Videokonferencije u poslovnom e-učenju

Komunikacijske tehnologije koje se koriste u poslovnom e-učenju mogu se podijeliti na više načina, pa ih je tako Caladine (2008), nazvavši ih suradničke tehnologije, podijelio na tri razine:

  • Tehnologije utemeljene na tekstu – e-mail, računalno podržane komunikacije i sl.
  • Tehnologije utemeljene na zvuku – telefon
  • Tehnologije utemeljene na zvuku i slici – videokonferencija

Videokonferencije se mogu definirati kao virtualni sastanak, realiziran pomoću različitih tehnologija, na kojem su sudionici u potpunosti prostorno neovisni. Drugim riječima, sudionici komuniciraju korištenjem kamera, računala, mikrofona, zvučnika ili nekog drugog objekta, dok su međusobno neograničeno udaljeni.

Uzevši u obzir sve konkurentnije tržište, ali i sve brži razvoj komunikacijske tehnologije, moguće je neke nove izazove proizašle iz sve jače konkurencije riješiti ili barem ublažiti korištenjem novih tehnologija. Svi poslovni subjekti danas nastoje uštedjeti gdje je to moguće, isto tako svi ističu važnost znanja, odnosno edukacije svojih zaposlenika kao kritični faktor uspjeha poduzeća, što uzrokuje nastanak dodatnih troškova (zbog gubitka radnog vremena zaposlenika koji su na edukaciji ili zbog troškova putovanja tih zaposlenika). Efikasan način da se ti troškovi uklone, a da se edukacija ipak održi je korištenje videokonferencija. Videokonferencija omogućava fleksibilnu edukaciju, gdje se korisnici uključuju sa lokacije koja njima odgovara, čime se eliminira trošak potrebnog putovanja sudionika sastanka/edukacije. Također, ovakve edukacije se mogu snimiti za naknadno pregledavanje čime se ne oduzima radno vrijeme zaposleniku. Također, na ovaj se način ostvaruje bolje razumijevanje i pamćenje sadržaja, jer kombinira više načina prijenosa informacija – vizualno i auditivno.

Jedan od alata na raspolaganju poduzećima je Ericssonov videokonferencijski sustav Virtual Presence (ViPr). Ovaj sustav omogućuje korisnicima video poziv – najjednostavniji oblik video veze, gdje ViPr u suštini postaje videotelefon. Vidljiva nam je slika sugovornika, umanjena vlastita slika te niz drugih funkcija koje pomažu u komunikaciji. Također, nudi se mogućnost videokonferencijske veze gdje je se ostvaruje komunikacija između više sugovornika, ali je moguće dodati i dodatni izvor video signala, bilo sa DVD čitača, TV prijemnika i sl., čime se može obogatiti konverzacija sudionika. Pored prijenosa slike i zvuka, ViPr nudi i mogućnost prijenosa, odnosno dijeljenja podataka i aplikacija među sudionicima videokonferencije.

konferencija sa dodatnim videom

Konferencija sa dodatnim videom

Naravno, ViPr nije jedini videokonferencijski sustav koji poduzeća mogu rabiti. Pored Ericssona, svoje varijante videokonferencijskog sustava imaju i druge softverske tvrtke, kao npr. Microsoftov Lync, koji uglavnom podržava sve funkcije kao i Ericssonova inačica, ali i nudi neke druge.

Popis slika:

Featured image: Multi point video conferencing hybrid events, izvor: http://www.eventindustrynews.co.uk/2012/12/19/rsa-house-to-launch-enlightened-hybrid-events/multi-point-video-conferencing-hybrid-events/ [16.6.2013.]

Slika 1: Konferencija sa dodatnim videom, izvor: Šobar, D.: Ericssonov videokonferencijski sustav Virtual Presence, Revija, Zagreb, 2007.

Reference:

  1. Caladine, R.: Enhancing e-learning with media-rich content and interactions, Information Science Publishing, London, 2008.
  2. Ćukušić, M., Jadrić, M.: e-učenje: koncept i primjena, Školska knjiga, Zagreb, 2012.
  3. Šobar, D.: Ericssonov videokonferencijski sustav Virtual Presence, Revija, Zagreb, 2007., dostupno na: http://www.ericsson.com/hr/etk/revija/Br_2_2007/virtual_presence.pdf

Ivica Defilippis