacija koje su otkrivene u fazi analize. Te informacije predstavljaju očekivanja i ciljeve cijelog procesa. Faza evaluacije pomaže tvrtkama mjerenje utjecaja programa na svoje poslovanje. Kad tvrtka stvori prirodan tijek ona ulaže u vrijeme i resurse. Međutim, mnoge tvrtke ne ulažu u fazi evolucije, te tvrtke nikad ne znaju kako dobro tečaj funkcionira.

Kod ADDIE modela nema kronološkog reda odvijanja, već je to krug koji se stalno preklapa.

Untitled

Slika 1: Addie model za poslovni uspjeh

 

Popis slika:

Slika 1: Slika 1: Addie model za poslovni uspjeh; Izvor:http://www.shutterstock.com/pic-84970324/stock-photo-hand-write-addie-model-for-business-success.html?src=csl_recent_image-4  [08.04.2013.]

Reference:

1. Rosenberg, M.J.: Management Consulting in the Learning Space, Dostupno na: http://www.linkedin.com/in/marcjrosenberg [08.04.2013.]

Ostalo:

1. Instructional Design Expert.com, Dostupno na:http://www.instructionaldesignexpert.com/addie.html [08.04.2013.]

2. ADDIE Evaluation in the Workplace, Dostupno na: http://www.intulogy.com/addie/workplace.html [08.04.2013.]

3. Instructional Design Models, Dostupno na:http://carbon.ucdenver.edu/~mryder/itc/idmodels.html  [08.04.2013.]